• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

VƯỜN NHO DO THÁI VÀ VƯỜN NHO KITÔ GIÁO

Tục ngữ Việt Nam có câu: "Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười!"  Câu tục ngữ này nhắc nhớ tình hình Đạo Do Thái xưa và Kitô giáo hôm nay có nhiều điểm tương đồng, mà nếu người Kitô hữu nhận ra, rồi tự hỏi về những điểm tương đồng ấy cùng với các hậu qủa mà cả Bài Đọc thứ nhất và Bài Tin Mừng nêu ra, chắc chắn sẽ cảm nhận một sự thật có thể rất ê chề về cách sống Đạo không phù hợp với ý Chúa!

Trước hết trong thời Cựu Ước, lời Chúa trong Bài đọc thứ nhất nói về dân Israel là Vườn Nho của Chúa được Chúa yêu thương vun trồng và làm tất cả những gì Ngài có thể làm để vườn nho sinh trái, nhưng kết qủa là Vườn Nho ấy chỉ sinh trái dại!  Thiên Chúa đã bỏ Vườn Nho ấy khi Ngài phán: "Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó." 

Trong thời Tân Ước,dân Israel vẫn được Chúa coi là Vườn Nho của Ngài khi sai Con Một Giêsu yêu dấu đến với họ, nhưng họ đã từ chối chấp nhận, lại còn lên án và giết chết.  Chúa Giêsu nói về dân Do Thái thời Ngài bằng dụ ngôn Những Tá Điền sát nhân trong Tin Mừng hôm nay.  Các nhân vật trong Vườn Nho ấy được ám chỉ như sau: Vườn Nho dĩ nhiên là Dân Do Thái; Chủ Vườn Nho là Thiên Chúa; Bọn tá điền là các lãnh tụ tôn giáo Do Thái; Các đầy tớ Chủ sai đến là các tiên tri; Người Con Một của Chủ được sai đến là Đức Giêsu; Các tá điền khác sau này được trao lại Vườn Nho là Dân Ngoại hay tất cả các dân tộc khác.

Lý do Thiên Chúa trao cho các dân tộc khác Vườn Nho của Ngài chỉ vì dân Do Thái đã giết tất cả các tôi tớ và Con Một của Người, và họ đã làm cho Vườn Nho của Chúa sinh toàn trái dại là ích kỷ, là thù hằn ghen ghét, thủ lợi và chiến tranh tàn phá!...  Có thể chính đây là lý do mà dân tộc Do Thái chịu đựng một hậu qủa rất lâu dài kể từ sau tháng 8 năm 70, Titus vị thống soái Roma mang quân đến Giêrusalem tiêu diệt Đền Thánh và dân tộc này.  Dân Do Thái đã mất nước và lưu lạc khắp thế giới cho đến năm 1947, tức gần 19 thế kỷ mới trở lại quê hương cũ lập lạy quốc gia với con số khiêm tốn độ một triệu lúc đầu, (và cho đến nay lên đến khoảng hơn sáu triệu người, không kể những giống dân khác đang định cư cùng với họ).  Nhưng từ đó cho đến nay, lúc nào Do Thái cũng nằm trong hiểm họa chiến tranh bị tiêu diệt giữa họ và Palestine cùng với những dân tộc thân cận Palestine như Iran chẳng hạn!....  Thê thảm quá!

Tuy nhiên, khi các dân tộc khác tiếp nhận Vườn Nho này, cụ thể là các dân tộc theo Đức Giêsu, gọi là Kitô giáo, có thực sự tuân theo ý Thiên Chúa làm cho Vườn Nho sinh hoa kết qủa không?  Họ có nghĩ mình sẽ lãnh án phạt nếu cũng đi cùng vết xe của dân Do Thái không?

Thử nhìn tổng quát Vườn Nho Kitô giáo, mà trước hết được nhận cái tên Công Giáo, chỉ sau hơn hai mươi thế kỷ, đã bị các tân tá điền chia năm xẻ bảy với những danh hiệu khác nhau như Công Giáo, Chính Thống Giáo, Anh Giáo, Tin Lành vv. . . mà rất mỉa mai trong thực tế chống lại lẫn nhau!  Hậu qủa của những chống đối là những trái nho dại phản lại cây nho YÊU THƯƠNG là Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Tình Yêu, và luật của Ngài là luật yêu thương, từ đó Vườn Nho sẽ sinh hoa qủa tốt.  Khi chia rẽ và đố kỵ lẫn nhau lập tức  dẫn thế giới Kitô giáo sinh ra nhng trái nho dại là hận thù và ghen ghét, tạo nên những gương mù gương xấu khắp nơi!  Có thể Đức Giêsu cũng sẽ hỏi cùng một câu hỏi trong dụ ngôn của Người: Vậy khi ông chủ về, ông sẽ cư xử với bọn họ thế nào?  Xem ra khó trả lời!

Cũng may thay Chúa Giêsu đã trở thành hy lễ thay cho tất cả những xúc phạm và sự phá hủy, phân tán Vườn Nho mới của Ngài, khi nhận vào mình cái chết nhục nhã trên thập giá và hằng ngày được lập lại trên Bàn Thờ.  Tuy nhiên, không phải vì thế mà những kẻ cố tình phá hoại Vườn Nho của Chúa được tự do thoải mái, nếu không biết ăn năn hối cải trở về.

Trong thời đại của chúng ta, Giáo Hội Công Giáo như đang đi đúng hướng với chủ trương quan tâm cúi xuống với người nghèo, xích lại gần và cảm thông với những người tội lõi, bệnh tật, bị bỏ rơi, bị tù đày, bị ức hiếp... của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thứ I.  Ngài đến với các cá nhân cũng như các dân tộc ấy, chẳng hạn như trong tuần lễ từ 21 tháng 9, 2014 vừa qua khi thăm viếng Albani, một dân tộc gần như bị xóa bỏ vết tích các tôn giáo do chủ trương độc tài và vô thần của Cộng Sản từ 1947 đến 1967!  Những chế độ ấy tạo ra thảm họa và đau thương cực kỳ tàn ác cho con người, và nhất là cho các nhân chứng đức tin trong các tôn giáo, đặc biệt Kitô giáo.  Gương sáng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể được xem như những trái nho Yêu Thương sung mãn cho dân mới của Thiên Chúa.

Riêng người Công giáo sẽ luôn có một niềm hãnh diện chân thật trong tâm khảm khi nghĩ mình đang theo đúng một Tôn Giáo siêu Việt do Chúa Giêsu lập.  Tuy nhiên vẫn luôn phải canh chừng trong cách giữ Đạo và Sống Đạo, vì có thể rất nhiều khi quá nâng cao các hình thức phụng tự mà quên đi điểm chính của Đạo là thực hành giới luật yêu thương trong hành động.  Khi rơi vào tình trạng giả hình này, thì Vườn Nho của Chúa sẽ sinh ra những trái dại của hận thù và ghen ghét!  Chúa cũng sẽ đối xử một cách nào đó giống như Ngài đã đối xử với Vườn Nho Israel xưa!

Chúng ta tất cả hãy khẩn khoản nài xin Chúa cho mình luôn sống khiêm tốn và biết mình, nhất là luôn can đảm diệt trừ các thói xấu và tội lỗi phá hủy nền tảng Đạo Bác Ái của Chúa, để tránh được những lời chúc dữ cho Giáo Hội là Vườn Nho mới, và thay vào đó sẽ chỉ sinh ra những trái nho yêu thương đem lại bình an và hiệp nhất chân thật như ý Chúa muốn.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


ƠN CHÚA CHO CƠ HỘI HÓAN CẢI_cn26tnA

Dụ ngôn hai người con nằm trong một loạt ba dụ ngôn (hai người con, tá điền sát nhân và khách được mời dự tiệc cưới (Ma. 21:28-22:14t) mang dạng bút chiến giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái và Chúa Giêsu trong thời của Ngài.  Tạm bỏ qua tính cách áp dụng nhân vật, để chỉ nhìn vào sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giêsu ngay từ khởi đầu: “Hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến”; và con đường cứu độ của Chúa Giêsu rõ hơn khi Ngài “đến để tìm kiếm những người tội lỗi”, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thân phận của mình: những người tội lỗi biết hoán cải khi lắng nghe lời Chúa kêu mời. Nói cách khác, ơn Chúa luôn cho chúng ta cơ hội trở về với Ngài, nếu biết thưa lời xin vầng.

Qủa thực, khi suy niệm thái độ của hai người con trả lời Cha đi làm vườn nho, người ta sẵn sàng đồng ý với tâm ý của người con cả: cho dù vô lễ nói không lúc đầu, nhưng đã nghĩ lại và nói có.  Điều này khác hẳn với người con thứ, vì xem ra lịch sự nói có với Cha, nhưng sau đó đã không đi làm.  Hai thái độ của hai người con cho chúng ta nhiều suy nghĩ.  Riêng thái độ của người con cả cho chúng ta xác định rõ hơn sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu.

Những người không đồng quan điểm với Đạo Công Giáo có thể cho rằng: Chúa Giêsu khi tuyên bố “những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào Nước Trời trước các ông” (tức các thượng tế và kỳ mục), xem ra Ngài cổ võ “hành động” của những kẻ tội lỗi, và do đó sẽ băng hoại xã hội con người.  Điều này chắc chắn nghịch lại với sứ điệp cứu độ nhân loại của Chúa!  Chúng ta những người Kitô hữu chân chính khi chọn thái độ của người con cả, sẽ hiểu biết rõ hơn thân phận của mình: Những người tội lỗi được Chúa yêu thương và cứu chuộc, khi chúng ta sẵn sàng sám hối và hoán cải.  Bởi vì trước khi được cứu độ, chúng ta đã là những người tội lỗi.  Và chúng ta sẽ chỉ được cứu độ sau khi đã nghe lời Chúa mời gọi, hoán cải trở về.  Như thế, Chúa Giêsu không cổ võ một đời sống vô luân hay băng hoãi xã hội con người. Ngược lại, Ngài đến để cứu vớt những người tội lỗi, sa ngã, và cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời. Ngài yêu thương con người và sẽ không bao giờ đóng cửa Nước Trời trước bất cứ ai sẵn sàng hối cải, ngay cả vào phút cuối, như người trộm lành bị đóng đinh bên cạnh Ngài.

Thứ đến, chúng ta sẽ cảm nghiệm được thực tế ơn cứu độ của Chúa dành cho những kẻ tội lỗi khi họ biết khiêm tốn thực lòng trở về.  Chúa Giêsu đã chứng minh điều đó khi nhắc đến việc rao giảng của Gioan Tiền Hô cho những người thu thuế và tội lỗi, và họ đã lắng nghe. Đồng thời Ngài đã kết án các thượng tế và kỳ mục bỏ qua những lời rao giảng của Gioan Tiền Hô.  Điều đó cho thấy ơn cứu độ của Chúa có đó, nhưng đòi buộc kẻ tội lỗi phải cộng tác vào ơn cứu độ ấy một cách tích cực.  Những thượng tế và kỳ mục đại diện cho những kẻ tự mãn, cho mình đạo đức không cần hối cải, một cách gián tiếp không cần ơn cứu độ của Chúa Giêsu, hoặc mạnh hơn nữa, là không cần Chúa, chắc chắn ơn cứu độ của Ngài không thể đến được với ho, vì họ đã tự đóng cửa lỏng mình.  Vì thế, việc cảm nghiệm ơn cứu độ của Chúa chính là thái độ xin vâng trở về của kẻ tội lỗi.

Riêng thái độ của người con thứ trong dụ ngôn cho chúng ta cái thực tế giả hình lừa đảo bọc trong sự lịch thiệp tử tế!  Có thể nó nghĩ cha nó không biết và sẽ không bao giờ biết tâm ý thâm sâu trong lòng nó.  Ở đây chúng ta cần xác quyết một chân lý tuyệt đối: Không ai có thể lừa đảo được Thiên Chúa khi tự dối lòng mình làm những điều tội lỗi gian ác, vì Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều thầm kín trong lòng.  Nhưng khổ nỗi trong thực tế sống đạo, lại có không ít những k chọn thái độ của người con thứ.  Lúc nào cũng tử tế qua việc đọc kinh xem lễ, nhưng lại không đi làm vườn nho cho Chúa khi họ luôn thủ lợi cho mình, bỏ qua các công cuộc xây dựng Giáo Hội Chúa, hoặc khi vì quyền lợi cá nhân, họ sẵn sàng hại đến anh chị em cả trong lời nói và việc làm.  Nói cách khác, họ chẳng bao giờ sống đạo trong hành động, nghĩa là chẳng bao giờ thực sự đi làm vườn nho cho Chúa cả!  Nếu thế, không những Chúa Giêsu đã kết án các thượng tế và kỳ mục, mà sẽ sẵn sàng kết án cả chúng ta, nếu chọn sống thái độ của người con thứ.  Và trong thực tế, chính chúng ta khi chọn thái độ sống của người con thứ, cũng tự kết án chính mình.

Đến đây, tôi cũng như bạn biết sẽ phải sống đạo thế nào trong việc trả lời đi làm vườn nho cho Chúa.  Tâm tình của tôi và bạn sẽ là tâm tình của người con cả, không vì những tính toán lợi lộc, nhưng là vì ý muốn yêu mến Cha mình.  Chính tình yêu mến Chúa sẽ giúp tôi và bạn thưa lời xin vâng với Chúa, cho dù trước đó đã nhiều lần sa ngã phạm tội, đã nhiều lần sống trong bê tha lười biếng đến độ chuyên nghiệp trong mẫu gương thu thuế và gái  điếm.  Ngoài ra, cũng chính tình yêu mến ấy sẽ hướng dẫn tôi và bạn biết cảm thông và chia sẻ với anh chị em mình, nhất là những người yếu đuối tội lỗi, giúp tôi và bạn không kết án họ, như chính Chúa thương yêu, nâng đỡ và không ngừng đi tìm chúng ta trong đám những con chiên lạc. Vì ơn Chúa luôn cho chúng ta cơ hội trở về sống trong nhà Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ tình yêu cứu độ của Chúa, một tình yêu mầu nhiệm siêu việt trong sự thứ tha. Xin Chúa ban sức mạnh, để chúng con luôn biết mình cần đến Chúa và anh chị em chúng con; và do đó sẽ không bao giờ kết án họ, nhưng chỉ đỡ nâng, thứ tha và yêu mến họ như Chúa yêu thương chúng con.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

     

image2

 

BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7
"Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại!  Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 79, 9 và 12. 13-14. 15-16. 19-20
Đáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel.

Xướng: 1) Từ Ai-cập Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang.
2) Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều lảy hái nó, để lợn rừng xông ra tàn phá, và muông thú ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân?
3) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình.
4) Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

BÀI ĐỌC II: Pl 4, 6-9
"Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.  Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 21, 33-43
"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: 'Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó'. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi".  Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!' Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái". Đó là lời Chúa

 

                                                                                     communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04
THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GIÁO LÝ THÁNG 10/2014

Buổi họp phụ huynh toàn trường của 3 chương trình - Việt Ngữ/Giáo Lý/TNTT

sẽ vào ngày 11 tháng 10 từ 12:30pm-2:00pm trong School Hall.  

 

Sinh Hoạt

Thời Gian

Địa Điểm

Đại Hội Mục Vụ

October 4

Nghỉ Học

Họp Phụ Huynh Toàn Trường

October 11; 12:30pm-2:00pm

Hội Trường Nhỏ

Họp Phụ Huynh Thêm Sức 2

October 18; 12:45pm-1:45pm

Hội Trường Nhỏ

Tĩnh Tâm Thêm Sức 1

October 26; 9:00am-8:00pm

(Sẽ Thông Báo Sau)

Sr. Lieu Nguyen, LHC


 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG

CỘNG ĐOÀN TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
(2014-2015)

I.  CÁC ĐỀ TÀI

1. Thiên Chúa Duy Nhất (p.1)
2. Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần (p.3)

3. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng (p.5)

4. Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người (p.8)
5. Con Người Sa Ngã (p.10)

6. Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa (p.13)

7. Con Thiên Chúa Làm Người (p.14)
8. Cuộc Sống Trần Thế của Đức Kitô (p.17)
9. Cuộc Khổ Nn của Chúa Giêsu (p.21)

10. Đức Giêsu Sống Lại và Lên Trời (p.25)
11. Đức Giêsu Sẽ Đến Phán Xét Kẻ Sống và Kẻ Chết. (p.28)

12. Chúa Thánh Thần (p.30)
13. Hội Thánh Trong Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa (p.34)
14. Các Đặc Tính của Hội Thánh (p. 39)
15. Phụng Vụ (p.44)
16. Bí Tích (p.48)
17. Bí Tích Thanh Tẩy (Rửa Tội) (p.50)
18. Bí Tích Thêm Sức (p.54)
19. Bí Tích Thánh Thể (p. 57)
20. Thánh Lễ (p.60)
21. Bí Tích Hòa Giải (p.65)
22. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (p.69)
23. Bí Tích Truyền Chúa Thánh (p.71)
24. Bí Tích Hôn Phối (p. 75)
25. Tự Do Con Người (p.79)
26. Trách Nhiệm Luân Lý (p. 81)
27. Lương Tâm (p.83)
28. Các Nhân Đức p. 85)
29. Tội Lỗi (p. 87)
30. Luật Luân Lý (p. 89)
31. Ân Sủng và Công Chính Hóa (p. 91)
32. Điều Răn I (p. 93)
33. Điều Răn II (p. 96)
34. Điều Răn III (p.97)
35. Điều Răn IV (p. 98)
36. Điều Răn V (p.102)
37. Điều Răn VI (p. 107)
38. Điều Răn VII (p. 112)
39. Điều Răn VIII (p. 114)
40. Điều Răn IX (p. 117)
41. Điều Răn X (p. 118)
42&43. Kinh Lạy Cha (p.122)

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
THÁNG 9/2014

Thứ Bảy 6/9:  KHAI MẠC

Chúa Nhật 7 tháng 9/2014: Chúa Nhật 23 Thường Niên A

Thứ Hai 8/9:: TẾT TRUNG THU
Thứ Bảy 13/9:
CHƯƠNG 1+2 - nghi Thức Tiếp Nhận Tân Tòng Lễ 5 giờ chiều
Chúa Nhật 14 tháng 9/2014: Chúa Nhật 24 Thường Niên A : Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Bảy 20/9: CHƯƠNG 3+4+5 
Chúa Nhật 21 tháng 9/2014: Chúa Nhật 25 Thường Niên A 

Thứ Bảy 27/9: CHƯƠNG 6+7+8 
Chúa Nhật 28 tháng 9/2014: Chúa Nhật 26 Thường Niên A

THÁNG 10/2014

Thứ Bảy 4/10: CHƯƠNG 9+10+11 
Chúa Nhật 5 tháng 10/2014: Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Thứ Bảy 11/10: CHƯƠNG 12+13 
Chúa Nhật 12 tháng 10/2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Thứ Bảy 18/10: CHƯƠNG 14 
Chúa Nhật 19 tháng 10/2014: Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Thứ Bảy 25/10: CHƯƠNG 15+16
Chúa Nhật 26 tháng 10/2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Thứ Sáu 31/10: Vọng Các Thánh (Halloween)

THÁNG 11/2014

Thứ Bảy 1/11:   NGHỈ 

                          Lễ các Thánh Nam Nữ (buộc):  Tối nay nhớ vặn đồng hồ ngược lại 1 giờ.
Chúa Nhật 2 tháng 11/2014: Chúa Nhật 31 Thường Niên A: Cầu cho các Đẳng Linh Hồn:  Đổi giờ :Vặn đồng hồ ngược lại một giờ 

Thứ Bảy 8/11: CHƯƠNG 17+18
Chúa Nhật 9 tháng 11/2014: Chúa Nhật 32 Thường Niên A : Cung Nghinh Thánh Đường Lateran Roma

Thứ Bảy 15/11: CHƯƠNG 19+20
Chúa Nhật 16 tháng 11/2014: Chúa Nhật 33 Thường Niên A

Thứ Bảy 22/11: CHƯƠNG 21+22
Chúa Nhật 23 tháng 11/2014: Chúa Nhật: Chúa Kitô Vua

Thứ Hai 24/11: T Andre Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ Bảy 29/11:  NGHỈ
Chúa Nhật 30 tháng 11/2014: Chúa Nhật I Mùa Vọng B

THÁNG 12/2014

Thứ Bảy 6/12: CHƯƠNG 23+24

Chúa Nhật 7 tháng 12/2014: Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Thứ Hai 8/12: IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARYS. Holy Day of Obligation-Lễ Buộc  
Thứ Bảy 13/12: CHƯƠNG 25+26
Chúa Nhật 14 tháng 12/2014: Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Thứ Năm 18/12:  *** Giải Tội Mùa Vọng Cộng Đoàn 7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy 20/12: 
CHƯƠNG 27+28
Chúa Nhật 21 tháng 12/2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thứ Tư 24/12: Lễ Vọng Giáng Sinh 
Thứ Năm 25/12: : L Chúa Giêsu Giáng Sinh 
Thứ Bảy 27/12: NGHỈ
Chúa Nhật 28 tháng 12 năm 2014: Kính Thánh Gia

LỊCH SINH HOẠT NĂM 2015
THÁNG GIÊNG 2015

Thứ Năm 1/1/2015: Mẹ Thiên Chúa_(Không Buộc)_ Tết Dương Lịch

Thứ Bảy 3/1: NGHỈ
Chúa Nhật 4 tháng 1/2015: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B

Thứ Bảy 10/1: CHƯƠNG 29+30
Chúa Nhật 11 tháng 1/2015: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B

Thứ Bảy 17/1: CHƯƠNG31+32
Chúa Nhật 18 tháng 1/2015: Chúa Nhật 2 Thường Niên năm BTuần cầu hiệp nhất 18-25 tháng 1

Thứ Năm 22/1: Nhớ T. Vincent of Saragossa, d, mt - Hôm nay dành cầu nguyện cho việc Bảo Vệ hợp pháp các Thai Nhi
Thứ Bảy 24/1: CHƯƠNG 33+34
Chúa Nhật 25 tháng 1/2015: Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B

Thứ Bảy 31/1: CHƯƠNG 35+36

THÁNG 2/2015

Chúa Nhật 1 tháng 2/2015: Chúa Nhật 4 Mùa thường niên năm B

Thứ Hai 2/2: LTT _ Dâng Chúa trong Đền Thánh 

Thứ Bảy 7/2: CHƯƠNG 37+38
Chúa Nhật 8 tháng 2/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên năm B

Thứ Bảy 14/2: Valentine Day_NGHỈ
Chúa Nhật 15 tháng 2/2015:Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B

Thứ Tư 18/2: Wed: Ash Wednesday. Begin Lenten preparation for the Easter Triduum. NOT a holy day of obligation. Day of fast (ages 18-59) and abstinence from meat (age 14 and up).THỨ TƯ LỄ TRO _ ĂN CHAY KIÊNG THỊT 
Thứ Năm 19/2: 
TẾT NGUYÊN ĐÁN: ẤT MÙI 
Thứ Bảy 21/2:
NGHỈ
Chúa Nhật 22 tháng 2/2015:Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm B
Thứ Bảy 28/2: CHƯƠNG 39+40

THÁNG 3/2015

Chúa Nhật 1 tháng 3/2015:Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Thứ Sáu 6/3: LTT –_kiêng thịt - Tĩnh Tâm Mùa Chay lúc 5 giờ chiều trước Thanh Lễ
Thứ Bảy 7/3: CHƯƠNG 41
Chúa Nhật 8 tháng 3/2015: Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B_ First Scrutiny of the Elect.
Đổi giờ đêm nay: Đổi giờ lên 1 giờ 

Thứ Năm 12/3: Vietnamese Lenten Service at 7:00 PM in Hall
Thứ Sáu 13/3: kiêng thịt

Thứ Bảy 14/3: CHƯƠNG 42
Chúa Nhật 15 tháng 3/2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B_Second Scrutiny of the Elect.

Thứ Sáu 20/3: LTT kiêng thịt
Thứ Bảy 21/3:CHƯƠNG 43
Chúa Nhật 22 tháng 3/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B _ Third Scrutiny of the Elect.

Thứ Hai 23/3: Toribio de Mogrovejo, bp 
Thứ Sáu 27/3: kiêng thịt
Thứ Bảy 28/3:  TẬP NGHI THỨC RỬA TỘI TÂN TÒNG LÚC 4 GIỜ CHIỀU
Chúa Nhật 29 tháng 3/2015:Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Thứ Hai 30/3: Tuần Thánh - Thánh Lễ Truyền Dầu 5:30 PM at St. Columban Church.
Thứ Ba 31/3:

THÁNG 4/2015

Thứ Tư 1/4 

Thứ Năm 2/4: Thánh Lễ Rửa Chân lúc 5:00 PM
Thứ Sáu 3/4:  ĂN CHAY KIÊNG THỊT - Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá lúc 5:00 PM
Thứ Bảy 4/4: Lễ Vọng Phục Sinh at 5:00 PM - RỬA TỘI TÂN TÒNG TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật 5 tháng 4/2015: Chúa Nhật Phục Sinh năm B