• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

Lời Chúa trong các Bài Đọc Chúa Nhật tuần 15 Thường Niên B dẫn chúng ta suy niệm về tình yêu hải hà của Thiên Chúa trong sự quan phòng nhiệm mầu của Ngài khi chọn chúng ta làm con, làm người thừa tự và làm nhân chứng Tin Mừng Tình Yêu của Người.

Bài Đọc thứ nhất là những lời tâm sự hết sức chân thành của tiên trì Amos về tình yêu Thiên Chúa khi chọn ông làm tiên tri.  Có thể vị tư tế Amasia ở Bethel đã biết chút ít về Amos, nên bảo ông hãy rời nơi đó mà về đất Giuđa nói tiên tri, vì ông không xứng đáng nói tiên tri cho những người cao sang đang sống trong cung điện vua và thành trì vương quốc!  Thế những Amos đã làm nhà tư tế ngạc nhiên hơn khi nói về thân phận của mình:  Tôi qủa thực không phải là tiên tri, và ngay cả là con của nhà tiên tri nữa.  Tôi chỉ là một đứa chăn bò, nhưng Thiên Chúa đã chọn và bảo tôi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ngài.  Dân Israel gồm cả miền Bắc Israel và Miền Nam Giuđa.  Việc chọn Amos của Thiên Chúa biểu lộ tình yêu bao la của Ngài muốn cứu hết thảy dân tộc Israel mà Ngài tuyển chọn.

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 4 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...