• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

TIN YÊU 

"Phúc cho ai không thấy mà tin.''
(Jn 20:28) Câu nói của Chúa Giêsu với thánh Tôma tông đồ cũng là câu nói với mọi người muốn tin vào Chúa cần phải có và sống một trình độ đức tin siêu việt: Không thấy mà tin, nghĩa là tin không cần bằng chứng, nhưng chỉ dựa vào Lời và uy tín của Chúa, một thái độ tin của tình yêu.
Qủa thực khi mới suy nghĩ về điều kiện tin mà Chúa Giêsu đưa ra, con người cảm thấy như không hợp lý, nhất là khi họ đang sống giữa một thế giới văn minh khoa học mà mọi sự cần phải được chứng minh mới gọi là đúng là thật. Tuy nhiên có nhiều điều khoa học không thể chứng minh nhưng vẫn có, lúc đó đòi buộc con người phải nhờ tới đức tin mới thấy được. Thí dụ đi tìm chứng minh có Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ. Để chứng minh sự thật này, con người trước hết cần phải nhờ vào uy tín của Lời Thiên Chúa, và các dấu chỉ trong vũ trụ. Những điều kiện ấy như nằm trong thái độ diễn tả “hành trình đức tin” của Thánh Tôma tông đồ: vắng mặt - hồ nghi- và tuyên xưng đức tin vào Chúa.

Vắng mặt, nghĩa là chưa có bằng chứng nên chưa tin. Hồ nghi, là cần phải tìm hiểu cho ra sự thật. Tuyên xưng, là đã chấp nhận sự thật. Thánh Tôma trải qua hành trình đức tin đó, và ngài chỉ tin sau khi đã thấy Chúa Giêsu cùng với các dấu đinh trên tay, chân và cạnh sườn Người. Và Chúa Giêsu đã phán: Con thấy Ta nên con mới tin; nhưng phúc cho ai đã không thấy mà tin.

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 13 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...