• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG 
BỜ BÊN NÀY, BỜ BÊN KIA

Tin Mừng Thánh Gioan tuần này cho chúng ta một biểu tượng đặc biệt trên hành trình đức tin theo Chúa Kitô.  Biểu tượng ấy xuất hiện ngay từ câu đầu của Bài Phúc Âm: "Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển Gallilê, thì họ liền lên thuyền đi Capharnaum tim Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia biển hồ..."   Biểu tượng chính là hai bờ của biển hồ Gallilê.  Muốn gặp Chúa cần phải sang qua bờ bên kia của biển hồ, vì bờ bên này không còn Chúa nữa.

Đúng vậy bờ bên này không có Chúa nữa, vì ở đó chỉ còn những con người đang lo lắng cho của ăn vật chất, họ chỉ đi tìm dấu lạ thỏa mãn cho những nhu cầu vật chất mà thôi: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng các ông đã được ăn bánh no nê ..."  Bờ ấy đang tượng trưng cho thế giới hôm nay với đủ thứ nhu cầu khác nhau như tiền bạc, danh vọng, quyền thế, đam mê tội lỗi và của ăn vật chất... Ngay các dấu lạ đích thật cũng không thể đem lại đức tin, bởi vì trong số đám dân chúng tìm Chúa Giêsu đã chứng kiến dấu lạ bánh hóa nhiều, có được mấy người tin Chúa đích thực!  Rất có thể nhiều người trong họ sau này đã có mặt trong đám đông vừa hoan hô và vừa đả đảo kết án Chúa vào cuối đời Ngài. Ở bờ bên này sẽ không tìm được Chúa!  Nên người ta cần phải bỏ nó để sang Bờ Bên Kia, nơi Chúa Giêsu sẽ ban cho Bánh Hằng Sống.  Bánh đó chính là Ngài và Lời của Ngài.

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 10 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...