• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
HOAN HÔ VẢ TRAO NỘP_Lễ Lá

Mừng kính Lễ Lá, tức Mừng kính Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, gợi lên trong chúng ta vài ý tưởng hỗn hợp và lẫn lộn:  Kẻ hoan hô và người trao nộp.  Những động lực của các hành động hoan hô và trao nộp thì khác nhau.

Những kẻ hoan hô rõ ràng là các môn đệ và mạnh nhất  là đám dân chúng.   Trong Bài Tin Mừng lúc làm phép lá hôm nay tường thuật: họ (các môn đệ) lấy áo choàng của mình trải trên lưng lừa, còn dân chúng thì chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy. (Mc 11:1-10)  Động lực thúc đẩy các môn đệ và đám dân chúng hành động như vậy, bởi vì họ tưởng Chúa Giêsu là vị anh hùng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị Rôma theo nghĩa chính trị.  Chính vì thế mà Chúa Giêsu được đối đãi và hoan hô như một vị anh hùng.  Nhưng họ đã không nhận ra dấu chỉ mà Chúa Giêsu dùng để vào thành:  Ngài không phải là vị anh hùng chính trị, nhưng Ngài là Vị Vua Hòa Bình, vì Ngài cưỡi trên lừng một con lừa, không phải một con ngựa như các vua chúa thường làm.   Một khi không được như ý, thì chính họ đã bỏ Ngài và vào hùa với các nhà lãnh đạo tôn giáo trao nộp và kết án Ngài.

Những người trao nộp Chúa Giêsu cũng có nhiều loại.  Có loại trao nộp đúng với nghĩa đen; nhưng có thứ trao nộp lại biến thành trao tặng.  Trong Bài Thương Khó do Thánh Marcô tường thuật,  chúng ta nhận ra những người trao nộp Chúa Giêsu đúng với nghĩa đen:  đó là Giuđa, kẻ phản bội trao thầy cho các thượng tế;  các thượng tế thì trao nộp Chúa Giêsu cho quan Philatô xét xử;  Philatô và Hêrôđê trao Ngài qua lại cho nhau; sau đó Philatô trao nộp cho quân lính đem đi đóng đinh.  Đoàn dân chúng thì đa số đồng lõa với với việc trao nộp ấy, nên nhiều kẻ đã xỉ báng mắng nhiếc Chúa Giêsu trên đường thập gía.  Ngược lại có thứ trao nộp đã biến thành trao tặng: đó chính là Thiên Chúa Cha, đóng vai chủ động trong việc trao nộp Con Một mình cho loài người; còn chính Chúa Giêsu thì tự trao nộp mình chịu chết để cứu chuộc nhân loại.  Hai trường hợp này đã biến thành trao tặng bởi vì yêu thương.  

Trong cuộc sống người Kitô hữu theo Chúa, có lẽ cũng có rất nhiều lần lẫn lộn giữa những hoan hô, trao nộp và trao tặng Chúa qua cách sống và cư xử hằng ngày với Chúa và tha nhân.  Mừng kính Lễ Lá là dịp để nhìn lại cách mình nhận ra Chúa là ai: là đế vương quyền lực hay Vua tình thương và hòa bình?  để từ đó biết đón nhận và trao tặng Người đúng cách:  Cách Chúa muốn chính là đón nhận và trao tặng vì yêu thương như Chúa Cha và Chúa Con đã trao tặng mình cho nhân loại.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Chủ tế: Anh chị em thân mến, vào Tuần Thánh, Hội thánh mời gọi các Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu trên đường thập giá, để được phục sinh với Người trong cuộc sống mới. Chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin:  
Xướng: 1.  Chúa Giêsu đã khải hoàn vào thành Giêrusalem / là để bày tỏ lòng yêu thương và nhân lành / Xin cho các vị chủ chăn trong Hội thánh / biết noi gương Người phục vụ mọi người trong khiêm tốn và hiền lành
                                                                                                      Chúng ta cầu xin Chúa
2. Chúa Giêsu đã đến trần gian không phải để thống trị / nhưng để phục vụ mọi người / Xin cho các nhà lãnh đạo các dân tộc / biết lo cho công ích và quan tâm giúp đỡ mọi người trên thế giới.
3. Chúa Giêsu đã phục vụ mọi người cho đến chết và chết trên thập giá / Xin cho tất cả những ai đang chịu đau khổ do việc phục vụ gây ra / được luôn can đảm và vững tin nơi tình thương cứu độ của Thiên Chúa.
4. Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại để đem hạnh phúc thật cho nhân loại  / Xin cho mọi người trong giáo x chúng ta / đừng bao giờ trở nên gánh nặng và thập giá cho anh chị em mình.
5. Chúng ta cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay / nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu / được về quê trời hưởng nhan thánh Chúa.  Và trong thinh lặng / xin mọi người gâng lên Chúa những nguyện ước riêng của mình.
Chủ tế : Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin thương nhận lời cầu xin, và giúp mỗi người chúng con luôn bước theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua, để làm vinh danh Chúa.  Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.  Amen

LƯU Ý: Tuần Thánh (2015) Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lễ Lá: Bài Thường Khó đọc, nên cần hai Thừa Tác Viên Lời Chúa cùng đọc với Chủ Tế
Thứ Năm Tuần Thánh: Có Nghi Thức Rửa Chân và Kiệu Chầu Thánh Thể trong Nhà Hội.
(Xin chuẩn bị 12 vị được dự nt rửa chân)
Thứ Sáu Tuần Thánh: Hát.  Xin Ca Đoàn giúp hai cantor cùng hát với Chủ Tế. Có Nghi thức Suy Tôn Thánh Gía; Cần 5 vị Thừa Tác Viên Thánh Thể tiếp cho hôn kính Thánh Gía.
Thứ Bảy Tuẩn Thánh: Lễ Vọng Phục Sinh: Sẽ đọc 4 Bài Sách Thánh sau phần hát Exsultet (Vinh quang PS).

Chú Ý: Xin Ca Đoàn, ban TTV Lời Chúa, TTV Thánh Thể và các em Giúp Lễ chuẩn bị cho Tuần Thánh để các nghi thức Phụng Vụ được tốt đẹp.

   

image2

TUẦN THÁNH 2015 _ NĂM B 
LỄ LÁ 

RƯỚC LÁ _ Nghi Thức Mở Đầu và Làm Phép Lá

Lm.:   Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Đáp:   Amen.

Lm.:   Nguyện xin Ân sủng và tình yêu Chúa Giêsu Kitô, Đấng mời gọi
          chúng ta trở về với Chúa, ở cùng tất cả anh chị em.

Đáp:  Và ở cùng Cha.

Lời Kêu Gọi:
Anh chị em thân mến,từ đầu Mùa chay, chúng ta đã dùng việc hãm mình đền tội và công việc bác ái chuẩn bị tâm hồn, thì hôm nay chúng ta tụ họp để cùng với toàn thể Hội Thánh khai mạc mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa chúng ta, nghĩa là cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Người; để thực hiện điều đó, chính Chúa đã tiến vào thành Giêrusalem. Bởi vậy, với tất cả lòng tôn kính sùng mộ tưởng nhớ đến Người vào thành mang lại ơn cứu độ, chúng ta hãy bước theo Chúa, để nhờ ơn thánh, chúng ta được dự phần vào sự phục sinh và sự sống.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện,
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa là phép thánh hoá những cành là này, để khi chúng con hân hoan bước theo vua Kitô, thì nhờ chính Người, chúng  con cũng được đạt tới Giêrusalem vĩnh cửu.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen

Lm. rảy Nước Thánh trên lá trong yên lặng. 

BÀI PHÚC: Mc 11, 1-10
"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con 'Sao các ông làm thế?', thì hãy nói rằng: 'Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây'". Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng, hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: "Các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy?" Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo lên mình lừa và Ngài lên cỡi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!" Đó là lời Chúa.

Sau Phúc Âm, Lm. Tuyên bố:

Chúng ta hãy tiến bước bình an, ca tụng Chúa Giêsu Đấng Cứu chuộc chúng ta như đám đông dân chúng đã hoan hô Ngài lúc vào thành Giêrusalem xưa.

Trong khi rước lá, Ca đoàn hát,  hoặc đọc Thánh Vịnh 23

Tiền xướng:  Các trẻ Do Thái cầm nhành ô-liu đi đón Chúa và reo vang ca
                       tụng rằng:  ''Hoan hô trên các tầng trời.''

1. Chúa là Chủ trái đất và mọi vật trong đó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong.  Vì chính Người xây dựng nó trên biển cả, và người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.

2. Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Người? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa, người không thể gian với người lân cận.

3. Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Đấng cứu độ ban ân thưởng.  Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

4. Các cửa ơi, hãy nâng đà lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua hiển vinh Ngài ngự qua đó!  ''Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy?''  Đó là Chúa dũng lực hùng anh, đó là Chúa anh hùng các đạo binh.

                     Lặp lại Tiền Xướng:  Các trẻ Do Thái...

5.   Các cửa ơi, hãy nâng đà lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để Vua hiển vinh Ngài ngự qua đó.  Nhưng vua hiển vinh là ai vậy?  đó là Chúa muôn đạo thiên binh.  Chính Ngài là hoàng đế hiển vinh.

Thánh Vịnh 46

Tiền Xướng:  Các trẻ Do Thái lấy áo trải xuống đường và ca tụng rằng;  Hoan hô con vua Đa-vit; chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.

1. Hỡi muôn dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng tung hô Chúa, vì Chúa cao cả, đáng kính sợ, là vua thống trị khắp hoàn cầu.

2. Người đã bắt các dân quy phục chúng ta, và cho chúng ta thống trị các dân tộc.  Người đã chọn vinh quang của Gia-cóp kẻ Người yêu, làm phần gia nghiệp chúng ta.

3. Chúa tiến lên giữa tiếng hoan ca, Chúa tiến lên giữa tiếng kèn vang dội. Hãy ca mừng Chúa, hãy ca mừng.  Hãy ca mừng vua chúng ta, hãy ca mừng.

4. Vì Chúa là vua khắp thế gian, hãy ca mừng Người.  Chúa thống trị các dân tộc, Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

5. Vua quan muôn dân đã liên kết với dân Chúa của Abraham. Vì Chúa làm chủ mọi quyền lực thế gian.  Người cao cả vô biên.

Lặp lại Tiền Xướng:  Các trẻ Do Thái lấy áo trải... 

THÁNH LỄ

Linh Mục tiến lên Bàn thờ, và Thánh lễ bắt đầu ngay với lời nguyện:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn Đấng Cứu Thế mặc lấy xác phàm và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho nhân loại bắt chước, xin thương ban cho chúng con biết noi theo bài học nhẫn nhục của Người, và được thông phần sự sống lại với Người. Chúng con cầu xin Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.   Amen.

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7
"Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn".

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)
Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con!

Xướng: 1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương".
2) Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con.
3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ.
4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!" .

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11

"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Chúa Giêsu Kitô, tuy là {thân phận} Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Pl 2, 8-9
Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

BÀI THƯƠNG KHÓ: Mc 14, 1 - 15. 47 (bài dài)
"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Marcô.

Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng: 

S. "Đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân". 

C. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bêtania trong nhà ông Simon tật phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu Người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: Làm gì mà phí dầu thơm như vậy?  Dầu này có thể bán được hơn ba trăm đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó.  Nhưng Chúa Giêsu bảo:

+ "Hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà?  Bà vừa làm cho Ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tuỳ ý, nhưng Ta, các ông không có Ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm, bà đã xức dầu thơm có ý tẩm liệm xác Ta trước. Ta bảo thật các ông: Trong khắp thế giới, Phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà".

C. Khi ấy, Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp Người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và nó tìm dịp tiện nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng Lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Người: 

S. "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" 

C.Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng:

+ "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". 

C. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo, và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.  Chiều đến, Người cùng Mười Hai môn đệ tới. Và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói:

+"Ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng Ta, sẽ nộp Ta". 

C. Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài: 

S. "Thưa Thầy, có phải con không?" 

C. Người đáp:

+"Là một trong mười hai, kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con Người phải ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn". 

C. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:

+"Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". 

C. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông:

+"Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa".

C. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông:

+"Đêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con". 

C. Phêrô thưa Người: 

S. "Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không". 

C. Chúa Giêsu bảo ông:

+"Thầy bảo thật con: Hôm nay, nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần". 

C. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng: 

S. "Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy".

 C. Và tất cả đều nói như vậy.
Đi đến một vườn kia tên là Ghếtsêmani, Người bảo các môn đệ:

+ "Các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện". 

C. Rồi Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Người và Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông:

+ "Linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức".

C. Tiến xa hơn một chút, Người phục xuống đất và cầu xin nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng:

+ "Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha". 

C. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô:

+ "Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối". 

C. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ (vì mắt các ông nặng trĩu) và các ông không còn biết thưa Người làm sao. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo:

+ "Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong! Giờ đã đến: Này Con Người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi! hãy chỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi". 

C. Người còn đang nói, thì Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng:

S. "Hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là Ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận". 

C. Vừa đến, nó liền tới gần Người mà nói: 

S."Chào Thầy". 

C. Và nó hôn Người. Và chúng tra tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu nói với chúng rằng:

+ "Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp! Hằng ngày, Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà sao các ngươi không bắt Ta. Nhưng thế là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh". 

C. Bấy giờ môn đệ bỏ Người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo Người, mình chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần.

Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo Người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian Người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho Người rằng: 

S."Chúng tôi đã nghe nó nói: Ta sẽ phá huỷ đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong ba ngày, Ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra". 

C. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng: 

S. "Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông". 

C. Nhưng Người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi: 

S. "Ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?"

C. Chúa Giêsu đáp:

+ "Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây". 

C. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói: 

S. "Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?" 

C. Ai nấy đều lên án Người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào Người, che mặt Người và đánh đấm Người mà rằng: 

S. "Hãy đoán xem!" 

C. Và bọn thủ hạ vả mặt Người.

Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói:

S. "Ông cũng theo Giêsu, người Nadarét". 

C. Nhưng ông chối phắt mà rằng: 

S. "Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì". 

C. Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng: 

S. "Ông này thuộc bọn đó". 

C. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng: 

S. "Đúng ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilêa". 

C. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng: 

S. "Tôi không biết người mà các ông nói đó". 

C. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: "Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Ta ba lần". Và ông liền than khóc.

Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người: 

S. "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" 

C. Chúa Giêsu đáp:

+ "Ông nói đúng!" 

C.Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng: 

S. "Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!" 

C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi: 

S. "Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?" 

C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng: 

S. "Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?" 

C. Nhưng chúng lại kêu lên: 

S. "Đóng đinh nó đi!" 

C. Philatô đáp lại: 

S. "Người này đã làm gì nên tội?" 

C. Song chúng càng la to hơn: 

S."Đóng đinh nó đi!" 

C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Đoạn chào Người rằng: 

S. "Tâu Vua dân Do-thái". 

C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người.  Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: 

S. "Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!" 

C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau: 

S. "Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!"

C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:

+ "Eloi, Eloi, lema sabachtani!"

C. Nghĩa là:
+ "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" 

C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: 

S. "Kìa, nó gọi Elia!" 

C.Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: 

S."Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?" 

C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.

              (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: 

S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa!"

C. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số đó có bà Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salômê, là những kẻ đã theo giúp Người khi Người còn ở xứ Galilêa. Và nhiều người khác cũng đã lên Giêrusalem với Người.

Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày Sabbat. Ông Giuse quê ở Arimathia, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa, ông mạnh dạn đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Philatô ngạc nhiên nghe nói Người đã chết, ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem Người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác Người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Mađalêna và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi Người được an táng.

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH _TƯỞNG NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA

  (Nhà Tạm bỏ trống. Chỉ truyền phép bánh lễ đủ cho hôm nay và ngày mai)

1.  Ca Đoàn hát Ca Nhập Lễ
2.  Kinh Vinh Danh  (rung chuông đến hết Kinh Vinh Danh)

THÁNH LỄ

I.  Nghi Thức Đầu và Phụng Vụ Lời Chúa

Chủ tế:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa, Con Một Chúa khi sắp nộp mình chịu chết, đã trối lại cho Hội Thánh một lễ hy tế mới đến muôn đời và một bàn tiệc yêu thương, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con khi cử hành lễ Tiệc Ly thánh, được múc lấy đức ái và sức sống dồi dào nơi mầu nhiệm cao cả ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đới.  Amen.

BÀI ĐỌC I: Xh 12, 1-8. 11-14
"Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua".

Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: "Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: Phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã: vì đó là ngày Vượt Qua của Chúa. Đêm ấy Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến súc vật, và Ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai-cập: vì Ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ là dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi Ta giáng hoạ trên xứ Ai-cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18
Đáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.

Xướng: 1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
2) Trước mặt Chúa, thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẽ gãy xiềng xích cho con.
3) Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 11, 23-26
"Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, và phán: "Chén này là Tân ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến". Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 13, 34
Chúa phán: "Thầy ban cho các con một giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con".

PHÚC ÂM: Ga 13, 1-15
"Ngài yêu thương họ đến cùng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".  Đó là lời Chúa.

II.  Nghi Thức Rửa Chân

(Chủ tế mặc Áo Alba, rồi rửa chân những người đại diện Cộng Đoàn.                        
Trong khi đó Ca Đoàn hát những Bài về Yêu Thương, Bác ái và Hiệp
Nhất)  

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Chủ tếAnh chị em thân mến, Chúa Giêsu vì yêu chúng ta, đã thực hiện điều Ngài phán: Không có tình yêu nào cao quí hơn tình của người thí mạng mình vì bạn hữu.  Chúng ta tha thiết dâng lời cảm tạ tri ân và cầu xin cùng Người.

Xướng  1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh Chúa giữa lòng thế giới hôm nay, luôn trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Chúa Kitô, là phục vụ hết mình, và sẵn sàng hy sinh cho tha nhân, ngay cả khi phải mất đi cả đời sống như Người.

                                                                                                           Chúng ta cầu xin Chúa

2.  Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa thương hướng dẫn các nhà lãnh đạo các dân tộc trên thế giới, để họ có thể thể hiện tình yêu phục vụ cho con người, mà chính Chúa đã đặt trong trái tim họ.

3. Chúng ta cầu xin cho tất cả những ai đang sống cuộc sống lầm than, đau khổ và bất hạnh, nhờ tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, có thể nhận ra ơn cứu độ của Người, ngay trong những khổ đau của chính mình.

4.  Chúng ta cầu xin cho Cộng Đoàn và Giáo Xứ chúng ta, biết thiết tha sống giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã trối lại, và luôn biết chạy đến kín múc sự sống trong Bí Tích Thánh Thể, mà Người đã hiến thân làm lương thực trường sinh cho nhân loại.

5.  Chúng ta cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay, nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, được về quê trời hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Và trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những nguyện ước riêng của mình.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ tình yêu bao la của Chúa, đã cứu chuộc và hiến thân làm lương thực nuôi sống chúng con.  Xin nhận lời và nâng đỡ đời sống chúng con trên trần gian, để chúng con luôn thuộc về Chúa, và trở thành những nhân chứng tình yêu cho Người.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen                                            

III.   Phụng Vụ Thánh Thể
       (trong Sách Lễ Rôma)

Lời Nguyện Trên Lễ Vật

Chủ tế:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện,
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con được tham dự các mầu nhiệm này cho xứng đáng, vì mỗi lần cử hành việc tưởng niệm lễ tế này, thì ơn cứu chuộc chúng con được thực hiện.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Lạy Thiên Chúa Toàn năng, xin ban cho chúng con được bổ dưỡng nơi Bàn Tiệc Con Chúa ở đời này, thì cũng đáng được no đầy nơi Bàn Tiệc Thiên Quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

IV.  Kiệu Và ChầuThánh Thể

(Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, Chủ tế đặt Mình Thánh trên Bàn Thờ, Xông hương ba lần, Ca đoàn hát bài Con Thờ Lạy Chúa Giêsu.
Sau đó kiệu
Mình ThánhđếnNhà Tạm ở Bàn Thờ Phụ _ Xin CĐ xuống Hội Trường Nhà Thờ để Chầu Thánh Thể).

Nửa Giờ Chầu Chúa _ Thứ Năm Tuần Thánh
1. Thống Hối, Đền Tạ Thánh Thể

Hát:  Con Thờ Lạy

TK. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong Phép Thánh, yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say, dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK. Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

HD.:  Chúa Giêsu đã đến để tìm và cứu vớt những người tội lỗi. Chúng ta là những người tội lỗi, hãy cùng nhau thống hối!

TC.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước nhan thánh Chúa, chúng con xin cầu khẩn Chúa, như người thu thuế tội lỗi xưa rằng: ''Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.''

HD. : Chúa đang ngự trong Thánh Thể trên bàn thờ này, đang trông nhìn mỗi người chúng con, như xưa Chúa đưa mắt nhìn Phêrô trong khi ông phạm tội chối Chúa.

TC.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước ánh mắt nhìn của Chúa, chúng con thành tâm nhớ lại bao tội lỗi đã phạm đến Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Phêrô suốt đời thống hối và mến Chúa hơn, để đền tạ những tội lỗi chúng con đã xúc phạm đến chúa.

HD.: Sao-lô đã bách hại Chúa; nhưng trên đường Đa-mas, Chúa đã thương chiếu dọi ánh sáng từ trời, khiến ông té ngã và được ơn trở về với Chúa.

TC.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ trên bàn thờ,  ánh  sáng  thần linh Chúa cũng đang chiếu dọi vào linh hồn chúng con. Xin cho chúng con được ơn trở lại như Thánh Phao-lô, được Chúa soi sáng mở mắt linh hồn, nhận biết mình là người tội lỗi, và được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, suốt đời trung thành yêu mến và phụng sự Chúa mà thôi.

HD.: Chúng ta hãy cảm nhận lòng thương xót thứ tha của Chúa đối với tội lỗi chúng ta, như xưa Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình.

TC.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con muôn đời cảm nhận lòng thương xót Chúa, đã tha thứ mọi tội lỗi chúng con.  Chúng con xin hứa tuân giữ lời Chúa đã phán cùng người phụ nữ ngoại tình xưa: ''Cha không kết án con, hãy về và đừng phạm tội nữa.''

HD.: Chúng ta hãy xác tín lời Chúa phán: ''Ai yêu mến Chúa nhiều thì sẽ được tha nhiều.''

TC.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã bị bảy quỷ ám, đã phạm tội quá nhiều, nhưng vì bà đã thống hối khóc ướt đẫm chân Chúa, để tỏ lòng bà yêu mến Chúa nhiều, nên tội bà đã được Chúa thứ tha. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con cũng được lòng thống hối và yêu mến Chúa nhiều, để tội chúng con dù bao nhiều, chúng con vẫn tin tưởng lòng Chúa xót thương sẽ tha thứ mọi tội lỗi chúng con.

Hát:  Quỳ Bên Cung Thánh

 ĐK. Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ nguyn xin Chúa thứ tha tội nhơ.  Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững, ngàn muôn thế h, cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức, Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội tình.

 2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa, thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.

2. NgợI Khen, Cảm Tạ

HD.: Xưa trên rừng vắng, Chúa đã làm phép lạ bánh hoá ra nhiều để nuôi dân chúng, và dạy họ tin: ''Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống.''

TC.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời Chúa dạy đó nhiều người đã lấy làm chói tai, và họ đã bỏ đi không theo Chúa nữa. nhưng lạy Chúa, phần chúng con, chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa đã lập Phép Thánh Thể, để nuôi dưỡng chúng con, và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Linh hồn chúng con khao khát đến cùng Chúa, xin Chúa ngự vào lòng chúng con, nên thần lương nuôi sống chúng con.

HD.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xưa Chúa đã phán: ''Ta đem lửa xuống thế gian, Ta ước mong gì, nếu không phải là mong ước cho lửa ấy cháy lên.''

TC.: Vâng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Tâm Chúa là lò lửa mến hằng cháy, xin cho chúng con khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng con cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu trở nên một thân thể và một tinh thần trong Chúa Kitô, để chúng con đem lửa yêu mến Chúa sưởi ấm những tâm hồn băng giá cô đơn.

HD.: Chúa Giêsu đã phán: ''Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi xưa đã ăn Manna và đã chết, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời.''

TC.: Vâng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là bánh các Thiên Thần, nay nên bánh hằng sống để nuôi chúng con. Ôi lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con yêu mến Chúa muôn vàn.  Chúa đã ban Mình Máu Chúa làm thần lương nuôi dưỡng chúng con, chúng con biết lấy chi báo đền!

HD.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã phán dạy chúng con: ''Bánh sự sống chính là Ta, ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.''

TC.: Vâng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến với Chúa, tôn thờ Chúa ngự trong Thánh Thể.  Nhưng đức tin chúng con còn yếu kém, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con rước Chúa với đức tin vững vàng, để chúng con có thể nói như Thánh Phaolô: ''Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi.''

HD.: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã phán: ''Không ai đến được với Ta mà không do Chúa Cha lôi kéo;'' Và ''nếu con biết ơn Thiên Chúa, và biết người đang nói với con là ai, thì chắc con sẽ xin người ban cho nước hằng sống.''

TC.: Vâng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang được Chúa Cha ban ơn và lôi cuốn đến trước nhan Thánh Thể Chúa đây.  Chúng con biết ơn Chúa.  Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con nước hằng sống là chính Chúa.  Chúng con là những kẻ khốn khó được Chúa kêu mời: ''Hỡi những ai khó nhọc và gánh  nặng, hãy đến với Cha, Cha sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con.''  Chúng con muôn đời tôn thờ và cảm tạ Chúa, hằng ngày ở cùng chúng con trong Phép Thánh Thể cho đến tận thế.  Amen

3. Chầu Phép Lành Thánh Thể

Hát:  Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.  Này con là đá, Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn gìữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc; đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích  

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quí,  Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây.  Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phúc quyền uy danh gía, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương.  Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời.  Amen.

Lời Nguyện

LM.:  Chúng ta hãy cầu nguyện,

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang.  Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí Tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con.  Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen


THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

I.    Phụng Vụ Lời Chúa
II.   MườI Lời Nguyện
III.  Suy Tôn Thánh Giá
IV.  Phần Rước Lễ 

(Chủ tế mặc phẩm phục đỏ quỳ hoặc phủ phục trước Bàn Thờ trong giây lát. Sau đó lên ghế chủ toạ và bắt đầu đọc Lời Nguyện.  Không hát Nhập Lễ)

Lời Nguyện mở đầu

Chủ tế:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa, Chúa đã dùng cuộc khổ nạn của Đức Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, mà huỷ diệt sự chết do tội tổ tông truyền lại cho tất cả nhân loại, xin Chúa ban cho chúng con là những kẻ mang hình ảnh con người trần tục do bản tính tự nhiên, cũng được nên giống Người mà được mang hình ảnh con người thiên quốc, nhờ ơn thánh hoá của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

I.   Phụng Vụ Lời Chúa

BÀI ĐỌC I: Is 52, 13-53, 12
"Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta".

(Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa)
Trích sách Tiên tri Isaia.
Này tôi tớ Ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa, cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người. Vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe.

Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây, tự đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài, để chúng ta yêu thích; bị người đời khinh dể như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dể, bởi đó, chúng ta không kể chi đến người.

Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta.

Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, người đã bị tiêu diệt; ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa, bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống; vì tội lỗi dân Ta, Ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác, nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ.

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, Ta trao phó nhiều dân cho người, người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, người đã mang lấy tội của nhiều người, và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 30, 2 và 6. 12-13. 15-16. 17 và 25
Đáp: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con! Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con.
2) Con trở nên đồ ô nhục đối với những người thù, nên trò cười cho khách lân bang, và mối lo sợ cho người quen biết; gặp con ngoài đường, họ tránh xa con. Con bị người ta quên, không để ý tới, dường như đã chết, con đã trở nên như cái bình bị vỡ tan.
3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại.
4) Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa.

BÀI ĐỌC II: Dt 4, 14-16; 5, 7-9
"Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời".

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.  Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Pl 2, 8-9
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.


BÀI THƯƠNG KHÓ: Ga 18, 1 - 19, 42

"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Xêrông, ở đó có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ. Giuđa, tên phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. Nên Giuđa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và biệt phái cấp cho, nó đến đây với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho Mình, nên Người tiến ra và hỏi chúng:

+  "Các ngươi tìm ai?"

C. Chúng thưa lại:

S. "Giêsu Nadarét".

C. Chúa Giêsu bảo:

+ "Ta đây".

C. Giuđa là kẻ định nộp Người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi Người vừa nói "Ta đây", bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng:

+ "Các ngươi tìm ai?"

C. Chúng thưa:

S. "Giêsu Nadarét".

C. Chúa Giêsu đáp lại:

+ "Ta đã bảo các ngươi rằng Ta đây! Vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi".

C. Như thế là trọn lời đã nói: "Con chẳng để mất người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con". Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Mancô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng:

+ "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén Cha Ta đã trao lẽ nào Ta không uống!"

C. Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do-thái bắt Chúa Giêsu trói lại, và điệu Người đến nhà ông Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Caipha đương làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do-thái: để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn. Còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế, còn Phêrô đứng lại ngoài cửa. Vì thế, môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tì gác cửa liền bảo Phêrô:

S. "Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?"

C. Ông đáp:

S. "Tôi không phải đâu".

C. Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh, Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của Người. Chúa Giêsu đáp:

+ "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do-thái thường tụ họp, Tôi không nói chi thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi Tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe Tôi về những điều Tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều Tôi nói".

C. Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói:

S. "Anh trả lời vị thượng tế như thế ư".

C. Chúa Giêsu đáp:

+ "Nếu Ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó; mà nếu Ta nói phải, thì tại sao anh lại đánh Ta?"

C. Rồi Anna cho giải Người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Caipha. Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi. Họ bảo ông:

S. "Có phải ông cũng là môn đệ người đó không?"

C. Ông chối và nói:

S. "Tôi không phải đâu".

C. Một tên thủ hạ của vị thượng tế, có họ với người bị Phêrô chém đứt tai, cãi lại rằng:

S. "Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao?"

C. Phêrô lại chối nữa, và ngay lúc đó gà liền gáy.

Bấy giờ họ điệu Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đình. Lúc đó tảng sáng và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn Lễ Vượt Qua. Lúc ấy Philatô ra ngoài để gặp họ và nói:

S. "Các ngươi tố cáo người này về điều gì".

C. Họ đáp:

S. "Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan".

C. Philatô bảo họ:

S. "Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông".

C. Nhưng người Do-thái đáp lại:

S. "Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả".

C. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước: Người sẽ phải chết cách nào. Bấy giờ Philatô trở vào pháp đình gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi:

S. "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?"

C. Chúa Giêsu đáp:

+ "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"

C. Philatô đáp:

S. "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?"

C. Chúa Giêsu đáp:

+ "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng nước tôi không thuộc chốn này".

C. Philatô hỏi lại:

S. "Vậy ông là Vua ư?"

C. Chúa Giêsu đáp:

+  "Quan nói đúng: Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng tôi".

C. Philatô bảo Người:

S. "Chân lý là cái gì?"

C. Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do-thái và bảo họ:

S. "Ta không thấy nơi người này có lý do để khép án. Nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp Lễ Vượt Qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích Vua Do-thái cho các ngươi chăng?"

C. Họ liền la lên:

S. "Không phải tên đó, nhưng là Baraba".

C. Baraba là một tên cướp. Bấy giờ Philatô truyền đem Chúa Giêsu đi mà đánh đòn Người. Binh sĩ kết một triều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu Người và nói:

S. "Tâu Vua Do-thái!"

C. Và vả mặt Người. Philatô lại ra ngoài và nói:

S. "Đây ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án".

C. Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ. Philatô bảo họ:

 S. "Này là Người".

C. Vừa thấy Người, các thượng tế và vệ binh liền la to:

S. "Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!"

C. Philatô bảo họ:

S. "Đấy các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá, phần ta, ta không thấy lý do nào kết tội ông".

C. Người Do-thái đáp lại:

S. "Chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết, vì nó tự xưng là Con Thiên Chúa".

C. Nghe lời đó Philatô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giêsu:

S. "Ông ở đâu đến?"

C. Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Philatô bảo Người:

S. "Ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao?"

C. Chúa Giêsu đáp:

+ "Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho, vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan, mắc tội nặng hơn".

C. Từ lúc đó Philatô tìm cách tha Người. Nhưng người Do-thái la lên:

S. "Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Xêsa, vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Xêsa".

C. Philatô vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giêsu ra ngoài rồi ông lên ngồi toà xử, nơi gọi là Nền đá, tiếng Do-thái gọi là Gabbatha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu ngày chuẩn bị Lễ Vượt Qua. Philatô bảo dân:

S. "Đây là vua các ngươi".

C. Nhưng họ càng la to:

S. "Giết đi! Giết đi! Đóng đinh nó đi!"

C. Philatô nói:

S. "Ta đóng đinh vua các ngươi ư?"

C. Các thượng tế đáp:

S. "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xêsa".

C. Bấy giờ quan giao Người cho họ đem đóng đinh.

Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi. Và chính Người vác thập giá đến nơi kia gọi là Núi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác nữa: mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Philatô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: "Giêsu, Nadarét, vua dân Do-thái". Nhiều người Do-thái đọc được bảng đó, vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và La-tinh. Vì thế các thượng tế đến thưa với Philatô:

S. Xin đừng viết "Vua dân Do Thái", nhưng nên viết: "Người này đã nói: 'Ta là vua dân Do-thái'".

C. Philatô đáp:

S. "Điều ta đã viết là đã viết".

C. Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi thì họ lấy áo Người chia làm bốn phần cho mỗi người một phần, còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau:

S. "Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy".

C. Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Chúng đã chia nhau các áo Ta và đã rút thăm áo dài của Ta". Chính quân lính đã làm điều đó.

Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng:

+ "Hỡi Bà, này là con Bà".

C. Rồi Người lại nói với môn đệ:

+ "Này là Mẹ con".

C. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói:

+ "Ta khát!"

C. Ở đó có một bình đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói:

+ "Mọi sự đã hoàn tất".

C. Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.

                         (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ: để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sabbat, vì ngày Sabbat là ngày đại lễ, nên người Do-thái xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với Người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy Người đã chết, nên không đánh dập ống chân Người nữa, tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người; tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của Người". Lời Kinh Thánh khác rằng: "Họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu qua".

Sau đó, Giuse người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do-thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do-thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do-thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.

II.   Mười Lời Cầu Nguyện

1.   Cầu Cho Hội Thánh
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội thánh Chúa: Xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta đoái thương hoà giải, đoàn tụ và gìn giữ Hội thánh trên khắp địa cầu, xin Người ban cho chúng ta được sống yên hàn, để làm vinh danh Thiên Chúa Cha toàn năng.

                     (Thinh lặng một giây, sau đó chủ tế đọc:)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa cho các dân tộc trong Đức Kitô: xin Chúa gìn giữ kỳ công của lòng từ bi Chúa, để Hội thánh Chúa tràn lan khắp địa cầu, được kiên trung bền chí trong việc cao rao danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

2.   Cầu Cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng (Gioan Phaolô đệ Nhị) chúng ta, xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng đã chọn Người lên ngôi Giáo hoàng, gìn giữ người được khang an trường thọ trong Hội thánh, để coi sóc dân thánh Ngài.

                       (Thinh lặng một giây, rồi chủ tế đọc:)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan của Chúa để bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng cầu nguyện, và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng (Gioan Phaolô đệ Nhị) mà Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại Giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

3.  Cầu Cho Mọi Phẩm Chức và Mọi Tín Hữu

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Đức Giám Mục (Kevin Vann, Dominic vàTod Brown) Giáo phận chúng ta, và hết thảy các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và mọi phẩm chức trong Hội thánh, và toàn thể dân Chúa.

                         (Thinh lặng một giây rồi chủ tế đọc)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ Thánh Thần hằng thánh hoá và cai trị toàn thể Hội thánh, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện cho hết thảy các phẩm chức, để tất cả nhờ ơn Chúa phù trợ, biết trung thành phụng sự Hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

4.  Cầu Cho Các Dự Tòng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dự tòng của chúng ta, xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta, mở cửa lòng họ, và mở lượng từ bi Người, để nhờ nước tái sinh, họ được ơn tha thứ mọi tội lỗi và được sống trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

                        (Im lặng một giây, rồi chủ tế đọc)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng cho Hội thánh Chúa được nhiều con cái mới, xin ban thêm đức tin và trí hiểu cho các dự tòng chúng con, để một khi được tái sinh trong giếng nước Rửa Tội, họ được liệt vào số con cái Chúa.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

5.   Cầu Cho Các Kitô Hữu Được Hợp Nhất
Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể anh chị em đang tin vào Chúa Kitô, xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta, đoái thương tập họp và gìn giữ họ thực hiện chân lý trong cùng một Hội thánh Chúa.

                        (Im lặng một giây, rồi chủ tế đọc)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là Đấng quy tụ những gì phân tán, và bảo tồn những gì đã quy tụ, xin đoái nhìn đến đoàn chiên của Con Một Chúa, để đức tin nguyên tuyền và dây liên lạc đức ái nối kết những kẻ mà phép Rửa Tội duy nhất đã thánh hoá.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

6.  Cầu Cho Những Người Do Thái

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người Do Thái là những người đã được Chúa là Thiên Chúa phán dạy trước tiên, xin cho họ cũng được tiến triển trong tin yêu danh Chúa, và được trung thành với lời giao ước.

                               (Im lặng một giây, rồi chủ tế đọc)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban bố những lời hứa cho Abraham và dòng dõi ông, xin Chúa từ bi nhậm lời Hội Thánh Chúa cầu nguyện, để dân tộc Chúa tuyển chọn trước tiên xứng đáng đạt tới ơn cứu chuộc hoàn toàn đầy đủ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

7.  Cầu Cho Những Người Không Tin Chúa Kitô

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người không tin Chúa Kitô, để khi họ đã được ánh sáng Chúa Thánh Thần chiếu soi, họ cũng có thể bước vào đường cứu rỗi.

                               (Im lặng một giây rồi chủ tế đọc)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người không tin Đức Kitô, nhưng sống ngay lành trước mặt Chúa gặp được chân lý, và xin cho chúng con khi hằng tiến triển trong tình tương thân tương ái, và chuyên cần tìm hiểu mầu nhiệm đời sống Chúa đầy đủ hơn, được trở nên những nhân chứng hoàn hảo hơn về tình yêu Chúa trong thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

8.  Cầu Cho Những Người Không Biết Thiên Chúa

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người không biết Thiên Chúa, để khi họ thành tâm tìm kiếm những điều chính trực, đáng được gặp chính Thiên Chúa.

                                (Im lặng...  )

 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã tạo thành mọi người để họ luôn luôn ước ao tìm Chúa, và khi tìm thấy Chúa, thì được an nghỉ, chúng con nài xin Chúa ban cho tất cả mọi người sống giữa bao nhiêu ngăn trở nguy hại, khi nhận biết những dấu hiệu lòng thương xót Chúa, và thấy bằng chứng việc lành của những người tin tưởng vào Chúa, thì được vui mừng tuyên xưng một mình Chúa là Thiên Chúa thật và là Cha chung loài người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

9.  Cầu Cho Chính Quyền

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những vị lãnh đạo chính quyền, xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta hướng dẫn lòng trí họ theo thánh ý Chúa, để mọi người được hưởng một nền hoà bình và tự do chân chính.

                                              (Im lặng. . . )

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa nắm giữ tâm hồn mọi người và quyền hành các dân tộc, xin ghé mắt nhân từ nhìn xem các vị lãnh đạo chúng tôi, để nhờ ơn Chúa ban, khắp hoàn cầu được bình an vững chắc, mọi dân tộc được thịnh vượng, và tôn giáo được tự do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

10. Cầu Cho Những Người Đau Khổ

 Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng chữa thế gian khỏi mọi sai lầm, tiêu diệt mọi bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa thiên đường, phá xiềng xích gông cùm, cho bộ binh được bình an, cho lữ hành về tới quê nhà, cho bệnh nhân được lành mạnh, và cho những người lâm tử được ơn cứu độ.

                                                (Im lặng. . . )

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là nguồn an ủi người sầu khổ, là sức mạnh của kẻ mệt nhọc, xin nghe lời nhữn gkẻ khốn khổ lầm than kêu van, để trong cơn túng cực, mọi người vui mùng vì được Chúa nhân từ thương mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.                                          

III .   Tôn Vinh Thánh Giá

Lm.   xuống cuối Nhà thờ rồi từ từ tiến lên, giờ cao thánh giá và đọc hoặc hát 3 lần:

                 Đây là gỗ thánhgiá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.

CĐ đáp:   Chúng ta hãy đến thờ lạy.

     (Sau đó, các thừa tác viên cùng cho Cộng Đoàn hôn thánh gía.  Ca
      đoàn hát những bài tôn kính thánh giá, hoặc về tình yêu Chúa.. .)

IV.   Phần Rước Lễ

Mọi người cùng đứng đọc Kinh Lạy Cha, và Lm. giơ cao Mình Thánh đọc: Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng...  

Mọi người đọc: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng...

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chủ tế: Chúng ta cùng cầu nguyện,

     Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa giáng phúc dồi dào, ban ơn tha thứ, phân phát niềm an ủi, gia tăng đức tin thánh và củng cố ơn cứu chuộc muôn đời trên dân Chúa, là dân đã tôn kính việc Con Chúa chịu chết trong niềm hy vọng phục sinh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

     (Không có phép lành cuối lễ).  Sau đó mọi người thinh lặng ra về.


THỨ BẢY TUẦN THÁNH
LỄ VỌNG PHỤC SINH

Phần I:     Nghi Thức Làm Phép và Rước nến Phục Sinh
Phần II:   Phụng Vụ LờI Chúa
Phần III:  Phụng Vụ Phép Rửa
Phần IV:  Phụng Vụ Thánh Thể

Phần I:  Nghi Thức Làm phép và Rước Nến Phục Sinh

                                    (Cuối hay ngoài Nhà Thờ)

1.   Nghi Thức Thắp Nến Sáng

       Lm.:  Anh chị em thân mến, trong đêm cực thánh này, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã vượt qua từ sự chết đến sự sống. Hội thánh mời gọi con cái tản mát trên khắp địa cầu họp nhau canh thức cầu nguyện. Nếu chúng ta kính nhớ Lễ Vượt Qua của Chúa, nghe lời và cử hành mầu nhiệm của Người, thì chúng ta có hy vọng được thông phần vào cuộc toàn thắng sự chết của Người và được sống với Người trong Chúa.

     Làm Phép Lửa:
     Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

     Lạy Chúa, Chúa đã nhờ Con Chúa mà ban cho các tín hữu lửa vinh quang của Chúa. Xin thánh hoá + lửa mới này, và xin nhờ tuần Lễ Phục Sinh này, cho chúng con sốt sắng ao ước những sự trên trời, để chúng con được đạt tới ngày Lễ sáng láng vĩnh cửu với tâm hồn trong sạch. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

     Lấy Lửa Mới Thắp Nến Phục Sinh:

     Lm. Chủ Tế đọc:

1.         Chúa Kitô hôm qua và hôm nay (Vẽ đường dọc)

2.         Nguyên Thủy và Cùng Đích (Vẽ đường ngang)

3.         Alpha (Vẽ chữ Alpha phía trên đường dọc)

4.         Và Omega (Vẽ chữ Omega phía dưới đường dọc)

5.         Thời gian là của Chúa (Vẽ số đầu của năm đó nơi góc trái phía trên
                                               thánh giá)

6.         Và mọi thế hệ là của Chúa (Vẽ số thứ hai của năm đó ở góc phía
                                                      phải trên Thánh giá)

7.         Vinh quang và Vương quyền là của Chúa (Vẽ số thứ ba của năm đó
                                                                  nơi góc trái phía dưới Thánh giá)

8.         Qua mọi thế hệ cho đến muôn đời. Amen (Vẽ số thứ tư của năm đó
                                                                 nơi góc phía phải dưới thánh giá)

9.         Sau khi vẽ hình Thánh giá, Lm. gắn 5 hạt hương lên Nến Phục Sinh
         và đọc:

              1. Nhờ dấu Thánh giá                                 1

              2. Dấu vinh hiển Người                         4    2    5

              3. Xin Chúa Kitô

              4. Gìn giữ                                                     3

              5. Và bảo tồn chúng con. Amen

Sau đó chủ tế lấy lửa châm vào nến Phục Sinh và đọc:

 Xin ánh sáng Chúa Kitô sống lại vinh hiển phá tan u tối trong tâm trí chúng con.

 2.   Kiệu Nến Phục Sinh

Chủ tế rước nến Phục Sinh lên bàn thờ và hát ba lần:  

                Ánh sáng Chúa Kitô
CĐ đáp:   Tạ ơn Chúa.

3.  Công Bố Tin Mừng Phục Sinh  (hát bài Exsulte - Mừng Vui Lên)

Phần II:   Phụng Vụ LờI Chúa

BÀI ĐỌC I: St 1, 1 - 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a}
"Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm thật là tốt đẹp".

Trích sách Sáng Thế.
Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên Chúa bay sà trên mặt nước.

Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng". Và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Thiên Chúa phán: "Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ nước với nước"; và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước phía dưới vòm trời với nước phía trên vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.

Thiên Chúa phán: "Nước dưới trời hãy tụ lại một nơi, để lộ ra chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: "Đất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống; và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt giống, trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tuỳ theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.

Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm; Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư.

Thiên Chúa lại phán: "Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát, và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời. Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo loại chúng, và mọi chim bay tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nẩy nở cho nhiều, đầy nước biển; loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt đất". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

Thiên Chúa lại phán: "Đất hãy sản xuất các sinh vật tuỳ theo giống: gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tuỳ theo loại". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tuỳ theo loại, gia súc, và mọi loài bò sát dưới đất tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất".

Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ.

Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: "Hãy sinh sôi nẩy nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất". Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 và 22
Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa
.

Xướng: 1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
2) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Người. Chúa thu nước biển lại như để trong bầu, Người đặt những ngọn sóng trong kho chứa đựng.
3) Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, Người xem thấy hết thảy con cái loài người.
4) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là Đấng phù trợ và che chở chúng tôi. - Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

BÀI ĐỌC II: Xh 14, 15 - 15, 1
"Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn".

Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Có gì mà kêu đến Ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi, đưa gậy lên, và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá, chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai-cập sẽ biết Ta là Chúa khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết".

Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở lại sau họ. Cột mây thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau, đứng giữa hàng ngũ Ai-cập và hàng ngũ Israel. Và đám mây thường soi sáng ban đêm trở thành mù mịt, đến nỗi suốt đêm, hai bên không thể tới gần được. Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu.  Người Ai-cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai-cập nói: "Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ, chống chúng ta".

Chúa phán bảo Môsê: "Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai-cập, chiến xa và kỵ binh của chúng". Môsê giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai-cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. Nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai-cập. Và họ thấy xác người Ai-cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai-cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ người.

Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này:
                     (Không đọc: Đó là lời Chúa).

ĐÁP CA: Xh 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18

Đáp: Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả.

Xướng: 1) Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. Người đã ném ngựa và người xuống biển khơi. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của tôi, chính Người đã cho tôi được cứu thoát. Người là Thiên Chúa tôi, tôi sẽ tôn vinh Người; Người là Chúa tổ phụ tôi, tôi sẽ hát ca mừng Chúa.
2) Chúa như là người chiến sĩ, danh thánh Người thật toàn năng. Người đã ném xe cộ và đạo binh của Pharaon xuống biển, và dìm xuống Biển Đỏ các tướng lãnh của ông.
3) Các vực thẳm đã chôn sống họ, họ rơi xuống đáy biển như tảng đá to. Lạy Chúa, tay hữu Chúa biểu dương sức mạnh; lạy Chúa, tay hữu Chúa đánh tan quân thù.
4) Chúa đem con cái Israel trồng trên núi gia nghiệp Chúa, nơi vững chắc Chúa làm nơi cư ngụ, ôi lạy Chúa, là cung thánh tay Chúa đã lập nên; Chúa sẽ thống trị muôn đời muôn kiếp.

BÀI ĐỌC III: Is 55, 1-11
"Hãy đến cùng Ta và hồn các ngươi sẽ được sống.Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mĩ vị.

Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống; Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho Đavít: Đây Ta đặt ngươi làm nhân chứng cho các dân, làm tướng lãnh tôn sư cho các dân tộc. Này ngươi sẽ kêu gọi dân mà trước ngươi không biết, và các dân trước chưa biết ngươi, sẽ chạy đến cùng ngươi, vì Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng Thánh Israel, bởi vì Chúa làm cho ngươi được hiển vinh.

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót, hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng Ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy.

Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn; cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Đáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ (c. 3).

Xướng: 1) Đây Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Đấng tôi ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi.
2) Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang.
3) Hãy ca tụng, vì Người làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy mừng ca hát, vì Đấng cao cả là Đấng Thánh Israel ở giữa ngươi.

Hát Kinh Vinh Danh  (Rung Chuông cho đến hết Kinh Vinh Danh)

BÀI THÁNH THƯ: Rm 6, 3-11
"Chúa Kitô, một khi tự trong cõi chết sống lại, Người không chết nữa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế.

Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi.

Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.

(Sau Bài đọc thứ VI, Chủ tế đứng lên cất hát Ba lần Alleluia. Cộng Đoàn lập lại sau mỗi lần theo Ngài.) 

ĐÁP CA: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
Đáp:  Alleluia, alleluia, alleluia.

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở".
2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

PHÚC ÂM: Mc 16, 1-8
"Đức Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, đã sống lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-côbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta?" Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh. Mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: "Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người. Các bà hãy nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilêa trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước". Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa.

Phần III:  Phụng Vụ Phép Rửa

1.  Giới thiệu những người Chịu Rửa Tội.

       Người đại diện giới thiệu tên từng ứng viên chịu Rửa Tội, (gồm tên Thánh, Họ và Gọi). Mỗi người khi nghe tên mình thì bước lên trước Cộng Đoàn cùng với Người Đỡ Đầu của mình, để Cộng Đoàn chào  mừng và cầu nguyện chung trong Nghi Thức Rửa Tội Tân Tòng.

2.   Linh Mục kêu gọi CĐ cầu nguyện:  (Cộng Đoàn đứng)

       Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau lấy lời cầu nguyện nâng đỡ niềm hy vọng hồng phúc của anh chị em chúng ta, để cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng lấy lượng từ bi giúp đỡ, dẫn dắt anh chị em chúng ta tới giếng tái sinh.

3.    Kinh cầu các Thánh (Cộng Đoàn quỳ đọc hoặc hát)

Xin Chúa thương xót chúng con.                  Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.          Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.                 Xin Chúa thương xót chúng con.

Thánh Maria Mẹ Chúa Trời.                        Cầu cho chúng con.
Thánh Micae,
Các thánh thiên thần của Thiên Chúa,
Thánh Giuse,
Thánh Phêrô và thánh Phaolô,
Thánh Anrê,
Thánh Gioan,
Thánh nữ Maria Mađalêna,
Thánh Stêphanô,
Thánh Inhaxiô thành Antôkia,
Thánh Laurensô,
Thánh nữ Perpetua và Phêlixita,
Thánh Anê,
Thánh Grêgoriô,
Thánh Augustinô,
Thánh Athanasiô,
Thánh Basiliô,
Thánh Martinô,
Thánh Bênêđitô,
Thánh Phanxicô và Đôminicô,
Thánh Phanxicô Xaviê,
Thánh Gioan Viannê,
Thánh nữ Catarina thành Siena,
Các thánh tử đạo Việt Nam,
Các thánh Nam cùng các thánh Nữ,

Xin Chúa tỏ lòng khoan dung,                     Xin Chúa cứu chữa chúng con.Khỏi mọi sự dữ,
Khỏi phạm tội lỗi,
Khỏi chết muôn đời,
Vì mầu nhiệm Chúa làm người,
Vì Chúa chịu chết và sống lại,
Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống,

Chúng con là kẻ có tội,                                   Xin Chúa nghe lời chúng con.  
Xin Chúa đoái thương cho những người được tuyển chọn này nhờ phép Rửa Tội được tái sinh,

Lạy Đức Giêsu Con Thiên Chúa hằng sống,
Lạy Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống,
Lạy Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống,

Lạy Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống,     Xin Chúa nhậm lời chúng con.Lạy Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống,
Lạy Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống,

4.  Làm Phép Nước  (Nếu nước rửa tội chưa làm phép - Cộng Đoàn đứng)

Lạy Chúa, nhờ các dầu hiệu của Bí Tích, Chúa dùng quyền năng vô hình mà thực hiện hiệu quả lạ lùng, và đã bằng nhiều cách sửa soạn nước này là tạo vật của Chúa, để bày tỏ ân sủng Bí Tích Rửa Tội.

Lạy Chúa, trong buổi sơ khai của thế gian, Thánh Thần Chúa đã bay lượn trên nước, để ngay từ đó chất nước đã mang sức thánh hoá.

Lạy Chúa, trong chính nước hồng thủy, Chúa đã cho thấy hình ảnh ơn tái sinh, để nhờ mầu nhiệm cùng một thứ nước, chấm dứt các tính mê nết xấu, và khơi nguồn các nhân đức.

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho con cái Abraham đi qua biển đỏ ráo chân, để cho toàn dân được giải thoát khỏi ách nô lệ Pharaon, tiên báo một dân tộc mới gồm những người đã được thanh tẩy.

Lạy Chúa, Con Chúa đã được Gioan làm phép rửa trong sông Giođan, và được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong; khi bị treo trên thập giá, Người đã để nước cùng máu chảy ra từ cạnh sườn Người, và sau khi sống lại, Người đã truyền cho các tông đồ rằng: Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Vì vậy, xin Chúa đoái nhìn đến Hội Thánh Chúa, và khơi cho Hội Thánh Chúa nguồn nước rửa tội. Xin cho nước này mang lại ơn thánh của Con Chúa do Chúa Thánh Thần, để con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, nhờ Bí Tích Rửa Tội, được tẩy sạch mọi vết nhơ tội xưa, đáng được sống lại bởi nước và Thánh Thần trong tuổi thơ ấu mới.

                 (Chủ tế nhúng nến Phục Sinh vào nước và đọc tiếp)

 Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ Con Chúa, xuống trên giếng nước tràn đầy này, để khi mọi người nhờ Bí Tích Rửa Tội, đã được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, thì cũng được phục sinh với Người trong sự sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

5.  Từ Bỏ Tà Thần và Tuyên Xưng Đức Tin

             (Cộng Đoàn đứng và cùng tham dự)

Từ Bỏ Tà Thần

 Lm.:  Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ
          tội lỗi không?
CĐ.:  Thưa con từ bỏ.

Lm.:   Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất 
          chính không?
CĐ.:   Thưa con từ bỏ.

Lm.:   Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?

CĐ.:   Thưa con từ bỏ.

Tuyên Xưng Đức Tin

Lm.:   Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành
          trời đất không?
CĐ.:   Thưa con tin.

Lm.:   Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa
          chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai  
          táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha
          không?
CĐ.:   Thưa con tin.

Lm.:   Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công
          Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự
          sống vĩnh cửu không?
CĐ.:   Thưa con tin.

6. Nghi Lễ Rửa Tội

Lm.:    Hỏi từng người Tân Tòng (tại giếng rửa tội) (Tên Thánh, Ông, Bà,
           Anh, Chị...) có muốn được rửa tội trong đức tin của Hội  Thánh mà
           chúng ta vừa tuyên xưng không?

Người Tân Tòng thưa:  Thưa con muốn.

Lm. đọc:  (Tên Thánh)  Cha rửa (ông, bà, anh, chị, con..), nhân danh Cha (đổ nước) và Con (đổ nước) và Thánh Thần (đổ nước). Amen

   (đang khi rửa tội, người đỡ đầu đặt tay phải trên vai người chịu rửa tội) 

7.   Xức Dầu Thánh

Lm.:  Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô chúa chúng ta, đã tái sinh (quý ông, bà, anh, chị em) bởi nước và Chúa Thánh Thần, và đã giải thoát (ông, bà, anh, chị em) khỏi tội lỗi. Chính Người xức dầu cứu độ cho (...) , để sau khi nhập đoàn với dân Người, (...) mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là Tứ Tế, Ngôn Sứ, và Vương Đế cho đến cõi sống muôn đời.
Người Tân Tòng:   Amen

           (Lm. xức dầu S.C. trên đỉnh đầu người được rửa tội)

8.   Mặc Áo Trắng

Lm.:  Quý (ông, bà, anh, chị em) đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy ( ... ) hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, và hãy mang lấy và gìn

giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước toà Đức Kitô Chúa chúng ta, để (...) được sống muôn đời.

Người Tân Tòng thưa:   Amen.

9.   Trao Nến Sáng
Lm.:   Người đỡ đầu hãy tiến lại trao nến sáng cho người tân tòng (thắp từ cây nến Phục Sinh)

Lm.:   Quý (ông, bà, anh, chị em) đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô. Vậy hãy luôn sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong đức tin.  Khi Chúa đến, quý (. . . ) sẽ xứng đáng ra nghinh đón Người với toàn thể các thánh trên trời.

Người Tân tòng thưa:    Amen.

10.    Cử Hành Bí Tích Thêm Sức

Lm.:    Quý (ông, bà, anh chị em) đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người; Giờ đây, (ông bà anh chị em) còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Đồ ngày Lễ Ngũ Tuần. Chính các Tông Đồ và các Đấng kế vị lại ban cho những người đã được rửa tội.

Vậy (ông bà anh chị em) cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô, (...)  sẽ làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, và trở thành chi thể sống động của Hội Thánh, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến.
                              (Lm hướng về phiá giáo dân và đọc)

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống những người anh chị em chúng ta đây, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho các tôi tớ Chúa nên vững mạnh, và xức dầu để những người này nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

                                   (Lm. đặt tay trên người tân tòng và đọc)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong các tôi tớ Chúa: Xin ban cho họ Thần Trí Khôn Ngoan và Thông Hiểu, Thần Trí Lo Liệu và Sức Mạnh, Thần Trí Suy Biết và Đạo Đức; Xin ban cho họ ơn Kính Sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ.:   Amen.

          (Nếu đã xức dầu SC khi Rửa Tội, thì không cần xức lại nữa)

Lm. đặt tay trên đầu người Tân Tòng và nói:  Hãy nhận ấn tín Chúa Thánh Thần.

Tân Tòng đáp:    Amen

Lm.:   Bình an của Chúa ở cùng (ông ,bà, anh, chị em)

Tân tòng đáp:  Và ở cùng cha.

(Sau đó những người vừa lãnh Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức hướng về Cộng Đoàn để CĐ chúc mừng)

11.   Thánh Lễ tiếp tục với Nghi Thức Rảy Nước Thánh
        Ca Đoàn và Cộng Đoàn hát:  Tôi Đã Thấy Nước...

12.    Lời Nguyện Giáo Dân
        (Do đại diện Tân Tòng và Cộng Đoàn)

LỞI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ VỌNG PHỤC SINH

Chủ TếAnh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng vì sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, là bảo đảm cho sự sống đời đời của con người; và tha thiết dâng lời cầu xin cùng Chúa.

Xướng: 1.  Hội Thánh có sứ mệnh loan truyền ơn cứu độ của Chúa Kitô cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn sống mầu nhiệm cứu độ ấy cách sống động, và không ngừng rao giảng cho muôn dân cả trong lời nói và việc làm.

                                                                                          Chúng ta cầu xin Chúa

2.  Chúng ta cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới nhận biết Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, để họ yêu chuộng công lý và hòa bình, tình yêu và ơn cứu độ của Người, đã chết và sống lại để tặng ban cho họ.

3.  Chúng ta cầu xin cho những ai đang lao đao và thất vọng, hoặc nghi ngờ vì thiếu vắng niềm tin nơi Thiên Chúa, nhận được ánh sáng cứu độ của Chúa Kitô phục sinh, để luôn được sống trong hạnh phúc bất diệt của Người.

4.  Chúng ta hiệp lời tạ ơn Chúa Kitô phục sinh cho mình, cũng như cho tất cả những anh chị em tân tòng trong giáo xứ chúng ta hôm nay.  Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và tăng cường đức tin, để mỗi người chúng ta trở nên chứng nhân tình yêu can trường cho Người giữa lòng thế giới.

5.  Nguyện xin Chúa vì công nghiệp cứu chuộc của Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô, ban cho các linh hồn theo ý những người xin Lễ hôm nay,  được chung hưởng hạnh phúc quê trời cùng Chúa.  Và trong thinh lặng, xin mọi người cùng dâng lên Chúa những nguyện ước riêng của mình.

Chủ tế Lạy Thiên Chúa tình yêu và khoan dung ái tuất, chúng con xin tri ân tình yêu Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Chúa, đã phục sinh vinh quang.  Xin thuơng nhận lời cầu xin, và giúp chúng con vững bền theo Chúa đến cùng.   Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

IV.  Phần Thứ IV:  Phụng Vụ Thánh Thể
                 (Lấy ở Sách lễ Roma)

Lời Nguyện trên Lễ Vật

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhậm lời dân Chúa cầu nguyện cùng với lễ vật dâng tiến Chúa, để nhờ ơn Chúa tác động, những Bí Tích khai tâm do mầu nhiệm vượt qua trở thành linh dược làm cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tiền Tụng I (sách Lễ Roma)

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy Thánh Thần yêu mến của Chúa xuống trên chúng con, để sau khi được Chúa ban no đầy các nhiệm tích vượt qua, nhờ lòng Chúa thương xót, chúng con được hoà thuận với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

Phép Lành Cuối Lễ

Lm. : Chúa ở cùng anh chị em,
CĐ. : Và ở cùng Cha

Lm. : Xin Thiên Chúa toàn năng. . .
CĐ. :  Amen

Lm. : Lễ xong, chúc anh chị em về bình an, Alleluia, alleluia!
CĐ. : Tạ ơn Chúa, Alleluia, alleluia!


CHÚA NHẬT PHỤC SINH

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43
"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
Đáp: Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở".
2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-4
"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc: 1 Cr 5, 6b-8
"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, anh em không biết sao?: chỉ một tí men là đã đủ làm dậy men cả khối bột! Anh em hãy tẩy trừ men cũ để nên bột mới; anh em là bánh không men. Vì Chiên Vượt Qua của ta, là Đức Kitô, đã chịu sát tế. Cho nên ta hãy mừng lễ, đừng với men cũ, và men gian tà, ác độc, nhưng là với Bánh không men của lòng tinh tuyền và chân thật. Đó là lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN
(Đọc trong Chúa Nhật Phục Sinh, còn các ngày khác trong tuần Bát nhật thì không buộc đọc)

Các Kitô hữu hãy tiến dâng
lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua.
Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ:
Đức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha.
Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ,
tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị.
Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe
bà đã thấy gì trên quãng đường đi?
Tôi đã thấy mồ Đức Kitô đang sống
và vinh quang của Đấng Phục Sinh,
thấy các thiên thần làm chứng, 
thấy khăn liệm và y phục.
Đức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh,
Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa.
Chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết!
Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.

ALLELUIA: 1 Cr 5, 7b-8a
Alleluia, alleluia! - Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế; vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 1-9
"Người phải sống lại từ cõi chết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.

LỞI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ PHỤC SINH

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Hội Thánh vui mừng ca vang bài Alleluia mừng Chúa Kitô phục sinh.  Chúng ta hiệp lời ngợi khen Người và tha thiết nài van.

Xướng: 1.  Hội thánh không ngừng rao giảng ơn cứu độ của Chúa Kitô cho thế giới.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh, luôn được đỡ nâng và bảo vệ trong niềm tin vững vàng nơi Chúa Kitô phục sinh.

                                                                                           Chúng ta cầu xin Chúa

2.  Chúng ta cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới, nhận biết Chúa Kitô phục sinh và ơn cứu độ của Người, để họ luôn được sống trong an bình và tự do đích thực của Chúa.

3.  Chúng ta cầu xin cho những người đau khổ, nghèo đói và bị bỏ rơi, nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô, được Người đỡ nâng và ban cho một đời sống mới, tràn đầy tin yêu và hy vọng.

4.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đồng giáo xứ chúng ta, trong khi mừng Lễ Chúa Kitô Phục Sinh hôm nay, cũng biết can trường sống ơn phục sinh trong linh hồn mình, nhất là biết thực thi những giới răn của Chúa trong đời sống hằng ngày.

5.  Nguyện xin Chúa vì công nghiệp cứu chuộc của Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô, ban cho các linh hồn theo ý những người xin Lễ hôm nay,  được chung hưởng hạnh phúc quê trời cùng Chúa.  Và trong thinh lặng, xin mọi người cùng dâng lên Chúa những nguyện ước riêng của mình.

Chủ tếLạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, Chúa đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Nguyện xin Chúa thương nhận lời cầu xin và nâng đỡ niềm tin còn non yếu trong chúng con, để chúng con trung thành theo Chúa đến cùng.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời   Amen.

  

                                                                                     communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04