• Register

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

ĐỐI DIỆN VỚI BẢN ÁN CHUNG THẨM

Mọi Kitô hữu đều nghe biết Đoạn Tin Mừng Matthêu 25:31-46 này về cảnh Phán Xét chung.  Đây là cách rất thông thường để thưởng những người có công hay phạt những kẻ có tội.  Đoạn Tin Mừng coi những người có công là chiên và những kẻ có tội là dê.  Chiên đứng bên phải và dê ở bên trái Đức Vua, tức Con Người là Chúa Giêsu Kitô, vừa là Vua đầy lòng nhân ái và cũng là vị Thẩm Phán chí công.  Cách thức để thưởng và luận phạt thì dựa trên tiêu chuẩn Bác ái của Đạo mà Vua Giêsu đã đặt như giới răn mới trong Đạo của Người.

Thật lạ lùng và ngạc nhiên cho cả những người được thưởng và những kẻ bị phạt, vì họ chưa hề thấy Người khi còn sống ở trần gian, nhưng lại được Người qui hướng các hành động bác ái họ đã thực hiện hay không cho anh chị em đồng loại về chính Người.  Hãy nghe lại những lời vị Thẩm phán nói với những người lành bên phải: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'.  Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta'.

Và nghe lại những lời đanh thép vị Thẩm Phán nói với những kẻ bên trái:  'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!'  Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'.

Những lời Vua Giêsu phán sẽ trực tiếp gợi lại lương tâm mọi Kitô hữu trước cảnh phán xét chung cách mà họ đã cư xử với anh chị em đồng loại khi còn sống. Những anh chị em ưu tiên đại diện cho Vua Giêsu sẽ là những kẻ đói, khát, khách lạ, mình trần, đau yếu, tù tội.   Nói chung họ là những người không may mắn trước cái nhìn của con người. Các nhu cầu của họ gồm trong lãnh vực cả thể xác lẫn tinh thần, tâm lý, cũng như những hoàn cảnh éo le cuộc đời... Trong cuộc sống họ thường bị xã hội kết án và bị bỏ rơi quên lãng!  Xem ra họ là những kẻ được đồng hóa với cuộc sống của Vua Giêsu khi Người còn tại thế, vì Người đã từng bị những người đương thời đối xử như vậy, cũng như chính Người đã tìm đến cứu giúp những kẻ ít may mắn ấy.

Như thế, điều trước hết giúp các Kitô hữu là ý thức hơn trong việc thực hành Đạo hơn tất cả các hành vi thuộc nghi thức của Đạo.  Vua Giêsu muốn các con chiên của Người hãy ra khỏi mình và đến với những kẻ không may mắn trong danh sách thưởng và phạt của Bản Án chung thẩm.  Ý thức sống Đạo ấy sẽ đánh thức lương tâm Kitô hữu và giúp họ quay về thực tại đời sống con người hôm nay. Dù ở bất cứ hoàn cảnh Xã hội nào, cũng có đầy dẫy những người bị đói, khát, khách lạ, mình trần, đau yếu và tù tội.  Họ rất cần được sự giúp đỡ của mọi Kitô hữu như chính Vua Giêsu đã đến trần gian và lao mình vào hoàn cảnh sống của họ, cứu giúp họ và đưa họ ra khỏi vũng lầy của cuộc sống con người.

Thứ đến, việc thực hành Đạo như vậy sẽ không cần nại vào lý do giữ Đạo hoặc hoàn cảnh của bất cứ ai đang cần được cứu giúp.  Vua Giêsu không phân biệt họ là Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống, Phật Giáo, Hồi Giáo hoặc có đạo hay không, nhưng chỉ một lý do duy nhất vì họ là người đã được Thiên Chúa dựng nên và cứu chuộc; và họ đang cần được nâng đỡ, ủi an và cứu giúp.  Họ có thể là những người gần nhất trong gia đình, hoặc xa hơn ngoài xã hội, vv ..  Các Kitô hữu chẳng cần tìm đâu xa để thấy được họ.  Điều quan trọng nhất là hãy nhìn họ như những người đang đại diện Vua Giêsu hôm nay.  Và điều này sẽ nâng đỡ cách sống đạo và điều chỉnh lương tâm nên ngay chính, tràn đầy lòng yêu thương của mọi Kitô hữu, vì nó sẽ xóa đi biên giới xa cách giữa người với người, giữa các tầng lớp con người trong xã hội, và ngay cả biên giới của các ý thức hệ, bao gồm cả ý thức hệ các tôn giáo khác nhau.  Từ đó người Kitô sẽ dễ nhận dạng hình ảnh Chúa Kitô Vua trong anh chị em mình.

Mang thân phận Kitô hữu, tôi sẽ rất được ủi an vì lời Vua Giêsu phán trong Tin Mừng hôm nay, bởi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ được Người đặt tôi vào bên hữu của Người khi tôi chỉ cần cúi xuống một chút thôi với anh chị em đồng loại đang cần tôi giúp đỡ.  Và tôi chắc chắn sẽ không còn lo sợ ngày Phán Xét chung cả nhân loại hay riêng của chính mình.  Vì ngày đó sẽ chẳng khác nhau mấy khi hôm nay tôi đang nhận ra Vua Giêsu trong cuộc sống Đạo và thực hành lời của Người.  Ngày đó chỉ khác khi hôm nay tôi quyết liệt từ chối Người mà thôi!

Lạy Vua Giêsu của lòng con, xin ban ơn thánh Chúa trong đời sống hiện tại cho con, để con luôn có lòng thương cảm với anh chị đồng loại, nhất là với những người đang cần con giúp đỡ cách này hay cách khác. Ước chi trong mọi hoàn cảnh sống, con luôn thuộc trọn vẹn về Chúa. Amen

Lm. Raphael Xuân Nguyên


VUA GIÊSU KITÔ

Có những lý do rất tỏ tường ghi khắc trong Thánh Kinh để chúng ta vẫn mãi mãi tôn vinh Đức Kitô làm Vua mình, hôm nay và trên Nước hằng sống.  Những lý do ấy xem ra hết sức tự nhiên trong trật tự gia đình nhân loại nói chúng, cũng như trong trật tự các triều vua chúa nói riêng. 

Trong gia đình, người đầu, tức đại diện cho gia đình, gia tộc, thường là người được sinh ra đầu, gọi là trưởng nam, trưởng gia tộc, trưởng tộc, vv... Trong triều vua chúa, người đầu làm vua kế nghiệp phải là thái tử thứ nhất, được vua cha cho nối ngôi.  Đức Kitô Vua có cả hai yếu tố đó trong chức phẩm làm Vua của Ngài, cả trong bản tính Thiên Chúa lẫn bản tính nhân loại.  Tuy nhiên, khác với các triều vua nhân loại qua mau, triều đại Vua của Ngài sẽ vĩnh viễn muôn đời, vì Ngài là vua duy nhất tự chết đi và sống lại, để cho con dân Ngài mọi đời và mọi thời được sống muôn đời.  Ngài trở nên Vua tình yêu ngự trị trong mọi con tim nhân loại.

Phải, chính Đức Kitô đã được mạc khải là Ngôi Lời có từ trước muôn đời, và Ngôi Lời ấy là Con Thiên Chúa, và Ngôi Lời ấy cũng chính là Thiên Chúa. (Jn. 1:1-4)  Hai lần chính Đức Kitô tỏ ra bản tính Thiên Chúa của Ngài: Các tông đồ Phêrô, Giacôbê, và Gioan được chứng kiến trên núi Taborê (Mt. 17:1-8) và lúc Gioan Tiền hô làm phép rửa cho Ngài trên giòng sông Giođan. (Mt 3:13-17)  Cả hai lần Thiên Chúa Cha đều phán: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.  Đức Kitô là Con duy nhất yêu dấu của Thiên Chúa. Ngài làm Vua trên các thần thánh thiên quốc.  Thánh Phaolô gọi Ngài là trưởng tử các loài thọ sinh (Rm 8:30), được Thiên Chúa tôn vinh trên mọi danh hiệu (Pl 2:8-9).  Ngài chính là vua của kẻ sống lẫn kẻ chết.

Riêng là Vua kẻ sống, Đức Kitô đã một lần sinh ra trên thế giới này trong bản tính nhân loại của Ngài.  Tiên tri Isaia gọi Ngài là Vua thái bình.  Các thiên thần ca hát Ngài là vua bình an cho nhân gian.  Trong gia đình, Ngài là con một duy nhất nói lên địa vị trưởng tử các loài thọ sinh.  Địa vị này được chính Ngài chứng minh bằng cuộc khổ nạn của mình:  Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Cha Ta.  Vì người đương thời không hiểu được ý nghĩa Vua yêu thương qua công cuộc cứu rỗi này, nên Ngài đã từ chối địa vị Vua khi họ muốn tôn Ngài làm vua theo ý họ.  Còn Pontius Pilate, kẻ kết án tử cho Ngài, lại khù khờ trước ý nghĩa Vua mà Ngài xác định.  Và Đức Kitô đã tuyên bố: Phải, tôi là Vua, nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này. 

Nước của Đức Kitô là Nước Trời, quyền cai trị của Ngài là tình yêu và công lý muôn đời, dân của Ngài là toàn thể nhân loại được cứu rỗi trong máu của Ngài. Ta hãy thờ lạy và vang lừng tung hô Vua tình yêu Giêsu Kitô của lòng mình, và hãy trung thành theo Ngài lên Nước hằng sống bằng con đường tình yêu trong cây thập giá đời mình.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

     

image2

 

  

BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-12. 15-17
"Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán, và trong ngày mây mù đen tối. "Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính.  "Còn các ngươi, hỡi chiên của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này Ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực với dê đực". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6
Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ.
2) Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người.
3) Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.
4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 20-26. 28
"Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục Người, bấy giờ chính Con cũng sẽ suy phục Đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mc 11, 10
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46
"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'.  "Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta'.

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!'  "Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu". Đó là lời Chúa.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Chúa Kitô Vua năm A

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Ðức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, nhưng là một vị vua của tình thương và hòa bình. Với tâm tình yêu mến vị vua nhân ái, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

Xướng: 1. Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong đại gia đình Hội Thánh / đặc biệt là các vị mục tử / luôn luôn là những tấm gương yêu thương sống động.
                                                                                              Chúng ta cầu xin Chúa

2. Hoà bình và phát triển là hai mơ ước tha thiết của hết thảy mọi người đang sống trên hành tinh này /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ước mơ trên của con người/  sớm trở thành hiện thực trong đời sống thường ngày.

3. Trong đời sống nhân loại / nếu thiếu tình người thì không thể có những mối liên hệ tốt đẹp được / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết luôn cố gắng đem tinh thần bác ái Kitô giáo vào trong đời sống xã hội / để nhờ đómọi người biếtyêu thương, tôn trọng và tin tưởng lẫnnhau hơn.

4. Thánh Phaolô nói: "Sống yêu thương là chu toàn cả lề luật Chúa" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn đức bái ái yêu thương đối với tất cả mọi người.

5. Chúng ta tha thiết cầu cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay, được Chúa Kitô Vua đưa về hưởng phúc vĩnh cửu cùng Người trên Nước hằng sống.  Và trong thinh lặng, xin mọi người hiệp dâng lên Chúa những ước nguyện riêng của mình.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương hy sinh của Chúa. Xin thương nhận lời  vàgiúpchúng con luôn biết noi gương Chúa, lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau, và cách riêng đối với những anh chị em chưa nhận biết Chúa.  Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

                                                                                     communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04


 


 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG

CỘNG ĐOÀN TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
(2014-2015)

I.  CÁC ĐỀ TÀI

1. Thiên Chúa Duy Nhất (p.1)
2. Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần (p.3)

3. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng (p.5)

4. Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người (p.8)
5. Con Người Sa Ngã (p.10)

6. Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa (p.13)

7. Con Thiên Chúa Làm Người (p.14)
8. Cuộc Sống Trần Thế của Đức Kitô (p.17)
9. Cuộc Khổ Nn của Chúa Giêsu (p.21)

10. Đức Giêsu Sống Lại và Lên Trời (p.25)
11. Đức Giêsu Sẽ Đến Phán Xét Kẻ Sống và Kẻ Chết. (p.28)

12. Chúa Thánh Thần (p.30)
13. Hội Thánh Trong Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa (p.34)
14. Các Đặc Tính của Hội Thánh (p. 39)
15. Phụng Vụ (p.44)
16. Bí Tích (p.48)
17. Bí Tích Thanh Tẩy (Rửa Tội) (p.50)
18. Bí Tích Thêm Sức (p.54)
19. Bí Tích Thánh Thể (p. 57)
20. Thánh Lễ (p.60)
21. Bí Tích Hòa Giải (p.65)
22. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (p.69)
23. Bí Tích Truyền Chúa Thánh (p.71)
24. Bí Tích Hôn Phối (p. 75)
25. Tự Do Con Người (p.79)
26. Trách Nhiệm Luân Lý (p. 81)
27. Lương Tâm (p.83)
28. Các Nhân Đức p. 85)
29. Tội Lỗi (p. 87)
30. Luật Luân Lý (p. 89)
31. Ân Sủng và Công Chính Hóa (p. 91)
32. Điều Răn I (p. 93)
33. Điều Răn II (p. 96)
34. Điều Răn III (p.97)
35. Điều Răn IV (p. 98)
36. Điều Răn V (p.102)
37. Điều Răn VI (p. 107)
38. Điều Răn VII (p. 112)
39. Điều Răn VIII (p. 114)
40. Điều Răn IX (p. 117)
41. Điều Răn X (p. 118)
42&43. Kinh Lạy Cha (p.122)

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
THÁNG 9/2014

Thứ Bảy 6/9:  KHAI MẠC

Chúa Nhật 7 tháng 9/2014: Chúa Nhật 23 Thường Niên A

Thứ Hai 8/9:: TẾT TRUNG THU
Thứ Bảy 13/9:
CHƯƠNG 1+2 - nghi Thức Tiếp Nhận Tân Tòng Lễ 5 giờ chiều
Chúa Nhật 14 tháng 9/2014: Chúa Nhật 24 Thường Niên A : Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Bảy 20/9: CHƯƠNG 3+4+5 
Chúa Nhật 21 tháng 9/2014: Chúa Nhật 25 Thường Niên A 

Thứ Bảy 27/9: CHƯƠNG 6+7+8 
Chúa Nhật 28 tháng 9/2014: Chúa Nhật 26 Thường Niên A

THÁNG 10/2014

Thứ Bảy 4/10: CHƯƠNG 9+10+11 
Chúa Nhật 5 tháng 10/2014: Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Thứ Bảy 11/10: CHƯƠNG 12+13 
Chúa Nhật 12 tháng 10/2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Thứ Bảy 18/10: CHƯƠNG 14 
Chúa Nhật 19 tháng 10/2014: Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Thứ Bảy 25/10: CHƯƠNG 15+16
Chúa Nhật 26 tháng 10/2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Thứ Sáu 31/10: Vọng Các Thánh (Halloween)

THÁNG 11/2014

Thứ Bảy 1/11:   NGHỈ 

                          Lễ các Thánh Nam Nữ (buộc):  Tối nay nhớ vặn đồng hồ ngược lại 1 giờ.
Chúa Nhật 2 tháng 11/2014: Chúa Nhật 31 Thường Niên A: Cầu cho các Đẳng Linh Hồn:  Đổi giờ :Vặn đồng hồ ngược lại một giờ 

Thứ Bảy 8/11: CHƯƠNG 17+18
Chúa Nhật 9 tháng 11/2014: Chúa Nhật 32 Thường Niên A : Cung Nghinh Thánh Đường Lateran Roma

Thứ Bảy 15/11: CHƯƠNG 19+20
Chúa Nhật 16 tháng 11/2014: Chúa Nhật 33 Thường Niên A

Thứ Bảy 22/11: CHƯƠNG 21+22
Chúa Nhật 23 tháng 11/2014: Chúa Nhật: Chúa Kitô Vua

Thứ Hai 24/11: T Andre Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ Bảy 29/11:  NGHỈ
Chúa Nhật 30 tháng 11/2014: Chúa Nhật I Mùa Vọng B

THÁNG 12/2014

Thứ Bảy 6/12: CHƯƠNG 23+24

Chúa Nhật 7 tháng 12/2014: Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Thứ Hai 8/12: IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARYS. Holy Day of Obligation-Lễ Buộc  
Thứ Bảy 13/12: CHƯƠNG 25+26
Chúa Nhật 14 tháng 12/2014: Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Thứ Năm 18/12:  *** Giải Tội Mùa Vọng Cộng Đoàn 7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy 20/12: 
CHƯƠNG 27+28
Chúa Nhật 21 tháng 12/2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thứ Tư 24/12: Lễ Vọng Giáng Sinh 
Thứ Năm 25/12: : L Chúa Giêsu Giáng Sinh 
Thứ Bảy 27/12: NGHỈ
Chúa Nhật 28 tháng 12 năm 2014: Kính Thánh Gia

LỊCH SINH HOẠT NĂM 2015
THÁNG GIÊNG 2015

Thứ Năm 1/1/2015: Mẹ Thiên Chúa_(Không Buộc)_ Tết Dương Lịch

Thứ Bảy 3/1: NGHỈ
Chúa Nhật 4 tháng 1/2015: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B

Thứ Bảy 10/1: CHƯƠNG 29+30
Chúa Nhật 11 tháng 1/2015: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B

Thứ Bảy 17/1: CHƯƠNG31+32
Chúa Nhật 18 tháng 1/2015: Chúa Nhật 2 Thường Niên năm BTuần cầu hiệp nhất 18-25 tháng 1

Thứ Năm 22/1: Nhớ T. Vincent of Saragossa, d, mt - Hôm nay dành cầu nguyện cho việc Bảo Vệ hợp pháp các Thai Nhi
Thứ Bảy 24/1: CHƯƠNG 33+34
Chúa Nhật 25 tháng 1/2015: Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B

Thứ Bảy 31/1: CHƯƠNG 35+36

THÁNG 2/2015

Chúa Nhật 1 tháng 2/2015: Chúa Nhật 4 Mùa thường niên năm B

Thứ Hai 2/2: LTT _ Dâng Chúa trong Đền Thánh 

Thứ Bảy 7/2: CHƯƠNG 37+38
Chúa Nhật 8 tháng 2/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên năm B

Thứ Bảy 14/2: Valentine Day_NGHỈ
Chúa Nhật 15 tháng 2/2015:Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B

Thứ Tư 18/2: Wed: Ash Wednesday. Begin Lenten preparation for the Easter Triduum. NOT a holy day of obligation. Day of fast (ages 18-59) and abstinence from meat (age 14 and up).THỨ TƯ LỄ TRO _ ĂN CHAY KIÊNG THỊT 
Thứ Năm 19/2: 
TẾT NGUYÊN ĐÁN: ẤT MÙI 
Thứ Bảy 21/2:
NGHỈ
Chúa Nhật 22 tháng 2/2015:Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm B
Thứ Bảy 28/2: CHƯƠNG 39+40

THÁNG 3/2015

Chúa Nhật 1 tháng 3/2015:Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Thứ Sáu 6/3: LTT –_kiêng thịt - Tĩnh Tâm Mùa Chay lúc 5 giờ chiều trước Thanh Lễ
Thứ Bảy 7/3: CHƯƠNG 41
Chúa Nhật 8 tháng 3/2015: Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B_ First Scrutiny of the Elect.
Đổi giờ đêm nay: Đổi giờ lên 1 giờ 

Thứ Năm 12/3: Vietnamese Lenten Service at 7:00 PM in Hall
Thứ Sáu 13/3: kiêng thịt

Thứ Bảy 14/3: CHƯƠNG 42
Chúa Nhật 15 tháng 3/2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B_Second Scrutiny of the Elect.

Thứ Sáu 20/3: LTT kiêng thịt
Thứ Bảy 21/3:CHƯƠNG 43
Chúa Nhật 22 tháng 3/2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B _ Third Scrutiny of the Elect.

Thứ Hai 23/3: Toribio de Mogrovejo, bp 
Thứ Sáu 27/3: kiêng thịt
Thứ Bảy 28/3:  TẬP NGHI THỨC RỬA TỘI TÂN TÒNG LÚC 4 GIỜ CHIỀU
Chúa Nhật 29 tháng 3/2015:Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Thứ Hai 30/3: Tuần Thánh - Thánh Lễ Truyền Dầu 5:30 PM at St. Columban Church.
Thứ Ba 31/3:

THÁNG 4/2015

Thứ Tư 1/4 

Thứ Năm 2/4: Thánh Lễ Rửa Chân lúc 5:00 PM
Thứ Sáu 3/4:  ĂN CHAY KIÊNG THỊT - Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá lúc 5:00 PM
Thứ Bảy 4/4: Lễ Vọng Phục Sinh at 5:00 PM - RỬA TỘI TÂN TÒNG TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật 5 tháng 4/2015: Chúa Nhật Phục Sinh năm B