• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

SỰ SỐNG BẤT TỬ

Mừng Lễ Các Linh Hồn là dịp cho chúng ta gặp lại những tín hữu đã ly trần, trong đó có nhiều người thân yêu của mình, không phải với ánh mắt xa cách hoặc cái nhìn dành cho những người đang đau khổ vì luyện ngục tù đày; ngược lại họ xuất hiện rất gần như những người tràn đầy hạnh phúc trong niềm hy vọng của sự sống bất tử, vì họ thuộc giòng dõi những người Chúa chọn như Sách Khôn Ngoan mạc khải.  Họ rất gần chúng ta trong tình yêu và cũng là hiện thân của mỗi người chúng ta trên hành trình theo Chúa Kitô.

Để xác tín hơn vào sự bất tử của mình, chúng ta liên kết những mạc khải về các tín hữu ly trần trong Sách Khôn Ngoan (3:1-9) với Tin Mừng Gioan trong Thánh Lễ hôm nay (Jn 6:51-59), để cảm nhận tình yêu cao vời của Chúa dành cho chúng ta và cho họ.  Trước hết, các tín hữu đã ly trần sẽ không chết, nhưng họ thuộc về Chúa, vì họ là những người công chính.  Người công chính thì đối nghịch với những kẻ bất lương, tức những kẻ dữ.

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 7 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...