• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
ĐỀN THỜ MẦU NHIỆM THÂN THỂ CHÚA KITÔ

Đọc kỹ lưỡng và suy niệm cặn kẽ Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay về việc Phá Đền Thờ và Xây lại trong ba ngày, chúng ta sẽ nhận ra chân lý tình yêu của Chúa qua việc xây dựng vĩnh viễn một Đền Thờ, hay đúng hơn một Thánh Điện mới vĩnh viễn trong mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô; và đồng thời cũng chấm dứt ngôi Đền Thờ cũ trong Cựu Ước của Do Thái Giáo.

Các diễn tiến của công cuộc phá đổ ngôi Đền Cũ và xây lại ngôi Đền mới được mạc khải trong từng câu từng chữ của Bài Phúc Âm hôm nay. Trước hết chúng ta nhận thấy hành động dứt khoát gần như thịnh nộ của việc Đức Giêsu “chắp dây thừng, đánh đuổi bọn người buôn bán bò, chiên, chim câu, và những kẻ đổi tiền trong đền thờ”. Lý do duy nhất và tuyệt đối của Người là: “Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.”  Người ta sẽ nhận ra nét huyền nhiệm của tình yêu Cha và Con ở đây trong Đền Thờ mà tính cách linh thiêng cao vời của nó chỉ dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa.  Đức Giêsu cũng mạc khải Đền thờ đó là của Người và là chính Người nữa, vì nhà của Cha cũng là nhà của Con. Người thịnh nộ là vì con người đã mang tiền bạc vào Đền thờ và làm cho ý nghĩa tiền bạc lấn át tình yêu thờ phượng trong lòng con người, cho dù nét thịnh nộ ấy có vẻ giảm đi đôi chút trong lời Người nói với những kẻ bán bồ câu, (vì họ là những kẻ nghèo hơn những người khác, và cũng đại diện cho những người nghèo không có đủ tiền mua chiên bò!) 


Thứ đến, chúng ta thấy Đức Giêsu đã thẳng thừng tuyên bố với những người đại diện Đạo Do Thái: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!” Ở đây, qủa thực ý nghĩa đầu tiên của lời tuyên bố nhắm thẳng vào Đền Thờ cũ (tức Đền thời Giêsuralem, đại diện Đạo Do Thái); và do đó, những người Do Thái hiểu trực tiếp về công trình mà cha ông họ đã xây dựng gần 50 năm. Cũng chính những lời ấy đã dẫn đến việc hủy diệt đền thờ thân xác Đức Giêsu, như của Lễ toàn thiêu hiến dâng một lần thay cho tất cả vào đúng giờ mà trong đền thờ Giêrusalem đang sát tế chiên bò trong dịp kỷ niệm Lễ Vượt Qua của Đạo Cũ (lúc 3 giờ chiều),như dấu chỉ bắt đầu việc xây dựng một Đền Thờ mới trong Thân Thể Đức Giêsu phục sinh. Người ta phải chờ đến năm 70 sau Đức Giêsu để thấy sự tàn lụi hữu hình của Đền thờ Giêrusalem trong lời tiên tri của Đức Giêsu về việc hủy diệt này. 

Bây giờ là lúc chúng ta phải dấn thân một cách triệt để vào công cuộc xây dựng Đền Thờ mới của Đức Giêsu mà thánh Gioan xác định:
“Người có ý nói Đền Thờ là thân thể Người”. Động lực đầu tiên của chúng ta cũng là động của Đức Giêsu mà thánh Gioan đã ghi: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi.””Đây chính là thái độ thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ cả hữu hình lẫn vô hình được mang bởi lòng nhiệt thành tự hiến phát xuất từ tình yêu giữa con với Cha như Đức Giêsu xác định giữa Cha và Con. Người ta không thể đến thờ phượng Chúa trong các Nhà Thờ với tâm hồn ích kỷ, khoe khoang, ham muốn danh vọng hoặc phô trương để thủ lợi cho mình. Đó chính là những hành vi buôn bán còn bỉ ổi hơn cả những người buôn bán đổi chác trong Đền Thờ Giêrusalem xưa, bởi vì dù sao đi nữa họ vẫn còn chút ý ngay lành là buôn bán không nhiều thì ít cho đền thờ, và giúp những người lên đền thờ có dịp dễ dàng mua những đồ vật dành cho việc thờ phượng, nhất là những người nghèo khó không đủ tiền chi phí cho những quãng đường xa xôi từ quê của họ lên đến Giêrusalem. Nét xấu xa của việc buôn bán trong đền thờ ngày nay sẽ cướp đi hết tính cách khiêm tốn và tình yêu chân chính trong lòng kẻ thờ phượng Chúa, vì họ “đã lãnh công hết rồi!””

Động lực thứ hai của việc nỗ lực xây dựng Đền Thờ mới trong thân thể Đức Giêsu là việc xây dựng đền thờ của mỗi cá nhân Kitô hữu. Thánh Phaolô trong thư gửi Tín Hữu Côrintô đã cho biết: “Anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3:16-17) Đây là công cuộc xây dựng hết sức quan trọng dành cho thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu, mà Người là đầu, còn Giáo Hội và nhân loại là chi thể. Đền thờ sẽ không thể hủy diệt được, nếu chúng ta hiểu một cách sống động mà sự sống là căn nguyên chính cho sự tồn tại của sự hiện hữu duy nhất nơi mỗi người chúng ta, được liên kết và trở nên Đền Thờ của Chúa. Như thế ở đâu có người tín hữu Kitô, thì ở đấy chính là Đền Thờ của Đức Kitô. Họ sẽ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc xây dựng để trở nên Đền Thớ sống động của Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi.”

Qủa thực Bài Tin Mừng hôm nay chẳng những đặt Đức Giêsu vào cuộc khổ nạn, nhưng cũng dẫn Người đến việc phục sinh vinh hiển để chu toàn sứ mệnh cứu chuộc nhân loại, qua lời tuyên bố của Người phá đền thờ này đi, tôi sẽ dựng lại nội trong ba ngày, và cũng để mạc khải và xây dựng một Đền Thờ mới Tân Ước là Giáo Hội Chúa Kitô và từng thân thể mỗi tin hữu trong thân thể nhiệm mầu của Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa trong những ngày mùa chay thánh ngắn ngủi và cả cuộc đời Kitô hữu của mình, bởi vì khi mang Chúa trên mình, là chúng ta đang trở nên những Đền Thờ sống động của Chúa Kitô. Hãy cầu xin và dấn thân không ngừng vào việc xây dựng Đền thờ Chúa nơi mình và nơi tha nhân như công cuộc cứu chuộc nhân loại của Chúa Kitô, và ước vọng của Người cho Giáo Hội và toàn thể nhân loại mọi thời.
Lm. Raphael Xuân Nguyên

LÊN NÚI CAO_cn2mcB

Việc biến hình của Chúa Giêsu xẩy ra trên núi.  Nhiều biến cố khác cũng xuất hiện tương tự trên núi, chẳng hạn Chúa Giêsu thường xuyên lên núi cầu nguyện, nhất là lần cầu nguyện thiết tha và mang tính quyết định số phận riêng của Người cho toàn thể nhân loại trên núi Cây Dầu.  Khi chết Chúa Giêsu chọn Đồi Sọ, còn gọi là núi sọ để chết, và chết cao hơn mặt đất một chút, tức chết treo trên thập giá.  Khi về trời, Chúa Giêsu lại chọn một địa điểm trên cao để biến đi trước mặt các môn đệ, vv...  Điều làm chúng ta đặc biệt suy nghĩ trong Phúc âm hôm nay là việc Chúa Giêsu gọi ba môn đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao để biến hình, tức tỏ cho các ông thấy bản tính Thiên Chúa nơi Người; đồng thời mạc khải cho các ông biết sứ vụ cứu chuộc nhân loại của Người trong thân phận tội nhân chết trên thập giá, và trong thân phận Con Thiên Chúa phục sinh chiến thắng sự chết và tử thần.

Gọi là đặc biệt, vì Chúa Giêsu rất thường mời gọi các môn đệ lên nơi cao để cầu nguyện, dạy bảo Tin Mừng và huấn luyện các ông trong cuộc đời theo Người.  Việc đó mang ý nghĩa sâu xa liên quan đến đời sống thiêng liêng và hành trình đức tin theo Chúa của chúng ta hôm nay.  Khi trả lời tiếng gọi theo Chúa, các tông đồ cũng như chúng ta cần phải lên một nơi cao hơn những nơi thường ngày, nghĩa là phải ra khỏi nơi cũ mình đang sống.  Nơi cũ đó chính ra trạng thái hiện tại của cuộc sống vướng bận vật chất, tội lội, đam mê và qua mau!  Cần phải lên cao, tức là ra khỏi con người lè tè mặt đất với những ích kỷ và tội lội, để mặc lấy tinh thần cao thượng vị tha và nhân từ của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa.  Việc lên cao như thế cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ, vác thập giá mình để theo Chúa mỗi ngày. 

Nghĩ đến việc Chúa Giêsu biến hình trên núi cao sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn diện bao quát hơn cho cuộc sống mình.  Ở trên cao vừa thấy rõ hơn, bao la hơn và xác thực hơn.  Sự rõ ràng và xác thực trước nhất là thấy chính thân phận giới hạn và giòn mỏng đời người của mình.  Nhờ đó giúp chúng ta biết tựa nương vào Chúa, nhất là giúp quyết tâm sống "trên cao" trong ân nghĩa Chúa.  Đó cũng là hình ảnh biến hình thân phận làm người của mình trong bản tính Thiên Chúa của Chúa Kitô. 

Tuy nhiên nhìn vào thân phận làm người của mình, cho dù đã bao lần quyết định "lên cao" để sống theo Chúa qua Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Hòa Giải, chúng ta vẫn cứ trở về cuộc sống cũ kỹ quá khứ tội lỗi của mình.  Nhưng đây không phải là điều thất vọng, ngược lại càng khích lệ chúng ta nhiều hơn trong việc phấn đấu quyết tâm ở lại trên cao như Thánh Phêrô mong ước, khi nghe thấy tiếng Chúa Cha tuyên phán về Con Yêu Dấu Giêsu: "Hãy nghe lời Người".” 

Trong cuộc đời theo Chúa Giêsu, ngay cả khi đang ở trên cao, nghĩa là ở trong trạng thái ân nghĩa và hạnh phúc với Chúa, chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm như ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan tự nhiên rơi vào trạng thái miên man gần như u tối, không biết mình đang nói gì.  Thực tế ở trên cao và thực thế ở đất thấp luôn lẫn lộn trong thân phận làm người.  Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu như thánh Phêrô, để có thể duy trì cuộc sống "trên cao" của mình luôn mãi, nghĩa là luôn có Chúa Giêsu cả lúc biến hình cũng như khi Người mạc khải về cuộc thương khó, và nhất là cùng với Người tiến vào vinh quang Phục Sinh, một nơi cao vĩnh viễn trong ánh sáng vĩnh hằng khi đã chiến thắng cuộc sống đất thấp lè tè trần thế.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


SỐNG MÙA CHAY BẤT DIỆT_cn1mcB

Mở đầu Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay năm B, các tín hữu thường được nghe các tường thuật Phúc âm về việc Chúa Giêsu vào sa mạc ăn chay để chuẩn bị cho sứ điệp rao giảng Tin Mừng và công cuộc cứu chuộc nhân loại của Người.  Người ta nhận thấy ba yếu tố rất quan trọng trong các tường thuật này:  Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày - chịu Satan cám dỗ - kết thúc ăn chay là sứ điệp rao giảng ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Có thể nói cả ba yếu tố này cũng làm nên hành trình Mùa Chay của mọi Kitô hữu theo Chúa Giêsu. 

Khi bắt đầu Mùa Chay, các tín hữu rất cần động lực 'Thánh Thần' thúc đẩy, hoạt động trên con đường ăn năn sám hối và thực hiện sứ điệp Phúc âm. Người ta có thể bước vào Mùa chay mà không cần động lực Thánh Thần, lúc đó các động lực khác tự nhiên thay thế Ngài: như thói quen giữ đạo cố hữu máy móc theo mùa, một chút áy náy vì làm cha mẹ trong gia đình cần cho con cái biết mùa chay đang đến, nhớ mùa chay để hy vọng không phạm vào luật ăn chay kiêng thịt, vv... hoặc mùa chay là dịp được mang màu tím, thứ màu gợi nhớ những kỷ niệm tình yêu cuộc đời.  Ngược lại nếu được Thánh Thần thúc đẩy, người tín hữu sẽ tự động ăn năn sám hối, giữ chay, cầu nguyện, làm các việc lành, bác ái theo tinh thần của Chúa Kitô và biến đổi cuộc đời.

Trong tinh thần ấy, họ sẽ nhận ra giới hạn thực sự của con người trong thân phận tạo vật: một thân phận hết sức mỏng giòn cả thể chất lẫn tinh thần.  Sự giòn mỏng được chứng minh bằng những cám dỗ liên tục trong cuộc sống. Các cám dỗ có mục đích làm sai lạc lý tưởng và mục đích Kitô giáo.  Khi không can đảm theo Chúa Kitô chống lại các cám dỗ, họ sẽ sống trong hỏa mù giữa chân lý và sai lầm, để cuối cùng chấp nhận hậu qủa cám dỗ do cạm bẫy của Satan ru mình trong tê liệt cảm thức tội lỗi và mất Chúa. Ngược lại, nếu can đảm chống lại các cám dỗ, người tín hữu sẽ thấy mình hoàn toàn tự do và được sống trong an bình, một trạng thái ơn thánh mà Chúa Kitô đạt được  "khi các thiên thần hầu hạ Người."

Cuối cùng, kết thúc chay thánh phải dẫn đến việc thực hiện sứ điệp rao giảng Tin Mừng, đúng hơn là sám hối cải thiện cuộc sống để trở nên chứng nhân Tin Mừng.  Sau khi kết thúc thời gian ăn chay trong Sa mạc, Chúa Giêsu rao giảng rằng: "Anh em hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến."”  Nhân loại có thể hiểu Nước Trời là Nước của chính Người.  Đó là Nước Người thiết lập trên thế giới này và sẽ tiếp tục vĩnh viễn trên quê trời.  Cũng có thể hiểu Nước ấy chính là Người, vì Người đang đến và hiện diện giữ lòng nhân loại.  Ăn năn sám hối là để trở về với Người và vào sống trong Nước của Người.  Vào đó, dĩ nhiên phải từ bỏ nếp sống cũ trong xác thịt đam mê tội lỗi hay chết, để mặc lấy nếp sống mới trong luật pháp của Nước Trời do Người đặt ra qua các giáo huấn và luật mới của Người. 

Sự sám hối do đó luôn kèm theo việc thực hành trong cuộc sống Kitô giáo.  Hết mùa Chay, các việc thực hành sám hối vẫn phải tiếp tục trong mùa Phục Sinh cũng như trong các mùa khác, và trong cả cuộc đời.  Như thế khởi sự mùa Chay là bắt đầu một hành trình đổi mới liên tục: Anh em hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.  Người Kitô hữu cần sống như Chúa Kitô và chiếm đoạt được Người, để thấy được mùa Chay là mùa của hạnh phúc bất diệt đời mình.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


BA CHƯỚC CÁM DỖ

Gm. JB. Bùi Tuần

Đời tôi là một cuộc chiến đấu triền miên. Chiến đấu vì nhiều mục đích. Mục đích quan trọng nhất là để chọn lựa những gì Chúa muốn.

Những gì Chúa muốn tôi chọn trên đường làm chứng cho Chúa không luôn dễ dàng. Những gì Chúa muốn tôi chọn trên đường truyền giáo càng không luôn nhẹ nhàng.

Chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa là một khuyến cáo.

1/ Gương Chúa Giêsu

Phúc Âm thánh Luca viết: "Đức Giêsu được đầy Thánh thần, từ sông Giođan trở về, được Thánh thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả. Hết thời gian đó, Người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với Người: 'Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh'. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: 'Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh'.

"Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, nó chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: 'Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh quang lợi lộc các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông'. Đức Giêsu đáp lại: 'Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi'.

"Quỷ đem Đức Giêsu đến Giêrusalem, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: 'Nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng dậy mà nhảy xuống đi. Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn'; Lại còn chép rằng: 'Thiên sứ sẽ ra tay đỡ nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá'. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: 'Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi'.

"Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ" (Lc 4,1-12).

Chúng ta có thể thấy: Cả ba cám dỗ đều nhắm vào quyền lực.

Biến đá thành bánh là quyền lực kinh tế. Chiếm đoạt các nước là quyền lực chính trị. Nhảy từ cao xuống là quyền lực thần thiêng, thắng mọi hiểm nguy, kể cả sự chết.

Cả ba quyền lực đó có vẻ rất thuận lợi, để làm chứng cho Chúa, và mở rộng đạo Chúa.

Nhưng Chúa Giêsu đã chối từ dứt khoát. Người không coi quyền lực là chiến lược làm chứng cho Chúa và truyền giáo. Dùng quyền lực không là ý Chúa Cha.

Thánh ý Chúa Cha trên đường làm chứng cho Chúa và truyền giáo là:

-       Cầu nguyện,

-       Sám hối,

-       Chay tịnh,

-       Yêu thương đến cùng, dù phải chịu chết.

Gương Chúa Giêsu là thế. Gương đó đề cao những lựa chọn theo thánh ý Chúa. Để lựa chọn đúng, Đức Kitô đã phấn đấu. Phấn đấu ấy có những từ bỏ không dễ dàng.

2/ Trước gương Chúa Giêsu

Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, trước khi Người lên đường rao giảng Tin Mừng. Thiết tưởng, khi ghi lại chuyện đó trong Phúc Âm, Chúa muốn nhắn gởi các môn đệ Người một điều quan trọng. Điều quan trọng đó là:

Suốt đời, trên đường thi hành sứ vụ, người rao giảng Tin Mừng sẽ là người bị ma quỷ theo sát và mời mọc.

Cám dỗ thường xuyên nhất ma quỷ đưa ra sẽ là:

-       ham mê tiền bạc, của cải,

-       ham mê địa vị, danh vọng,

-       ham mê quyền phép phi thường thắng vượt mọi thứ cản trở.

Những cám dỗ đó thường rất ngọt ngào, có vẻ hợp lý, có thể trở thành chiến lược truyền giáo.

Chúa Giêsu biết trước sự yếu đuối mê muội của ta, nên đã nêu gương sáng bằng cách chống lại những cám dỗ đó, thay vào đó là hãy ưu tiên dùng sự cầu nguyện, chay tịnh, sám hối, bác ái đến cùng.

Nhưng, trong chiều dài lịch sử, nhất là hiện nay, không thiếu những người lại chấp nhận ba cơn cám dỗ của Satan.

Có loại người đón nhận ba quyền lực mà quỷ đề nghị, chỉ vì động lực mưu tìm tư lợi.

Có loại người đón nhận hoặc cả ba quyền lực, hoặc từng quyền lực tuỳ theo hoàn cảnh, vì động lực có vẻ đạo đức. Như là để mở rộng Hội Thánh, để chiến thắng những người cạnh tranh về đạo, để làm chứng cho Chúa.

Một khi đã say mê với con đường quyền lực, người ta sẽ dễ ơ hờ với cầu nguyện, sám hối, chay tịnh và bác ái, hy sinh từ bỏ cái tôi của mình.

Nhất là khi con đường quyền lực lại được biện minh bằng những lý do đạo đức, người ta sẽ dễ rơi vào cạm bẫy của Satan. Cạm bẫy của Satan thường rất tinh vi và thâm độc.

Hậu quả cay đắng nhất là họ trở nên cứng lòng trong thói quen sai lầm. Họ bị quỷ xiềng xích trong mưu chước của nó, khó gỡ ra được.

Tôi lo sợ điều xấu ấy xảy ra cho chúng ta. Nên phải luôn khiêm tốn. Khiêm tốn là một phấn đấu cam go. Mỗi ngày có những cám dỗ riêng của ngày đó. Mỗi ngày có những phấn đấu mới hợp cho ngày đó.

Phấn đấu quan trọng nhất là phấn đấu với chính mình, để trở nên con người mới. Nhờ thế, càng ngày càng sáng lên nơi ta hình ảnh của Chúa Giêsu sống động, là Đấng Cứu Thế giàu lòng thương xót.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.
 

LƯU Ý: Tuần Thánh (2015) Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lễ Lá: Bài Thường Khó đọc, nên cần hai Thừa Tác Viên Lời Chúa cùng đọc với Chủ Tế
Thứ Năm Tuần Thánh: Có Nghi Thức Rửa Chân và Kiệu Chầu Thánh Thể trong Nhà Hội.
(Xin chuẩn bị 12 vị được dự nt rửa chân)
Thứ Sáu Tuần Thánh: Hát.  Xin Ca Đoàn giúp hai cantor cùng hát với Chủ Tế. Có Nghi thức Suy Tôn Thánh Gía; Cần 5 vị Thừa Tác Viên Thánh Thể tiếp cho hôn kính Thánh Gía.
Thứ Bảy Tuẩn Thánh: Lễ Vọng Phục Sinh: Sẽ đọc 4 Bài Sách Thánh sau phần hát Exsultet (Vinh quang PS).

Chú Ý: Xin Ca Đoàn, ban TTV Lời Chúa, TTV Thánh Thể và các em Giúp Lễ chuẩn bị cho Tuần Thánh để các nghi thức Phụng Vụ được tốt đẹp.

   

image2

 

BÀI ĐỌC I: Xh 20, 1-17
Luật do Môsê đã ban ra".

Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.
Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt.  Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat.  Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 11
Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.
4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 22-25
"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4, 4b
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM: Ga 2, 13-25
"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".
Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.  Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến, mỗi Kitô hữu là Ðền thờ sống động của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn sống xứng đáng, để Người ngự trị trong cả cuộc sống của mỗi người chúng ta:

Xướng: 1. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh / luôn tích cực chia sẻ đời sống bác ái / và xây dựng sự hiệp nhất trong tình yêu mến Chúa và anh chị em mình. 
                                                                                      Chúng ta cầu xin Chúa

2.  Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền / biết luôn tôn trọng và giúp đỡ các dân tộc trên thế giới / để có thể phát triển và xây dựng hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.

3.  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người biết xa tránh điều ác / và thế vào bằng những việc lành thánh thiện / nhờ đó họ có thể trở nên những đền thờ sống động của Thiên Chúa giữa thế gian.

4.  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em tín hữu trong cộng đồng giáo xứ chúng ta / không ngừng thanh tẩy mình khỏi mọi tội lỗi / để mùa chay thánh thực sự trở thành thời gian thuận tiên cho ơn cứu độ / mà Đức Kitô đã tặng ban cho chúng ta.

5. Chúng ta cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay / được Chúa thương ban cho họ niềm vui vĩnh cửu quê trời.  Và trong thinh lặng / xin mọi người cùng dâng lên Chúa những nguyện ước riêng của mình.

Chủ tế : Lạy Ðức Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhiệt tâm yêu mến Chúa, và luôn thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa.  Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

  

                                                                                     communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04


 


 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG

CỘNG ĐOÀN TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
(2014-2015)

I.  CÁC ĐỀ TÀI

1. Thiên Chúa Duy Nhất (p.1)
2. Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần (p.3)

3. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng (p.5)

4. Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người (p.8)
5. Con Người Sa Ngã (p.10)

6. Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa (p.13)

7. Con Thiên Chúa Làm Người (p.14)
8. Cuộc Sống Trần Thế của Đức Kitô (p.17)
9. Cuộc Khổ Nn của Chúa Giêsu (p.21)

10. Đức Giêsu Sống Lại và Lên Trời (p.25)
11. Đức Giêsu Sẽ Đến Phán Xét Kẻ Sống và Kẻ Chết. (p.28)

12. Chúa Thánh Thần (p.30)
13. Hội Thánh Trong Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa (p.34)
14. Các Đặc Tính của Hội Thánh (p. 39)
15. Phụng Vụ (p.44)
16. Bí Tích (p.48)
17. Bí Tích Thanh Tẩy (Rửa Tội) (p.50)
18. Bí Tích Thêm Sức (p.54)
19. Bí Tích Thánh Thể (p. 57)
20. Thánh Lễ (p.60)
21. Bí Tích Hòa Giải (p.65)
22. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (p.69)
23. Bí Tích Truyền Chúa Thánh (p.71)
24. Bí Tích Hôn Phối (p. 75)
25. Tự Do Con Người (p.79)
26. Trách Nhiệm Luân Lý (p. 81)
27. Lương Tâm (p.83)
28. Các Nhân Đức p. 85)
29. Tội Lỗi (p. 87)
30. Luật Luân Lý (p. 89)
31. Ân Sủng và Công Chính Hóa (p. 91)
32. Điều Răn I (p. 93)
33. Điều Răn II (p. 96)
34. Điều Răn III (p.97)
35. Điều Răn IV (p. 98)
36. Điều Răn V (p.102)
37. Điều Răn VI (p. 107)
38. Điều Răn VII (p. 112)
39. Điều Răn VIII (p. 114)
40. Điều Răn IX (p. 117)
41. Điều Răn X (p. 118)
42&43. Kinh Lạy Cha (p.122)

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
THÁNG 9/2014

Thứ Bảy 6/9:  KHAI MẠC

Chúa Nhật 7 tháng 9/2014: Chúa Nhật 23 Thường Niên A

Thứ Hai 8/9:: TẾT TRUNG THU
Thứ Bảy 13/9:
CHƯƠNG 1+2 - nghi Thức Tiếp Nhận Tân Tòng Lễ 5 giờ chiều
Chúa Nhật 14 tháng 9/2014: Chúa Nhật 24 Thường Niên A : Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Bảy 20/9: CHƯƠNG 3+4+5 
Chúa Nhật 21 tháng 9/2014: Chúa Nhật 25 Thường Niên A 

Thứ Bảy 27/9: CHƯƠNG 6+7+8 
Chúa Nhật 28 tháng 9/2014: Chúa Nhật 26 Thường Niên A

THÁNG 10/2014

Thứ Bảy 4/10: CHƯƠNG 9+10+11 
Chúa Nhật 5 tháng 10/2014: Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Thứ Bảy 11/10: CHƯƠNG 12+13 
Chúa Nhật 12 tháng 10/2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Thứ Bảy 18/10: CHƯƠNG 14 
Chúa Nhật 19 tháng 10/2014: Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Thứ Bảy 25/10: CHƯƠNG 15+16
Chúa Nhật 26 tháng 10/2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Thứ Sáu 31/10: Vọng Các Thánh (Halloween)

THÁNG 11/2014

Thứ Bảy 1/11:   NGHỈ 

                          Lễ các Thánh Nam Nữ (buộc):  Tối nay nhớ vặn đồng hồ ngược lại 1 giờ.
Chúa Nhật 2 tháng 11/2014: Chúa Nhật 31 Thường Niên A: Cầu cho các Đẳng Linh Hồn:  Đổi giờ :Vặn đồng hồ ngược lại một giờ 

Thứ Bảy 8/11: CHƯƠNG 17+18
Chúa Nhật 9 tháng 11/2014: Chúa Nhật 32 Thường Niên A : Cung Nghinh Thánh Đường Lateran Roma

Thứ Bảy 15/11: CHƯƠNG 19+20
Chúa Nhật 16 tháng 11/2014: Chúa Nhật 33 Thường Niên A

Thứ Bảy 22/11: CHƯƠNG 21+22
Chúa Nhật 23 tháng 11/2014: Chúa Nhật: Chúa Kitô Vua

Thứ Hai 24/11: T Andre Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ Bảy 29/11:  NGHỈ
Chúa Nhật 30 tháng 11/2014: Chúa Nhật I Mùa Vọng B

THÁNG 12/2014

Thứ Bảy 6/12: CHƯƠNG 23+24

Chúa Nhật 7 tháng 12/2014: Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Thứ Hai 8/12: IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARYS. Holy Day of Obligation-Lễ Buộc  
Thứ Bảy 13/12: CHƯƠNG 25+26
Chúa Nhật 14 tháng 12/2014: Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Thứ Năm 18/12:  *** Giải Tội Mùa Vọng Cộng Đoàn 7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy 20/12: 
CHƯƠNG 27+28
Chúa Nhật 21 tháng 12/2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thứ Tư 24/12: Lễ Vọng Giáng Sinh 
Thứ Năm 25/12: : L Chúa Giêsu Giáng Sinh 
Thứ Bảy 27/12: NGHỈ
Chúa Nhật 28 tháng 12 năm 2014: Kính Thánh Gia

LỊCH SINH HOẠT NĂM 2015
THÁNG GIÊNG 2015

Thứ Năm 1/1/2015: Mẹ Thiên Chúa_(Không Buộc)_ Tết Dương Lịch

Thứ Bảy 3/1: NGHỈ
Chúa Nhật 4 tháng 1/2015: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B

Thứ Bảy 10/1: CHƯƠNG 29+30
Chúa Nhật 11 tháng 1/2015: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B

Thứ Bảy 17/1: CHƯƠNG31+32
Chúa Nhật 18 tháng 1/2015: Chúa Nhật 2 Thường Niên năm BTuần cầu hiệp nhất 18-25 tháng 1

Thứ Năm 22/1: Nhớ T. Vincent of Saragossa, d, mt - Hôm nay dành cầu nguyện cho việc Bảo Vệ hợp pháp các Thai Nhi
Thứ Bảy 24/1: CHƯƠNG 33+34
Chúa Nhật 25 tháng 1/2015: Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B

Thứ Bảy 31/1: CHƯƠNG 35+36

THÁNG 2/2015

Chúa Nhật 1 tháng 2/2015: Chúa Nhật 4 Mùa thường niên năm B

Thứ Hai 2/2: LTT _ Dâng Chúa trong Đền Thánh 

Thứ Bảy 7/2: CHƯƠNG 37+38
Chúa Nhật 8 tháng 2/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên năm B

Thứ Bảy 14/2: Valentine Day_NGHỈ
Chúa Nhật 15 tháng 2/2015:Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B

Thứ Tư 18/2: Wed: Ash Wednesday. Begin Lenten preparation for the Easter Triduum. NOT a holy day of obligation. Day of fast (ages 18-59) and abstinence from meat (age 14 and up).THỨ TƯ LỄ TRO _ ĂN CHAY KIÊNG THỊT 
Thứ Năm 19/2: 
TẾT NGUYÊN ĐÁN: ẤT MÙI 
Thứ Bảy 21/2:
NGHỈ
Chúa Nhật 22 tháng 2/2015:Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm B
Thứ Bảy 28/2: CHƯƠNG 39+40

THÁNG 3/2015

Chúa Nhật 1 tháng 3/2015:Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Thứ Sáu 6/3: LTT –_kiêng thịt - Tĩnh Tâm Mùa Chay lúc 5 giờ chiều trước Thanh Lễ
Thứ Bảy 7/3: CHƯƠNG 41
Chúa Nhật 8 tháng 3/2015: Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B_ First Scrutiny of the Elect.
Đổi giờ đêm nay: Đổi giờ lên 1 giờ 

Thứ Năm 12/3: Vietnamese Lenten Service at 7:00 PM in Hall
Thứ Sáu 13/3: kiêng thịt

Thứ Bảy 14/3: CHƯƠNG 42
Chúa Nhật 15 tháng 3/2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B_Second Scrutiny of the Elect.

Thứ Sáu 20/3: LTT kiêng thịt
Thứ Bảy 21/3:CHƯƠNG 43
Chúa Nhật 22 tháng 3/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B _ Third Scrutiny of the Elect.

Thứ Hai 23/3: Toribio de Mogrovejo, bp 
Thứ Sáu 27/3: kiêng thịt
Thứ Bảy 28/3:  TẬP NGHI THỨC RỬA TỘI TÂN TÒNG LÚC 4 GIỜ CHIỀU
Chúa Nhật 29 tháng 3/2015:Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Thứ Hai 30/3: Tuần Thánh - Thánh Lễ Truyền Dầu 5:30 PM at St. Columban Church.
Thứ Ba 31/3:

THÁNG 4/2015

Thứ Tư 1/4 

Thứ Năm 2/4: Thánh Lễ Rửa Chân lúc 5:00 PM
Thứ Sáu 3/4:  ĂN CHAY KIÊNG THỊT - Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá lúc 5:00 PM
Thứ Bảy 4/4: Lễ Vọng Phục Sinh at 5:00 PM - RỬA TỘI TÂN TÒNG TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật 5 tháng 4/2015: Chúa Nhật Phục Sinh năm B