• Register

 

  

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

Mẩu đối thoại phác họa tâm tình rất thực con người của các tông đồ và thánh ý nhiệm mầu của Chúa Giêsu cứ tiếp tục mãi trong lịch sử cứu độ con người của Thiên Chúa, và vẫn mãi tạo ra những thắc mắc trong đời sống đạo của các Kitô hữu khi họ đối diện với cuộc sống vật chất hằng ngày!

Phải, ngày tàn thì phải giải tán và nghỉ ngơi. Làm sao lại cứ để một đoàn dân chúng đông đảo theo mãi trong hoang địa với cái bụng trống rỗng! Ý của các tông đồ hết sức thực tế và có lý.   Ở đây cảnh đoàn lũ dâng chúng đông đảo trong hoang địa gợi lại cảnh dân Do Thái lang thang trong hoang địa sau khi ra khỏi Ai Cập. Họ đã phải đối diện với đói khát và chết chóc suốt bốn mươi năm. Thiên Chúa đã nuôi họ bằng Manna nhiệm mầu. Có thể các tông đồ trong chốc lát đã quên mất lịch sử cứu độ của Thiên Chúa cho dân tộc mình. Giải pháp giải tán dân chúng để về các làng mạc lân cận mua thực phẩm xem ra có lý, nhưng lại không đáp ứng được lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Nó như thách đố trong đời sống đức tin khôn nguôi!

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 10 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...