• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

ĐƯỜNG CỦA CHÚA GIÊSU LÀ ĐƯỜNG CỦA TA

Xem ra quãng thời gian ra khỏi quê hương của Chúa Giêsu chỉ là một tích tắc cuộc đời để Người gẫm suy và mạc khải về Đường Đi trong sứ mệnh Chúa Cha trao phó; vì thế trong Phúc âm hôm nay, sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu quyết định trở về Giêsrusalem để đối đầu với thực tại của sứ mệnh ấy.

Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại."  Đây là đường mà Chúa Giêsu đã suy đi gẫm lại nhiều lần, ít nhất Thánh Matthêu trong Tin Mừng của Ngài đã ghi lại ba lần ở Mat. 16:21; 17:22-23; và 20:18-19.  Giêrusalem là thành đô ánh sáng trong Thánh Kinh, vì là nơi chứa Hòm Bia Thiên Chúa, cũng là nơi mà bóng tối dầy đặc bao phủ ánh hào quang của Con Thiên Chúa.  Chính nơi đây đã diễn ra Cuộc Khổ Nạn của Người.  Người phải trở về Giêrusalem để đối diện với một lực lượng đông đảo thù nghịch bao gồm các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư và đám rất đông dân chúng đã mất dần niềm tin nơi Người, vì Người đã không làm Vua theo ý họ muốn. Vì thế, Giêrusalem là nơi Người phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết, nhưng ngày thứ ba thì sẽ sống lại.

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 4 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...