• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
GIÓ VÀ LỬA

Suy niệm về Chúa Thánh Thần, ngoài hình chim bồ câu, còn hai biểu tượng khác về Ngài:  đó là "gió là lửa".  Phúc âm nói về gió để ám chỉ Chúa Thánh Thần:  gió muốn thổi đâu thì thổi (Jn 3:8);  và nói về lửa thì hình của Ngài là hình lưỡi lửa đậu trên đầu các môn đệ (Cv 2:3-4).  Hai biểu tượng ấy phát sinh sức mạnh mãnh liệt:  Gió có thể thổi hiu hiu làm dịu mát và tăng dần đến độ như vũ bão phá đổ và quét sạch; còn lửa vừa chiếu sáng nhưng cũng có thể đốt cháy và thiêu rụi tất cả, từ lòng người cho đến mọi tàn tích vật chất. 

Biểu tượng gió chỉ Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu đàm đạo với Nicôđêmô về ơn tái sinh nơi Bí Tích Rửa tội (Jn 3:1-8); và trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Gió đến khi các môn đệ họp nhau trong phòng đóng kín (Cv 2:1).  Trong Bí Tích Rửa Tội, ơn Chúa Thánh Thần như gió quét sạch tội lỗi con người, tạo nên giòng ơn thánh sự sống luân chuyển trong hình ảnh con cái Chúa tái sinh. Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, ơn Chúa Thánh Thần giống như gió thổi hết những cản trở trong tâm hồn các tông đồ: sợ hãi, nhút nhát, dốt nát, dại khờ... và thế vào bằng mạnh dạn, can đảm, thông minh, khôn ngoan...  Các ông đã ra khỏi chính mình, công bố Chúa Kitô Phục Sinh bằng nhiều thứ tiếng lạ khác nhau khiến nhiều sắc dân kinh ngạc và trở về với Chúa. (Cv 2:1-11).

Riêng biểu tượng lửa ám chỉ Thánh Thần thì biểu hiện một sức mạnh vô cùng mãnh liệt trong Nước Chúa Kitô: "Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ làm chứng về Thầy ...  và dạy các con mọi điều ...  cho các con biết những việc tương lai".(Jn 15:26; 16:12-15)  Chân lý theo cấp bậc trí khôn chính là những suy tư chân thật trong trí óc và cần phải được công bố ra bên ngoài để người khác nhận biết.  Nhưng Chân Lý Thánh Thần dạy bảo chính là Thiên Chúa, nguồn Sự Thật. Lưỡi lửa tượng trưng là để làm công việc này:  lưỡi ám chỉ lời nói; còn lửa tượng trưng tình yêu và lòng nhiệt thành.  Ơn Chúa Thánh Thần qua hình lưỡi lửa đã mở miệng các tông đồ rao truyền chân lý phục sinh của Chúa Kitô bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, và đốt lên trong lòng họ tình yêu và lòng nhiệt thành rao giảng đến hy sinh mạng sống.  Như vậy còn sức mạnh nào mạnh hơn được lưỡi lửa Thánh Thần!

Con người sẽ cảm nhận được sức mạnh Gió và Lửa Thánh Thần bao nhiêu là tuỳ thuộc vào thái độ sẵn sàng mở lòng của mình ra để đón gió và lửa đến.  Chân lý phục sinh của Chúa Kitô là một ân huệ, nhưng chỉ biến thành sự sống thật cho những ai biết sẵn sàng chấp nhận sống qua sự biến đổi và canh tân của Chúa Thánh Thần mà thôi. 

Lm. Raphael Xuân Nguyên


HOẠT ĐỘNG THÁNH THẦN

Có thể mỗi người Kitô hữu ít nhiều cũng biết những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội và cá nhân các Kitô hữu.  Tuy nhiên, đôi khi không thể xác định rõ ràng vào lãnh vực nào mà các hoạt động ấy đã và vẫn đang tác động.  Để hiêu và cảm nghiệm được những hoạt động chính của Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội cũng như chính mình đang được hướng dẫn và sống như chính sự sống của Thiên Chúa nơi mình, chúng ta hãy nhìn vào Phụng Vụ Thánh Lễ, đặc biệt cầu nguyện với Lời Nguyện Thánh Thể II.  Trong Lời Nguyện vắn này, Giáo Hội mở ra trong Đời Sống các Kitô hữu sự sống và ơn cứu độ của Chúa Kitô được tác động trực tiếp bởi Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, Giáo Hội giúp chúng ta sống cuộc sáng tạo thứ hai của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Khởi đầu Lời Nguyện, Giáo Hội nài xin Thiên Chúa "đổ tràn Thánh Thần trên lễ vật" dâng hiến.  Chính Chúa Thánh Thần đã là nguyên lý sự sống cho cuộc sáng tạo khởi đầu, mà giờ đây Giáo Hội đang xin Ngài tác động trên cuộc sáng tạo mới do chính Chúa Kitô,  Đấng Cứu Chuộc, tức nhờ Người mà nhân loại được biến đổi trở về với Thiên Chúa.  Chúa Thánh Thần đã tác động làm thành Đức Kitô trong lòng trinh nữ Maria.  Đây là Đức Kitô nhập thể với thân xác và linh hồn con người, tức bản tính thứ hai của Người. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể mà Đức Kitô đã hiện diện trong lịch sử đời sống nhân loại.

Lời nguyện Thánh Thể tiếp tục qua việc "cầu xin cho lễ vật tiến dâng được trở nên Mình và Máu Đức Kitô", nghĩa là xin cho Đức Kitô hiện diện trên Bàn Thờ và trở nên hy tế cứu độ nhân loại.  Công việc làm cho Đức Kitô hiện diện thành hy tế là việc của Chúa Thánh Thần. Do đó, các linh mục dâng lễ đang tha thiết cầu thay cho toàn thể nhân loại và cho chính mình, để Chúa Thánh Thần tiếp tục đến thánh hóa và biến đổi lễ vật nên chính Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc.

Tiếp theo sau Lời Truyền Phép, Lời Nguyện Thánh Thể hướng đến việc xin Chúa Thần "làm cho Giáo Hội hiệp nhất".  Lời cầu xin này đã một lần chính Đức Kitô trong Bữa Tiệc Ly xin với Chúa Cha cho đoàn con mới của Người được hiệp nhất nên một.  Ngày nay trong mỗi Thánh Lễ, tức trong hết mọi Bữa Tiệc Ly được tái diễn hằng ngày, Giáo Hội vẫn luôn tha thiết cầu xin cho chính mình được hiệp nhất.  Sự hiệp nhất Giáo Hội vừa được hiểu theo tính nội tại và cũng vừa là sự hiệp nhất chung các Kitô hữu trên toàn thế giới, cho dù họ đang theo bất cứ niềm tin nào, nhưng vẫn tôn thờ một Thiên Chúa.  Công việc làm cho Giáo Hội hiệp nhất chính là việc của Chúa Thánh Thần.

Như thế có thể nói, ơn cứu độ của Chúa Kitô cho toàn thể nhân loại và vũ trụ được tác động trực tiếp bởi Chúa Thánh Thần.  Nói các khác, quyền năng Thánh Thần luôn đứng đàng sau Đức Kitô.  Và như thế cuộc sáng tạo mới của Thiên Chúa trong Đức Kitô là cuộc sáng tạo do quyền năng Thánh Thần của Ngài.  Điều này gợi chúng ta nhớ về cuộc sáng tạo khởi đầu mà sách Sáng Thế Ký mô tả sức mạnh Thánh Thần, nguyên lý sự sống "bay lượn trên mặt nước và tác động trên các việc sáng tạo". (Kn (Genesis) 1:1-36)

Qủa thật, đời sống Giáo Hội và từng người Kitô hữu hôm nay đang được tác động trực tiếp bởi Chúa Thánh Thần, mà các Thánh Lễ chính là nơi sự sống và ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Kitô được thực hiện.  Chúng ta không cần phải mất công suy tư hay đi tìm xa xôi đâu đó trong Thánh Kinh hoặc các nguồn tài liệu khác, để chứng mình hoạt động của Chúa Thánh Thần, nhưng hãy đến tham dự Thánh Lễ, tức hy Lễ của Chúa Kitô, sẽ được sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần tác động ngay trên đời sống đạo của chính mình.  Sức mạnh biến đổi ấy chẳng những nâng đỡ đời sống hôm nay trên trái đất, nhưng nhất là sẽ ảnh hưởng trên cuộc sống vĩnh cửu mai sau trong Nước Thiên Chúa của mỗi người chúng ta.  Hãy tha thiết cùng với toàn thể Giáo Hội, như các tông đồ của Đức Kitô xưa, cầu xin Chúa Thánh Thần đến, tiếp tục công việc sáng tạo cứu độ mà Ngài đã khởi đầu trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, được hoàn tất trong đời sống con người và toàn thể vũ trụ cho đến tận thế.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

 

ĐƯỜNG VỀ TRỜI_cnLễ CGiêsu Lên Trời

Chắc chắn trong niềm tin, thì việc về Trời của Chúa Giêsu và của những ai tin theo Người là hạnh phúc vô cùng lớn lao và sau cùng mà một đời người mong muốn. Con đường về Trời là Đường mà Chúa Giêsu nhắc nhiều lần với các tông đồ.  Đường ấy bao gồm cuộc thương khó, chết trên thập giá, sống lại và lên trời. Riêng trong Bài Tin Mừng Marcô hôm nay, Chúa Giêsu còn thêm lệnh đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Đường về Trời như thế sẽ động viên trọn đời sống các tông đồ và mỗi người Kitô hữu sau khi rửa tội.  Đúng thế, ai sinh ra và sống cuộc đời này trước hết đều phải bước vào cuộc thương khó mà Chúa Giêsu đã trải qua (cho dù Ngài vô tội).  Cuộc thương khó một đời người dĩ nhiên làm họ đau khổ và dần dần tự nhiên buớc vào cái chết (hậu qủa của tội tổ tông!). Cuộc thương khó tự nhiên này sẽ trở nên công phúc khi biết thánh hóa các biến cố đời mình, tức biến mọi nỗi mừng vui và đau khổ thể xác, tinh thần, tâm lý thành phương tiện nên thánh mang lại ơn cứu độ trong công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu.  Chúng ta nhớ lại lời Thánh Phaolô: Chúa Kitô luôn là mối lợi cho tôi dù sống hay chết.

Tiếp theo đường thương khó là sự chết đi, sống lại và lên trời.  Cái chết dĩ nhiên là tận cùng của đời sống trên trái đất. Đời sống bao gồm cả thể xác lẫn tinh thần.  Hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, chúng ta sẽ nghiệm ra cách chấp nhận cái chết như thế nào.  Đó chính là sự phó dâng trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn trong tay Chúa Cha.  Sự phó thác trọn vẹn của Đức Kitô bằng tình yêu tự hiến tuyệt đối, trong đó bao gồm sự tha thứ cũng tuyệt đối cho toàn thể nhân loại.  Chính cái chết của Chúa Giêsu đã là sự về Trời hiểu theo khía cạnh giải thoát cho chính mình và cho cả loài người. 

Khi mang trên mình lý tưởng yêu thương tha nhân hết mình như Chúa Giêsu, thì cái chết sẽ tự nhiên mất đi tính hủy diệt; ngược lại mang đến sự an bình và sức mạnh giúp cảm nhận nó chính là sự sống đang tiếp tục của một cuộc đời, nhưng đi vào thế giới vĩnh cửu của Thiên Chúa, như chính Đức Kitô đã đi qua.  Chúng ta có thể đồng hóa giai đoạn này là sự phục sinh của mình trong Đức Kitô phục sinh.

Và việc lên Trời hay về Trời sẽ là kết qủa tất yếu. Nói cách khác, đời sống trong Thiên Chúa chính là một hành trình về Trời liên lỉ. Điều này được nâng đỡ khi chúng ta cùng với các tông đồ ngắm nhìn Chúa Giêsu về Trời. Sách Công Vụ Sứ Đồ tả "Đám Mây" bao phủ Đức Kitô; còn Bài Tin Mừng thì nói Người "được cất nhắc lên ngự bên hữu Thiên Chúa".  Cả hai cách nói diễn tả cùng một thực tại về Trời; nghĩa là sự sống vô biên trong Đức Kitô và sự sống trong Thiên Chúa của chúng ta luôn cùng là sự sống vĩnh cửu và được tiếp tục trong thế giới của Thiên Chúa.  Hiểu như thế, chúng ta sẽ nhận ra đám mây bao phủ giống như "cái chết thể xác" rất tạm thời; đúng ra đám mấy đó không thể tồn tại vì nó tan biến qúa nhanh để chúng ta lại sẽ hiện ra nguyên hình trong sự sống của Thiên Chúa.

Đường về Trời sau cùng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp tục bước đi: đó là loan báo cho thế giới biết về Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần trong Bí Tích Rửa Tôi.  Đây là sứ điệp trong hành trình về Trời.  Như thế mỗi Kitô hữu sẽ luôn noi gương các tông đồ sống đời truyền giáo.  Cuộc đời ấy sẽ không còn nặng nhọc vất vả, nhưng sẽ đầy niềm vui vì họ biết mình đang đi trên đường về Trời. Giáo Hội luôn ca tụng họ bằng những lời tuyệt mỹ: đẹp thay những bước chân rao giảng Tin Mừng.  Những bước chân đó là những bước chân của các thánh đang bước về Trời ngay khi còn tại thế. 

Khi suy gẫm lại con Đường Về Trời của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được ủi an, nâng đỡ và sức mạnh sống đức tin và cuộc đời Kitô hữu, vì chúng ta đang theo đúng Con Đường mà Chúa Kitô đã đi qua.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


TÌNH BẠN VỚI THIÊN CHÚA TRONG CHÚA GIÊSU_cn6psB

Chúa Giêsu phán: "Thầy không gọi các con là tôi tớ,... nhưng gọi các con là bạn hữu...'' (Jn 15:15)  Cho dù con người được Chúa Giêsu gọi là bạn, nhưng vẫn tự thắc mắc: Làm sao tạo vật có thể trở thành bạn hữu với Đấng Tạo Hóa được? 

Chúng ta nhớ lại lời Thánh Kinh trong Tin Mừng Gioan: "Thiên Chúa yêu thương con người trước." (Jn 4:10)  Người yêu trước là người nhận lấy thiệt thòi về phía mình. Và trong tình yêu sẽ không có kẻ hơn người kém, nhưng luôn luôn bình đẳng.  Nếu Thiên Chúa tự yêu con người trước, dĩ nhiên Ngài tự hạ bằng với con người, và Ngài đã làm điều đó khi mặc lấy bản tính nhân loại trong Đức Giêsu Kitô (at the moment of incarnation of Jesus Christ) để tình yêu của Ngài nên trọn vẹn trong sự bình đẳng.  Hiểu như vậy chúng ta có thể khiêm tốn và can đảm nhận lấy tình yêu Chúa nơi mình, và hân hoan trong hạnh phúc được làm bạn hữu với Thiên Chúa.

Tuy nhiên xét cho cùng, nhân vị bạn hữu với Thiên Chúa luôn luôn là một hồng ân Chúa dành cho ta trong mọi chiều kích.  Nhận một hồng ân trong tình yêu là nhận một thứ gì quý giá nhất trong cuộc sống.  Cuộc đời chúng ta sẽ rất u buồn và cô đơn nếu không có tình yêu bao phủ thân phận mình.  Ngược lại khi tình yêu tràn vào tim mình, chúng ta cảm thấy cuộc đời vô cùng hạnh phúc, cho dù khách quan trong ta sự sống vẫn chỉ là sự sống không hơn không kém.  Như thế chính tình yêu cho cuộc sống ý nghĩa, hay đúng hơn chính tình yêu mới làm cho ta đáng sống.  Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn, thì cái ý nghĩa tình bạn trở nên cốt lõi của sự hiện hữu chân thật cho ta, bởi sự hiện hữu ấy mang ngay trên mình giá trị vĩnh cửu.

Một khi trong thân phận con người có giá trị vĩnh cửu, thì sự bình đẳng trong tình yêu với Thiên Chúa sẽ mang tính đồng dạng, nói theo kiểu Thánh Kinh, là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. (Gn 1:26)  Do đó, lời Chúa Giêsu phán khi " gọi các con là bạn hữu"  vừa như lời hồng ân, nhưng cũng xác nhận lại căn bản giá trị vĩnh cửu trong thân phận con người.  Hơn nữa, cái giá trị vĩnh cửu ấy trong "tình bạn với Thiên Chúa" đã được chính Chúa Giêsu biến thành chân lý trong mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại của Ngài.  Và tình bạn với Thiên Chúa trở thành tình yêu sâu thẳm nhất, vì biến nhân loại trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa.  Giá trị vĩnh cửu trong con người từ đó được liên kết trực tiếp với hạnh phúc đời đời trong sự sống trường sinh với Chúa Giêsu.  Chỉ cần họ dùng tự do hướng về và chọn lựa sự vĩnh cửu, lập tức họ xứng đáng với tình bạn trong tình yêu với Thiên Chúa.

Trở lại nội dung thực tế tình bạn với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không thể đạt được nếu không thực sự cảm nghiệm và sống tình bạn ấy.  Điều khó khăn nhất cho một tình yêu là sự khởi đầu.  Thiên Chúa qua Chúa Giêsu đã làm tất cả để giới thiệu tình yêu của Ngài bằng việc chuẩn bị lâu dài trong lịch sử cứu độ để tình yêu của Ngài trở thành hiện thực.  Thực tế của tình yêu Thiên Chúa là sự hiện diện đích thực trong Chúa Giêsu ở trần gian này trong bản tính Thiên Chúa và nhân loại của Ngài.  Nhờ đó, Ngài có thể diễn tả tình Ngài ở mức độ cảm thông mà nhân loại có thể cảm nghiệm, nhìn thấy, hưởng thụ và kết hiệp như bất cứ mối tình nhân loại nào. 

Chúng ta hãy đến với giai đoạn sâu thẳm nhất của tình yêu là "kết hiệp" với Chúa Giêsu Thánh Thể, sẽ thấy được sự ngọt ngào, an bình và êm ái vô tận của tình yêu Thiên Chúa trong "tình bạn" với Ngài, nghĩa là trong tình yêu ấy, chúng ta sẽ không hề thấy bất cứ sự ngăn cách nào mà một tạo vật có thể cảm nghiệm về Đấng Tạo Hóa.  Và đó chính là mối tình tuyệt hảo Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Ngài.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


HIỆN HỮU NHIỆM MÀU CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG_cn5psB

Hình ảnh Cây Nho và Ngành Nho có thể nói là một hình ảnh siêu việt sống động và vô cùng mãnh liệt của  tình yêu và sự sống trong một thực tại hiện hữu vừa vô hình và hữu hình giữa Thiên Chúa và con người.  Tuy nhiên để có thể cảm nghiệm được tình yêu và sự sống thần linh ấy, chúng ta hãy tự nhìn vào thân phận mình khời sự trong tương quan tình yêu với nhau để có thể cảm nhận phần nào sự liên kết thân mật làm nên sự sống qua hình ảnh tình yêu như yếu tố chính của sự sống đó.

Nếu chỉ là hình ảnh cây nho và ngành nho đơn độc, thì yếu tố sự sống không biểu hiện quá mạnh mẽ; nhưng bởi vì lời Chúa Giêsu phán: “"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”", đã biến thực tại sự sống tự nhiên nơi nhân loại trở thành vĩnh cửu.  Ở trong nhau để đạt đến hoa trái vĩnh cửu chỉ có thể phát sinh do một tình yêu đích thực hoàn toàn siêu nhiên nhưng có gốc rễ ở bình diện tự nhiên.  Chúa Giêsu qua bản tính nhân loại, một thực tại tự nhiên, đã mạc khải tất cả những sâu nhiệm về tình yêu của thế giới siêu nhiên, tức thế giới của Thiên Chúa cho con người.  Như thế có thể nói, khi nhân loại hiện hữu trong Ngài thì họ được nâng lên một mức độ siêu việt, tức tham dự vào sự sống và tình yêu vô biên của Thiên Chúa.  Điều hạnh phúc nhất cho con người là chính do sự kết hiệp hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại trong Chúa Giêsu Kitô, mà tất cả công trình cứu chuộc của Ngài đã biến đổi toàn thể nhân loại trở về nguồn chính với sự sống và tình yêu mà họ đã đánh mất vì tội tổ tông. 

Nếu suy tư về riêng hành động cá nhân con người muốn kết hiệp và ở trong Chúa Giêsu Kitô, thì hiệu quả của sự sống và tình yêu ấy sẽ biến đổi ra sao?  Thực ra, như lời Chúa Giêsu đã phán: "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì kẻ ấy sinh nhiều hoa trái" đã tự trả lời câu hỏi ấy rồi.  Ở trong nhau, nghĩa là đòi hai hữu thể hiện hữu: Thiên Chúa ở trong con người và con người ở trong Thiên Chúa.  Nếu chỉ có một vế hữu thể hiện hữu thì sẽ không thể đem đến hiệu quả sinh nhiều hoa trái; hơn nữa con người rất cần sự hiện hữu của Thiên Chúa hiện diện trong họ, mới đạt đến tình yêu và sự sống viên mãn nơi Ngài.  Điều đó cho thấy tất cả các việc làm của con người chỉ sinh hiệu quả cứu độ khi kết hiệp với công trình cứu độ của Chúa Giêsu bằng một tình yêu hoàn toàn tự hiến và vô điều kiện.

Như chúng ta đã suy nghĩ ở trên là thực tại hoa trái siêu nhiên có gốc rễ ở thực tại tự nhiên, thì chính sự hiện hữu hữu hình của sự sống trong chúng ta đang là yếu tố khởi đầu cho trọn vẹn hành trình của sự sống và tình yêu viên mãn ấy.  Lấy một thí dụ: tình yêu của con người với Thiên Chúa thì hoàn toàn vô hình và trừu tượng.  Vì vô hình và trừu tượng, nên ở mức độ tự nhiên làm sao họ có thể "cảm" được!  Mà nếu tình yêu mới chỉ ở mức độ "cảm", hay có thể hiểu là tình cảm chẳng hạn, thì mức độ cảm khởi đầu ấy chưa phải là tình yêu đích thật; và như thế, thì tình yêu giữa con người với Thiên Chúa xem ra còn rất xa vời.  

Để đi vào hành trình tình yêu và sự sống siêu nhiên, con người cần nhờ vào khả năng yêu thương và sự sống tự nhiên trong tương quan với tha nhân để có thể hiện hữu trong Thiên Chúa.  Chúng ta luôn nhớ rằng, không có tình yêu và sự sống hoàn hảo ở thề giới này, mà chỉ có tình yêu và sự sống đang tiến dần đến sự hoàn hảo mà thôi.  Chính vì thế, khi yêu thương tha nhân thật tình, đúng hơn là một tình yêu thực, luôn phải động viên toàn thể các khả năng trong con người cả tự nhiên lẫn tinh thần để phát triển khả năng của tình yêu ấy.  Đạt được mức độ tình yêu này, con người sẽ cảm nhận được phần nào tình yêu mà Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô đã thực hiện trong công cuộc cứu chuộc của Ngài. 

Chính Chúa Giêsu Kitô đã làm như thế để chứng minh cho tình yêu Thiên Chúa với con người, nghĩa là Ngài muốn hiện diện trong lòng nhân loại qua bản tính nhân loại Ngài mang lấy.  Con đường của Ngài sẽ là mẫu mực cho mỗi người chúng ta về tình yêu và sự sống sung mãn trong Thiên Chúa.  Đó là con đường yêu thương tha nhân như cách rất cụ thể để cảm nhận được tình yêu và sự sống sung mãn của Thiên Chúa ở mức độ siêu nhiên. 

Chúng ta hãy đọc lại từ từ, chậm chm lời Chúa Giêsu phán: "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái", và để lời Ngài hòa nhập vào hồn mình, sẽ thấy Ngài rất gần gũi và thân tình với ta, và chính trong Ngài, ta sẽ nhìn thấy rất rõ các khuôn mặt anh chị em đồng loại thuộc mọi thứ người cũng đang đồng hành và đồng dạng với ta trên hành trình tình yêu và sự sống.  Điều này sẽ dẫn chúng ta đến giá trị đích thực của giới răn mới mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho nhân loại trong Bữa Tiệc Ly. 

Lm. Raphael Xuân Nguyên

   

image2

 

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11
"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói".

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.  Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!"  [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Thế này nghĩa là gì?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy rượu rồi".] Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34
Đáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất .

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.
2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.
3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13
"Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, không ai có thể nói "Đức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.  Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.  Đó là lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, 
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra! 
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; 
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến! 
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, 
là khách trọ hiền lương của tâm hồn, 
là Đấng uỷ lạo dịu dàng. 
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, 
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. 
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. 
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. 
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, 
và chữa cho lành nơi thương tích. 
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, 
chỉnh đốn lại chỗ trật đường. 
Xin Chúa ban cho các tín hữu, 
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. 
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, 
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".  Đó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất của Giáo Hội Chúa Kitô. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin cho Giáo Hội trung thành  với  sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, để mang lại bình an, yêu thương và sự hiệp nhất trong Giáo Hội như Chúa muốn.

Xướng:  1. Lễ Hiện xuống là ngày khai sinh Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng / hướng dẫn / và nâng đỡ các vị mục tử / trong việc điều khiển con thuyền Hội Thánh / vượt qua mọi phong ba bão tố trên trần gian.                           

                                                                                                      Chúng ta cầu xin Chúa

2.  Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần đến / đem yêu thương và niềm vui cho người đau khổ / nhất là đem hòa bình cho các dân tộc đang bị bị tàn phá vì chiến tranh hận thù.

3.  Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa  Thánh Thần là nguồn tình yêu / đến đổi mới lòng trí con người trên khắp địa cầu, để nhân loại biết sống trong tình huynh đễ tương thân tương ái.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần cho cộng đồng giáo xứ chúng ta / nhờ Người chỉ bảo và nhắc nhở / chúng ta có thể hoàn tất được những điều Chúa Giêsu đã dạy trong Phúc Âm.

5.  Chúng ta cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay / được về quê trời hưởng vinh phúc muôn đời cùng Chúa.   Và trong thinh lặng / xin mọi người cùng dâng lên Chúa những nguyện ước riêng của mình.

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa tình yêu, chúng con không thể khám phá được hết những kỳ diệu của tình yêu Chúa dành cho chúng con trong cuộc sống. Ước gì Thánh Thần Chúa thâm nhập lòng trí chúng con, và biến đổi trọn cuộc đời chúng con nên lời ca tụng tình thương của Chúa.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen

  

                                                                                     communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04