• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
LÊN NÚI CAO

Việc biến hình của Chúa Giêsu xẩy ra trên núi.  Nhiều biến cố khác cũng xuất hiện tương tự trên núi, chẳng hạn Chúa Giêsu thường xuyên lên núi cầu nguyện, nhất là lần cầu nguyện thiết tha và mang tính quyết định số phận riêng của Người cho toàn thể nhân loại trên núi Cây Dầu.  Khi chết Chúa Giêsu chọn Đồi Sọ, còn gọi là núi sọ để chết, và chết cao hơn mặt đất một chút, tức chết treo trên thập giá.  Khi về trời, Chúa Giêsu lại chọn một địa điểm trên cao để biến đi trước mặt các môn đệ, vv...  Điều làm chúng ta đặc biệt suy nghĩ trong Phúc âm hôm nay là việc Chúa Giêsu gọi ba môn đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao để biến hình, tức tỏ cho các ông thấy bản tính Thiên Chúa nơi Người; đồng thời mạc khải cho các ông biết sứ vụ cứu chuộc nhân loại của Người trong thân phận tội nhân chết trên thập giá, và trong thân phận Con Thiên Chúa phục sinh chiến thắng sự chết và tử thần.

Gọi là đặc biệt, vì Chúa Giêsu rất thường mời gọi các môn đệ lên nơi cao để cầu nguyện, dạy bảo Tin Mừng và huấn luyện các ông trong cuộc đời theo Người.  Việc đó mang ý nghĩa sâu xa liên quan đến đời sống thiêng liêng và hành trình đức tin theo Chúa của chúng ta hôm nay.  Khi trả lời tiếng gọi theo Chúa, các tông đồ cũng như chúng ta cần phải lên một nơi cao hơn những nơi thường ngày, nghĩa là phải ra khỏi nơi cũ mình đang sống.  Nơi cũ đó chính ra trạng thái hiện tại của cuộc sống vướng bận vật chất, tội lội, đam mê và qua mau!  Cần phải lên cao, tức là ra khỏi con người lè tè mặt đất với những ích kỷ và tội lội, để mặc lấy tinh thần cao thượng vị tha và nhân từ của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa.  Việc lên cao như thế cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ, vác thập giá mình để theo Chúa mỗi ngày. 

Nghĩ đến việc Chúa Giêsu biến hình trên núi cao sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn diện bao quát hơn cho cuộc sống mình.  Ở trên cao vừa thấy rõ hơn, bao la hơn và xác thực hơn.  Sự rõ ràng và xác thực trước nhất là thấy chính thân phận giới hạn và giòn mỏng đời người của mình.  Nhờ đó giúp chúng ta biết tựa nương vào Chúa, nhất là giúp quyết tâm sống "trên cao" trong ân nghĩa Chúa.  Đó cũng là hình ảnh biến hình thân phận làm người của mình trong bản tính Thiên Chúa của Chúa Kitô. 

Tuy nhiên nhìn vào thân phận làm người của mình, cho dù đã bao lần quyết định "lên cao" để sống theo Chúa qua Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Hòa Giải, chúng ta vẫn cứ trở về cuộc sống cũ kỹ quá khứ tội lỗi của mình.  Nhưng đây không phải là điều thất vọng, ngược lại càng khích lệ chúng ta nhiều hơn trong việc phấn đấu quyết tâm ở lại trên cao như Thánh Phêrô mong ước, khi nghe thấy tiếng Chúa Cha tuyên phán về Con Yêu Dấu Giêsu: "Hãy nghe lời Người".” 

Trong cuộc đời theo Chúa Giêsu, ngay cả khi đang ở trên cao, nghĩa là ở trong trạng thái ân nghĩa và hạnh phúc với Chúa, chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm như ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan tự nhiên rơi vào trạng thái miên man gần như u tối, không biết mình đang nói gì.  Thực tế ở trên cao và thực thế ở đất thấp luôn lẫn lộn trong thân phận làm người.  Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu như thánh Phêrô, để có thể duy trì cuộc sống "trên cao" của mình luôn mãi, nghĩa là luôn có Chúa Giêsu cả lúc biến hình cũng như khi Người mạc khải về cuộc thương khó, và nhất là cùng với Người tiến vào vinh quang Phục Sinh, một nơi cao vĩnh viễn trong ánh sáng vĩnh hằng khi đã chiến thắng cuộc sống đất thấp lè tè trần thế.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


SỐNG MÙA CHAY BẤT DIỆT_cn1mcB

Mở đầu Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay năm B, các tín hữu thường được nghe các tường thuật Phúc âm về việc Chúa Giêsu vào sa mạc ăn chay để chuẩn bị cho sứ điệp rao giảng Tin Mừng và công cuộc cứu chuộc nhân loại của Người.  Người ta nhận thấy ba yếu tố rất quan trọng trong các tường thuật này:  Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày - chịu Satan cám dỗ - kết thúc ăn chay là sứ điệp rao giảng ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Có thể nói cả ba yếu tố này cũng làm nên hành trình Mùa Chay của mọi Kitô hữu theo Chúa Giêsu. 

Khi bắt đầu Mùa Chay, các tín hữu rất cần động lực 'Thánh Thần' thúc đẩy, hoạt động trên con đường ăn năn sám hối và thực hiện sứ điệp Phúc âm. Người ta có thể bước vào Mùa chay mà không cần động lực Thánh Thần, lúc đó các động lực khác tự nhiên thay thế Ngài: như thói quen giữ đạo cố hữu máy móc theo mùa, một chút áy náy vì làm cha mẹ trong gia đình cần cho con cái biết mùa chay đang đến, nhớ mùa chay để hy vọng không phạm vào luật ăn chay kiêng thịt, vv... hoặc mùa chay là dịp được mang màu tím, thứ màu gợi nhớ những kỷ niệm tình yêu cuộc đời.  Ngược lại nếu được Thánh Thần thúc đẩy, người tín hữu sẽ tự động ăn năn sám hối, giữ chay, cầu nguyện, làm các việc lành, bác ái theo tinh thần của Chúa Kitô và biến đổi cuộc đời.

Trong tinh thần ấy, họ sẽ nhận ra giới hạn thực sự của con người trong thân phận tạo vật: một thân phận hết sức mỏng giòn cả thể chất lẫn tinh thần.  Sự giòn mỏng được chứng minh bằng những cám dỗ liên tục trong cuộc sống. Các cám dỗ có mục đích làm sai lạc lý tưởng và mục đích Kitô giáo.  Khi không can đảm theo Chúa Kitô chống lại các cám dỗ, họ sẽ sống trong hỏa mù giữa chân lý và sai lầm, để cuối cùng chấp nhận hậu qủa cám dỗ do cạm bẫy của Satan ru mình trong tê liệt cảm thức tội lỗi và mất Chúa. Ngược lại, nếu can đảm chống lại các cám dỗ, người tín hữu sẽ thấy mình hoàn toàn tự do và được sống trong an bình, một trạng thái ơn thánh mà Chúa Kitô đạt được  "khi các thiên thần hầu hạ Người."

Cuối cùng, kết thúc chay thánh phải dẫn đến việc thực hiện sứ điệp rao giảng Tin Mừng, đúng hơn là sám hối cải thiện cuộc sống để trở nên chứng nhân Tin Mừng.  Sau khi kết thúc thời gian ăn chay trong Sa mạc, Chúa Giêsu rao giảng rằng: "Anh em hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến."”  Nhân loại có thể hiểu Nước Trời là Nước của chính Người.  Đó là Nước Người thiết lập trên thế giới này và sẽ tiếp tục vĩnh viễn trên quê trời.  Cũng có thể hiểu Nước ấy chính là Người, vì Người đang đến và hiện diện giữ lòng nhân loại.  Ăn năn sám hối là để trở về với Người và vào sống trong Nước của Người.  Vào đó, dĩ nhiên phải từ bỏ nếp sống cũ trong xác thịt đam mê tội lỗi hay chết, để mặc lấy nếp sống mới trong luật pháp của Nước Trời do Người đặt ra qua các giáo huấn và luật mới của Người. 

Sự sám hối do đó luôn kèm theo việc thực hành trong cuộc sống Kitô giáo.  Hết mùa Chay, các việc thực hành sám hối vẫn phải tiếp tục trong mùa Phục Sinh cũng như trong các mùa khác, và trong cả cuộc đời.  Như thế khởi sự mùa Chay là bắt đầu một hành trình đổi mới liên tục: Anh em hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.  Người Kitô hữu cần sống như Chúa Kitô và chiếm đoạt được Người, để thấy được mùa Chay là mùa của hạnh phúc bất diệt đời mình.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


BA CHƯỚC CÁM DỖ

Gm. JB. Bùi Tuần

Đời tôi là một cuộc chiến đấu triền miên. Chiến đấu vì nhiều mục đích. Mục đích quan trọng nhất là để chọn lựa những gì Chúa muốn.

Những gì Chúa muốn tôi chọn trên đường làm chứng cho Chúa không luôn dễ dàng. Những gì Chúa muốn tôi chọn trên đường truyền giáo càng không luôn nhẹ nhàng.

Chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa là một khuyến cáo.

1/ Gương Chúa Giêsu

Phúc Âm thánh Luca viết: "Đức Giêsu được đầy Thánh thần, từ sông Giođan trở về, được Thánh thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả. Hết thời gian đó, Người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với Người: 'Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh'. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: 'Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh'.

"Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, nó chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: 'Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh quang lợi lộc các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông'. Đức Giêsu đáp lại: 'Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi'.

"Quỷ đem Đức Giêsu đến Giêrusalem, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: 'Nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng dậy mà nhảy xuống đi. Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn'; Lại còn chép rằng: 'Thiên sứ sẽ ra tay đỡ nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá'. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: 'Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi'.

"Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ" (Lc 4,1-12).

Chúng ta có thể thấy: Cả ba cám dỗ đều nhắm vào quyền lực.

Biến đá thành bánh là quyền lực kinh tế. Chiếm đoạt các nước là quyền lực chính trị. Nhảy từ cao xuống là quyền lực thần thiêng, thắng mọi hiểm nguy, kể cả sự chết.

Cả ba quyền lực đó có vẻ rất thuận lợi, để làm chứng cho Chúa, và mở rộng đạo Chúa.

Nhưng Chúa Giêsu đã chối từ dứt khoát. Người không coi quyền lực là chiến lược làm chứng cho Chúa và truyền giáo. Dùng quyền lực không là ý Chúa Cha.

Thánh ý Chúa Cha trên đường làm chứng cho Chúa và truyền giáo là:

-       Cầu nguyện,

-       Sám hối,

-       Chay tịnh,

-       Yêu thương đến cùng, dù phải chịu chết.

Gương Chúa Giêsu là thế. Gương đó đề cao những lựa chọn theo thánh ý Chúa. Để lựa chọn đúng, Đức Kitô đã phấn đấu. Phấn đấu ấy có những từ bỏ không dễ dàng.

2/ Trước gương Chúa Giêsu

Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, trước khi Người lên đường rao giảng Tin Mừng. Thiết tưởng, khi ghi lại chuyện đó trong Phúc Âm, Chúa muốn nhắn gởi các môn đệ Người một điều quan trọng. Điều quan trọng đó là:

Suốt đời, trên đường thi hành sứ vụ, người rao giảng Tin Mừng sẽ là người bị ma quỷ theo sát và mời mọc.

Cám dỗ thường xuyên nhất ma quỷ đưa ra sẽ là:

-       ham mê tiền bạc, của cải,

-       ham mê địa vị, danh vọng,

-       ham mê quyền phép phi thường thắng vượt mọi thứ cản trở.

Những cám dỗ đó thường rất ngọt ngào, có vẻ hợp lý, có thể trở thành chiến lược truyền giáo.

Chúa Giêsu biết trước sự yếu đuối mê muội của ta, nên đã nêu gương sáng bằng cách chống lại những cám dỗ đó, thay vào đó là hãy ưu tiên dùng sự cầu nguyện, chay tịnh, sám hối, bác ái đến cùng.

Nhưng, trong chiều dài lịch sử, nhất là hiện nay, không thiếu những người lại chấp nhận ba cơn cám dỗ của Satan.

Có loại người đón nhận ba quyền lực mà quỷ đề nghị, chỉ vì động lực mưu tìm tư lợi.

Có loại người đón nhận hoặc cả ba quyền lực, hoặc từng quyền lực tuỳ theo hoàn cảnh, vì động lực có vẻ đạo đức. Như là để mở rộng Hội Thánh, để chiến thắng những người cạnh tranh về đạo, để làm chứng cho Chúa.

Một khi đã say mê với con đường quyền lực, người ta sẽ dễ ơ hờ với cầu nguyện, sám hối, chay tịnh và bác ái, hy sinh từ bỏ cái tôi của mình.

Nhất là khi con đường quyền lực lại được biện minh bằng những lý do đạo đức, người ta sẽ dễ rơi vào cạm bẫy của Satan. Cạm bẫy của Satan thường rất tinh vi và thâm độc.

Hậu quả cay đắng nhất là họ trở nên cứng lòng trong thói quen sai lầm. Họ bị quỷ xiềng xích trong mưu chước của nó, khó gỡ ra được.

Tôi lo sợ điều xấu ấy xảy ra cho chúng ta. Nên phải luôn khiêm tốn. Khiêm tốn là một phấn đấu cam go. Mỗi ngày có những cám dỗ riêng của ngày đó. Mỗi ngày có những phấn đấu mới hợp cho ngày đó.

Phấn đấu quan trọng nhất là phấn đấu với chính mình, để trở nên con người mới. Nhờ thế, càng ngày càng sáng lên nơi ta hình ảnh của Chúa Giêsu sống động, là Đấng Cứu Thế giàu lòng thương xót.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.

 

THÔNG BÁO ĂN CHAY KIÊNG THỊT DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Vào dịp Tết NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI Năm nay, trong Văn thư đề ngày 11 tháng Giêng 2015, Đức Giám Mục Giáo Phận Orange Kevin Vann đã cho phép chuẩn mọi Giáo dân Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng thuộc Giáo Phận như sau:

1.  Thứ Tư Lễ Tro (18 tháng hai) Không có Ăn Chay Kiêng Thịt.  Việc ăn chay kiêng thịt của Thứ Tư Lễ Tro sẽ được chuyển tới Ngày Thư Tư 25 tháng Hai.

2.  Thứ Sáu ngay sau Lễ Tro không Kiêng Thịt.  Việc Kiêng thịt của Thứ Sáu này sẽ được chuyển tới các ngày Thứ Hai hoặc Thứ Ba, hoặc Thứ Năm tuần sau đó, (tức 23, hoặc 24, hoặc 26 tháng Hai - tuỳ ý chọn một ngày trong 3 ngày này).

 

Tuần Thánh (2015) Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Lễ Lá: Bài Thường Khó đọc, nên cần hai Thừa Tác Viên Lời Chúa cùng đọc với Chủ Tế
Thứ Năm Tuần Thánh: Có Nghi Thức Rửa Chân và Kiệu Chầu Thánh Thể trong Nhà Hội.
(Xin chuẩn bị 12 vị được dự nt rửa chân)
Thứ Sáu Tuần Thánh: Hát.  Xin Ca Đoàn giúp hai cantor cùng hát với Chủ Tế. Có Nghi thức Suy Tôn Thánh Gía; Cần 5 vị Thừa Tác Viên Thánh Thể tiếp cho hôn kính Thánh Gía.
Thứ Bảy Tuẩn Thánh: Lễ Vọng Phục Sinh: Sẽ đọc 4 Bài Sách Thánh sau phần hát Exsultet (Vinh quang PS).

Chú Ý: Xin Ca Đoàn, ban TTV Lời Chúa, TTV Thánh Thể và các em Giúp Lễ chuẩn bị cho Tuần Thánh để các nghi thức Phụng Vụ được tốt đẹp.

   

image2

 

BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
"Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta".

Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi".

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông thưa lại: "Dạ, con đây". Người nói: "Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 115, 10 và 15. 16-17. 18-19
Đáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

Xướng: 1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: "Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!" Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.
2) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.
3) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi!

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 31b-34
"Thiên Chúa không dung tha chính Con mình".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta? Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

PHÚC ÂM: Mc 9, 1-9 (Hl 2-10)
"Đây là Con Ta rất yêu dấu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"  Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Ðức Giêsu đã biến hình vinh quang để củng cố đức tin cho các tông đồ.  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin cho niềm tin và các nhu cầu của đời sống con người:
Xướng:  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong Hội thánh / luôn tin tưởng bước theo đường lối của Chúa Giêsu / dù khi được vinh quang hay lúc phải trải qua gian nan thử thách trên đời.
                                                                                                 Chúng ta cầu xin Chúa
2. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người có trách nhiệm lãnh đạo trên thế giới / luôn can đảm cương quyết / không nhượng bộ trước những vi phạm đến nhân phẩm và quyền sống của nhân loại.
3. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người nghèo đói / thất nghiệp hoặc vô gia cư khắp nơi / biết kiên nhẫn hơn trong cuộc sống / và biết phấn đấu để từng bước vượt qua mọi khó khăn / mà họ đối diện trong cuộc sống làm người.
4. Chúng ta cầu xin cho các Kitô hữu luôn vững lòng tin cậy / và luôn tích cực phục vụ anh chị em mình / theo lý tưởng bác ái mà Chúa Kitô đã dạy và làm gương.
5. Chúng ta tha thiết cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay /  được Chúa thương đưa về hưởng nhan thánh Người muôn đời.    Và trong thinh lặng / xin mọi người dâng lên Chúa những nguyện ước riêng của mình.
Chủ tế : Lạy Ðức Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang để củng cố đức tin cho các môn đệ. Xin Chúa cũng nâng đỡ đức của chúng con, để chúng con tin tưởng một khi cùng với Chúa vượt qua mọi khó khăn hôm nay, thì cũng chắc chắn được chung phần vinh quang phục sinh với Chúa mai sau.   Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen
 

 

                                                                                     communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04


 


 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG

CỘNG ĐOÀN TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
(2014-2015)

I.  CÁC ĐỀ TÀI

1. Thiên Chúa Duy Nhất (p.1)
2. Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần (p.3)

3. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng (p.5)

4. Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người (p.8)
5. Con Người Sa Ngã (p.10)

6. Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa (p.13)

7. Con Thiên Chúa Làm Người (p.14)
8. Cuộc Sống Trần Thế của Đức Kitô (p.17)
9. Cuộc Khổ Nn của Chúa Giêsu (p.21)

10. Đức Giêsu Sống Lại và Lên Trời (p.25)
11. Đức Giêsu Sẽ Đến Phán Xét Kẻ Sống và Kẻ Chết. (p.28)

12. Chúa Thánh Thần (p.30)
13. Hội Thánh Trong Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa (p.34)
14. Các Đặc Tính của Hội Thánh (p. 39)
15. Phụng Vụ (p.44)
16. Bí Tích (p.48)
17. Bí Tích Thanh Tẩy (Rửa Tội) (p.50)
18. Bí Tích Thêm Sức (p.54)
19. Bí Tích Thánh Thể (p. 57)
20. Thánh Lễ (p.60)
21. Bí Tích Hòa Giải (p.65)
22. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (p.69)
23. Bí Tích Truyền Chúa Thánh (p.71)
24. Bí Tích Hôn Phối (p. 75)
25. Tự Do Con Người (p.79)
26. Trách Nhiệm Luân Lý (p. 81)
27. Lương Tâm (p.83)
28. Các Nhân Đức p. 85)
29. Tội Lỗi (p. 87)
30. Luật Luân Lý (p. 89)
31. Ân Sủng và Công Chính Hóa (p. 91)
32. Điều Răn I (p. 93)
33. Điều Răn II (p. 96)
34. Điều Răn III (p.97)
35. Điều Răn IV (p. 98)
36. Điều Răn V (p.102)
37. Điều Răn VI (p. 107)
38. Điều Răn VII (p. 112)
39. Điều Răn VIII (p. 114)
40. Điều Răn IX (p. 117)
41. Điều Răn X (p. 118)
42&43. Kinh Lạy Cha (p.122)

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
THÁNG 9/2014

Thứ Bảy 6/9:  KHAI MẠC

Chúa Nhật 7 tháng 9/2014: Chúa Nhật 23 Thường Niên A

Thứ Hai 8/9:: TẾT TRUNG THU
Thứ Bảy 13/9:
CHƯƠNG 1+2 - nghi Thức Tiếp Nhận Tân Tòng Lễ 5 giờ chiều
Chúa Nhật 14 tháng 9/2014: Chúa Nhật 24 Thường Niên A : Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Bảy 20/9: CHƯƠNG 3+4+5 
Chúa Nhật 21 tháng 9/2014: Chúa Nhật 25 Thường Niên A 

Thứ Bảy 27/9: CHƯƠNG 6+7+8 
Chúa Nhật 28 tháng 9/2014: Chúa Nhật 26 Thường Niên A

THÁNG 10/2014

Thứ Bảy 4/10: CHƯƠNG 9+10+11 
Chúa Nhật 5 tháng 10/2014: Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Thứ Bảy 11/10: CHƯƠNG 12+13 
Chúa Nhật 12 tháng 10/2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Thứ Bảy 18/10: CHƯƠNG 14 
Chúa Nhật 19 tháng 10/2014: Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Thứ Bảy 25/10: CHƯƠNG 15+16
Chúa Nhật 26 tháng 10/2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Thứ Sáu 31/10: Vọng Các Thánh (Halloween)

THÁNG 11/2014

Thứ Bảy 1/11:   NGHỈ 

                          Lễ các Thánh Nam Nữ (buộc):  Tối nay nhớ vặn đồng hồ ngược lại 1 giờ.
Chúa Nhật 2 tháng 11/2014: Chúa Nhật 31 Thường Niên A: Cầu cho các Đẳng Linh Hồn:  Đổi giờ :Vặn đồng hồ ngược lại một giờ 

Thứ Bảy 8/11: CHƯƠNG 17+18
Chúa Nhật 9 tháng 11/2014: Chúa Nhật 32 Thường Niên A : Cung Nghinh Thánh Đường Lateran Roma

Thứ Bảy 15/11: CHƯƠNG 19+20
Chúa Nhật 16 tháng 11/2014: Chúa Nhật 33 Thường Niên A

Thứ Bảy 22/11: CHƯƠNG 21+22
Chúa Nhật 23 tháng 11/2014: Chúa Nhật: Chúa Kitô Vua

Thứ Hai 24/11: T Andre Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ Bảy 29/11:  NGHỈ
Chúa Nhật 30 tháng 11/2014: Chúa Nhật I Mùa Vọng B

THÁNG 12/2014

Thứ Bảy 6/12: CHƯƠNG 23+24

Chúa Nhật 7 tháng 12/2014: Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Thứ Hai 8/12: IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARYS. Holy Day of Obligation-Lễ Buộc  
Thứ Bảy 13/12: CHƯƠNG 25+26
Chúa Nhật 14 tháng 12/2014: Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Thứ Năm 18/12:  *** Giải Tội Mùa Vọng Cộng Đoàn 7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy 20/12: 
CHƯƠNG 27+28
Chúa Nhật 21 tháng 12/2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thứ Tư 24/12: Lễ Vọng Giáng Sinh 
Thứ Năm 25/12: : L Chúa Giêsu Giáng Sinh 
Thứ Bảy 27/12: NGHỈ
Chúa Nhật 28 tháng 12 năm 2014: Kính Thánh Gia

LỊCH SINH HOẠT NĂM 2015
THÁNG GIÊNG 2015

Thứ Năm 1/1/2015: Mẹ Thiên Chúa_(Không Buộc)_ Tết Dương Lịch

Thứ Bảy 3/1: NGHỈ
Chúa Nhật 4 tháng 1/2015: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B

Thứ Bảy 10/1: CHƯƠNG 29+30
Chúa Nhật 11 tháng 1/2015: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B

Thứ Bảy 17/1: CHƯƠNG31+32
Chúa Nhật 18 tháng 1/2015: Chúa Nhật 2 Thường Niên năm BTuần cầu hiệp nhất 18-25 tháng 1

Thứ Năm 22/1: Nhớ T. Vincent of Saragossa, d, mt - Hôm nay dành cầu nguyện cho việc Bảo Vệ hợp pháp các Thai Nhi
Thứ Bảy 24/1: CHƯƠNG 33+34
Chúa Nhật 25 tháng 1/2015: Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B

Thứ Bảy 31/1: CHƯƠNG 35+36

THÁNG 2/2015

Chúa Nhật 1 tháng 2/2015: Chúa Nhật 4 Mùa thường niên năm B

Thứ Hai 2/2: LTT _ Dâng Chúa trong Đền Thánh 

Thứ Bảy 7/2: CHƯƠNG 37+38
Chúa Nhật 8 tháng 2/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên năm B

Thứ Bảy 14/2: Valentine Day_NGHỈ
Chúa Nhật 15 tháng 2/2015:Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B

Thứ Tư 18/2: Wed: Ash Wednesday. Begin Lenten preparation for the Easter Triduum. NOT a holy day of obligation. Day of fast (ages 18-59) and abstinence from meat (age 14 and up).THỨ TƯ LỄ TRO _ ĂN CHAY KIÊNG THỊT 
Thứ Năm 19/2: 
TẾT NGUYÊN ĐÁN: ẤT MÙI 
Thứ Bảy 21/2:
NGHỈ
Chúa Nhật 22 tháng 2/2015:Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm B
Thứ Bảy 28/2: CHƯƠNG 39+40

THÁNG 3/2015

Chúa Nhật 1 tháng 3/2015:Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Thứ Sáu 6/3: LTT –_kiêng thịt - Tĩnh Tâm Mùa Chay lúc 5 giờ chiều trước Thanh Lễ
Thứ Bảy 7/3: CHƯƠNG 41
Chúa Nhật 8 tháng 3/2015: Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B_ First Scrutiny of the Elect.
Đổi giờ đêm nay: Đổi giờ lên 1 giờ 

Thứ Năm 12/3: Vietnamese Lenten Service at 7:00 PM in Hall
Thứ Sáu 13/3: kiêng thịt

Thứ Bảy 14/3: CHƯƠNG 42
Chúa Nhật 15 tháng 3/2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B_Second Scrutiny of the Elect.

Thứ Sáu 20/3: LTT kiêng thịt
Thứ Bảy 21/3:CHƯƠNG 43
Chúa Nhật 22 tháng 3/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B _ Third Scrutiny of the Elect.

Thứ Hai 23/3: Toribio de Mogrovejo, bp 
Thứ Sáu 27/3: kiêng thịt
Thứ Bảy 28/3:  TẬP NGHI THỨC RỬA TỘI TÂN TÒNG LÚC 4 GIỜ CHIỀU
Chúa Nhật 29 tháng 3/2015:Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Thứ Hai 30/3: Tuần Thánh - Thánh Lễ Truyền Dầu 5:30 PM at St. Columban Church.
Thứ Ba 31/3:

THÁNG 4/2015

Thứ Tư 1/4 

Thứ Năm 2/4: Thánh Lễ Rửa Chân lúc 5:00 PM
Thứ Sáu 3/4:  ĂN CHAY KIÊNG THỊT - Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá lúc 5:00 PM
Thứ Bảy 4/4: Lễ Vọng Phục Sinh at 5:00 PM - RỬA TỘI TÂN TÒNG TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật 5 tháng 4/2015: Chúa Nhật Phục Sinh năm B