• Register

 

 

  

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG 
CHỖ NHẤT VÀ CHỖ RỐT HẾT

Người Việt có câu: Phú quí sinh lễ nghĩa. Ai giàu có thường có nhiều dịp tổ chức tiệc tùng hay các hình thức gặp gỡ vui chơi, chia sẻ mang tính cá nhân, hoặc các dịp tổ chức mang tính xã hội hay tôn giáo... với những nghi thức khác thường! Những người Pharisiêu thời Chúa Giêsu thuộc lớp người quyền hành quí phái trong xã hội. Y phục của họ trịnh trọng khác với dân thường. Trong các yến tiệc họ thường ngồi ở chỗ nhất và cao trọng mà chủ dành cho họ. Dĩ nhiên các chỗ ấy không thể so sánh với các thiết kế phòng ốc hay chỗ ngồi trong các tiệc tùng của thời đại chúng ta! Điều Chúa Giêsu nhắc về chỗ nhất và chỗ rốt hết trong các bữa tiệc vừa gợi đến lòng khiêm tốn lại vừa xác định sự hiện diện của con người mai sau được vào dự tiệc Nước Trời. Chính lòng khiêm tốn của con người sẽ cho họ cơ hội được tham dự tiệc thiên quốc và ở gần bên Chúa.

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 30 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...