• Register

    

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHUYỆN NIỀM TIN NƠI NGƯỜI MÙ

Lời Chúa, đặc biệt các bài Tin Mừng Mùa Chay năm A đều hướng chúng ta về Bí Tích Rửa Tội, chẳng hạn truyện người đàn bà Samaritan và Chúa Giêsu bên giếng Giacop; truyện Chúa Giêsu chữa người mù từ lúc mới sinh; truyện Chúa Giêsu phục sinh Nadarô sau khi chết bốn ngày.  Riêng truyện Chúa Giêsu chữa người mù từ lúc mới sinh trong Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay tuần này giúp chúng ta những suy niệm đặc biệt về sứ vụ của Chúa Giêsu qua những biểu tượng Bí Tích Rửa Tội và đặc biệt diễn tiến niềm tin của người mù vào Chúa Giêsu.

Trước hết chúng ta cần xác định lần nữa về thánh Gioan thánh sử: Ngài là nhà thần học sâu sắc của những biểu tượng liên kết Cựu Ước với Tân Ước và quy hướng về Đấng Messia là Chúa Giêsu Kitô; nên chúng ta học được những nét đặc biệt biểu tượng ấy ngay từ những câu đầu của Bài Phúc âm. 

 

Lời Chúa Là Chính Chúa

http://www.suyniem.com/ps/images/cup_cross.gif

 

Chúa Giêsu phán:"Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.

We have 27 guests online

Kinh Thánh 100 Tuần

bible candle

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào đời sống đức tin Kitô hữu.

Đọc tiếp...

Đường Hy Vọng

Jesus 167


Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái." Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:   A. Ra đi: "Bỏ mình" - B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày.  C. Bền chí: "Theo Thy" ...

Đọc tiếp...


Giáo Lý Tân Tòng & Thêm Sức

Chương trình giáo lý tân tòng tổng quát Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch, là sức mạnh, là hạnh phúc an vui, là đích điểm và là nguyên nhân của muôn loài ...Đọc tiếp...
Quyển I: Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Không một ai lại không biết đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Với Khả năng lý luận của lý trí, chúng ta có thể đạt tới... Đọc tiếp...
Quyển II: Để Lãnh Nhận Ơn Cứu Độ Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác ... Đọc tiếp...
Quyển III: Để Sống Ơn Cứu Độ Giữa Lòng Thế Giới Nếu chúng ta quan sát thế giới chung quanh chúng ta, sẽ thấy có một trật tự hay một sự nhất quán ... Đọc tiếp...