• Register

    

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHUYỆN NIỀM TIN NƠI NGƯỜI MÙ

Lời Chúa, đặc biệt các bài Tin Mừng Mùa Chay năm A đều hướng chúng ta về Bí Tích Rửa Tội, chẳng hạn truyện người đàn bà Samaritan và Chúa Giêsu bên giếng Giacop; truyện Chúa Giêsu chữa người mù từ lúc mới sinh; truyện Chúa Giêsu phục sinh Nadarô sau khi chết bốn ngày.  Riêng truyện Chúa Giêsu chữa người mù từ lúc mới sinh trong Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay tuần này giúp chúng ta những suy niệm đặc biệt về sứ vụ của Chúa Giêsu qua những biểu tượng Bí Tích Rửa Tội và đặc biệt diễn tiến niềm tin của người mù vào Chúa Giêsu.

Trước hết chúng ta cần xác định lần nữa về thánh Gioan thánh sử: Ngài là nhà thần học sâu sắc của những biểu tượng liên kết Cựu Ước với Tân Ước và quy hướng về Đấng Messia là Chúa Giêsu Kitô; nên chúng ta học được những nét đặc biệt biểu tượng ấy ngay từ những câu đầu của Bài Phúc âm. 

Thánh Gioan mở đầu câu truyện cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu chủ động đi tìm người mù từ lúc mới sinh. Việc chủ động này nói lên tính cách sứ điệp cứu độ nhân loại của Người.  

Tiếp đến Người xác định người mù bị mù từ lúc mới sinh không phải bởi tội của anh hoặc cha mẹ anh, nhưng là để thiên hạ nhận ra công trình quyền năng của Thiên Chúa. Người còn nói sứ điệp của Người phải thực hiện là do ý muốn của Đấng sai Người, và phải thực hiện khi trời còn sáng; vì đêm tối đến, không ai có thể làm việc được. 

Những nét biểu tượng ở đây là:  Người mù từ lúc mới sinh đang đại diện cho cả nhân loại.  Họ bị mù ngay từ thưở ban đầu khi chống lại Thiên Chúa vì muốn nên bằng Ngài.  Ý nghĩa được sai đi trước hết áp dụng vào Chúa Kitô như Đấng Cứu Chuộc sẽ theo Người suốt hành trình cuộc sống nơi dương thế.  Sứ điệp cứu chuộc ấy cần phải thực hiện khi trời còn sáng nói lên thời gian của Người lúc sống nơi dương thế; và đêm tối chính là lúc quyền lực thế gian cướp đi ánh sáng của Người, nói lên cái chết của Người đang gần kề.  Chính vì thế việc chiến đấu chống lại bệnh mù từ lúc mới sinh của cả nhân loại là công trình của Thiên Chúa chống lại tội lỗi và sự xấu trong đời sống con người, mà Chúa Giêsu Đấng được Thiên Chúa sai đến để thực hiện. 

Thứ đến và cũng rất quan trọng, đó là diễn tiến niềm tin của người mù vào Chúa Giêsu.  Cho dù ngay từ đầu chưa biết chính xác Người là ai, người mù đã cộng tác bằng việc đi đến giếng Saloê để rửa. Chữ Saloê trong tiếng Do Thái có nghĩa là người được sai đi. Giếng Saloê đang mang ý nghĩa biểu tượng của Bí Tích Rửa Tội, và cũng chính giếng nước này là ngưồn sự sống và sự sáng được kết thúc trong Chúa Giêsu là sự sáng trần gian. Người chính là giếng nước Saloê thần linh rửa sạch tội lỗi và ban ơn chữa lành. Sau khi được sáng mắt, người mù bắt đầu tuyên xưng niềm tin vào Đấng chữa lành anh.

Trước hết bị những người hàng xóm láng giềng tò mò về chuyện anh được sáng mắt, đã tìm cách phỏng vấn anh, bởi trong số họ có kẻ bán tín bán nghi không phải là anh.  Họ cần tìm ra sự thật và được anh mù trả lời về người chữa lành anh: Người tên Giêsu đã trộn một chút bùn. . . Niềm tin vào Đấng Chữa Lành lúc đầu của anh chỉ là tin vào một người nào đó mang tên Giêsu. 

Sau đó những người Pharisiêu, kẻ thù không đội trời chung với Chúa Giêsu, đã cố tìm ra lý do để kết án Người, nên họ phải điều tra cho ra ngọn nguồn.  Họ hạch xách anh mù về chuyện làm sao được chữa lành, và nhất là dùng lý do chữa anh vào ngày Sabát để lung lay niềm tin của anh vào Chúa Giêsu, vì họ kết án Người là kẻ tội lỗi và không đến từ Thiên Chúa.  Nhưng người mù ngược lại tuyên xưng Chúa Giêsu là một ngôn sứ. 

Cuộc phỏng vấn người mù gay gắt hơn, khi những người Do Thái tìm đến cha mẹ anh để hỏi chính xác về anh và về người chữa anh lành.  Mục đích của họ không mấy tốt lành, vì họ chỉ muốn nại vào lý do tôn vinh Chúa Giêsu để trục xuất anh và cha mẹ anh ra khỏi hội đường và cộng đồng Do Thái, nên cha mẹ anh đã trả lời bằng cách bán cái cho anh: Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. 

Cuộc phỏng vấn người mù đến cao điểm giữa anh và những người Pharisiêu khi hai bên đôi co về nguồn gốc của Chúa Giêsu.  Những người Pharisiêu tự nhận mình là môn đệ của Mosê, và chối bỏ Chúa Giêsu vì cho rằng Người không đến tử Thiên Chúa.  Còn người mù thì xác quyết Chúa Giêsu phải đến từ Thiên Chúa mới làm được phép lạ chữa lành này.  Và những người Pharisiêu đã tỏ rõ bản chất kiêu căng tự mạn của họ: Mày sinh ra trong tội ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Và họ đã tự lấy quyền trục xuất anh mù ra khỏi hội đường. 

Giữa lúc chịu khổ vì niềm tin của mình, Chúa Giêsu đã xuất hiện để minh xác niềm tin của anh vào Người. Người hỏi anh: Anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: Thưa Ngài Đấng ấy là ai để tôi tin? Chúa Giêsu trả lời anh: Anh đã thấy Người.  Và lập tức anh sấp mình xuống tuyên xưng: Thưa Ngài, tôi tin.  Anh đã đặt cuộc đời mình sau cùng trong Chúa Giêsu Kitô, là giếng Saloê quyền năng ban ơn chữa lành để anh có thể bước đi trong ánh sáng sự sống đời đời.

Chúng ta nhận thấy niềm tin của anh mù chỉ lên đến cao điểm tuyệt đối qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, nhất ra trong thái độ mở lòng ra cho Người. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy.  Khi chưa gặp được Chúa Giêsu, chúng ta cũng chỉ có thể tin vu vơ vào Đấng có tên Giêsu nào đó, nghĩa là niềm tin không mạnh mẽ, và dĩ nhiên không sống thực sự niềm tin ấy trong cuộc đời.  Khi gặp gian nan thử thách, rất có thể dễ dàng làm chúng ta chối bỏ hoặc xa Chúa. Nhưng khi đã gặp được Người bằng chính những cảm nghiệm tình yêu qua các thử thách trong đời, thì niềm tin ấy sẽ quyện với tình mến, và chúng ta sẽ không thể lung lay trước các cơn sóng gió bão táp. 

Sau cùng hãy nhớ rằng, chỉ có lòng khiêm tốn mới giúp chúng ta vững vàng tin vào Thiên Chúa.  Sự khiêm tốn trước hết giúp chúng ta nhận ra quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Những người Phasiêu nghĩ mình sáng, và tự mãn không cần Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu nói họ vẫn mù.  Ngược lại người mù khiêm tốn nhận ra mình cần đến Thiên Chúa, nên anh được sáng và được sống trong tình yêu thân mật hạnh phúc với Chúa Giêsu. 

Lm. Raphael Xuân Nguyên  

MÙ VÀ SÁNG

Cuộc đối thoại giữa người mù và những người Biệt Phái làm nổi bật một chân lý mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn (Mt 11:25).  Có thể nói, người mù là một trong những kẻ bé mọn được Chúa thương, vì anh có tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn.  Anh chỉ biết trong tâm hồn mình một ý tưởng đơn giản: "Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Ngài, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời". Anh đã trả lời như thế cho những người Biệt Phái tự cho mình khôn ngoan thánh thiện khi họ hỏi anh về Chúa Giêsu, Đấng chữa lành mắt anh.

Riêng thái độ của anh mù với Chúa Giêsu thì khác hẳn.  Trước khi thấy được, anh chỉ có thể nhận ra tiếng Chúa Giêsu mà không biết mặt.  Sau khi được chữa khỏi, anh đã được chứng kiến vị đại ân nhân mà anh cho là một tiên tri. Từ tâm hồn khiêm tốn và khâm phục, anh đã thưa với Đấng vừa mạc khải cho anh Ngài là Con Thiên Chúa: "Lạy Ngài, tôi tin!"  Niềm tin của anh vào Chúa Giêsu là niềm tin sắt đá, cho dù bị cả đám người Biệt Phái hăm dọa trục xuất anh và cả cha mẹ anh ra khỏi hội đường và cộng đồng Do Thái.  Đó là niềm tin đích thực và trung kiên vào Thiên Chúa, vì nó đã được tôi luyện bằng thử thách. 

Còn Chúa Giêsu, chắc hẳn việc chữa người mù từ lúc mới sinh đã không tăng thêm vinh quang cho Ngài, bởi vì qua việc làm yêu thương ấy, những người Biệt Phái càng ghét Ngài hơn.  Nhưng sứ điệp Chúa Cha trao phó luôn là mục tiêu duy nhất cho Ngài: Sứ điệp mang tình thương cứu rỗi cho nhân loại đang sống trong tối tăm tội lỗi và sự chết.  Khi chữa người mù, chính Chúa cũng sẽ chữa toàn thể nhân loại như vậy. 

Hạnh phúc cho anh mù đã nhận ra ơn cứu độ của Chúa bằng tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Nhưng khổ cho những người Biệt Phái vì sự kiêu căng đã che lấp mắt họ.  Họ đã kết án chính mình khi nói với người mù: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?"  Còn Chúa Giêsu đã xác định rõ ràng sứ điệp tình thương của Ngài: "Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù!"”

Tình thương của Chúa là thước đo để kết án.  Ai nhận ra nó như anh mù thì sẽ nhìn thấy Chúa; ngược lại ai chối từ nó sẽ bị mù lòa như những người Biệt Phái.  Con đường ánh sáng và tối tăm luôn ở trước mặt.  Người mù sau đó quyết đi theo Chúa; còn những người Biệt Phái thì quyết tâm tiêu diệt Ngài.  Kinh nghiệm mù và sáng trong cuộc đời luôn khác nhau và tuỳ thuộc thái độ chọn lựa của con người.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT_cn3mcA

Tạm bỏ qua những nét đẹp liên quan đến văn chương, quan điểm văn hóa và chủng tộc khác biệt, giá trị tâm lý tinh tế của Chúa Giêsu, ý nghĩa biểu tượng kinh thánh và thần học nhiệm tích... trong Bài Tin Mừng kỳ diệu hôm nay, mà chỉ chú trọng đến con người và cuộc đối thoại, để khám phá ra sự thật, đúng hơn là nhu cầu hạnh phúc sau cùng được biểu lộ.

Hai nhân vật của câu truyện là người đàn bà Samariatan và Chúa Giêsu.
Cuộc đối thoại về nước và cuộc đời.

Người đàn bà thuộc xứ Samaria, còn Chúa Giêsu là người Do Thái.
Người đàn bà đến giếng nước Gia-cop để kín nước vào một trưa nóng lực.
Chúa Giêsu sau những giây phút đi đường dưới ánh nắng gay gắt, dựa lưng bên thành giếng Gia-cóp.

Cả hai nhân vật có gì đó bí mật sẽ cho nhau.
Người đàn bà dĩ nhiên sẽ cho nước uống vì bà có phương tiện kín nước; nhưng bà còn một bí mật khác là cuộc đời mình chỉ muốn dấu kín, mà không muốn tỏ bày... và chia sẻ!
Chúa Giêsu sẽ không cho nước thường, mà sẽ tặng nước hằng sống, và sẽ biểu lộ bản tính thật của Người là Đấng Messia cho bà và cả dân làng Samaria.
 

Cuộc đối thoại giữa người đàn bà và Chúa Giêsu thật lạ lùng và đưa đến kết qủa giải thoát.
Ở đây người giải thoát là Chúa Giêsu, và người được giải thoát là người đàn bà Samaritan và dân làng. 
 

Họ được giải thoát khỏi cơn khát trần thế, và niềm khát khao hạnh phúc liên quan đến tình yêu và sự sống đời đời; mà sự thật hiện tại đang trói buộc họ đến không còn tự do chính là sự sợ hãi thâm sâu trong cõi lòng dấu kín tội lỗi! 

Đúng vậy, Nước là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự sống.  Người đàn bà và dân làng sẽ mãi mãi đi tìm nước nơi giếng Gia-cóp để ngày ngày duy trì sự sống của mình. Nhưng họ sẽ không tìm được nguồn nước trường sinh, ngay cả khi họ tin Thiên Chúa hiện diện ở núi Garazim nơi họ tôn thờ, vì lòng họ không có tự do và chân lý. 

Người đàn bà Samaritan là biểu tượng của sự giải thoát.  Chính Chúa Giêsu đã giải thoát bà khỏi cơn khát hạnh phúc mà cả cuộc đời bà băn khoăn đi tìm. Tình yêu là thứ hạnh phúc nhất của con người, nhưng nó không làm bà thỏa mãn.  Chúa Giêsu trước hết giải thoát bà khỏi sự sợ hãi đang dấu kín và làm khổ bà khi Người nói lên sự thật của niềm khát vọng hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn bà. Đồng thời mạc khải cho bà biết Người chính là nguồn hạnh phúc trường sinh đó. 

Người đàn bà không còn sợ hãi.  Bà quên cả vò nước và ra khỏi chính mình, hết cả ngượng ngùng xấu hổ,nhưng hân hoan reo vui công bố chân lý là chính Chúa Giêsu, Đấng giải thoát bà khỏi quá khứ tội lỗi, cho cả dân làng. Qủa thật đàng sau sự sợ hãi chính là tội lỗi; nhưng giờ đây bà đã được giải thoát khi chấp nhận sự thật đời mình với Chúa Giêsu như lời thú tội.  Bà được chuyển từ tình trạng nô lệ sang tự do, từ sự chết đến sự sống, điều mà bà đã cầu xin với Chúa Giêsu: Xin cho tôi nước trường sinh đó để tôi không còn khát nữa. Bà giờ đây hiểu được ý nghĩa thờ phượng Thiên Chúa đích thực như một sự trở về của tình yêu trong tinh thần và trong chân lý, hay nói cách khác như sự đầu hàng tội lỗi bằng một tình yêu hiến dâng cõi lòng đích thực cho Thiên Chúa.  

Ai trong chúng ta cũng đã nghe câu truyện này rất nhiều lần trong đời Kitô hữu. Có thể chúng ta ít quan tâm đến tính cách quen thuộc hoặc những tác động hay ảnh hưởng tâm lý của Chúa Giêsu trên người đàn Samaritan; nhưng ít ra cũng cần nghĩ về mình trong tương quan tình yêu với Chúa Giêsu, mà mình đang chuẩn bị mừng kính mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Người.  Và nếu còn chút tỉnh thức trong tâm hồn, hãy tự hỏi xem có bao giờ trong đời đã dành ít phút để tâm sự hay trò chuyện với Chúa Giêsu về đời mình không?  Có bao giờ đặt vấn đề sợ hãi tôi lỗi hoặc các nhu cầu trần thế của mình với Người chưa?  Điều gì cần Người giải thoát cho mình nhất để có thể sống trong tự do hạnh phúc của con cái Chúa? 

Qủa thực cuộc đối thoại giữa người đàn bà Samaritan và Chúa Giêsu tại giếng Gia-cóp hết sự lạ lùng và mang tính giải thoát, nhưng nó chỉ thành hiện thực với những ai luôn thao thức và đi tìm chân lý trong Thiên Chúa mà thôi.  Ước chi mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta tìm sự giải thoát trong Chúa, vì chỉ có Ngài mới đem lại nguồn nước trường sinh thỏa mãn mọi khát vọng hạnh phúc cho con người.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


SẴN SÀNG ĐỂ CHÚA BIẾN ĐỔI_cn2mcA

Có thể nói cảnh Chúa Giêsu biến hình (biến dạng) là một trong những cách thức huấn luyện các tông đồ của Người.  Sở dĩ như vậy, vì khi giảng giáo lý công khai cho dân chúng, Chúa Giêsu đã bị các kinh sư và biệt phái công kích, giương bẫy kết án và bắt bớ, nên Người đã phải ẩn qua miền Xêdarê Philíp xứ Libăng, xa hẳn các đám đông dân chúng và các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc đó, để tập trung vào việc huấn luyện nhóm mười hai tiếp tục sứ mạng của Người.

Các tông đồ, đặc biệt Phêrô, Giacôbê, và Gioan được tham dự vào biến cố biến hình của Chúa Giêsu, để cảm nghiệm được sự hiện diện thực của Thiên Chúa, làm cho đức tin của các ông dần vững mạnh trên đường theo Chúa.  Nhờ sự vững mạnh này, các ông sẽ vượt qua được biến cố "tự hủy" dung nhan Thiên Chúa của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu sau này, mà ngay sau khi biến hình, Người đã mạc khải cho các ông chương trình cứu chuộc nhân loại qua cuộc thương khó và phục sinh của Người.

Trong biến cố biến hình, Phêrô đại diện các tông đồ đã cảm nghiệm được hạnh phúc thiên đàng khi ông thấy vinh quang dung nhan Thiên Chúa chói lọi như mặt trời và y phục Người trắng tinh như ánh sáng, cùng với sự hiện diện của Môsê và Elia, và đặc biệt được nghe thấy tiếng Chúa Cha, "Đây là Con yêu dấu Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người."  Những điều này xảy ra đột ngột quá, khiến Phêrô trong hạnh phúc tuyệt vời đã xấp mặt xuống đất thờ phượng và ngất ngây trong hạnh phúc thiên đàng mà ông không muốn xa cách, đã thốt lên, "Lạy Ngài chúng con ở đây thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều..." Chắc chắn cảm nghiệm hạnh phúc thiên đàng ấy đã theo Phêrô suốt cuộc đời ông, và nâng đỡ ông những khi sa ngã, như lúc chối thầy, sau đó trở về khóc lóc thảm thiết, rồi trên đường chông gai theo thầy, nhất là sau khi thầy phục sinh và về trời, ông đã hướng dẫn anh em tông đồ truyền giáo và đối diện với tù tội, bách hại và tử đạo ...

Suy niệm về biến cố biến hình của Chúa Giêsu, cũng như Phêrô và các tông đồ, mỗi Kitô chúng ta rất cần cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Trước hết hãy nhớ rằng chúng ta được dựng nên cho Chúa; và vì thế có khả năng mở lòng ra cho cõi siêu việt là chính Ngài. Ngay cả khi phải đối diện với những "đêm tối" đức tin, Thiên Chúa vẫn hiện diện với chúng ta để vực chúng ta lên, với điều kiện chúng ta đừng khép lòng mình lại.  Qua các biến cố của cuộc đời, nếu vẫn trung thành theo Chúa, chúng ta sẽ đọc được vô vàn ân sủng của Chúa trong đời sống mình, và chắc chắn những ân sủng ấy là những lần Người biến hình trong tâm hồn chúng ta, để đổi mới cho những giai đoạn sống tiến dần về cõi siêu việt.

Nên trong Mùa Chay thánh, chúng ta hãy sẵn sàng trở về với Chúa và bước đi cùng với Giáo Hội qua những chặng đường biến hình và tự hủy của cuộc thương khó trên đường thánh giá, để có thể phục sinh với Đấng đã luôn chọn con đường ẩn giấu vinh quang nơi trần thế, và chỉ tỏ ra hạnh phúc tuyệt đối của Người trong những dấu hiệu của sự khiêm tốn và đau khổ.  Chúng ta hãy xin Chúa nâng đỡ những yếu đuối trong phận người, và sẵn sàng mở lòng ra để Người đổi mới trong Mùa Chay thánh này.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


NHÌN THẲNG VÀO CÁM DỖ_cn1mcA

Nhìn vào các thứ có sức cám dỗ thường thấy hấp dẫn hơn là những thứ người ta cho là nghiêm chỉnh, đứng đắn, đạo đức hoặc ngay lành! Bởi những thứ giúp hướng về điều tốt lành thường đòi buộc con người phải từ bỏ chính mình, còn những thứ có sức cám dỗ thì để họ tự do theo bản năng và sở thích, có khi hết sức bất chính.

Theo giáo lý Công giáo, chúng ta có thể định nghĩa cám dỗ là khuynh hướng lôi cuốn con người vào tội lỗi. Cám dỗ đến trước khi ta phạm tội. Những khuynh hướng căn bản được quy về thế gian, xác thịt và ma quỷ. Thế gian có thể là người hay tạo vật làm ta xa Chúa bằng những ảnh hưởng của chúng trên đời sống mình. Thí dụ sống với một người không thích đạo và thường hay chống đối đạo, ta sẽ dần dần bị họ lôi cuốn.

Xác thịt là những dục vọng nội tâm sẵn sàng đưa con người về điều xấu và tội. Có bảy khunh hướng chính gọi là các tính mê nếtxấu: kiêu ngạo, tham lam, mê dâm dục, nóng giận, mê ăn uống, ghen ghét và lười biếng. Khi bị các thói xấu ấy điều khiển, con người sẽ lẫn lộn giữa tốt và xấu, và thường xem điều xấu là điều tốt để hành động. Lương tâm lúc đó sẽ lệch lạc và dần dần trở thành lương tâm chết.

Ma quỷ là Satan và các thần xấu có sức làm con người bất tuân luật Chúa và ghét Chúa. Adam và Eva sa ngã trong Cựu Ước là trường hợp điển hình của ma quỷ cám dỗ. Tuy nhiên, đừng gán ghép và lẫn lộn người ta với ma quỷ, vì ma quỷ có sức mạnh hơn con người rất nhiều.

Nhìn vào cám dỗ là nhìn thấy rõ sức hấp dẫn của những điều xấu để ta trốn tránh và chống lại. Chúng ẩn núp trong những dịp tội bề ngoài được ngụy trang rất hữu lý và tài tình. Thí dụ một buổi liên hoan chiều Thứ Bảy; để rồi sau khi say sưa nhảy nhót, con người sẽ rơi vào khuynh hướng lười biếng không muốn thức dậy đi Lễ Ngày Chúa Nhật, hoặc dẫn ngay vào tình trạng mê đắm dục vọng! Tình yêu là cái gì tuyệt đẹp và thiêng liêng cao cả; nhưng khi con người đi đến tình trạng yêu mù quáng, sẽ lẫn lộn giữa ranh giới của tình yêu và xác thịt, và thường coi đam mê xác thịt là tình yêu!

Ngoài ra, con người cũng rất dễ bị cám dỗ thần thánh hóa những thực tại vật chất hay tự nhiên với những thực tại thánh thiêng, nhất là Thiên Chúa; để từ đó dễ rơi vào tình trạng mê tín dị đoan.

Suy nghĩ về cám dỗ cũng đồng thời luôn cảnh tỉnh trước sự mù quáng của mình với các nhu cầu rất cần thiết ngay trong đời sống. Các nhu cầu ấy thường hay chiếm điạ vị độc tôn để đưa chúng ta đến chỗ chỉ phục vụ cho mình. Chúa Kitô đã làm ngược lại tất cả các cám dỗ. Gương Chúa Kitô chịu cám dỗ trong sa mạc cho thấy rằng, con người không thể tránh khỏi các cám dỗ; vì các cám dỗ luôn là những dịp thử thách giúp con người lập công trước mặt Chúa và nên hoàn thiện. Hãy trông cậy Chúa để có thể nhìn rõ các thực tại cám dỗ mà tránh xa.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

image2BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a
"Đavit được xức dầu làm vua Israel".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: "Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem, vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua".   Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: "Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không?" Và Chúa phán cùng Samuel: "Đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn". Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: "Chúa không chọn ai trong những người này". Samuel nói tiếp: "Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không?" Isai đáp: "Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên". Samuel nói với Isai: "Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về". Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: "Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó". Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong Đavít từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. - Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.
3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.
4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. 

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 8-14
"Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 
Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng, việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo, thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra; vì mọi việc được tỏ bày, đều là sự sáng. Bởi thế, thiên hạ nói: "Hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi". Đó là lời Chúa.

 CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 8, 12b
Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống".

PHÚC ÂM: Ga 9, 1-41 (bài dài)
"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giêsu đáp: "Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Đấng đã sai Ta. Đêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian". Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa" (chữ Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Đúng hắn!" Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây". Họ hỏi anh: "Làm thế nào mắt anh được sáng?" Anh ta nói: "Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy". Họ lại hỏi: "Ngài ở đâu?" Anh thưa: "Tôi không biết".

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Đó là một tiên tri".

Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: "Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?" Cha mẹ y thưa rằng: "Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy". Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: "Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó".

Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi". Anh ta trả lời: "Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy". Họ hỏi anh: "Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?" Anh thưa: "Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?" Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: "Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến". Anh đáp: "Đó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Chúa Giêsu liền nói: "Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù". Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Người: "Thế ra chúng tôi mù cả ư?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói 'Chúng tôi xem thấy', nên tội các ngươi vẫn còn".  Đó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CN IV M
ÙA CHAY A

Chủ tế: Anh chị em thân mến, đức tin là điều kiện tiên quyết để Chúa chữa con mắt mù tối của linh hồn.  Chúng ta hãy khiếm tốn trước nhan thánh Người và tha thiết nài van:

Xướng:  1.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh Chúa, luôn trong sáng trong lương tâm ngay chính, để can đảm khước từ những quyến rũ của thế gian, xác thịt và ma quỷ.

                                                                                                       Chúng ta cầu xin Chúa

2.  Chúng ta cầu xin cho nhân loại hôm nay, nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật, biết dùng những phương tiện truyền thông đúng đắn, đem lại lợi ích cho đời sống tinh thần, thay vì hủy diệt chính mình bằng những tuyên truyền độc hại.

3.  Chúng ta cầu xin cho các bệnh nhân cũng như những người đau khổ, biết thánh hóa đời sống bằng chính những đau khổ và giới hạn của đời sống, để nên giống Chúa Kitô và thông phần vào ơn cứu độ của Người.

4.  Chúng ta cầu xin cho Cộng Đoàn và Giáo Xứ chúng ta, nhờ Mùa Chay thánh, biết chia sẻ với nhau nhiều hơn trong tình thân Kitô giáo, để có thể phản ảnh Thiên Chúa là tình yêu qua cách sống đạo của mọi tín hữu.

5.  Chúng ta cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay, được Chúa thương đưa về hưởng nhan thánh Ngài muôn đời.  Và trong thinh lặng, xin mọi người cùng dâng lên Chúa những nhu cầu và nguyện ước riêng của mình.

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu, Đấng yêu thương nhân loại hết mình, xin Chúa thương nhận lời và mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con không bao giờ lạc bước.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen


                                                                                                                       communion

SAINT NICHOLAS CHURCH - VIETNAMESE FAITH FORMATION
CH
ƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ SONG NGỮ
 Sr. Maria Loan Tran, LHC * 24252 El Toro Road, Laguna Woods, CA 92637* ( (949) 837-9510 Ext 137 
 USCHOOL YEAR 2016-2017 

#

                                                             DATE

             NOTE

SPECIAL EVENTS

 1. 1.

Sept. 11, 2016

Class

FIRST DAY OF SCHOOL * All catechists and students will meet in the Hall

Commissioning Rite for Catechists in Church @ 5pm

 1. 2.

Sept. 18

Class

 1. 3.

Sept. 25

Class

 1. 4.

Oct. 02

Class

Safety Education – All Classes

 1. 5.

Oct. 09

Class

School parents meeting – 1:50pm – 3:30pm – Room A&B

FHC, CF1, & CF2 Parent Meeting – 3:30pm – 4:50pm – Room B

 1. 6.

Oct. 16

Class

 

 1. 7.

Oct. 23

Class

Catechists - Pilgrimage – Year of Mercy – Holy Family Cathedral

 1. 8.

Oct.30

Class

 

 1. 9.

Nov. 06

Class

 1. 10.

Nov. 13

Class

 

*

Nov.20

NO CLASS

CHRIST, THE KING

Đại L Các Thánh TĐạo Vit Nam

*

Nov. 27

NO CLASS

Thanksgiving weekend

1st Sunday of Advent

 1. 11.

Dec. 04

Class

2nd Sunday of Advent – School Advent Penance Service – Church

 1. 12.

Dec. 11

Class

3rd Sunday of Advent – AIS Training 9am – 5pm * 2nd Floor

 1. 13.

Dec. 18

Class

4th Sunday of Advent – CF2 Parent Meeting – 3:50pm – 4:50pm - Room B

*

Dec. 25

NO CLASS

Merry Christmas – Happy Birthday Jesus!!!

*

Jan. 1, 2017

NO CLASS

Happy New Year – 2017!!!

 1. 14.

Jan. 08

Class

Confirmation II Weekend Retreat * Divine Word Retreat Center

 1. 15.

Jan. 15

Class

 1. 16.

Jan. 22

Class

Celebrate Vietnamese New Year with Language Class

*

Jan. 29

NO CLASS

Vietnamese New Year

 1. 17.

Feb. 05

Class

FHC Parent Mtg. 3:50 – 4:50pm – Room B

 1. 18.

Feb.12

Class

* FHC Retreat Training 10 – 1:30pm – Room 201&204

 1. 19.

Feb. 19

Class

First Holy Communion Retreat 8am – 5pm

*

Feb. 26

NO CLASS

Religious Congress

 1. 20.

Mar. 05

Class

Ash Wed. = Mar. 01, 2017

1st week of Lent – School Lenten Penance Service – Church

 1. 21.

Mar. 12

Class

2nd week of Lent

Confirmation I Retreat – Serra High School Gardena

 1. 22.

Mar. 19

Class

3rd week of Lent

 1. 23.

Mar. 26

Class

4th week of Lent

 1. 24.

Apr. 02

Class

5th week of Lent – Rite of Acceptance – Mini Retreat for CF2

 1. 25.

Apr. 09

Class

6th week of Lent – Palm Sunday – Station of the Cross – Church – 1:50pm – 4pm

*

Apr. 16

No Class

HAPPY EASTER - ALLELUIA!!!

*

Apr. 23

No Class

Divine Mercy Sunday –Vietnamese Youth Group Camp

 1. 26.

Apr. 30

Class

Practice FHC Mass – 2:40pm – 4:30pm – Church

 1. 27.

May 07

Class

First Holy Communion Mass – 2pm – 5pm – Church & Shrine

 1. 28.

May 14

Class

 

 1. 29.

May 21

Class

LAST DAY OF SCHOOL – All catechists and students will meet in the Hall NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH HỌC GIÁO LÝ TÂN TÒNG
NIÊN KHÓA 2016-2017

Chú ý:

Bạn muốn có Sách Giáo Lý Youcat mới nhất của Giáo Hội Công Giáo bằng tiếng Việt,

Xin vào trang Web Giáo Lý Youcat tiếng Việt (ở phiá trái trang suyniem.com home này, trong phần những trang web hay)

để lấy toàn bộ Cuốn Giáo Lý Youcat bằng tiếng Việt khi bấm vào      

=> Tài liệu dạng PDF, nhấn vào đây để tải về máy  do Lm. Antôn Nguyễn Mạnh Đồng (GP Cần Thơ)

dịchToàn bộ Sách Giáo Lý dành cho người trẻ (Youcat)

Giờ học Giáo Lý Dự Tòng: Chúa Nhạt từ 2 đến 4 giờ chiều hàng tuần.
Chúa Nhật 11 tháng 9 năm 2016  _ RN
1. Ta sống ở đời này để làm gì ?
2. Tại sao Thiên Chúa dựng nên ta ?
3. Tại sao chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa ?
4. Ta có thể biết được Thiên Chúa hiện hữu nhờ lý trí không ?
5. Tại sao có người lại từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa, đang khi người ta có thể nhận biết Người bằng lý trí ?
6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?
7. Thiên Chúa có phải tỏ mình ra để ta có thể biết Người là ai không ?
8. Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?
9. Thiên Chúa tỏ ra điều gì về chính Người khi gởi Con của Người đến với chúng ta ?
10. Qua Chúa Giêsu Kitô, mọi sự đã được mặc khải trọn vẹn hay vẫn còn tiếp tục sau khi Người về trời ?
11. Tại sao chúng ta phải loan truyền đức tin ?
12. Làm sao ta biết được đâu là đức tin chân chính ?
13. Hội Thánh có thể sai lầm trong lãnh vực đức tin không ?
14. Những gì Kinh Thánh viết có xác thực không ?
15. Kinh Thánh có thể là chân lý sao được, vì trong đó có những điều không chính xác ?
16. Làm thế nào để đọc Kinh Thánh cho đúng ?
17. Kinh Thánh Cựu ước có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu ?
18. Kinh Thánh Tân ước có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu ?
19. Kinh Thánh giữ vai trò nào trong Hội Thánh ?
20. Chúng ta có thể trả lời Thiên Chúa thế nào khi Người nói với chúng ta ?

Chúa Nhật 18 tháng 9 năm 2016 - RN
21. Đức tin là gì ?
22. Tin nghĩa là gì ?
23. Có sự xung khắc giữa đức tin với khoa học không ?
24. Đức tin của tôi có liên quan gì đến Hội Thánh ?
25. Tại sao đức tin đòi có định nghĩa và cần công thức hóa thành những tín biểu ?
26. Kinh Tin kính là gì ?
27. Kinh Tin kính có từ khi nào ?
28. Kinh Tin kính Các thánh tông đồ dạy gì ?
29. Kinh Tin kính Công đồng Nixêa (Nixêa-Côngtantinốp) dạy gì ?
30. Tại sao chúng ta tin chỉ có Một Thiên Chúa ?
31. Tại sao Thiên Chúa tự cho mình một tên gọi ?
32. Khi nói Thiên Chúa là Đấng Chân thật có nghĩa là gì ?
33. Khi nói Thiên Chúa là Tình yêu có nghĩa là gì ?
34. Bạn sẽ làm gì khi bạn đã nhận biết Thiên Chúa ?
35. Chúng ta tin vào 1 Thiên Chúa hay 3 Thiên Chúa ?
36. Chúng ta có thể nhờ suy đoán mà kết luận rằng Thiên Chúa là Ba ngôi không ?
37. Tại sao lại gọi Thiên Chúa là "Cha "?
38. Chúa Thánh Thần là Ai ?
39. Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không ? Người có thuộc về Ba Ngôi không ?
40. Thiên Chúa có thể làm bất cứ việc gì không? Người có Toàn năng không ?

Chúa Nhật 25 tháng 9 năm 2016 _ T. Chau
41. Khoa học có làm cho Đấng Tạo thành ra dư thừa không ?
42. Có thể vừa chấp nhận thuyết tiến hóa, vừa tin vào Đấng Tạo thành không ?
43. Thế giới này có phải là sản phẩm của “ngẫu nhiên” không ?
44. Ai sáng tạo thế giới ?
45. Luật tự nhiên và hệ thống tự nhiên của mọi vật cũng dobởi Thiên Chúa sao ?
46. Tại sao sách Sáng thế mô tả sự sáng tạo như là "công trình 6 ngày"?
47. Tại sao Thiên Chúa lại nghỉ việc vào ngày thứ Bảy ?
48. Thiên Chúa có ý định gì khi sáng tạo thế giới ?
49. Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không ?
50. Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa ?
51. Nếu Thiên Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, tại sao Người không ngăn cản được sự dữ ?
52. Trời là gì ?
53. Hỏa ngục là gì ?
54. Thiên thần là ai vậy ?
55. Ta có thể giao tiếp với các thiên thần không ?
56. Con người có một chỗ đặc biệt trong việc sáng tạo của Thiên Chúa không ?
57. Con người phải đối xử với loài vật và các vật khác thế nào ?
58. Con người được dựng nên theo "hình ảnh Thiên Chúa" nghĩa là gì ?
59. Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người ?
60. Tại sao Chúa Giêsu lại là mẫu gương tuyệt vời nhất thế giới ?

Chúa Nhật 2 tháng 10 năm 2016 _ Anh Thai
61. Do đâu mọi người bình đẳng với nhau ?
62. Linh hồn là gì vậy ?
63. Do đâu con người có linh hồn ?
64. Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ ?
65. Người có khuynh hướng đồng tính luyến ái thì sao ?
66. Trong kế hoạch, Thiên Chúa có định cho con người phải đau khổ và phải chết không ?
67. Tội là gì ?
68. Tội Tổ tông truyền là gì ? Tội Tổ tông Ađam Evà có liênhệ gì với chúng ta ?
69. Vì mắc tội Tổ tông, chúng ta có bị bó buộc phải phạm tội không ?
70. Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ thế nào ?
71. Tại sao những sách viết về Chúa Giêsu lại gọi là Phúc âm hoặc Tin Mừng ?
72. Tên Giêsu nghĩa là gì ?
73. Tại sao gọi Đức Giêsu là Kitô ?
74. Khi nói Đức Giêsu là "Con một Thiên Chúa" có nghĩa là gì ?
75. Tại sao Kitô hữu gọi Đức Giêsu là Chúa ?
76. Tại sao Thiên Chúa lại nhập thể nơi Đức Giêsu ?
77. Khi nói Chúa Giêsu Kitô "vừa là Thiên Chúa thật lại vừa là người thật" nghĩa là gì ?
78. Tại sao chúng ta chỉ hiểu được Chúa Giêsu như là một mầu nhiệm ?
79. Chúa Giêsu có linh hồn, tâm trí và thân xác như chúng ta không ?
80. Tại sao Đức Maria Đồng trinh ?

Chúa Nhật 9 tháng 10 năm 2016 _ RN from 12:00PM-1:30 PM
81. Ngoài Chúa Giêsu ra, Đức Maria còn có những người con khác nữa không ?
82. Gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có chướng tai không ?
83. Gọi Đức Maria "Vô nhiễm Nguyên tội" nghĩa là gì ?
84. Có phải Đức Maria chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không ?
85. Tại sao Đức Maria cũng là Mẹ chúng ta nữa ?
86. Tại sao Chúa Giêsu đã chờ đến 30 tuổi mới đi giảng đạo công khai ?
87. Tại sao Chúa Giêsu để ông Gioan Tiền hô làm phép rửa cho mình, dù Người chẳng có tội gì?
88. Tại sao Chúa Giêsu lại chịu cám dỗ ? Người có thể chịu cám dỗ thực sao ?
89. Chúa Giêsu hứa "Nước Thiên Chúa" cho những ai ?
90. Chúa Giêsu có thực đã làm các phép lạ hay đó chỉ là những huyền thoại đạo đức ?
91. Tại sao Chúa Giêsu làm các phép lạ ?
92. Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ để làm gì ?
93. Tại sao Chúa Giêsu biến hình trên núi ?
94. Chúa Giêsu có biết Người sẽ chết khi vào thành Giêrusalem không ?
95. Tại sao Chúa Giêsu chọn ngày lễ Vượt qua của người Do thái để chịu chết và sống lại?
96. Tại sao con người hòa bình như Chúa Giêsu lại bị xử chết trên thập giá?
97. Người Do thái có trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu không?
88. Thiên Chúa có muốn cho Con của Người phải chết không ?
99. Khi Chúa Giêsu ăn Bữa Tiệc Ly với các tông đồ, đã xảy ra những chuyện gì ?
100. Vào đêm trước khi chết, trên núi Cây dầu, có phải Chúa Giêsu đã thực sự cảm thấy kinh hoàng trước cái chết không ?

Chúa Nhật 16 tháng 10 năm 2016 _ Thu Nhi
101. Tại sao Chúa Giêsu phải cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thánh giá, mà không dùng cách khác ?
102. Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống, phải "vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu" ?
103. Chúa Giêsu có chết thật không? hay Người chỉ "làm bộ chết" để còn sống lại ?
104. Bạn có thể là Kitô hữu mà không tin Chúa Giêsu đã sống lại không ?
105. Làm thế nào mà các môn đệ Chúa Giêsu đã đi đến chỗ tin Người sống lại ?
106. Có những bằng chứng về việc Chúa Giêsu đã sống lại không ?
107. Sau khi sống lại Chúa Giêsu có mang cùng một thân xác như trước khi Người qua đời không ?
108. Thế giới đã có biến đổi gì nhờ việc Chúa Giêsu sống lại ?
109. Khi nói Chúa Giêsu lên trời nghĩa là gì ?
110. Tại sao Chúa Giêsu Kitô là Chúa của cả vũ trụ ?
111. Đến ngày tận thế sẽ ra như thế nào ?
112. Nói rằng Chúa Giêsu đến để xét xử chúng ta và xét xử toàn thế giới, nghĩa là thế nào ?
113. "Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần" nghĩa là gì ?
114. Chúa Thánh Thần có vai trò nào trong đời sống Chúa Kitô ?
115. Chúa Thánh Thần được biết đến qua tên gọi và dưới những hình dạng nào ?
116. Chúa Thánh Thần đã "nói qua các tiên tri" nghĩa là gì ?
117. Chúa Thánh Thần đã hành động trong, với, và qua Đức Mẹ Maria thế nào ?
118. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đã xảy ra chuyện gì ?
119. Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh như thế nào ?
120. Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào trong đời tôi ?

Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2016 _ Anh Thai
121. Hội Thánh nghĩa là gì ?
122. Tại sao Thiên Chúa muốn có Hội Thánh ?
123. Nhiệm vụ của Hội Thánh là gì ?
124. Tại sao Hội Thánh còn hơn là một tổ chức ?
125. Dân Thiên Chúa có những đặc tính nào ?
126. Nói Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô" nghĩa là gì ?
127. Nói Hội Thánh là "Hiền thê Chúa Kitô" nghĩa là gì ?
128. Nói Hội Thánh là "Đền thờ của Chúa Thánh Thần" nghĩa là gì ?
129. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là Duy nhất ?
130. Các Kitô hữu "không Công giáo" có là anh chị em với chúng ta không ?
131. Chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Kitô hữu ?
132. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là Thánh Thiện ?
133. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo ?
134. Ai thuộc về Hội Thánh Công giáo ?
135. Hội Thánh Công giáo có quan hệ nào với dân Do Thái ?
136. Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác ?
137. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là tông truyền ?
138. Hội Thánh tổ chức thế nào để có 4 đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền ?
139. Ơn gọi của giáo dân là gì ?
140. Tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức dân chủ ?

Chúa Nhật 30 tháng 10 năm 2016 _ T. Chau
141. Nhiệm vụ của Đức Giáo hoàng là gì ?
142. Các Giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với Giáo hoàng, còn Giáo hoàng có thể làm như vậy với các Giám mục không ?
143. Đức Giáo hoàng có ơn vô ngộ (không thể sai lầm) thực không ?
144. Nhiệm vụ của Giám mục là gì ?
145. Tại sao Chúa Giêsu muốn có những Kitô hữu cam kết sống trọn đời trong bậc tu trì qua các lời khấn độc thân, nghèo khó, vâng phục ?
146. Khi nói "Các thánh thông công" nghĩa là gì ?
147. Tại sao Đức Maria lại có một chỗ cao vượt trong mầu nhiệm "Các Thánh thông công" ?
148. Đức Mẹ có thực sự cứu giúp chúng ta không ?
149. Ta có được thờ kính Đức Maria không ?
150. Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không ?
151. Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào ?
152. Tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại ?
153. Tại sao ta tin "xác sẽ sống lại" ?
154. Khi ta chết, xảy ra điều gì ?
155. Nếu ta trông cậy vào Chúa Kitô, Người sẽ giúp ta thế nào vào lúc ta chết ?
156. Sự sống vĩnh hằng là gì ?
157. Chúng ta có phải chịu xét xử sau khi chết không ?
158. Trời là gì ?
159. Luyện ngục là gì ?
160. Ta có thể giúp được các linh hồn ở Luyện ngục không ?

Chúa Nhật 6 tháng 11 năm 2016 _ Thu Nhi
161. Hỏa ngục là gì ?
162. Nếu Thiên Chúa là Tình yêu thì sao lại có Hỏa ngục ?
163. Sự xét xử cuối cùng (phán xét chung) là gì ?
164. Thế giới sẽ tận cùng thế nào ?
165. Tại sao chúng ta đọc "Amen" vào cuối kinh Tin kính ?
166. Tại sao Hội thánh thường hay cử hành phụng vụ ?
167. Phụng vụ là gì ?
168. Tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống Hội Thánh và trong đời sống mỗi người chúng ta ?
169. Khi chúng ta cử hành phụng vụ, điều gì đã xảy ra cho chúng ta ?
170. Nguồn gốc cốt lõi nhất của phụng vụ là gì ?
171. Điểm chính yếu của mọi phụng vụ là gì ?
172. Có mấy bí tích, tên là gì ?
173. Tại sao chúng ta phải cần đến các Bí tích ?
174. Tại sao tin vào Chúa Giêsu không đủ, Thiên Chúa còn cho chúng ta các bí tích nữa ?
175. Tại sao các Bí tích lại thuộc về quyền Hội thánh ? Tại sao người ta không thể lãnh như người ta muốn ?
176. Bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời ?
177. Tại sao khi nhận lãnh bí tích, cần có lòng tin trước ?
178. Nếu bí tích được người không xứng đáng cử hành, bí tích có mất đi hiệu quả không?
179. Ai cử hành phụng vụ ?
180. Tại sao phụng vụ được coi như là công trình của Thiên Chúa ?

Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2016 _ RN at 2:30 PM
181. Tại sao có quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng trong phụng vụ ?
182. Tại sao các dấu hiệu thánh của phụng vụ cũng cần có những lời nói nữa ?
183. Tại sao trong phụng vụ còn có âm nhạc. Loại nhạc nào thích hợp với phụng vụ ?
184. Phụng vụ tác động đến thời gian như thế nào ?
185. Tại sao phụng vụ lặp lại hàng năm ?
186. Năm Phụng vụ của Hội Thánh là gì ?
187. Ngày Chúa nhật quan trọng thế nào ?
188. Phụng vụ Các Giờ kinh (PVCGK) là gì ?
189. Phụng vụ có cần đến những nơi chốn để cử hành phụng vụ không ?
190. Nhà thờ của Kitô hữu có ý nghĩa gì ?
191. Trong Nhà thờ nơi nào chiếm ưu tiên ?
192. Hội Thánh có thể thay đổi và canh tân phụng vụ không ?
193. Có một liên kết hữu cơ giữa các bí tích không ?
194. Bí tích Rửa tội là gì ?
195. Bí tích Rửa tội được cử hành thế nào ?
196. Ai có thể được rửa tội, và người được rửa tội cần điều gì?
197. Tại sao Hội thánh lại rửa tội con nít ?
198. Ai được làm phép Rửa tội ?
199. Bí tích Rửa tội có phải là cách duy nhất để được cứu rỗi không ? |
200. Điều gì xảy ra khi lãnh bí tích Rửa tội ?

Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2016 _ Anh Thai
201. Khi lãnh bí tích Rửa tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì ?
202. Tại sao Kitô hữu chọn tên thánh khi Rửa tội ?
203. Bí tích Thêm sức là gì ?
204. Kinh Thánh nói gì về bí tích Thêm sức?
205. Người lãnh bí tích Thêm sức được hưởng những gì ?
206. Ai được lãnh bí tích Thêm sức? Họ phải chuẩn bị thế nào?
207. Ai được ban bí tích Thêm sức ?
208. Bí tích Thánh Thể là gì ?
209. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào ?
210. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể thế nào ?
211. Bí tích Thánh Thể đối với Hội thánh quan trọng thế nào?
212. Bữa Tiệc của Chúa Giêsu với chúng ta được gọi tên là gì và có ý nghĩa gì ?
213. Những phần chính của Thánh lễ là phần nào ?
214. Cơ cấu Thánh lễ như thế nào ?
215. Ai làm chủ-sự việc Cử hành Thánh lễ ?
216. Chúa Giêsu hiện diện cách nào khi Thánh lễ được cử hành ?
217. Khi Thánh lễ được cử hành, điều gì xảy ra cho Hội Thánh?
218. Chúng ta phải làm gì cho xứng đáng để tôn sùng Chúa hiện diện trong hình bánh và hình rượu ?
219. Người Công giáo thường phải tham dự bao nhiêu Thánh lễ ?
220. Tôi cần dọn mình cách nào để có thể lên Rước lễ?

Chúa Nhật 4 tháng 12 năm 2016 _ RN
221. Việc rước lễ thay đổi tôi thế nào ?
222. Có thể cho người không phải là Công giáo rước lễ được không?
223. Việc rước lễ cho ta được sự sống đời đời như thế nào ?
224. Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta bí tích Sám hối -Giao hòa và Xức dầu bệnh nhân ?
225. Bí tích Sám hối và Giao hòa còn có những tên gọi nào?
226. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta đã được giao hòa với Thiên Chúa, vậy tại sao còn cần đến một bí tích Giao hòa riêng rẽ nữa ?
227. Ai đã lập ra bí tích Sám hối – Giao hòa ?
228. Ai có quyền tha tội ?
229. Điều gì đưa người ta đến chỗ ăn năn thống hối ?
230. Việc đền tội là gì ?
231. Đâu là 2 điều kiện căn bản để Kitô hữu được tha tội ?
232. Trước khi vào toà xưng tội, tôi phải làm gì ?
233. Phải xưng những tội nào ?
234. Khi nào người Công giáo buộc phải xưng những tội nặng ?
235. Tôi có được xưng tội, nếu không có tội nặng không ?
236. Tại sao chỉ có Linh mục mới được tha tội ?
237. Có tội nào nặng đến nỗi Linh mục bình thường không tha được không ?
238. Linh mục, sau khi giải tội có được nói ra điều mình biết trong tòa Giải tội không ?
239. Hiệu quả tích cực của bí tích Giải tội là gì?
240. "Bệnh tật" được hiểu như thế nào trong Cựu ước ?

Chúa Nhật 11 tháng 12 năm 2016 Thu Nhi
241. Tại sao Chúa Giêsu tỏ ra quan tâm đến các bệnh nhân nhiều đến thế ?
242. Tại sao Giáo hội phải chăm sóc cách riêng cho người bệnh?
243. Ai được lãnh Bí tích Xức dầu bệnh nhân ?
244. Bí tích Xức dầu bệnh nhân được trao ban thế nào ?
245. Bí tích Xức dầu bệnh nhân ban những ơn nào?
246. Ai được ban bí tích Xức dầu bệnh nhân ?
247. "Của ăn đàng" nghĩa là gì ?
248. Tên của các bí tích phục vụ sự hiệp thông trong Hội thánh là gì?
249. Bí tích Truyền Chức Thánh gồm những cấp bậc nào?
250. Việc truyền chức Giám mục có ý nghĩa thế nào?
251. Giám mục quan trọng thế nào đối với một Kitô hữu Công giáo ?
252. Bí tích Truyền Chức Thánh ban ơn gì ?
353. Tại sao ta thờ phượng Thiên Chúa ?
254. Việc truyền chức linh mục ban ơn gì ?
255. Việc truyền chức phó tế ban ơn gì?
256. Ai được lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh ?
257. Nếu chỉ có nam giới được lãnh bí tích Truyền Chức Thánh thì nữ giới có bị kỳ thị không?
258. Tại sao Hội Thánh Công giáo đòi các linh mục và Giám mục sống đời độc thân ?
259. Chức linh mục tổng quát của các tín hữu khác với chức linh mục do chức thánh thế nào ?
260. Tại sao Thiên Chúa tạo dựng có người nam và người nữ cho nhau ?

Chúa Nhật 18 tháng 12 năm 2016 _ RN
261. Bí tích Hôn phối được thực hiện thế nào?
262. Điều gì cần để lãnh bí tích Hôn phối ?
263. Tại sao Hôn phối không thể phân ly (bất khả phân) ?
264. Điều gì đe dọa đôi Hôn phối ?
265. Có phải mọi người đều được kêu gọi sống bậc Hôn nhân không ?
266. Hôn nhân Kitô giáo được cử hành thế nào?
267. Phải làm gì khi một người Công giáo muốn kết hôn với một Kitô hữu không Công giáo?
268. Người Công giáo có được kết hôn với một người khác đạo không ?
269. Vợ chồng không còn hợp ý, luôn "gây chiến" với nhau có được li dị không ?
270. Hội thánh có lập trường thế nào với những người li dị rồi tái hôn ?
271. Khi nói gia đình là Hội thánh thu nhỏ nghĩa là gì ?
272. Các Á Bí tích là gì ?
273. Hội thánh vẫn còn trừ quỉ sao ?
274. Việc "Đạo đức bình dân" quan trọng thế nào ?
275. Có được tôn kính các thánh tích không ?
276. Đi "Hành hương" có mục đích gì ?
277. Chặng đường Thánh giá là gì?
278. Việc an táng Kitô hữu có đặc điểm gì?
279. Tại sao ta cần đức tin và các bí tích để sống đời sống tốt lành và ngay thẳng ?
280. Đối với Kitô hữu, nền tảng của phẩm giá con người là gì?

Chúa Nhật 25 tháng 12 năm 2016 _  No Class
281. Tại sao ta khao khát được hạnh phúc ?
282. Kinh Thánh có cho ta biết đường dẫn đến hạnh phúc không ?
283. Các mối phúc là những mối nào ?
284. Tại sao các mối phúc lại quan trọng ?
285. Hạnh phúc đời đời là gì ?
286. Tự do là gì và tại sao ta có tự do ?
287. Ta có thể chọn sự xấu, có phải đó là ta có tự do không?
288. Người ta có trách nhiệm về mọi việc mình làm không ?
289. Ta có được cứ để cho một người dùng tự do theo ý họ, dù họ chọn làm điều xấu không ?
290. Thiên Chúa giúp ta thành người "tự do" thế nào?
291. Làm sao một người có thể phân biệt được hành động của mình tốt hay xấu?
292. Người ta có thể làm việc xấu để sinh ra kết quả tốt không ?
293. Tại sao Thiên Chúa cho ta có "đam mê" hoặc "cảm xúc"?
294. Ta thấy mình có những đam mê mạnh mẽ thì ta có tội không ?
295. Lương tâm là gì ?
296. Ta có thể ép buộc ai làm gì trái với lương tâm mình không ?
297. Ta có thể huấn luyện lương tâm mình không?
298. Người làm điều xấu nhưng theo lương tâm ngay thẳng thì có tội trước mặt Chúa không ?
299. Nhân đức nghĩa là gì ?
300. Tại sao ta phải tập luyện tư cách ?

Chúa Nhật 8 tháng 1 năm 2017 _ Anh Thai
301. Làm sao để được khôn ngoan ?
302. Người công bằng là người thế nào ?
303. Người can đảm là người thế nào ?
304. Tại sao tiết độ là nhân đức ?
305. Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào ?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức ?
307. Đức tin là gì ?
308. Đức cậy là gì ?
309. Đức mến là gì ?
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào ?
311. Hoa quả của Chúa Thánh Thần là gì ?
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi ?
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ ?
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót ?
315. Tội là gì ?
316. Làm sao phân biệt tội nặng với tội nhẹ ?
317. Làm thế nào người phạm tội nặng có thể nối kết lại với Chúa được ?
318. Thói xấu là gì ?
319. Ta có trách nhiệm về tội của người khác không?
320. Có cơ cấu tội lỗi không?

Chúa Nhật 15 tháng 1 năm 2017 _ Thu Nhi
321. Một Kitô Hữu có phải là một cá nhân thuần túy không ?
322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn ?
323. Trong xã hội, cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào ?
324. Xã hội nên dựa trên nguyên tắc nào ?
325. Quyền bính trong xã hội nên dựa trên căn bản nào?
326. Khi nào gọi là quyền bính hợp pháp?
327. Công ích được thực hiện thế nào ?
328. Cá nhân có thể góp phần cho công ích thế nào ?
329. Trong xã hội, làm thế nào để có công bằng xã hội ?
330. Mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa thế nào ?
331. Tại sao trong loài người lại có những sự bất bình đẳng?
332. Kitô hữu nên tỏ tình liên đới với những người khác như thế nào ?
333. Có luật tự nhiên nào mà mọi người đều có thể biết không?
334. Luật tự nhiên và luật Cựu ước liên kết với nhau thế nào ?
335. Luật Cựu Ước quan trọng thế nào ?
336. Chúa Giêsu coi Luật Cựu Ước có giá trị thế nào ?
337. Chúng ta được cứu rỗi thế nào ?
338. Ơn thánh là gì ?
339. Ơn thánh Chúa làm gì cho ta ?
340. Ơn thánh Chúa và tự do của ta liên quan thế nào ?

Chúa Nhật 22 tháng 1 năm 2017 _ T. Chau
341. Người ta có thể nhờ làm việc lành mà lên Thiên đàng không ?
342. Mọi người chúng ta có thể nên "thánh" được không ?
343. Hội thánh giúp ta nên người tốt, và người có trách nhiệm thế nào ?
344. Tại sao Hội thánh lại can thiệp vào những vấn đề luân lý và về phẩm hạnh của cá nhân ?
345. Năm Điều răn của Hội thánh là điều nào?
346. Điều răn của Hội thánh có mục đích gì? Buộc những ai giữ ?
347. Tại sao Kitô hữu "sống đạo đức nước đôi (hai mặt)" lại là điều thiếu sót nặng ?
348. "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”?
349. Mười Điều Răn là những điều nào ?
350. Mười Điều răn có phải là bản danh sách do ngẫu nhiên tập hợp lại không ?
351. Mười Điều Răn có phải lỗi thời rồi không?
352. "Ta là Thiên Chúa, Chúa ngươi" (Ex 20, 2) nghĩa là gì ?
353. Tại sao ta thờ phượng Thiên Chúa ?
354. Ta có thể cưỡng ép người khác tin Thiên Chúa không ?
355. "Ngươi sẽ không có thần lạ trước mắt Ta" nghĩa là gì ?
356. Chủ nghĩa bí truyền có phù hợp với đức tin Kitô giáo không ?
357. Có phải vô thần luôn là tội chống lại Điều răn thứ 1 không ?
358. Tại sao Cựu Ước cấm biểu thị hình ảnh Thiên Chúa, và tại sao người Công giáo không giữ điều cấm này nữa ?
359. Tại sao cần tôn kính Danh Chúa ?
360. Dấu Thánh giá có ý nghĩa gì ?

Chúa Nhật 5 tháng 2 năm 2017 _ RN
361. Kitô hữu khi được Rửa tội có thêm tên Thánh nữa, điều này quan trọng thế nào ?
362. Tại sao người Do Thái giữ ngày Hưu lễ (Sabbat)?
363. Chúa Giêsu đối với ngày Sabbat thế nào ?
364. Tại sao Kitô hữu thay thế ngày Sabbat bằng ngày Chúa nhật ?
365. Kitô hữu giữ ngày Chúa nhật như ngày của Chúa thế nào ?
366. Tại sao Nhà Nước cần coi trọng việc giữ ngày Chúa nhật như ngày nghỉ lễ ?
367. Điều răn thứ 4 liên quan tới ai? Người ta phải làm gì về Điều răn này ?
368. Gia đình có vị trí nào trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa ?
369. Tại sao gia đình không thể được thay thế ?
370. Tại sao Nhà Nước cần bảo vệ và thăng tiến gia đình ?
371. Con cái cần kính trọng cha mẹ thế nào?
372. Cha mẹ cần tôn trọng con cái thế nào ?
373. Làm sao để gia đình cùng sống đức tin với nhau ?
374. Tại sao Thiên Chúa quan trọng hơn gia đình ?
375. Phải hành xử quyền bính thế nào cho đúng ?
376. Người dân có bổn phận nào đối với Tổ quốc ?
377. Khi nào chúng ta phải từ chối, không tuân lệnh Nhà Nước ?
378. Tại sao không được giết mình (tự tử) hoặc giết người ?
379. Điều răn thứ 5 cấm xâm phạm mạng sống thế nào ?
380. Tại sao được phép giết người để tự vệ ?

Chúa Nhật 12 tháng 2 năm 2017 _ Anh Thai
381. Tại sao Hội thánh chống lại án tử hình?
382. Có được phép chủ động giúp người ta chết êm không ?
383. Tại sao không thể chấp nhận phá thai ở bất cứ giai đoạn nào ?
384. Có được phá bào thai tàn tật không ?
385. Có thể làm thí nghiệm trên phôi sống và các tế bào gốc của phôi không ?
386. Tại sao Điều răn thứ 5 bảo vệ sự toàn vẹn thể lý và tinh thần của con người ?
387. Ta nên đối xử với thân xác ta thế nào?
388. Sức khỏe quan trọng thế nào ?
389. Tại sao hút xì ke ma túy lại là tội ?
390. Có được phép thí nghiệm khoa học trên người đang sống không ?
391. Tại sao việc hiến tặng các cơ quan của cơ thể là quan trọng ?
392. Hành vi xâm phạm đến sự toàn vẹn thân xác của con người là hành vi nào ?
393. Kitô hữu giúp đỡ người đang sắp chết thế nào ?
394. Kitô hữu đối xử với xác người chết ra sao ?
395. Hòa bình là gì ?
396. Kitô hữu phải làm chủ sự nóng giận của mình thế nào ?
397. Chúa Giêsu nghĩ gì về bất bạo động ?
398. Các Kitô hữu có phải là người xây dựng hòa bình không?
399. Khi nào được sử dụng lực lượng quân sự ?
400. Tại sao Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ ?

Chúa Nhật 19 tháng 2 năm 2017 _ RN
401. Người nam có trổi vượt hơn người nữ không ?
402. Tình yêu là gì ?
403. Tình yêu có chỗ đứng nào trong đời sống tình dục ?
404. Tình yêu khiết tịnh là gì ? Tại sao Kitô hữu sống tình yêu khiết tịnh ?
405. Người ta có thể sống tình yêu khiết tịnh thế nào ?
406. Mọi người có phải sống khiết tịnh không ? Ngay cả người ở trong bậc đôi bạn ?
407. Tại sao Hội thánh chống lại những quan hệ tình dục trước khi thành hôn ?
408. Làm sao bạn sống được như là Kitô hữu, nếu bạn đang có quan hệ tình dục, hoặc đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân rồi?
409. Thủ dâm có lỗi phạm đến tình yêu không ?
410. Thông dâm là gì ?
411. Tại sao mãi dâm là hình thức của thông dâm ?
412. Tại sao việc sản xuất và tiêu thụ hình ảnh khiêu dâm là tội chống lại tình yêu ?
413. Tại sao cưỡng dâm là tội nặng ?
414. Hội thánh có lập trường thế nào về sử dụng bao cao su phòng chống bệnh SIDA ?
415. Hội thánh phán đoán thế nào về đồng tính luyến ái ?
416. Yếu tố nòng cốt của hôn nhân Công giáo là gì ?
417. Sự kết hợp tình dục trong hôn nhân có ý nghĩa gì ?
418. Con cái trong hôn phối có ý nghĩa gì ?
419. Cha mẹ nên có bao nhiêu con ?
420. Đôi vợ chồng Công giáo có nên điều hòa số con cái của họ không ?

Chúa Nhật 26 tháng 2 năm 2017 _ C. Thu Nhi
421. Tại sao các phương pháp ngừa thai không tốt như nhau?
422. Đôi vợ chồng không có con có thể làm gì ?
423. Hội thánh nói gì về mang thai mướn và thụ thai nhân tạo ?
424. Thế nào là ngoại tình? Ly dị có hợp luân lý không?
425. Hội thánh chống lại những đôi hôn phối không có bí tích Hôn phối thế nào ?
426. Điều răn thứ 7 đòi buộc những gì ?
427. Tại sao quyền tư hữu không được là quyền tuyệt đối ?
428. Ăn trộm là gì ? Điều răn thứ 7 dạy gì ?
429. Có luật nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ không ?
430. Công bằng giao hoán là gì ?
431. Có được phép gian lận thuế không ?
432. Kitô hữu cò thể đầu cơ trong giao dịch chứng khoán, hoặc trên Internet không ?
433. Phải đối xử với tài sản thuộc về mọi người thế nào ?
434. Kitô hữu có được chơi cá cược và chơi cờ bạc không ?
435. Có được phép mua bán con người không?
436. Phải đối xử với vạn vật được sáng tạo thế nào?
437. Phải đối xử với các loài vật thế nào?
438. Tại sao Hội thánh có những học thuyết riêng về xã hội ?
439. Học thuyết xã hội của Hội thánh phát triển thế nào ?
440. Kitô hữu có buộc can thiệp vào công việc chínhh trị và xã hội không ?

Chúa Nhật 5 tháng 3 năm 2017 _ Anh Thai
441. Hội thánh nói gì về dân chủ ?
442. Hội thánh có lập trường thế nào về chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường ?
443. Bổn phận của nhà quản lý và lãnh đạo xí nghiệp là gì?
444. Hội thánh nói gì về lao động và thất nghiệp ?
445. Nguyên tắc « lao động ưu tiên trên tư bản » nghĩa là gì ?
446. Hội thánh nói gì về toàn cầu hóa?
447. Toàn cầu hóa có nghĩa là độc quyền về vấn đề chính trị và kinh tế không ?
448. Sự nghèo khó và kém phát triển có phải là số phận không thể tránh được chăng ?
449.  Kitô hữu phải bày tỏ tình yêu đối với người nghèo như thế nào ?
450. Những việc làm để thương xác là gì?
451. Những việc làm để thương linh hồn là gì?
452. Điều răn thứ 8 đòi ta điều gì?
453. Thiên Chúa làm gì khi ta tôn trọng sự thật ?
454. Ta có bổn phận phải làm chứng cho sự thật của đức tin như thế nào ?
455. Trung thực có nghĩa là gì?
456. Bạn nên làm gì khi bạn nói dối, lừa dối, phản bội một người nào ?
457. Tại sao nói sự thật đòi ta phải cẩn trọng ?
458. Bí mật trong Tòa Giải tội là gì ?
459. Phải sử dụng các phương tiện truyền thông với trách nhiệm đạo đức nào?
460. Truyền thông xã hội có thể có hiệu quả nguy hại nào ?

Chúa Nhật 12 tháng 3 năm 2017 _ T. Chau
461. Vẻ đẹp về sự thật được nghệ thuật chuyển tải như thế nào ?
462. Tại sao Điều răn thứ 9 cấm ước muốn dục vọng về xác thịt ?
463. Làm sao để giữ "khiết tịnh trong lòng"?
464. Sự e thẹn tốt như thế nào?
465. Kitô hữu nên có thái độ nào đối với tài sản của người khác?
466. Ghen tị là gì ? Làm sao thắng được nó ?
467. Tại sao Chúa Giêsu muốn chúng ta có tâm hồn "nghèo khó”?
468. Điều gì người ta nên mong ước nhất ?
469. Cầu nguyện là gì?
470. Động lực nào thúc đẩy người ta cầu nguyện ?
471. Tại sao ông Abraham là gương mẫu cầu nguyện?
472. Ông Môisê cầu nguyện thế nào?
473. Sự quan trọng của các Thánh Vịnh trong cầu nguyện là gì?
474. Chúa Giêsu đã học cầu nguyện thế nào?
475. Chúa Giêsu cầu nguyện thế nào?
476. Chúa Giêsu cầu nguyện thế nào khi Người đối diện với cái chết?
477. Khi nói: học trường cầu nguyện của Chúa Giêsu nghĩa là gì?
478. Tại sao chúng ta tin cậy rằng lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa lắng nghe?
479. Chúng ta có thể học cách cầu nguyện nơi Mẹ Maria thế nào?
480. Lời Kinh Kính Mừng là gì?

Chúa Nhật 19 tháng 3 năm 2017 _ RN
481. Lần hạt Mân côi như thế nào?
482. Các Kitô hữu đầu tiên đã coi việc cầu nguyện có vai trò thế nào?
483. Kể tên 5 hình thức cầu nguyện?
484. Chúc tụng là gì?
485. Tại sao ta phải thờ lạy Chúa ?
486. Tại sao ta phải xin ơn Chúa ?
487. Tại sao ta phải xin ơn Chúa cho người khác?
488. Tại sao ta phải tạ ơn Chúa?
489. Ngợi khen Chúa là gì?
490. Chỉ cầu nguyện khi mình thích có được không?
491. Có thể cầu nguyện từ Kinh Thánh không?
492. Lời cầu nguyện riêng của tôi có "ăn nhập" gì với lời cầu nguyện của toàn Hội Thánh không?
493. Kinh nguyện Kitô giáo có đặc tính nào?
494. Làm sao đời thường của tôi có thể là trường để cầu nguyện được?
495. Ta có thể chắc lời cầu nguyện của ta được lắng nghe không?
496. Tại sao ta cần Chúa Thánh Thần khi ta cầu nguyện?
497. Tại sao các thánh là những người hướng dẫn ta cầu nguyện?
498. Chúng ta có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào không?
499. Khi nào nên cầu nguyện ?
500. Có nhiều cách cầu nguyện không?

Chúa Nhật 26 tháng 3 năm 2017 _ RN
501. Cầu nguyện bằng lời là gì?
502. Cầu nguyện bằng suy niệm là gì?
503. Cầu nguyện bằng chiêm niệm là gì?
504. Kitô hữu có thể đạt được điều gì trong suy niệm?
505. Tại sao đôi khi ta gọi cầu nguyện là một cuộc chiến đấu?
506. Có phải cầu nguyện là một thứ nói chuyện với chính mình không?
507. Phải làm sao khi ta cảm thấy rằng cầu nguyện chẳng giúp ích gì?
508. Nếu bạn cầu nguyện mà không cảm thấy gì, hay nếu bạn uể oải không thích cầu nguyện, bạn sẽ làm sao?
509. Cầu nguyện có phải là trốn tránh thực tại không?
510. Người ta có thể cầu nguyện luôn luôn không?

Chúa Nhật 2 tháng 4 năm 2017 _ Anh Thai
511. Kinh Lạy Cha
512. Nguồn gốc của Kinh Lạy Cha ?
513. Kinh Lạy Cha có mấy phần?
514. Kinh Lạy Cha có địa vị nào trong các lời cầu nguyện?
515. Dựa vào đâu ta dám tin tưởng để gọi Chúa là "Cha"?
516. Làm sao các trẻ em bị cha mẹ ruột của chúng “ giết chết vô tội vạ”, hoặc bỏ rơi chúng, lại có thể gọi Thiên Chúa là Cha?
517. Việc đọc “Cha chúng con” làm cho Kitô hữu biến đổi thế nào?
518. Nếu Cha chúng ta ở “trên trời”, trời đó ở đâu?
519. Khi nói Danh Cha cả sáng nghĩa là gì?
520. “Nước Cha trị đến” nghĩa là gì?
521. Khi cầu nguyện "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" nghĩa là gì?
522. Khi cầu nguyện "Xin cho chúng con lương thực hằng ngày" nghĩa là gì?
523. Tại sao "con người sống không nguyên bởi cơm bánh"?
524. Khi nói: "Tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con" có nghĩa gì?
525. "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ" nghĩa là gì?
526. "Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ" có ý ám chỉ sự gì?
527. Tại sao cuối kinh Lạy Cha, ta đọc "Amen"?

Chúa Nhật 9 tháng 4 năm 2017: Tập Nghi Thức Rửa Tội
Thứ Bảy 15 tháng 4 năm 2016: Lễ Vọng Phục Sinh: Rửa Tội Tân Tòng