• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
HOAN HÔ VẢ TRAO NỘP_Lễ Lá

Mừng kính Lễ Lá, tức Mừng kính Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, gợi lên trong chúng ta vài ý tưởng hỗn hợp và lẫn lộn:  Kẻ hoan hô và người trao nộp.  Những động lực của các hành động hoan hô và trao nộp thì khác nhau.

Những kẻ hoan hô rõ ràng là các môn đệ và mạnh nhất  là đám dân chúng.   Trong Bài Tin Mừng lúc làm phép lá hôm nay tường thuật: họ (các môn đệ) lấy áo choàng của mình trải trên lưng lừa, còn dân chúng thì chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy. (Mc 11:1-10)  Động lực thúc đẩy các môn đệ và đám dân chúng hành động như vậy, bởi vì họ tưởng Chúa Giêsu là vị anh hùng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị Rôma theo nghĩa chính trị.  Chính vì thế mà Chúa Giêsu được đối đãi và hoan hô như một vị anh hùng.  Nhưng họ đã không nhận ra dấu chỉ mà Chúa Giêsu dùng để vào thành:  Ngài không phải là vị anh hùng chính trị, nhưng Ngài là Vị Vua Hòa Bình, vì Ngài cưỡi trên lừng một con lừa, không phải một con ngựa như các vua chúa thường làm.   Một khi không được như ý, thì chính họ đã bỏ Ngài và vào hùa với các nhà lãnh đạo tôn giáo trao nộp và kết án Ngài.

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 5 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...