• Register

    

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG 
CUỘC ĐỜI THỐNG HỐI

Mỗi người đều có một nét mặt làm nên một cuộc đời riêng mình. Nét mặt của tôi và của bạn, từ đó người ta gọi tên tôi và bạn khác nhau; và cũng từ đó, người ta bề ngoài ít khi lầm lẫn giữa tôi và bạn, nhất là khi chúng ta đã có danh phận cho riêng mình. 

Tuy nhiên điều người ta không lầm lẫn về tôi và bạn lại chính là điều làm cho tôi và bạn lầm lẫn, bởi vì chỉ có bạn và tôi mới biết rõ mình là ai và mức độ lầm lẫn của tha nhân về mình.

Và cũng có khi giả như mình lại không biết rõ chính mình khi sống trong ảo tưởng của sự lầm lẫn tha nhân tặng cho, thì chắc chắn một điều không thể lầm lẫn, đó là Thiên Chúa biết rất rõ ràng về mỗi người chúng ta. Điều này không lạ, bởi vì Chúa Kitô khi khởi đầu cuộc đời rao giảng, cũng như Gioan Tiền Hô, đã lớn tiếng kêu gọi dân chúng thống hối vì biết họ lầm lẫn. 

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 11 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...