• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

ĐẾM TỪNG NGÀY

Có lần Cha Nguyễn Tầm Thường gặp tôi.  Chúng tôi tâm sự về cuộc đời: Tất cả xem ra qua đi mau quá!  Mới vào tiểu chủng viện ngày nào ở Châu Đốc, ngài nói, mà giờ đây đời tụi mình đã bắt đầu đếm từng ngày.  Chúng tôi cười thoải mái.  Tôi trả lời: Mình đã bắt đầu đếm từng ngày khi ở tù Cộng Sản rồi, vì trong tù hôm nay còn sống sót thì biết có hôm nay, ngày mai rao sao chỉ là bóng tối thấp thoáng của tử thần.  Mình đã đếm và vẫn tiếp tục đếm từng ngày..., và sẽ đếm cho tới ngày sau cùng cuộc đời xem có xứng đáng lãnh được một đồng công như Chúa Giêsu phán trong dụ ngôn đón thợ vào làm vườn nho trong Tin Mừng hôm nay không!

Có lẽ ít người muốn đếm từng ngày đời mình, vì vừa mất giờ, nhưng có thể vừa bi quan vì thấy đời lúc nào cũng trôi nhanh như giấc mơ qua mau, để rồi in trên đời niềm sầu tủi yếm thế phí lý.  Tôi thiết nghĩ nếu có đủ can đảm đếm từng ngày đời mình, qủa thực là một cái thú hết sức kỳ diệu, bởi từng ngày từng ngày qua trong đời luôn ẩn hiện những kỳ diệu của bàn tay an bài Thượng Đế. Càng đếm càng thấy con đường đi đời mình chẳng giống ai, chỉ riêng cho mình trong tương quan quan phòng của Thiên Chúa.  Như thế, ngay cả những khổ đau nhất mà đời cho là xui, lại trở thành ân huệ quí giá Thiên Chúa ban tặng.  Chẳng hạn bạn thử ngồi đếm lại từng ngày đời mình lúc vượt biên và ở trại tỵ nạn.  Ai cũng cho là khổ, nhưng giờ đây có muốn sống lại dù chỉ một ngày như thế cũng chẳng còn, vì cái khổ lúc đó đã dệt nên những niềm vui khôn tả cho đời mình hôm nay ở đất nước thứ ba này.  Biết bao người đã thành công giàu có, hoặc đã ung dung nhìn đàn con đang hạnh phúc trong những ước mơ đã thành sự thật...

Như thế đếm đời mình từng ngày trước hết là để ca tụng tình thương vô biên của Chúa, lúc nào cũng sẵn sàng trả công bội hậu cho chúng ta như cái giá Ngài đã mặc cả để cứu chuộc nhân loại.  Nếu tôi được Chúa trả một đồng công cứu độ thì đã hạnh phúc lắm rồi, vì tôi chắc chắn sẽ được Chúa rước vào Nhà hạnh phúc bất diệt của Ngài.  Điều quan trọng là tôi có dám nhận làm trong vườn nho của Chúa không, cho dù tôi đã thất nghiệp lang thang cả nửa đời, hoặc ba phần tư, hoặc ngay cả lúc chỉ còn vài phút cuối ngày cuộc đời. 

Chúng ta hãy bắt đầu đếm đời mình đi, chắc chắn sẽ nhận ra tình thương kỳ diệu và vô biên của Chúa.  Nhờ tình thương ấy, mình sẽ không còn ganh tỵ với tha nhân, dù họ bắt đầu làm vườn nho Chúa từ lúc nào không biết, nhưng tất cả sẽ ca ngợi đồng công tình thương và ơn cứu độ của Chúa vào hạnh phúc cuối ngày.  Nào: Một, hai, ba: Đếm!

Lm. Raphael Xuân Nguyên   


ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA THẬT DẼ DÀNG_Suy Tôn Thánh Giá

On cứu độ của Chúa dành cho con người xem ra quá dễ dàng trong cách thức Ngài phán bảo Mosê, và nhất là trong mạc khải của Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô.  Cách thức ấy như thế nào?

Là người, tất yếu lỗi lầm kể cả tự nhiên lẫn cố ý!  Thiên Chúa biết rõ điều đó khi dựng nên loài người. Dân chúng trong Bài Đọc thứ nhất phản đối Môsê và kêu trách Chúa, cho dù họ đã được cứu thoát khỏi Ai Cập khi qua biển đỏ; hoặc cho dù ngay tại Sa-mạc họ được nuôi sống bởi Manna, chim cút và nước từ tảng đá. . . và ngày nay, dù đã được tha thứ nhờ thập giá Chúa Kitô Con Thiên Chúa, nhân loại vẫn tiếp tục phạm đủ mọi thứ tội ác!  Lầm lỗi là bản tính con người.

Thế nhưng khi bắt đầu nhìn thấy lỗi lầm và ăn năn, liền được Chúa thứ tha, nói cách khác là nhận ngay được ơn cứu độ.  Dân lỗi lầm chạy đến với Môsê bày tỏ lầm lỗi và xin ông kêu cầu cùng Chúa thứ tha.  Môsê đã nài xin Chúa, và Chúa chỉ cho Moêsê cách thức giống y như cách sau này Con Một Ngài là Giêsu thực hiện để cứu độ nhân loại.  Đó là làm một con rắn đồng, treo lên cọc cao, để bất cứ ai NHÌN lên con rắn ấy thì được cứu khỏi chết do rắn độc cắn.

Cách thức qúa dễ dàng:  Chỉ cần NHÌN thấy hình rắn đồng là nhận ngay được ơn cứu độ. Sự tha thứ và ơn chữa lành khỏi sự chết thật rất đơn giản, vì Thiên Chúa qúa từ bi nhân hậu, như Thánh Vịnh 78 công bố hôm nay: Người từ bi, tha lỗi và khôn hủy diệt họ. . . "

Chúng ta thấy có gì rất giống với mạc khải của Chúa Giêsu cho Nicôđêmô trong cách thức Người dùng để cứu độ con người: Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai TIN vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

Cách thức này cũng qúa dễ dàng:  Chỉ cần TIN vào Người, Đấng bị treo trên thập giá, thì lập tức nhận được ơn cứu độ.  Có gì liên kết ở đây trong cùng cách thức của Môsê: chỉ cần NHÌN thấy rắn đồng, và cách của Chúa Giêsu: chỉ cần TIN vào Người đang bị treo trên thập giá.  Điều đó cho thấy rằng: NHÌN sẽ dẫn đến niềm TIN. và TIN dẫn đến Cứu độ.

Tuy nhiên để có thể NHÌN thấy, đòi buộc một khởi động nơi con người, đúng hơn đó là động lực ăn năn trở về với Chúa từ lúc nhận ra lầm lỗi trong sự bất toàn của mình.  Khởi động đó giúp khiêm tốn để có thể NHÌN lên Chúa Kitô trên thập giá, phương tiện Người dùng như quyền năng chiến thắng sự chết để tiến đến phục sinh vinh quang, (đề tài của cuộc Tôn Vinh Thánh Gía). Và khi cảm nghiệm được quyền năng cứu độ từ thập giá Đức Kitô, sẽ dẫn đến niềm TIN, tức chấp nhận dễ dàng Đức Kitô, Đấng giải thoát mình khỏi tội lỗi và sự chết.  Đây chính là ĐẠO, là Đường tin và sống tương quan tình yêu cứu độ với Chúa Kitô thập giá và phục sinh vinh hiển.

Chúng ta, những người Công Giáo vô cùng hạnh phúc được nâng cao Thập Giá Chúa Kitô hằng ngày và nhất là vào các Ngày Chúa Nhật khi đi tham dự Thánh Lễ.  Chúng ta rước thánh giá đầu lễ, là rước Đấng chịu đóng đinh trên đồi canvê xưa, nhưng hôm nay Người thực hiện cuộc treo ấy  trên Bàn Thờ.  Chúa Giêsu biến của lễ trong Thánh Lễ thành hy Lễ thập tự sau lời truyền phép, và tự treo mình lên lúc linh mục bẻ BÁNH, để Người trở nên con rắn đồng Giêsu, mời gọi mọi người NHÌN lên và TIN vào Người khi tuyên xưng: Lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa vào nhà linh hồn con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con được lành đã!

Thánh Lễ ấy, tức hy lễ của Chúa Giêsu sẽ tiếp tục kéo dài trong đời sống chúng ta.  Trong mọi hoạt động hằng ngày, Chúa Giêsu luôn nhắc chúng ta hãy NHÌN lên Người trên thập giá, để có thể thánh hóa chúng trong hy tế của Người.  Các hoạt động ấy đang diễn lại cây thập giá của Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui ơn Cứu Độ khi TIN rằng chính Chúa Giêsu đã và đang đồng hành trong hành trình đức tin với chúng ta được diễn tả trong đời sống rất thực tề của mình.

Hãy sẵn sàng mở rộng lòng mình để NHÌN lên Đấng Cứu độ là Chúa Giêsu, để niềm TIN của chúng ta sẽ giúp tín thác hoàn toàn trong quyền năng ơn cứu độ của Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ cứu chúng ta.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


XIN TẠ ƠN TÌNH NGƯỜI

Trong tình yêu có thật nhiều những hành động điên rồ!  Thí dụ không nghe lời cha mẹ, trốn đi với người tình; không kết hôn với người xem ra có tương lai, nhưng lại lấy người rất nghèo khó, mà vừa ý mình; hoặc điên hơn là không lấy được người yêu thì tự vẫn cho xong đời!. . . Thế nhưng xét cho cùng chẳng có hành động điên nào trong tình yêu của con người có thể so sánh với hành động điên trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Đoạn Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại trong Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá được Chúa Giêsu Con Thiên Chúa mạc khải về thứ tình yêu độc nhất vô nhị đó với Nicôđêmô.  Người ta trước hết sẽ không thể tưởng tượng được một Đấng là Con Thiên Chúa đang hạnh phúc với đầy quyền năng ở trên trời, thế giới thần tiên mà loài người luôn mơ ước, lại có thể bỏ nơi cực kỳ hạnh phúc đó, xuống mặc lấy thân phàm nhân sống cuộc đời nghèo khó!  Người ta càng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng được Người Con ấy có thể mang lấy hình hài con rắn đồng của Cựu Ước thời Môsê chịu chết treo trên thập giá để đổi lại hạnh phúc thật cho con người!  Chuyện gì xẩy ra trong loại tình qúa điên rồ như thế?

Qua mạc khải của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, chúng ta biết được tâm ý Thiên Chúa đối với mình: "Qủa thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời .. " 

Người Việt không ai lại không biết những vần thơ như lơ lửng của Thế Lữ: "Làm sao định nghĩa được tình yêu, Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu" .  Những lời mộng mơ ấy chỉ nói lên được sự phi lý của tình yêu, nghĩa là trong tình yêu sẽ không có lý luận, không định nghĩa.  Nó thích đến thì nó đến, và có thể nó thích đi, nó cũng ra đi!  Nó có thể chịu đựng tất cả theo kiểu nói của thánh Phaolô, nhưng nó cũng có thể rất phản bội theo tâm ý kẻ lợi dụng!  Nhưng đó là những khía cạnh không ngờ của tình yêu nhân loại.

Còn tình yêu Thiên Chúa thì rất tuyệt vời tuyệt đối, nghĩa là chỉ có một hướng yêu và yêu thật điên rồ đến mất cả mạng sống cho những người yêu.  Tại sao vậy?  Hãy nghe tiếp lời mạc khải của Chúa Giêsu,  "... vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu rỗi."  Cái thời phản bội của dân trong Cựu Ước  trước khi con rắn đồng được treo lên đã qua, và sau đó chỉ còn lại thời tha thứ của Tân Ước, và Con Rắn Đồng Giêsu khi bị treo lên chỉ còn là thời hòa giải giữa những kẻ yêu đuối, tội lỗi và phản bội với Thiên Chúa. Họ chỉ cần tin vào tình yêu tuyệt đối của Người khi nhìn vào Con Rắn Đồng Giêsu thì lập tức được ơn cứu độ.  Lạ lùng thay tình yêu Thiên Chúa dành cho con người!

Thánh Gioan thánh sử cho biết chính Thiên Chúa đã yêu con người trước.  Vì Người toàn năng tuyệt đối, nên hành động yêu trước của Người sẽ là hành động tuyệt đối thiệt thòi.  Thiên Chúa không thể rút lời hay quay lại được khi đã buông lời yêu con người trước.  Người sẽ tìm hết cách để chinh phục những người mình yêu, trong đó có cả hành động điên rồ là gửi Con Một yêu dấu hóa thành phàm nhân và chết trong hình ảnh con rắn đồng bị treo lên.

Phần nhân loại sẽ luôn tự hỏi tại sao Đấng Thiên Chúa lại đối xử qúa sức quảng đại như thế đối với mình chỉ là tạo vật!  Có phải mình xứng đáng tình yêu của Người?  Có phải mình là nạn nhân bó buộc không lối thoát của tình yêu điên rồ ấy?  Mình là ai mà có duyên với tình yêu ấy, trong khi các loại thụ tạo khác không được hưởng? vv...  Không trả lời được, nghĩa là không thể định nghĩa được tình yêu, nhất là tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì tính cách tuyệt đối trong tình yêu của Người cũng đồng hóa với sự toàn năng và tình thương xót, thứ tha, cứu độ.  Có một điều nhân loại hiểu và hãnh diện, vì ngay từ đầu khi được dựng nên, Thiên Chúa "đã lỡ" dựng nên mình giống hình ảnh Người.  Và đây là lý do duy nhất khiến Người không thể bỏ những hình ảnh giống như Người ấy.  Người ta có thể nói hành động dựng nên con người và hành động cứu chuộc họ của Thiên Chúa chỉ là một, bởi vì đều phát xuất từ một tình yêu duy nhất của Thiên Chúa.

Khi suy gẫm về tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, cụ thể là mỗi cá nhân con người, câu trả lời trước hết:  đó là tôi không bao giờ và sẽ mãi mãi không thể là nạn nhân của tình yêu Người, vì Chúa Giêsu đã mạc khải,  "tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời ...."   Thiên Chúa tuyệt đối không ép bất cứ cá nhân con người nào phải yêu hay chấp nhận ơn cứu rỗi, mà cần tự do tự nguyện đáp lại tình yêu qua hành động tin vào Con của Người.  Nên chỉ có thể nói, tình yêu của Thiên Chúa chính là qùa tặng nhưng không cho con người. 

Là người Kitô hữu, chúng ta luôn cảm tạ tình yêu Thiên Chúa đối với mình, vì chúng ta phần nào hiểu và cảm nghiệm sống qùa tặng tình yêu của Người qua những lời mạc khải và hành động yêu thương điên rồ của Người được diễn lại trong các Thánh Lễ.  Những lời cảm tạ tình yêu của chúng ta sẽ không thể đền bù cân xứng với tình yêu này, nên luôn phải nhờ vào hành động chết treo của Con Một Người để tạ ơn.  Và chúng ta tin rằng khi hòa nhập tình yêu của mình với Con Một Thiên Chúa, chúng ta đang đáp lại tình yêu điên rồ của Thiên Chúa đối với mình. 

Lạy Thiên Chúa tình yêu, chúng con xin tạ ơn tình yêu vô biên của Người đối với nhân loại chúng con.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

     

image2

 

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9
"Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót; hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ.  Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 144, 2-3. 8-9. 17-18
Đáp: Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.

Xướng: 1) Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.
2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm.

BÀI ĐỌC II: Pl 1, 20c-24. 27a
"Đối với tôi, sống là Đức Kitô"

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này: là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 20, 1-16a
"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta".

Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

Đó là lời Chúa.

 

                                                                                     communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04
 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG

CỘNG ĐOÀN TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
(2014-2015)

I.  CÁC ĐỀ TÀI

1. Thiên Chúa Duy Nhất (p.1)
2. Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần (p.3)

3. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng (p.5)

4. Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người (p.8)
5. Con Người Sa Ngã (p.10)

6. Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa (p.13)

7. Con Thiên Chúa Làm Người (p.14)
8. Cuộc Sống Trần Thế của Đức Kitô (p.17)
9. Cuộc Khổ Nn của Chúa Giêsu (p.21)

10. Đức Giêsu Sống Lại và Lên Trời (p.25)
11. Đức Giêsu Sẽ Đến Phán Xét Kẻ Sống và Kẻ Chết. (p.28)

12. Chúa Thánh Thần (p.30)
13. Hội Thánh Trong Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa (p.34)
14. Các Đặc Tính của Hội Thánh (p. 39)
15. Phụng Vụ (p.44)
16. Bí Tích (p.48)
17. Bí Tích Thanh Tẩy (Rửa Tội) (p.50)
18. Bí Tích Thêm Sức (p.54)
19. Bí Tích Thánh Thể (p. 57)
20. Thánh Lễ (p.60)
21. Bí Tích Hòa Giải (p.65)
22. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (p.69)
23. Bí Tích Truyền Chúa Thánh (p.71)
24. Bí Tích Hôn Phối (p. 75)
25. Tự Do Con Người (p.79)
26. Trách Nhiệm Luân Lý (p. 81)
27. Lương Tâm (p.83)
28. Các Nhân Đức p. 85)
29. Tội Lỗi (p. 87)
30. Luật Luân Lý (p. 89)
31. Ân Sủng và Công Chính Hóa (p. 91)
32. Điều Răn I (p. 93)
33. Điều Răn II (p. 96)
34. Điều Răn III (p.97)
35. Điều Răn IV (p. 98)
36. Điều Răn V (p.102)
37. Điều Răn VI (p. 107)
38. Điều Răn VII (p. 112)
39. Điều Răn VIII (p. 114)
40. Điều Răn IX (p. 117)
41. Điều Răn X (p. 118)
42&43. Kinh Lạy Cha (p.122)

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
THÁNG 9/2014

Thứ Bảy 6/9:  KHAI MẠC

Chúa Nhật 7 tháng 9/2014: Chúa Nhật 23 Thường Niên A

Thứ Hai 8/9:: TẾT TRUNG THU
Thứ Bảy 13/9:
CHƯƠNG 1+2 - nghi Thức Tiếp Nhận Tân Tòng Lễ 5 giờ chiều
Chúa Nhật 14 tháng 9/2014: Chúa Nhật 24 Thường Niên A : Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Bảy 20/9: CHƯƠNG 3+4+5 
Chúa Nhật 21 tháng 9/2014: Chúa Nhật 25 Thường Niên A 

Thứ Bảy 27/9: CHƯƠNG 6+7+8 
Chúa Nhật 28 tháng 9/2014: Chúa Nhật 26 Thường Niên A

THÁNG 10/2014

Thứ Bảy 4/10: CHƯƠNG 9+10+11 
Chúa Nhật 5 tháng 10/2014: Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Thứ Bảy 11/10: CHƯƠNG 12+13 
Chúa Nhật 12 tháng 10/2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Thứ Bảy 18/10: CHƯƠNG 14 
Chúa Nhật 19 tháng 10/2014: Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Thứ Bảy 25/10: CHƯƠNG 15+16
Chúa Nhật 26 tháng 10/2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Thứ Sáu 31/10: Vọng Các Thánh (Halloween)

THÁNG 11/2014

Thứ Bảy 1/11:   NGHỈ 

                          Lễ các Thánh Nam Nữ (buộc):  Tối nay nhớ vặn đồng hồ ngược lại 1 giờ.
Chúa Nhật 2 tháng 11/2014: Chúa Nhật 31 Thường Niên A: Cầu cho các Đẳng Linh Hồn:  Đổi giờ :Vặn đồng hồ ngược lại một giờ 

Thứ Bảy 8/11: CHƯƠNG 17+18
Chúa Nhật 9 tháng 11/2014: Chúa Nhật 32 Thường Niên A : Cung Nghinh Thánh Đường Lateran Roma

Thứ Bảy 15/11: CHƯƠNG 19+20
Chúa Nhật 16 tháng 11/2014: Chúa Nhật 33 Thường Niên A

Thứ Bảy 22/11: CHƯƠNG 21+22
Chúa Nhật 23 tháng 11/2014: Chúa Nhật: Chúa Kitô Vua

Thứ Hai 24/11: T Andre Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ Bảy 29/11:  NGHỈ
Chúa Nhật 30 tháng 11/2014: Chúa Nhật I Mùa Vọng B

THÁNG 12/2014

Thứ Bảy 6/12: CHƯƠNG 23+24

Chúa Nhật 7 tháng 12/2014: Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Thứ Hai 8/12: IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARYS. Holy Day of Obligation-Lễ Buộc  
Thứ Bảy 13/12: CHƯƠNG 25+26
Chúa Nhật 14 tháng 12/2014: Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Thứ Năm 18/12:  *** Giải Tội Mùa Vọng Cộng Đoàn 7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy 20/12: 
CHƯƠNG 27+28
Chúa Nhật 21 tháng 12/2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thứ Tư 24/12: Lễ Vọng Giáng Sinh 
Thứ Năm 25/12: : L Chúa Giêsu Giáng Sinh 
Thứ Bảy 27/12: NGHỈ
Chúa Nhật 28 tháng 12 năm 2014: Kính Thánh Gia

LỊCH SINH HOẠT NĂM 2015
THÁNG GIÊNG 2015

Thứ Năm 1/1/2015: Mẹ Thiên Chúa_(Không Buộc)_ Tết Dương Lịch

Thứ Bảy 3/1: NGHỈ
Chúa Nhật 4 tháng 1/2015: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B

Thứ Bảy 10/1: CHƯƠNG 29+30
Chúa Nhật 11 tháng 1/2015: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B

Thứ Bảy 17/1: CHƯƠNG31+32
Chúa Nhật 18 tháng 1/2015: Chúa Nhật 2 Thường Niên năm BTuần cầu hiệp nhất 18-25 tháng 1

Thứ Năm 22/1: Nhớ T. Vincent of Saragossa, d, mt - Hôm nay dành cầu nguyện cho việc Bảo Vệ hợp pháp các Thai Nhi
Thứ Bảy 24/1: CHƯƠNG 33+34
Chúa Nhật 25 tháng 1/2015: Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B

Thứ Bảy 31/1: CHƯƠNG 35+36

THÁNG 2/2015

Chúa Nhật 1 tháng 2/2015: Chúa Nhật 4 Mùa thường niên năm B

Thứ Hai 2/2: LTT _ Dâng Chúa trong Đền Thánh 

Thứ Bảy 7/2: CHƯƠNG 37+38
Chúa Nhật 8 tháng 2/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên năm B

Thứ Bảy 14/2: Valentine Day_NGHỈ
Chúa Nhật 15 tháng 2/2015:Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B

Thứ Tư 18/2: Wed: Ash Wednesday. Begin Lenten preparation for the Easter Triduum. NOT a holy day of obligation. Day of fast (ages 18-59) and abstinence from meat (age 14 and up).THỨ TƯ LỄ TRO _ ĂN CHAY KIÊNG THỊT 
Thứ Năm 19/2: 
TẾT NGUYÊN ĐÁN: ẤT MÙI 
Thứ Bảy 21/2:
NGHỈ
Chúa Nhật 22 tháng 2/2015:Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm B
Thứ Bảy 28/2: CHƯƠNG 39+40

THÁNG 3/2015

Chúa Nhật 1 tháng 3/2015:Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Thứ Sáu 6/3: LTT –_kiêng thịt - Tĩnh Tâm Mùa Chay lúc 5 giờ chiều trước Thanh Lễ
Thứ Bảy 7/3: CHƯƠNG 41
Chúa Nhật 8 tháng 3/2015: Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B_ First Scrutiny of the Elect.
Đổi giờ đêm nay: Đổi giờ lên 1 giờ 

Thứ Năm 12/3: Vietnamese Lenten Service at 7:00 PM in Hall
Thứ Sáu 13/3: kiêng thịt

Thứ Bảy 14/3: CHƯƠNG 42
Chúa Nhật 15 tháng 3/2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B_Second Scrutiny of the Elect.

Thứ Sáu 20/3: LTT kiêng thịt
Thứ Bảy 21/3:CHƯƠNG 43
Chúa Nhật 22 tháng 3/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B _ Third Scrutiny of the Elect.

Thứ Hai 23/3: Toribio de Mogrovejo, bp 
Thứ Sáu 27/3: kiêng thịt
Thứ Bảy 28/3:  TẬP NGHI THỨC RỬA TỘI TÂN TÒNG LÚC 4 GIỜ CHIỀU
Chúa Nhật 29 tháng 3/2015:Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Thứ Hai 30/3: Tuần Thánh - Thánh Lễ Truyền Dầu 5:30 PM at St. Columban Church.
Thứ Ba 31/3:

THÁNG 4/2015

Thứ Tư 1/4 

Thứ Năm 2/4: Thánh Lễ Rửa Chân lúc 5:00 PM
Thứ Sáu 3/4:  ĂN CHAY KIÊNG THỊT - Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá lúc 5:00 PM
Thứ Bảy 4/4: Lễ Vọng Phục Sinh at 5:00 PM - RỬA TỘI TÂN TÒNG TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật 5 tháng 4/2015: Chúa Nhật Phục Sinh năm B