• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

TUYÊN XƯNG CĂN TÍNH CỦA CHÚA GIÊSU

Đọc xong Bài Tin Mừng hôm nay, tôi tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại muốn các tông đồ trả lời về căn tính của Người, trong khi Người biết rõ mình là ai rồi?

Điều này đòi buộc tôi phải tìm hiểu khung cảnh Tin Mừng, hoàn cảnh và động lực từ Chúa Giêsu và các tông đồ.

Về khung cảnh, tôi nhận ra nét đẹp tuyệt vời tạo nên bởi núi Hecmon trong vùng Tyra và Sidon, vùng đất dân ngoại.  Núi này bao phủ bởi tuyết và cung cấp nước như suối nguốn chảy xuống sông Jordan nuôi sống dân chúng miền Trung Đông.  Cảnh núi với cây xanh tươi mát lồng trong khung cảnh yên bình khiến tâm hồn du khách trầm lắng và bình yên lạ thường.  Chính trong khung cảnh này như thời gian tĩnh tâm tuyệt với, để các tông đồ nhìn lại hành trình theo Chúa và có thể nhận ra căn tính của Người, Đấng mà họ đang vất vả bước theo hằng ngày qua mọi nẻo đường.

Về hoàn cảnh của Chúa Giêsu, Tin Mừng Matthêu cho biết từ sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Người làm vua, nên Chúa Giêsu đã phải rút lui vào các nơi thanh vắng.  Lý do vì dân chúng đã hiểu sai lệch sứ vụ cứu chuộc của Đấng Mêsia Con Thiên Chúa.  Họ đồng hóa quyền lực vua của Người theo nghĩa chính trị trần thế!  Do đó, khi các tông đồ muốn theo Chúa, họ cũng phải ép mình trong mọi hoàn cảnh éo le cuộc đời, và nhất là phải ép mình từ bỏ tham vọng muốn có quyền hành chức tước theo kiểu trần thế.

Còn về động lực của Chúa Giêsu, thì Người muốn mạc khải cho các tông đồ căn tính thực sự của Người là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa; đồng thời qua đó xác định động lực theo Người của các tông đồ, để các ông tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng trong Giáo Hội của Người.

Bắt đầu từ khung cảnh bài Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn biết dư luận dân chúng nghĩ gì về Người.  Câu trả lời từ các tông đồ đại để cho biết dân chúng nghĩ Người là một vị tiên tri cao cả, một nhân vật vĩ đại xuất chúng.  Nhưng điều quan trng hơn đối với Chúa Giêsu là muốn biết ý nghĩ trực tiếp từ các môn đệ của Người.  Và Phêrô đại diện các tông đồ đã trả lời đúng căn tính của Thầy mình:  Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Tôi chắc rằng, thánh Phêrô không thể hiểu ý nghĩa thần học về Kitô học trong Giáo Hội sau này, nhưng điều Ngài trả lời như một lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính về Ngôi hai Thiên Chúa; và điều đó đã được Chúa Giêsu xác nhận như mạc khải từ Chúa Cha cho Phêrô.  Ở đây tôi nhận ra một chân lý về con người:  xác thịt (tức phàm nhân) không thể tự mình tìm được hay hiểu được về Thiên Chúa, mà cần được chính Thiên Chúa mạc khải về Ngài.  Chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã nói: "Không ai biết rõ Người Con, trừ ra Cha; cũng không ai biết rõ Chúa Cha , trừ Người Con và kẻ Người Con muốn mạc khải cho" (Mt. 11:17). Do đó đức tin chính là ơn Thiên Chúa ban cho như Giáo lý Công Giáo đã dạy.

Qua mạc khải trên, các tông đồ hiểu rõ hơn về sứ vụ của Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa, mà ngay sau đó Người báo trước cho họ: "Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sỹ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại."  Tôi thấy các tông đồ cũng như tất cả những người theo Chúa không dễ chấp nhận sứ vụ này của Chúa Giêsu.  Chính Phêrô vừa tuyên xưng Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống lại đứng ra ngăn cản Người!

Ở đây tôi xác tín thêm cho mình sứ vụ cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu được thiết lập và tiếp tục trong Giáo Hội, mà người đầu là Phêrô được Chúa biến thành tảng Đá cho Giáo Hội đó.  Phêrô trở thành nền tảng của Giáo Hội luôn được Chúa Giêsu ban quyền tối thượng của Thiên Chúa để có thể chiến thắng sức mạnh hỏa ngục khi Người nói: "Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.  Thầy sẽ trao cho con chỉa khóa Nước Trời... "  Giáo Hội của Chúa Giêsu là cộng đoàn các tông đồ, là những cộng đoàn tiên khởi, và sẽ là Giáo Hội hoàn vũ qua mọi thời đại.  Giáo Hội ấy có quyền lực từ Chúa Giêsu có thể đứng vững và chiến thắng hỏa ngục; đồng thời lôi kéo tất cả những ai bị bóng tối hỏa ngục giam hãm ra khỏi đó để cùng nhau tiến vào Nước Trời. 

Đây chính là kết qủa sau cùng của Đấng Cựu Độ sau khi chết ba ngày thì đã sống lại.  Vì thế Giáo Hội của Chúa Giêsu hiện này đang trên hành trình tiến đến sự hoàn hảo của Nước Trời.  Mọi người trong Giáo Hội sẽ không bao giờ sợ bóng tối và sức mạnh hỏa ngục khi thực sự bước theo Chúa Giêsu Phục sinh.  Và đây cũng là động lực theo Chúa của tôi và của tất cả những ai mang trên mình danh hiệu Kitô.

Tất cả chúng ta hãy chọn những khoảnh khắc yên tĩnh cuộc đời như sự rút lui hay thời khắc tĩnh tâm để có thể xác định căn tính của Chúa Giêsu và lý tưởng theo Người, chúng ta cũng sẽ tìm ra động lực tuyệt đối của đức tin Kitô giáo và sẽ trở thành nhân chứng sống động trong sứ vụ cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu.  Hãy bước từng bước theo Chúa như các tông đồ, chúng ta sẽ cảm nghiệm sự yếu đưối trong thân phận phàm nhân và sức mạnh từ Đấng Mêsia Con Thiên Chúa, để có thể trung thành phó thác cuộc đời cho Người.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


MẪU GƯƠNG TRỞ VỀ

Người ta sẽ nhận xét và thấy được gì nơi thánh Phêrô qua hai câu nói dễn tả hai tâm trạng và cách sống hoàn toàn khác biệt của ngài về Chúa Giêsu:  (Chúa Giêsu) - Các con bảo Thầy là ai?  - Phêrô đại diện thưa: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.  Đức tin và niềm hãnh diện như phơi phới bừng lên trong tâm hồn Phêrô khi nhận ra chân lý về Thầy mình.  Nhưng ngay sau khi được Thầy mạc khải về cuộc khổ nạn của Thầy để cứu chuộc nhân loại theo ý Chúa Cha, thì cũng chính Phêrô lại đứng ra cản ngăn: Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó!  Đây qủa thực là ý tốt mà, sao Thầy lại mắng mình hết sức thậm tệ:  Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người...!

Có phải Phêrô có hai bộ mặt?  Phải chăng Phêrô thực sự không hiểu về chương trình cứu chuộc của Con Thiên Chúa?  Và điều gì sẽ xảy đến cho cuộc đời ông trên đường theo Chúa sau này?

Tất cả đều không đúng trong những ý tưởng từ các câu hỏi đó, vì thực ra chỉ có một con người Phêrô duy nhất, môn đệ của Đức Kitô.  Con người duy nhất Phêrô đang bước từng bước trên đường trọn lành theo Chúa bằng những thử thách của đức tin và lòng mến yêu Thầy, Đấng mà ông tuyên xưng là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. 

Cuộc đời theo Đức Kitô của thánh Phêrô có thể nói là cuộc trở về không ngừng từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong các thử thách đức tin.  Phúc âm không hề thuật lại phản ứng thụ động nào của ngài khi bị Thầy quở mắng cả.  Điều này cho thấy thánh Phêrô là con người hết sức phục thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi mọi điều Đức Kitô và anh em tông đồ chỉ bảo.  Điều quí giá này đã được sách Công Vụ Sứ Đồ thuật lại về thái độ khiêm tốn nhường nhịn của ông qua cuộc tranh cãi cắt bì hay không cắt bì trong việc trở lại đạo của những người ngoại ở Công Đồng Giêrusalem (năm 50) đầu tiên giữa Phaolô, các kỳ mục và Phêrô. (Cv. 15: 5-12) 

Cũng giống như thái độ sẵn sàng đón nhận đổi mới tâm hồn của thầy cả Ananias trước khi gặp Saolô ngã ngựa, để có thể biến đổi chính mình và cả Saolô thành môn đệ Chúa, thánh Phêrô cũng là gương mẫu chấp nhận đổi mới trở về với Chúa, để có thể xứng đáng trở thành gương sáng của người đứng đầu giáo hội Chúa Kitô sau này.  Đời sống thánh thiện nhờ việc trở về không ngừng của ngài đã được thể hiện trong các thư ngài viết, thí dụ như câu này: Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. (2 Pet. 3:11) 

Sự cố gắng nên hoàn thiện làm cho thánh Phêrô thành môn đệ trung thành theo Đức Kitô, từ những thử thách nhân bản đến những thử thách cao điểm của đức tin và tình mến, chính là gương mẫu vô cùng sống động cho sự đổi mới tâm hồn hằng ngày trở về với Chúa của chúng ta đó.

Lm. Raphael Xuân Nguyên     

image2

 

BÀI ĐỌC I: Is 22, 19-23
"Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: "Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó".   Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6 và 8bc
Đáp: Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa; con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.
3) Quả thực Chúa cao cả và thường nhìn kẻ khiêm cung, còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 11, 33-36
"Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 16, 13-20
"Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết nhữngsự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".   Đó là lời Chúa.


                                                                                           communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Sông Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04
 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG

CỘNG ĐOÀN TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
(2014-2015)

I.  CÁC ĐỀ TÀI

1. Thiên Chúa Duy Nhất (p.1)
2. Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần (p.3)

3. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng (p.5)

4. Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người (p.8)
5. Con Người Sa Ngã (p.10)

6. Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa (p.13)

7. Con Thiên Chúa Làm Người (p.14)
8. Cuộc Sống Trần Thế của Đức Kitô (p.17)
9. Cuộc Khổ Nn của Chúa Giêsu (p.21)

10. Đức Giêsu Sống Lại và Lên Trời (p.25)
11. Đức Giêsu Sẽ Đến Phán Xét Kẻ Sống và Kẻ Chết. (p.28)

12. Chúa Thánh Thần (p.30)
13. Hội Thánh Trong Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa (p.34)
14. Các Đặc Tính của Hội Thánh (p. 39)
15. Phụng Vụ (p.44)
16. Bí Tích (p.48)
17. Bí Tích Thanh Tẩy (Rửa Tội) (p.50)
18. Bí Tích Thêm Sức (p.54)
19. Bí Tích Thánh Thể (p. 57)
20. Thánh Lễ (p.60)
21. Bí Tích Hòa Giải (p.65)
22. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (p.69)
23. Bí Tích Truyền Chúa Thánh (p.71)
24. Bí Tích Hôn Phối (p. 75)
25. Tự Do Con Người (p.79)
26. Trách Nhiệm Luân Lý (p. 81)
27. Lương Tâm (p.83)
28. Các Nhân Đức p. 85)
29. Tội Lỗi (p. 87)
30. Luật Luân Lý (p. 89)
31. Ân Sủng và Công Chính Hóa (p. 91)
32. Điều Răn I (p. 93)
33. Điều Răn II (p. 96)
34. Điều Răn III (p.97)
35. Điều Răn IV (p. 98)
36. Điều Răn V (p.102)
37. Điều Răn VI (p. 107)
38. Điều Răn VII (p. 112)
39. Điều Răn VIII (p. 114)
40. Điều Răn IX (p. 117)
41. Điều Răn X (p. 118)
42&43. Kinh Lạy Cha (p.122)

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
THÁNG 9/2014

Thứ Bảy 6/9:  KHAI MẠC

Chúa Nhật 7 tháng 9/2014: Chúa Nhật 23 Thường Niên A

Thứ Hai 8/9:: TẾT TRUNG THU
Thứ Bảy 13/9:
CHƯƠNG 1+2 - nghi Thức Tiếp Nhận Tân Tòng Lễ 5 giờ chiều
Chúa Nhật 14 tháng 9/2014: Chúa Nhật 24 Thường Niên A : Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Bảy 20/9: CHƯƠNG 3+4+5 
Chúa Nhật 21 tháng 9/2014: Chúa Nhật 25 Thường Niên A 

Thứ Bảy 27/9: CHƯƠNG 6+7+8 
Chúa Nhật 28 tháng 9/2014: Chúa Nhật 26 Thường Niên A

THÁNG 10/2014

Thứ Bảy 4/10: CHƯƠNG 9+10+11 
Chúa Nhật 5 tháng 10/2014: Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Thứ Bảy 11/10: CHƯƠNG 12+13 
Chúa Nhật 12 tháng 10/2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Thứ Bảy 18/10: CHƯƠNG 14 
Chúa Nhật 19 tháng 10/2014: Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Thứ Bảy 25/10: CHƯƠNG 15+16
Chúa Nhật 26 tháng 10/2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Thứ Sáu 31/10: Vọng Các Thánh (Halloween)

THÁNG 11/2014

Thứ Bảy 1/11:   NGHỈ 

                          Lễ các Thánh Nam Nữ (buộc):  Tối nay nhớ vặn đồng hồ ngược lại 1 giờ.
Chúa Nhật 2 tháng 11/2014: Chúa Nhật 31 Thường Niên A: Cầu cho các Đẳng Linh Hồn:  Đổi giờ :Vặn đồng hồ ngược lại một giờ 

Thứ Bảy 8/11: CHƯƠNG 17+18
Chúa Nhật 9 tháng 11/2014: Chúa Nhật 32 Thường Niên A : Cung Nghinh Thánh Đường Lateran Roma

Thứ Bảy 15/11: CHƯƠNG 19+20
Chúa Nhật 16 tháng 11/2014: Chúa Nhật 33 Thường Niên A

Thứ Bảy 22/11: CHƯƠNG 21+22
Chúa Nhật 23 tháng 11/2014: Chúa Nhật: Chúa Kitô Vua

Thứ Hai 24/11: T Andre Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ Bảy 29/11:  NGHỈ
Chúa Nhật 30 tháng 11/2014: Chúa Nhật I Mùa Vọng B

THÁNG 12/2014

Thứ Bảy 6/12: CHƯƠNG 23+24

Chúa Nhật 7 tháng 12/2014: Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Thứ Hai 8/12: IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARYS. Holy Day of Obligation-Lễ Buộc  
Thứ Bảy 13/12: CHƯƠNG 25+26
Chúa Nhật 14 tháng 12/2014: Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Thứ Năm 18/12:  *** Giải Tội Mùa Vọng Cộng Đoàn 7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy 20/12: 
CHƯƠNG 27+28
Chúa Nhật 21 tháng 12/2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thứ Tư 24/12: Lễ Vọng Giáng Sinh 
Thứ Năm 25/12: : L Chúa Giêsu Giáng Sinh 
Thứ Bảy 27/12: NGHỈ
Chúa Nhật 28 tháng 12 năm 2014: Kính Thánh Gia

LỊCH SINH HOẠT NĂM 2015
THÁNG GIÊNG 2015

Thứ Năm 1/1/2015: Mẹ Thiên Chúa_(Không Buộc)_ Tết Dương Lịch

Thứ Bảy 3/1: NGHỈ
Chúa Nhật 4 tháng 1/2015: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B

Thứ Bảy 10/1: CHƯƠNG 29+30
Chúa Nhật 11 tháng 1/2015: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B

Thứ Bảy 17/1: CHƯƠNG31+32
Chúa Nhật 18 tháng 1/2015: Chúa Nhật 2 Thường Niên năm BTuần cầu hiệp nhất 18-25 tháng 1

Thứ Năm 22/1: Nhớ T. Vincent of Saragossa, d, mt - Hôm nay dành cầu nguyện cho việc Bảo Vệ hợp pháp các Thai Nhi
Thứ Bảy 24/1: CHƯƠNG 33+34
Chúa Nhật 25 tháng 1/2015: Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B

Thứ Bảy 31/1: CHƯƠNG 35+36

THÁNG 2/2015

Chúa Nhật 1 tháng 2/2015: Chúa Nhật 4 Mùa thường niên năm B

Thứ Hai 2/2: LTT _ Dâng Chúa trong Đền Thánh 

Thứ Bảy 7/2: CHƯƠNG 37+38
Chúa Nhật 8 tháng 2/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên năm B

Thứ Bảy 14/2: Valentine Day_NGHỈ
Chúa Nhật 15 tháng 2/2015:Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B

Thứ Tư 18/2: Wed: Ash Wednesday. Begin Lenten preparation for the Easter Triduum. NOT a holy day of obligation. Day of fast (ages 18-59) and abstinence from meat (age 14 and up).THỨ TƯ LỄ TRO _ ĂN CHAY KIÊNG THỊT 
Thứ Năm 19/2: 
TẾT NGUYÊN ĐÁN: ẤT MÙI 
Thứ Bảy 21/2:
NGHỈ
Chúa Nhật 22 tháng 2/2015:Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm B
Thứ Bảy 28/2: CHƯƠNG 39+40

THÁNG 3/2015

Chúa Nhật 1 tháng 3/2015:Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Thứ Sáu 6/3: LTT –_kiêng thịt - Tĩnh Tâm Mùa Chay lúc 5 giờ chiều trước Thanh Lễ
Thứ Bảy 7/3: CHƯƠNG 41
Chúa Nhật 8 tháng 3/2015: Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B_ First Scrutiny of the Elect.
Đổi giờ đêm nay: Đổi giờ lên 1 giờ 

Thứ Năm 12/3: Vietnamese Lenten Service at 7:00 PM in Hall
Thứ Sáu 13/3: kiêng thịt

Thứ Bảy 14/3: CHƯƠNG 42
Chúa Nhật 15 tháng 3/2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B_Second Scrutiny of the Elect.

Thứ Sáu 20/3: LTT kiêng thịt
Thứ Bảy 21/3:CHƯƠNG 43
Chúa Nhật 22 tháng 3/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B _ Third Scrutiny of the Elect.

Thứ Hai 23/3: Toribio de Mogrovejo, bp 
Thứ Sáu 27/3: kiêng thịt
Thứ Bảy 28/3:  TẬP NGHI THỨC RỬA TỘI TÂN TÒNG LÚC 4 GIỜ CHIỀU
Chúa Nhật 29 tháng 3/2015:Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Thứ Hai 30/3: Tuần Thánh - Thánh Lễ Truyền Dầu 5:30 PM at St. Columban Church.
Thứ Ba 31/3:

THÁNG 4/2015

Thứ Tư 1/4 

Thứ Năm 2/4: Thánh Lễ Rửa Chân lúc 5:00 PM
Thứ Sáu 3/4:  ĂN CHAY KIÊNG THỊT - Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá lúc 5:00 PM
Thứ Bảy 4/4: Lễ Vọng Phục Sinh at 5:00 PM - RỬA TỘI TÂN TÒNG TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật 5 tháng 4/2015: Chúa Nhật Phục Sinh năm B