• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG
GIÁ TRỊ  KHO TÀNG NƯỚC TRỜI

Những hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để so sánh với Nước Trời như kho tàng, viên ngọc quí hay mẻ cá vừa bắt được qủa thực rất thực tế và vừa tầm hiểu biết của con người.  Chẳng những thực tế, những hình ảnh ảnh ấy còn gợi lên quyết định chọn lựa cần thiết đến nỗi không thể chối từ. 

Ai trong chúng ta khi biết một kho tàng ở đâu đó, lại không vội vàng tìm đến để có thể thu lượm tất cả những gì quí gía nhất mà mình có thể nghĩ đến; hoặc giả như biết viên ngọc nào giá trị nhất trên đời có thể bảo đảm cả cuộc sống, lại không tìm hết cách để sở hữu nó.  Nhân loại đã làm nhiều phim ảnh, như Indiana Jones chẳng hạn, để minh họa giá trị của kho kho tàng và viên ngọc quí. 

Ngoài ra, hình ảnh của mẻ cá bắt được sẽ còn thực tế hơn, bởi nó gắn liền với sự sống của con người, nhất là đời sống ngư dân.  Những người chuyên biệt đánh cá sẽ không dại gì dồn tất cả mọi thứ cá vào thùng chứa, nhưng sẽ chỉ lấy những loại cá tốt và có nhiều giá trị nhất trong những chuyến hải hành đánh cá.

Vì thế, khi ví Nước Trời với những hình ảnh ấy, Chúa Giêsu muốn đặt con người trong những chọn lựa giá trị nhất cho cuộc đời, nhất là cho một cuộc sống duy nhất hiện hữu trong hạnh phúc bất diệt, mà nếu chọn sai thì sẽ mất nó vĩnh viễn!

Tìm hiểu thêm, thì một kho tàng là tất cả những gì quí nhất được chọn ra để tích trữ cho tương lai cuộc đời của mình, của gia đình, của giòng họ, của một triều đại hay của cả đất nước.  Như thế người ta hiểu kho tàng trước tiên chính là bảo đảm an toàn của sự sống hay sự nghiệp cả hiện tại lẫn tương lai.  Nước Trời sẽ rất trừu tượng nếu không được minh họa bằng một hình ảnh thực tế như kho tàng hay viên ngọc quí, vv...  Một khi hiểu sự quí giá của kho tàng Nước Trời, người ta sẽ cố gắng hết mình để có thể chiếm được nó. 

Hiểu theo định nghĩa của đức tin, thì có thể coi kho tàng hay viên ngọc Nước Trời là chính Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa là gia nghiệp và mục địch quí giá sau cùng cho cuộc sống con người.   Riêng hình ảnh mẻ cá gợi lên kết quả sau khi đã được chọn bởi tự do và ý muốn con người, và do quyết định của Thiên Chúa.  Người ta sẽ không còn chọn lựa nào khác một khi đã trở thành cá tốt và cá xấu, nghĩa là đã nằm gọn trong tấm lưới bắt cá.  Cá tốt chính là giá trị quí giá cuả Nước Trời.  Ai là cá tốt sẽ được sống trong Nước Trời. 

Tuy nhiên, dù biết những giá trị của Nước Trời, không hẳn chúng ta tự nhiên sẽ thay đổi được tâm trí để hướng về những giá trị ấy ngay được, nhưng còn phải nhờ vào ơn Chúa thúc đẩy, mới có thể lên đường tìm kiếm, bởi trong thực tế, đa phần nhân loại rất dửng dưng với Nước Trời mà Chúa Giêsu đã rao giảng và thiết lập ở trần gian này.

Lm. Raphael Xuân Nguyên  


SỐNG LÒNG QUẢNG ĐẠI VÀ TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA_cn16tnA

Chúa Nhật 16 Thường Niên A tiếp tục với Dụ Ngôn của Chúa Giêsu về Lúa và Cỏ Lùng.  Cũng như Dụ Ngôn Người Gieo Giống và Hạt ging của Chúa Nhật 15 Thường Niên A, điểm nổi bật ở đây vẫn là lòng quảng đại và nhân từ vô viên của Thiên Chúa, Ông Chủ và cũng là Người Gieo Giống trên ruộng Thế Gian.  Người ta sẽ nhận ra những điểm quan trọng sau đây liên quan đến việc thực hành đức tin trong đời sống đạo qua dụ ngôn Chúa Nhật 16 Thường Niên A hôm nay:

* Có một thứ kẻ thù luôn rình rập đâu đó trong đi sống đạo của những người tốt theo Chúa.
* Luôn có thắc mắc về thế giới mà Thiên Chúa dựng nên tốt lành, sao lại có kẻ thù và những ngưòi xấu (cỏ lùng).
* Phản ứng như cám dỗ nơi những người tốt là muốn triệt hạ ngay cỏ lùng, tức những người xấu khỏi thế giới, khỏi cộng đồng mình đang sống.
* Lòng quảng đại và nhân hậu vô biên của Chúa: đó luôn sẵn sàng dành cơ hội cho những người xấu ăn năn trở về, khi cho cả lúa lẫn cỏ sống chung và lớn lên cho tới Mùa Gặt (Ngày tận thế).
* Thời giờ kết án và thưởng công dành cho Chúa, không phải con người!

Để hiểu những điểm quan trọng ấy, chúng ta đọc lại cắt nghĩa tóm lược của Chúa Giêsu cho các tông đồ về dụ ngôn: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình."  Chúng ta nhận ra rằng, dụ ngôn cho con người thời giờ sống và thời giờ dành riêng cho Thiên Chúa.

Thời giờ cho chúng ta sống được an bài như việc ông chủ gieo hạt giống vào trong thế gian.  Hạt giống mọc lên và phát triên trong ruộng cùng với cỏ lùng do người thù của ông chủ là ma quỷ lén gieo vào.  Để có thể vươn lên và đạt đến những bông lúa trĩu hạt vào Mùa Gặt, những cây lúa trong ruộng luôn phải chiến đấu để không bị lây nhiễm các tật xấu và tội lỗi của cỏ lùng; nhưng đồng thời lại phải mang tâm tình của lòng nhân hậu mà ông chủ muốn: Đó là thời gian sống của lúa và cỏ lùng đều dài như nhau, nên các tương quan của cuộc sống chung đó luôn ảnh hưởng sang nhau mạnh mẽ, vì trong khi sống và phát triển cuộc sống, nếu nhổ ngay cỏ lùng, thì cũng đồng thời nhổ luôn cả lúa!  Và đó là điều ông chủ không muốn xảy ra.  Hãy tỏ lòng nhân hậu và quảng đại cho cả hai sống đến Mùa Gặt.

Thời giờ dành cho Thiên Chúa là thời giờ của lòng thương xót và kết án.  Thời giờ của lòng thương xót thì kéo dài gấp bội thời giờ của sự kết án.  Như lời Sách Khôn Ngoan trong Bài Đọc Thứ Nhất: "Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối". Xem ra bao lâu còn hơi thở, thì lòng nhân từ và thương xót của Chúa vẫn ở đó cho con người có dịp thống hối trở về.  Còn thời giờ của sự kết án lại rất ngắn ngủi.  Đúng hơn nó chỉ biểu hiện hậu qủa chọn lựa của một cuộc đời mà bất cứ ai sống trong ruộng thế gian đã trải qua.  Sự kết án do đó sẽ do chính họ kết án, chứ không phải Thiên Chúa, bởi vì vào Mùa gặt, các thiên thần là những thợ gặt chỉ đi thu lượm cỏ lùng rồi đốt đi, còn lúa thì cho vào Kho Lẫm.  Cỏ lùng lúc đó đã hết thời giờ sống và ăn năn rồi.  Họ hoàn toàn đã chết!

Bài học dạy chúng ta hôm nay khi sống trong thế giới này (tức trong gia đình, cộng đồng xứ đạo và xã hội) là luôn phải hết sức bảo vệ cho lúa được lớn lên và phát triển để có thể sinh hoa kết qủa.  Cho dù thế giới cỏ lùng đầy gian ác, cũng đừng vội kết án và tiêu diệt.  Chúng ta nhớ lại có lần Chúa Giêsu nói về gương xấu: Thế giới này cần có gương xấu, nhưng khốn cho kẻ làm gương xấu!...Việc kết án đó hãy để dành cho Thiên Chúa, không phải việc của lúa, tức chính chúng ta đang chọn sống như lúa trong ruộng thế gian.  Giữ được thái độ sống này, chúng ta đang thể hiện lòng nhân từ và qung đại của Thiên Chúa, mà dụ Ngôn Lúa và Cỏ Lùng dạy trong cách sống và thực hành đức tin nơi Đấng đã nêu gương chết trên thập giá, một Con Đường bao dung tuyệt đối của lòng thương xót không chống lại những kẻ dữ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Lm. Raphael Xuân Nguyên 

*** Tham khảo thêm trích dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô về kết luận của Dụ Ngôn Cỏ Lùng và Lúa như Bài học trong đời sống Đạo cho các Kitô hữu:

From Pope Francis' Open Mind, Faithful Heart.

"Another temptation is wanting to separate the wheat from the weeds too quickly.  Priests have a privileged experience in hearing confessions. There we see much misery, but there also we behold the best of human hearts in the person who has repented... There the wheat cannot be easily separated from the weeds, and God is present there"... God is not a far-off deity that does not get involved in the world; rather "he became sin," Saint Paul tells us.  The structures of this world are not essentially sinful - that is Manichaeism.  The wheat and the weeds grow all together willy-nilly, and perhaps our humble mission consists in nothing more than carefully protecting the wheat while leaving the reaping of the weeds to the angels.

 

NGƯỜI GIEO GIỐNG VÀ TÌNH TRẠNG HẠT GIỐNG_cntn15A

Nếu cảm nghiệm đức tin là cả đời sống như hạt giống được gieo xuống mảnh đất đời người, người ta sẽ nhận ra những kết quả riêng biệt khác nhau của những mảnh đất mà hạt giống được gieo xuống: "vệ đường, đá sỏi, bụi gai và đất tốt"; đồng thời cũng nhìn thấy kết qủa tổng hợp của các mảnh đất khác nhau ấy trong một đời người.  Điều đó có ý nghĩa gì?

Trước hết, người ta cảm nhận ngay lòng quảng đại và nhiệt thành của người gieo giống trong dụ ngôn "người gieo giống và hạt giống".  Ông ta chính là hình của Thiên Chúa giàu quảng đại và hết mực khoan dung như Kinh Thánh mạc khải (Tv. 103:8-9).  Ngài không bỏ sót bất cứ mảnh đất nào trên trái đất có vết chân loài người mà Ngài không gieo hạt giống Lời Ngài.  Chắc chắn Ngài cũng nhìn thấy những mảnh đất vệ đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt riêng biệt từng cá nhân và ngay trong chính mỗi con người.  Ngài luôn hy vọng hạt giống Lời Ngài được lớn lên và phát triển để có kết qủa.

Thứ đến, vì giàu quảng đại và đầy lòng nhân hậu, nên Thiên Chúa qua Đức Giêsu sẽ không loại trừ bất cứ ai đã được Ngài gieo hạt giống Lời Ngài vào trong cuộc đời họ. Do đó, sẽ không có chuyện "Chúa sợ họ trở lại" mà được cứu thoát như lời sấm tiên tri Isaia (Is. 6:9-10) được hiểu theo nghĩa phán đoán thụ động (negative) của con người, nhưng chỉ bởi vì những người không chịu mở tai và lòng ra để nghe, hiểu và thực hành lời Chúa như Chúa Giêsu nói, mới rơi vào tình trạng vệ đường, đá sỏi và bụi gai thôi!

Vì thế, trong dụ ngôn Người gieo giống và hạt giống hôm nay nhắc nhở tình trạng và điều kiện của đất để hạt giống phát triển nhiều hơn.  Chính Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ về tình trạng và điều kiện này:  "Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi". 

Người ta cũng nhận ra từ tình trạng và điều kiện mảnh đất đời người một "chân lý" của sự yếu đuối pha lẫn ý chí muốn vươn lên để có kết qủa hoặc một trăm, hoặc sáu mươi hoặc ba mươi như Chúa Giêsu giải thích.  Hãy nhìn trong mỗi người chúng ta về kết qủa hành trình đức tin của mình cho đến hôm nay xem thế nào!  Chắc chắn đức tin ấy đã được Chúa gieo vào đời sống có lúc nảy mầm, lớn lên và va chạm với mọi thứ môi trường sống.  Nhiều lần đức tin ấy như bị chết đi vì ma qủy cướp mất cơ hội đức tin được sống và được phát triển (không hẳn tại mình hay tại ma qủy 100%!); nhiều lần đức tin ấy bị sức quyến dũ của các môi trường đá sỏi thế gian làm khô héo tàn tạ, vì đức tin không được đặt trong Chúa; cũng nhiều lần đức tin của mình bị sức nóng của gai góc dục vọng, tiền tài và đam mê quyền lực chèn ép làm chết dần chết mòn.  Tuy nhiên chúng ta cũng nhận ra rằng: trong mỗi người chúng ta vẫn còn một số phần trăm của đất tốt tâm hồn mà Chúa muốn Lời Ngài đã gieo được lớn lên và phát triển khi thời gian đến, tức giờ của sự ăn năn hối cải, để có thể đạt đến kết qủa một trăm, sáu mươi hay ba mười!

Như thế, mỗi đức tin đời người là hạt giống Lời Chúa gieo vào luôn có cơ hội của niềm hy vọng đạt đến viên mãn của lòng quảng đại và nhân hậu của Chúa tặng ban.  Chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng trước các môi trường sống và những điều kiện khác nhau trong chính cuộc sống của mình.  Lời Chúa được gieo vào đời sống chúng ta không chỉ trong mội trường nhà thờ, nhưng Ngài muốn Lời Ngài cần được phát triển trong mọi mội trường sống mà chúng ta đối diện khi bước vào.  Hãy luôn nhớ mình cần cố gắng sống đức tin, nhưng chính Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống đức tin ấy lớn lên và sinh hoa kết qủa, như chính ánh sáng, nước và sự chăm sóc của Thiên Chúa trong đời sống mọi thụ tạo và riêng con người giống hình ảnh của Ngài trong thế giới này.

Lm. Raphael Xuân Nguyên    

alt

 

BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12
"Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.  

Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: "Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Đavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?"  Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: "Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 57 và 72. 76-77. 127-128. 129-130

Đáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!

Xướng: 1) Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Đối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.

2) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con.
3) Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ.
4) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 28-30

"Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Pr 1, 25

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}

"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
{"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có".
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình".} Đó là lời Chúa.
  

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhi m  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Sông Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04