• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
TÌNH BẠN VỚI THIÊN CHÚA TRONG CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu phán: "Thầy không gọi các con là tôi tớ,... nhưng gọi các con là bạn hữu...'' (Jn 15:15)  Cho dù con người được Chúa Giêsu gọi là bạn, nhưng vẫn tự thắc mắc: Làm sao tạo vật có thể trở thành bạn hữu với Đấng Tạo Hóa được? 

Chúng ta nhớ lại lời Thánh Kinh trong Tin Mừng Gioan: "Thiên Chúa yêu thương con người trước." (Jn 4:10)  Người yêu trước là người nhận lấy thiệt thòi về phía mình. Và trong tình yêu sẽ không có kẻ hơn người kém, nhưng luôn luôn bình đẳng.  Nếu Thiên Chúa tự yêu con người trước, dĩ nhiên Ngài tự hạ bằng với con người, và Ngài đã làm điều đó khi mặc lấy bản tính nhân loại trong Đức Giêsu Kitô (at the moment of incarnation of Jesus Christ) để tình yêu của Ngài nên trọn vẹn trong sự bình đẳng.  Hiểu như vậy chúng ta có thể khiêm tốn và can đảm nhận lấy tình yêu Chúa nơi mình, và hân hoan trong hạnh phúc được làm bạn hữu với Thiên Chúa.

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 5 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...