• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG
THÂN PHẬN TÔI TỚ

Hình như phạm trù tôi tớ hay nô lệ rất xa lạ trong thời đại mà người dân đang sống dân chủ, dẫu rằng trên thực tế hình ảnh người tôi tớ hay nô lệ vẫn lảng vảng đâu đó trong thâm sâu nội tâm, hoặc có khi trong cách mình và tha nhân cư xử với nhau hằng ngày!  Nghe lại lời chấp nhận dịu dàng của Mẹ Maria: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” như đánh thức chúng ta trong thân phận tôi tớ và ngay cả trong thân phận nô lệ.  Thân phận tôi tớ (servant) thì khác với thân phận nô lệ (slave).  Mẹ Maria nhận mình là tôi tớ Chúa quả thực rất tế nhị và khôn ngoan.  Tế nhị vì biết mình chỉ là tạo vật nhỏ bé mà được Đấng Tạo Hóa thương yêu đặc biệt.  Khôn ngoan vì biết sau lời thưa xin vâng, cả nhân loại sẽ nhận được ơn cứu độ.  Phải chăng Mẹ Maria đã làm cho tư cách của người tôi tớ nên cao trọng trước thiên nhan Chúa, vì tất cả nhân loại tội nhân đang ao ước được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết?

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 4 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...