• Register

  

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
SỨ MỆNH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA GIÊSU QUA CÁC CÁM DỖ

Nhiều lần tôi thắc mắc về việc Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày và chịu cám dỗ! Làm sao một người vì là người có thể làm được việc này và tại sao lại chịu cám dỗ lâu như thế?

Thánh Luca sắp xếp ba cơn cám dỗ theo một thứ tự rất hợp lý, để xác định thực tính của chúng trong lịch sử cứu độ của dân Thiên Chúa được thực hiện trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Chính vì thế mà con số 40 ngày ăn chay và chịu cám dỗ sẽ diễn tả tất cả hành trình cuộc đời của Chúa Giêsu trong sứ mạng cứu độ của Người.

Trước hết là cơn đói của Người khi ăn chay. Cơn đói này kéo dài nhiều ngày, và dĩ nhiên người ta cảm nhận được sự hao mòn sức sống, đang dẫn họ gần đến sự chết. Chính cơn đói này cũng là cơn đói của cả dân Chúa trên đường Sa Mạc 40 năm. Vì đói nên họ kêu là trách mắng Thiên Chúa và Maisen! Ở đây Chúa Giêsu chịu đựng cơn đói và chiến thắng cám dỗ. Người đuổi cơn cám dỗ biến Người thành tầm thường để sống theo bản năng sinh tồn đòi hỏi của loài vật. Chúa Giêsu vì là Con Yêu Dấu của Chúa Cha vừa bước lên khỏi dòng sông Giordan, sung mãn sức mạnh Thánh Thần, muốn chứng minh tình của Người với Cha mình, nên cần phải sống theo ý và lời của Ngài: Người ta còn phải sống nhờ Lời Thiên Chúa nữa. Vì thế Chúa Giêsu khi chiến thắng cơn cám dỗ biến đá thành bánh, đã thay cho dân Người và cả nhân loại tỏ tình trung tín với Thiên Chúa là Cha mình.

Thứ đến là cơn cám dỗ về quyền lực mà Chúa Giêsu phải chịu. Khi đi sâu và chia sẻ với thân phận yếu đuối của con người qua việc chữa lành, tha thứ và cứu sống, thì những lời ca tụng dân chúng dành cho Chúa Giêsu như một hình thức dẫn người lên cao trong quyền lực thế gian. Chẳng hạn những quan niệm người Do Thái muốn tôn Ngài làm Vua thống trị các dân tộc và trước mắt là đuổi những kẻ thống trị Roma ra khỏi đất nước mình. Như thế cám dỗ quyền lực luôn đè nặng trên sứ vụ cứu chuộc của Chúa Giêsu, và biến Người dùng quyền năng để thành kẻ thống trị bằng phương tiện dễ dãi, thay vì thành người tôi tớ cứu độ của Thiên Chúa mà các tiên tri đã loan báo; phải dùng lời và quyền năng thay vì chấp nhận thập giá mà dân chúng dành cho kẻ nô lệ! Ở đây Chúa Giêsu phải đối diện liên tục với những cám dỗ muốn làm phép lạ mà dân chúng đỏi hỏi trong cuộc đời công khai, như những điểm cao của cám dỗ, để chối bỏ tình yêu và lòng trung tín với Cha mình! Nếu rơi vào cám dỗ, Người sẽ đi ngược lại với sứ vụ đến để làm theo ý Cha!

Và cơn cám dỗ sau cùng mà Chúa Giêsu chịu sẽ là đỉnh cao nhất của sự vâng phục Ý Cha mình. Ở đây, cơn cám dỗ xảy ra tận nóc Đền Thờ, tức diễn tả thời điểm cao nhất của sứ vụ cứu độ, mà nếu không vượt qua, thì sứ vụ ấy sẽ tan thành mây khói! Người ta nhận thấy sự bi thảm mà Chúa Giêsu phải chịu trong vườn Cây Dầu muốn trốn chạy sứ vụ: Lạy Cha, nếu có thể được thì xin tha cho con khỏi uống chén đắng này!. . . (Lc 22:42) và cao điểm bi thảm nhất là cơn cám dỗ muốn xuống khỏi thập giá: Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin! (Mt 27:42-43) Tất cả như xúi gịuc Chúa Giêsu bỏ cuộc, bỏ đi cơn hấp hối và cái chết của thân phận nhân loại mà Người chấp nhận trong sự hiện hữu của Người trên trái đất. Cơn cám dỗ này cũng đang xảy ra trong Hội Thánh và từng cá nhân con người trong thế giới hôm nay! Họ đang nghi ngờ Thiên Chúa và tìm về vô thần, tìm tin vào vật chất và thực tế của cuộc sống này mà thôi. Người tín hữu cũng sẽ luôn bị cám dỗ chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, khi mà cả đời theo Chúa vẫn không thấy khá hơn!

Phải, 40 đêm ngày trong sa mạc chịu đói và chịu cám dỗ của Chúa Giêsu, không phải chỉ là một thời gian ngắn ngủi, nhưng là cả thời gian sứ vụ cứu độ của Người trên trái đất, và nhất là vẫn còn hiện diện trong thân thể của Người là Giáo Hội bao gồm mọi tín hữu trong thân phận yếu đuối, và cũng bao gồm cả nhân loại là con cái Thiên Chúa mà Người muốn cứu chuộc. Sự chiến thắng các cám dỗ ấy của Chúa Giêsu đang mời gọi loài người hãy khước từ sự giòn mỏng của thân phận, sự mong manh của quyền lực thế gian, và sự mau qua của một đời người trên trái đất. Đồng thời hãy cùng song hành với Người tìm thể hiện sự vâng phục ý Thiên Chúa. Mà muốn vâng phục ý Chúa, con người tự mình khó có thể từ bỏ ý riêng, nhưng rất cần sức mạnh của thập giá Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế, mới có thể chiến thắng các cám dỗ, và nhìn rõ hơn đỉnh vinh quang phục sinh mà chính Người đã chiếu sáng ở cuối đường đời mỗi cuộc sống con người.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


LENTEN REGULATIONS AND RECOMMENDATIONS
2016 

In accordance with the provisions of Canon law (cf. Canons 1249-1253) as implemented by the National Conference of Catholic Bishops for the United States, the following regulations are to be observed by Catholics in the Diocese of Orange in their penitential practices:

1) It is to be noted first of all that it is by Divine Law that the faithful are bound to do penance and, as a specification of this obligation by the Church, some form of mortification by those 14 years of age and older is to be observed on all Fridays throughout the year. This obligation is in itself a serious one.

2) Everyone 14 years of age and older is bound to abstain from meat on Ash Wednesday and on all Fridays of Lent. No Catholic will lightly hold himself excused from this penitential practice, however if for some serious reason a person must eat meat on a Friday in Lent, some other form of self-sacrifice is to be performed.

3) Everyone who is at least 18 years of age and not yet 60 is bound also to fast on Ash Wednesday and Good Friday.

a. On these two days of fast only one full meal is allowed. Two other meals, sufficient to maintain strength, may be taken, but together they should not equal another full meal. Eating between meals on these days is not permitted, but liquids are allowed.

b. Where health or ability to work would be seriously affected, the law does not oblige. 

LENTEN OBSERVANCE

4) In order that our love for Christ and identification with Him may be deepened, all Catholics during the period of Lent are encouraged to participate at daily Mass and to receive Holy Communion often; to participate in the devotional life of the Church; to give generously to religious and charitable works; to assist the sick, the aged and the poor; to practice voluntary fast, penance and self-denial, especially regarding alcoholic drink and social entertainment; and to pray more fervently, particularly for the intentions of the Holy Father.

5) Lent is an admirable time to preach the Gospel message of reconciliation and for Pastors to make available frequent communal celebration of the Sacrament of Reconciliation. In this way the social and ecclesial aspects of sin and reconciliation may be underscored. It should be noted, however, that at such communal celebrations, general absolution may not be given.

6) Ash Wednesday falls this year on February 10th. Easter Sunday is on March 26th and the Easter Season concludes on the Feast of Pentecost, May 15th. Catholics are bound to receive Holy Communion at least once a year, especially within the Easter Season, unless for good reason the precept is fulfilled at some other time.

7) Marriages may take place during Mass and the Nuptial Blessing may be given, but it is contrary to the penitential spirit of the Season of Lent to have elaborate weddings and celebrations.

8) To afford the faithful opportunities for gaining the graces of the Lenten Season, there should be special Lenten Masses, particularly in the late afternoon or evening. The Way of the Cross and other prayer services should also be publicly celebrated during the Lenten Season.

9) There is to be no morning Mass celebrated on Holy Thursday. Morning Prayer is recommended.

10) Good Friday has become a day specially consecrated to prayer and meditation on the passion and death of Christ. Where the devotion of Three Hours is observed, however, it should not conflict with the primary importance of the liturgy of Good Friday. Morning Prayer is recommended.

11) In compliance with (1) the liturgical norms of the Roman Missal on "Easter Vigil" #3, (2) the Circular Letter Concerning the Preparation and Celebration of the Easter Feasts #78 and (3) published Diocesan regulations, the Easter Vigil Service must begin after nightfall (not before 7:45 PM). Morning Prayer is recommended.

12) Those responsible for the religious formation of the young should bring their children, whenever it is possible, to Church in Lent for the devotion of the Way of the Cross. It is commendable to have a separate devotion to the Way of the Cross accommodated to children, insofar as circumstances permit.

13) The Sacred Triduum begins with the Celebration of the Eucharist of the Lord's Supper on Holy Thursday evening and ends with Easter Evening Prayer.

image2

BÀI ĐỌC I:  Đnl 26, 4-10
"Dân được chọn tuyên xưng đức tin".
Trích sách Đệ Nhị Luật.
Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: "Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một  xứ  chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con". Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
Đáp:  Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân
(x. c. 15b).
Xướng: 1)   Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài.   
2)   Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.   
3)   Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và giao long. 
4)   Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.    

BÀI ĐỌC II:  Rm 10, 8-13
"Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề trong miệng và trong lòng ngươi. Đó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: "Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn". Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đối với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.  Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:  Mt 4,4b
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM:  Lc 4, 1-13
"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa  ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa". Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi". Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
THỨ TƯ LỄ TRO

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Lời Chúa kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối trở về. Chúng ta hãy mau mắn đáp lại Lời Ngài và thiết tha van nài:

Xướng: 1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh Chúa / biết dùng Mùa Chay thánh như thời gian thuận tiện để trở về cùng Chúa / bước theo Đức Kitô sống đời sống thánh thiện như Người kêu mời.
                                                 
                                         Chúng ta cầu xin Chúa
2. Chúng ta cầu xin cho sự hiệp nhất Kitô Giáo trên khắp hoàn cầu. Nhờ Mùa Chay Thánh mà mọi người nhận ra ý Chúa Kitô / để quyết tâm sống dưới sự hướng dẫn duy nhất của Người.
3. Chúng ta cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới / nhận ra giá trị đích thực yêu thương của Tin Mừng mà Chúa Kitô đã dạy, để họ biết xích lại gần nhau hơn trong tình huynh đệ / đem lại an vui và tự do cho nhân phẩm con người.
4. Chúng ta cầu xin cho Cộngđồng Giáo Xứ chúng ta / biết dùng thời gian thuận tiện của Mùa Chay / để nhận ra giới hạn trong thân phận bụi tro / và thật lòng trở về cùng Chúa.”
5. Chúng ta cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay / nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô / được Chúa thương đưa về hưởng nhan thánh Ngài muôn đời. Và trong thinh lặng, xin mọi người cùng dâng lên Chúa những nhu cầu và nguyện ước riêng của mình.

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa biết chúng con yếu đưối lỗi lầm, xin Chúa thương nhận lời cầu xin và thứ tha, giúp chúng con biết thật lòng trở về cúng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C
Chủ tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mùa chay thánh này để thanh tẩy tâm hồn mà đón mừng đại lễ Vượt qua. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin:
Xướng: 1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh / biết dùng mọi phương thế thích hợp / để giúp các tín hữu học hỏi và sống lời Chúa.                                                                                
                                                                                               Chúng ta cầu xin Chúa
2. Tranh giành quyền lực gây ra biết bao thảm họa cho con người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người / biết lấy tinh thần bao dung mà đối xử với nhau.
3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết luôn khiêm tốn tin tưởng vào tình thương / quyền năng / và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa cho họ và cho muôn loài.
4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ / hãm mình / và chia sẻ tình yêu bác ái của mùa Chay thánh này.
5. Chúng ta cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay / và các linh hồn thân yêu trong gia đình mình / được Chúa nhân từ cho hưởng hạnh phúc vĩnh cửu quê trời. Và trong thinh lặng / chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện riệng riêng của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng con đổi mới đời sống. Xin Chúa cho chúng con là những kẻ tội lỗi, biết thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm, đồng thời tích cực làm nhiều việc lành phúc đức để xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức kitô Chúa chúng con. Amen

KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT  (Bắt đầu đọc Ngày Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót 8 tháng 12 Năm 2015)
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa và chúng con sẽ được cứu độ.   Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Zakêu và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền; làm cho người đàn bà ngoại tình, và thánh Mađalêna không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo; cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.
Xin sai Thần Khí Chúa đến xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, để Năm Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con; và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới, có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo, công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức, trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.
Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 
Phanxicô, giáo hoàng
[Bản tiếng Việt của Trang tin HĐGMVN (WHĐ) dịch từ bản tiếng Anh của Vatican Radio]

          

                                                                                                                      communion

 

NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH HỌC GIÁO LÝ TÂN TÒNG
CỘNG ĐOÀN TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
NIÊN KHÓA 2015-2016

Chú ý:

Bạn muốn có Sách Giáo Lý Youcat mới nhất của Giáo Hội Công Giáo bằng tiếng Việt,

Xin vào trang Web Giáo Lý Youcat tiếng Việt (ở phiá trái trang suyniem.com home này, trong phần những trang web hay)

để lấy toàn bộ Cuốn Giáo Lý Youcat bằng tiếng Việt khi bấm vào      

=> Tài liệu dạng PDF, nhấn vào đây để tải về máy  do Lm. Antôn Nguyễn Mạnh Đồng (GP Cần Thơ)

dịchToàn bộ Sách Giáo Lý dành cho người trẻ (Youcat)

Chúa Nhật 4 tháng 10 năm 2015 (Khai Giang)_ Fr RN

1. For What purpose are we here on earth?

2. Why did God create us?
3. Why do we seek God?
4. Can we know the existence of God by our reason?
5. Why do people deny that God exists, if they can know Him by reason?
6. Can we grasp God at all in concepts? Is it possible to speak about Him meaningfully?
7. Why Did God to show himself in order for us to be able to know what he is like?
8. How does God reveal Himself in the Old Testament?
9. What goes God show us about Himself when he sends his Son to us?
10. With Jesus Christ, has everything been said, or does revelation continue even after Him?
11. Why do we hand on the faith?
12. How can we tell what belongs to the true faith?
13. Can the Church err in questions of faith?
14. Is sacred Scripture true?
15. How can sacred Scripture be "true" if not everything in it is right?
16. What is the right way to read the Bible?
17. What significance does the Old Testament have for Christ?
18. What significance does the New Testament have Christians?
19. What role does Sacred Scripture play in the Church?
20. How can we respond to God when he speaks to us?
21. Faith - What is it?

Chúa Nhật 11 tháng 10 năm 2015 _ Huong Sa

22. How does one go about believing?

23. Is there a contradiction between faith and science?
24. What does my faith have to do with the Church?
25. Why does the faith require definitions and formulas?
26. What are creeds?
27. How did the creeds come about?
28. What does the Apostles creeds say?
29. What does the Nicene (Nicene-Constantinopolitan) creeds say?
30. Why do we believe in only one God?
31. Why does God give Himself a name?
32. What does it mean to say that God is truth?
33. What does it mean to say that God is love?
34. What should you do once you have come to know God?
35. Do we believe in one God or in three Gods?
36. Can we deduce logically that God is triune?
37. Why is God "Father"?
38. Who is the Holy Spirit?
39. Is Jesus God? Does He belong to the Trinity?
40. Can God do anything? Is he almighty?
41. Does science make the Creator superfluous?
42. Can someone accept the theory of evolution and still believe in the Creator?
Chúa Nhật 18 tháng 10 năm 2015 _ Mai & Thao

43. Is the world a product of chance?

44.Who created the world?
45. Do natural laws and natural systems come from God also?
46. Why does the book of Genesis depict creation as "the work of six days"?
47. Why did God rest on the seventh day?
48. Why did God create the world?
49. Does God guide the world and my life?
50. What role does man play in God's providence?
51. If God is all-knowing and all powerful, why does he not prevent evil?
52. What is heaven?
53. What is hell?
54. What are angels?
55. Can we interact with angels?
56. Does man have a special place in creation?
57. How should man treat animals and other fellow creatures?
58. What does it means to say that man was created "in God's image"?
59. Why did God make man?
60. Why is Jesus the greatest example in the world?
61. In what does the equality of all men consist?
62. What is the soul?
63. From where does man get his soul?

Chúa Nhật 25 tháng 10 năm 2015 _ Thai

64. Why did God create man male and female?

65. What about people who feel they are homosexual?
66. Was it part of God's plan for men for suffer and die?
67. What is sin?
68. Original sin? What does the fall of Adam and Eve have to do with us?
69. Are we compelled to sin by original sin?
70. How does God draw us out of the whirlpool of evil?
71. Why are the reports about Jesus called "the Gospel", "the Good News"?
72. What does the name "Jesus" mean?
73. Why is Jesus called "Christ"?
74. What does it mean to say that Jesus is "the only-begotten Son of God"?
75. Why do Christians address Jesus as Lord?
76. Why did God become man in Jesus?
77. What does it mean to say that Jesus Christ is at the same time true God and true man?
78. Why can we grasp Jesus only as a "mystery"?
79. Did Jesus have a soul, a mind, and a body jus as we do?
80. Why is Mary a virgin?
81. Did Mary have other children besides Jesus?
82. Isn't it improper to call Mary the "Mother of God"?
83. What does the "Immaculate Conception of Mary" mean?
84. Was Mary only an instrument of God?

Chúa Nhật 1 tháng 11 năm 2015 _ Fr. RN

85. Why is Mary our mother also?

86. Why did Jesus wait thirty years to begin his public life?
87. Why did Jesus allow John to baptize him, although he was without sin?
88. Why was Jesus led into temptation? Could he really be tempted at all?
89. To whom does Jesus promise "the kingdom of God"?
90. Did Jesus work miracles, or are they just pious tales?
91. But why did Jesus work miracles?
92. Why did Jesus call apostles?
93. Why was Christ transfigured on the mountains?
94. Did Jesus know that he would die when he entered Jerusalem?
95. Why did Jesus choose the date of the Jewish feast of Passover for his death and
      Resurrection?
96. Why was a man of peace like Jesus condemned to death on a cross?
97. Are the Jews guilty of Jesus' death?
98. Did God will the death of his only Son?
99. What happened to the last Supper?
100. On the Mount of Olives on the night before his death, did Jesus really experience fear of  
        death?
101. Why did Jesus have to redeem us on the Cross, of all places?
102. Why are we too supposed to accept suffering in our lives and thus "take up our cross" and
        thereby follow Jesus?
103. Was Jesus really dead? Maybe he was able to rise again because he only appeared to have suffered death.
104. Can you be a Christian without believing in the Resurrection of Christ?
105. how did the disciples come to believe that Jesus is risen?

Chúa Nhật 8 tháng 11 năm 2015 _ Huong Sa

106. Are there proofs for the Resurrection of Jesus?

107. Through his Resurrection, did Jesus return to the physical, corporeal state that He had during his earthly life?
108. What changed in the world as a result of the Resurrection?
109. What does it mean to say that Jesus ascended into heaven?
110. Why is Jesus Christ the Lord of the whole world?
111. What will it be like when the world comes to an end?
112. What will it be when Christ judges us and the whole world?
113. What does it mean to say: I believe in the Holy Spirit?
114. What role does the Holy Spirit play in the life of Jesus?
115. Under what names and signs does the holy Spirit appear?
116. What does it mean to say that the Holy Spirit has "spoken through the prophets"?
117. How could the Holy Spirit work in, with, and through Mary?
118. What happened on Pentecost?
119. What does the Holy Spirit do in the Church?
120. What does the Holy Spirit do in my life?
121. What does "Church" mean?
122. Why does God want there to be a Church?
123. What is task of the Church?
124. Why is the Church more than an institution?
125. What is unique about the people of God?
126. What does it mean to say that the Church is the "Body of Christ"?

Chúa Nhật 15 tháng 11 năm 2015 _ Mai Thao

127. What does it mean to say that the Church is the "Bride of Christ"?

128. What does it mean to say that the Church is the "Temple of the Holy Spirit"?
129. Why can there be only one Church?
130. Are non-Catholic Christian our sisters and brothers also?
131. What must we do for the unity of Christians?
132. Why is the Church holy?
133. Why is the Church called Catholic?
134. Who belong to the Catholic Church?
135. What is the relation between the Church and the Jews?
136. How does the Church view other religions?
137. Why is the Church called apostolic?
138. How is the one, catholic, and apostolic Church structured?
139. What is the lay vocation?
140. Why is the Church not a democratic organization?
141. What is the Pope's responsibility?
142. Can bishops act and teach against the pope, or the pope against the bishops?
143. Is the Pope really infallible?
144. What is the task of the bishops?
145. Why does Jesus want there to be Christians who live their whole lives in poverty, unmarried
        chastity, and obedience?
146. What does the "Communion of Saints" mean?
147. Why does Mary have such a preeminent place in the Communion of Saints?

Chúa Nhật 22 Tháng 11 Năm 2015 _ Thai

148. Can Mary really help us?

149. May we worship Mary?
150. Can the Church really forgive sins?
151. What possibilities are there for the forgiveness of sins in the Church?
152. Why do we believe in the resurrection of the dead?
153. Why do we believe in the resurrection of the "body"?
154. What happen to us when we die?
155. How does Christ help us at our death, if we trust in Him?
156. What is eternal life?
157. Will we be brought to judgment after death?
158. What is heaven?
159. What is purgatory?
160. Can we help the departed who are in the condition of purgatory?
161. What is hell?
162. But if God is love, how can there be a hell?
163. What is the Last Judgment?
164. How will the world come to an end?
165. Why do we say "Amen" to the profession of our faith?
166. Why does the Church celebrate the liturgy so often?
167. What is liturgy?
168. Why does the liturgy have priority in the life of the Church and the life of the individual?

Chúa Nhật 29 Tháng 11 Năm 2015 _ Fr. RN

169. What happens to us when we celebrate the liturgy?
170. What is the most profound origin of the liturgy?

171. What is the essence of every liturgy?
172. How many sacraments are there and what are their names?
173. Why do we need sacraments in the first place?
174. Why is faith in Jesus Christ not enough? Why does God give us the sacraments, too?
175. Why do the sacraments belong to the Church? Why cannot anyone use them however he
        wants? 
176. Which sacraments can be received only once in a lifetime?
177. Why is faith a prerequisite for the sacraments?
178. If a sacrament is administered by someone who is unworthy, does it fail to its effect?
179. Who celebrate the liturgy?
180. Why is the Mass sometimes referred to as a "worship service"?
181. Why are there so many signs and symbols in the liturgies?
182. Why do the sacred signs of the liturgy need words, too?
183.Why is there music at liturgies, and what kind of music must it be suitable for liturgy?
184. How does the liturgy effect time?
185. Why does the liturgy repeat itself every year?
186. What is the liturgical year?
187. How important is Sunday?
188. What is the liturgy of the Hours?
189. How does the liturgy effect the spaces in which we live?

Chúa Nhật 6 Tháng 12 Năm 2015 _ Huong Sa

190. What is the Christian house of prayer?
191. What liturgical spaces define the house of God?

192. Can the Church also change and renew the liturgy?
193. Is there some inner logic that unites the sacraments with each other?
194. What is Baptism?
195. How is Baptism administered?
196. Who can be baptized, and what is required of a candidate?
197. Why does the Church adhere to the practice of infant Baptism?
198. Who can administer Baptism?
199. Is Baptism in fact the only way to salvation?
200. What happens in Baptism?
201. What is the significance of receiving a name in Baptism?
202. Why should Christians choose the names of saints at Baptism?
203. What is Confirmation?
204. What does sacred Scripture say about the sacrament of Confirmation?
205. What happens in Confirmation?
206. Who can be confirmed, and what is required of a candidate for Confirmation?
207. Who may confirm?
208. What is Holy Eucharist?
209. When did Christ institute the Eucharist?
210.  How did Christ institute the Eucharist?   

Chúa Nhật 13 Tháng 12 Năm 2015 _ Mai Thao

211. How important is the Eucharist for the Church?
212. What names are there for Jesus' meal with us, and what do they mean?

213. What elements are essential to a Holy Mass?
214. How is the Mass structured?
215. Who leads the celebration of the Eucharist?
216. In what way is Christ there when the Eucharist is celebrated?
217. What happens in the Church when she celebrates the Eucharist?
218. What is the right way to honor the Lord present in the bread and wine?
219. How often must a Catholic Christian participate in the celebration of the Eucharist?
220. What sort of preparation do I need in order to be able to receive Holy Eucharist?
221. How does Holy Communion change me?
222. May the Eucharist be administered to non-Catholic Christians also?
223. In what way is the Holy Eucharist an participation of eternal life?
224. Why did Christ give us the sacrament of penance and the Anointing of the Sick?
225. What names are there for the sacrament of penance?
226. But we have Baptism, which reconciles us with God; why the do we need a special
        sacrament of Reconciliation?
227. Who instituted the Sacrament of Penance?
228. Who can forgive sins?
229. What prepares a person for repentance?
230. What is penance?
231. What are the tow basic elements required for the forgiveness of a Christian' s sins to occur
        in the Sacrament of Penance?

Chúa Nhật 20 Tháng 12 Năm 2015 _ Thai

232. What must I bring to a confession?

233. What sins must be confessed?
234. When is a Catholic obliged to confess his serious sins? How often should one go to
        confession?
235. Can I make a confession even if I have not committed any serious sin?
236. Why are priests the only ones who can forgive sins?
237. Are there sins that are so serious that not even the overage priest can forgive them?
238. May a priest later repeat something he has learned in confession?
239. What are the positive effects of confession?
240. How was "sickness" interpreted in the Old Testament?
241. Why did Jesus show so much interest in the sick?
242. Why should the Church take special care of the sick?
243. For whom is the sacrament of the Anointing of the Sick intended?
244. How does the Anointing of the Sick administered?
245. How does the Anointing of the Sick work?
246. Who can administer the Anointing of the Sick?
247. What is mean by "Viaticum"?
248. What are the names of the sacraments that serve to build up communion in the Church?
249. What happens in Holy Orders?
250. How does the Church understand the sacrament of Holy Orders?
251. What are the degrees of the Sacrament of Holy Orders?
252. What happens in Episcopal ordination? 

Chúa Nhật 27 Tháng 12 Năm 2015 _ Huong Sa

253. How important for a Catholic Christian is his bishop?
254. What happens in priestly Ordination?
255. What happens in diaconal ordination?
256. Who can receive the sacrament of Holy Orders?
257. Is it demeaning to women that only men may receive the sacrament of Holy orders?
258. Why does the Church require priests and bishops to live a celibate life?
259. How is the universal priesthood of all the faithful different from ordained priesthood?
260. Why did God dispose man and woman for each other?
261. How does the Sacrament of Matrimony come about?
262. What is necessary for a Christian, sacramental marriage?
263. Why is marriage indissoluble?
264. What threatens marriage?
265. Are all people called to marriage?
266. How is a Church wedding celebrated?
267. What should be done if a Catholic wants to marry a non-Catholic Christian?
268. Can a Catholic Christian marry a person from another religion?
269. May a husband and wife who are always fighting get a divorce?
270. What is the Church's stance on people who are divorced and remarried?
271. What does it mean to say that the family is a"Church in miniature"?
272. What are sacramentals?
273. Does the Church still practice exorcism?
274. How important is so-called "popular piety"? 

Chúa Nhật 3 Tháng 1 năm 2016 _ Mai Thao

275. Is it permissible to venerate relics?
276. What is purpose of a pilgrimage?
277. What are the Stations of the Cross?
278. What is the purpose of a Christian funeral?
279. Why do we need faith and the sacraments in order to live a good, upright life?
280. What reasons do Christians give for human dignity?
281. Why do we yearn for happiness?
282. Does Sacred Scripture speak about a way to happiness?
283. What are the Beatitude?
284. Why are the Beatitudes so important?
285. What is eternal happiness?
286. What is freedom and what is it for?
287. But doesn't "freedom" consist of being able to choose evil as well?
288. Is man responsible for everything he does?
289. Must we allow a person to use his free will, even when he decides in favor of evil?
290. How does God help us to be free men?
291. How can a person tell whether his action is good or bad?
292. May we do something bad so that good can result from it?
293. Why did God give us "passions" or emotions?
294. Is someone a sinner if he experiences strong passions within himself?
295. What is conscience? 

Chúa Nhật 10 Tháng 1 Năm 2016 _ Thai 

296. Can someone be compelled to do something that is against his consciene?
297. Can a person form his conscience?
298. Is someone who in good conscience acts wrongly guilty in God's sight?
299. What is mean by a virtue?
300. Why do we have to work to form our character?
301. How does a person become prudent?
302. How does one act justly?
303. What does it mean to have fortitude?
304. Why ii it virtuous to be moderate?
305. What are the three supernatural virtues?
306. Why are faith, hope and charity virtues?
307. What is faith?
308. What is hope?
309. What is charity?
310. What are the seven gifts of the Holy Spirit?
311. What are the fruits of the Holy Spirit?
312. How does a person know that he has sinned?
313. Why must a sinner turn to God and ask him for forgiveness?
314. How do we know that God is merciful?
315. How is the sin in the first place?
316. How can we distinguish serious sins (mortal sins) from less serious (venial) sins? 

Chúa Nhật 17 Tháng 1 Năm 2016 _ Fr. RN 

317. How can a person be delivered from a serious sin and reunited with God?
318. What are vices?
319. Are we responsible for the sins of other people?
320. Is there such a thing as structures of sin?
321. Can a Christian be a radical individualist?
322. What is more important, society or individual?
323. How can the individual be integrated into society in such a way that he nevertheless can
        develop freely?
324. On what principles does a society build?
325. What is the basis for authority in society?
326. When does an authority act legitimately?
327. How can the common good be promoted?
328. What can the individual  contribute to the common good?
329. How does social justice come about in a society?
330. To what extent are all men equal in God's sight?
331. Why there nevertheless injustice among men?
332. How is the solidarity of Christians with other people expressed?
333. Is there a natural law that everyone can know?
334. What connection is there between the "natural moral law" and the law of the Old Covenant?
335. What significance does the Law of the Old Covenant have?
336. How did Jesus deal with the Law of the Old Covenant?
337. How are we saved? 

Chúa Nhật 24 Tháng 1 Năm 2016 _ Huong Sa 

338. What is grace?
339. What does God grace do to us?
340. How is God's grace related to our freedom?
341. Can someone earn heaven by good works?
342. Are we all supposed  to become "saints"?
343. How does the Church help us to lead a good responsible life?
344. Why does the Church also make declarations about ethical questions and about matters of
        personal conduct?
345. What are the "Five Precepts of the Church"?
346. What is the purpose of the precepts of the Church, and how binding are they?
347. Why is "not participating what you preach" such a serious deficiency in a Christian?
348. "Teacher, what... must I do to have eternal life? (Mt 19:16)
349. What are the Ten Commandments?
350. Are the Ten Commandments a random list?
351.   Aren’t the Ten Commandments outmoded? 
352.  What is the meaning of the commandment, “ I am the Lord, your God” (Ex 20:2)? 
353.  Why do we worship God? 
354.  Can people be forced to believe in God? 
355. You shall not have strange Gods before me.” 
356.  Is esotericism as found, for example in New Age beliefs, compatible with the Christian f
aith? 

357.  Is atheism always a sin against the First Commandment? 
358.  Why does the Old Testament forbid images of God, and why do we Christians no longer keep that commandment? 

Chúa Nhật 31 Tháng 1 Năm 2016 _ Mai Thao 

359.  Why does God want us to “hallow” his name (that is, keep it holy)? 
360.  What is the meaning of the Sign of the Cross? 
361.  What does it mean for a Christian to be baptized with a particular name? 
362.  Why do Jews celebrate the Sabbath? 
363.  How does Jesus deal with the Sabbath? 
364.  Why do Christians replace the Sabbath with Sunday? 
365.  How do Christians make Sunday “the Lord’s day”? 
366.  Why is it important for the State to preserve Sunday? 
367.  To whom does the Fourth Commandment refer, and what does it require of us? 
368.  What place does the family have in God’s plan of creation? 
369.  Why are families irreplaceable? 
370.  Why should the State protect and promote families? 
371.  How does a child respect his parents? 
372.  How do parents respect their children? 
373.  How should a family live its faith together? 
374.  Why is God more important than the family?
375.  How is authority exercised correctly?
376.  What duties do citizens have toward the State?
377.  When must we refuse to obey the State? 
378.  Why is it not permissible to take one’s own life or the lives of others? 
379. What sorts of attacks on human life are forbidden by the Fifth Commandment?

Chúa Nhật 7 Tháng 2 Năm 2016 _ Thai 

380.  Why is it permissible to tolerate the killing of another human being in the case of legitimate
         self-defense? 
381.  Why is the Church opposed to capital punishment? 
382.  Is it permissible to offer assistance in dying? 
383.  Why is abortion unacceptable at any phase in the development of an embryo? 
384.  Can a handicapped child be aborted? 
385.  Can experiments be performed on living embryos and embryonic stem cells? 
386.  Why does the Fifth Commandment protect the physical and spiritual integrity of a human being as well? 
387.  How should we treat our body? 
388.  How important is health? 
389.  Why is it a sin to take drug? 
390.  Is it permissible to experiment on a live human being? 
391.  Is organ donation important? 
392.  What sorts of acts violate the human right to bodily integrity? 
393.  How do Christians assist someone who is dying? 
394.  How do Christians treat the corpse of someone who has died? 
395.  What is peace? 
396.  How does a Christian deal with anger? 
397.  What does Jesus think about nonviolence? 
398.  Must Christians be pacifists? 
399.  When is the use of military force allowed?
400.  What does it mean to say that man is a sexual being?

Chúa Nhật 14 Tháng 2 Năm 2016 _ Fr. RN 

401.  Is there a priority of one sex over the other? 
402.  What is love? 
403.  How is sexuality related to love? 
404.  What is chaste love?  Why should a Christian live a chaste life? 
405.  How can anyone live a chaste life?  What can it help? |
406.  Does everybody have to be chaste, even married people? 
407.  Why is the Church against premarital sexual relations? 
408.  How can you live as a young Christian if you are living in a premarital relationship or have already had premarital relations? 
409.  Is masturbation an offense against love? 
410.  What is meant by “fornication”? 
411.  Why is prostitution a form of fornication?
412.  Why is the production and consumption of pornography a sin against charity? 
413.  Why is rape a serious sin? 
414.  What does the Church say about using condoms to fight AIDS? 
415.  What is the Church’s judgment on homosexuality? 
416.  What are the essential elements of Christian marriage? 
417.  What significance does the sexual encounter have within marriage? 
418.  What is the significance of the child in a marriage? 
419.  How many children should a Christian married couple have? 
420.  May Christian married couple regulate the number of children they have? 
421.  Why are all methods of preventing the conception of a child not equally good?
Chúa Nhật 21 Tháng 2 Năm 2016 _ Huong Sa 

422. What can childless couple do? 
423.  What is the Church’s judgment on surrogate motherhood and artificial fertilization?
424.  What is adultery?  Is divorce the appropriate response? 
425.  What does the Church have against “marriage without the certificate”? 
426.  What is regulated by the Seventh Commandment:  “You shall not steal” (Ex 20:15)? 
427.  Why is there no absolute right to private property? 
428.  What is theft, and what falls under the Seventh Commandment? 
429.  What rules apply to intellectual property? 
430.  What is meant by commutative justice? 
431.  Is it permissible to use tax dodges? 
432.  May a Christian speculate in the stock market or in Internet stocks? 
433.  How should we treat property that belongs to everyone? 
434.  May a Christian make bets and play games of chance? 
435.  Is it permissible to “buy” and “sell” human beings? 
436.  How should we treat the environment? 
437.  How should we treat animals? 
438.  Why does the Catholic Church have her own social teaching? 
439.  How did the Church’s social teaching develop? 
440.  Are Christians obliged to become involved in politics and society? 
441.  What does the Church say about democracy? 
442.  What is the Church’s stance on capitalism or the free-market economy?

Chúa Nhật 28 Tháng 2 Năm 2016 _ Mai Thao 

443.  What is the duty of managers and entrepreneurs? 
444.  What does the Church’s social doctrine say about the topics of labor and unemployment? 
445.  What is meant by the principle “labor before capital”? 
446.  What does the Church say about globalization? 
447.  Is globalization exclusively a matter of politics and economics? 
448.  Are poverty and underdevelopment an inescapable fate? 
449.  What significance do the poor have for Christians? 
450.  What are the “corporal works of mercy”? 
451.  What are the “spiritual works of mercy”? 
452.  What does the Eighth Commandment require of us? 
453.  What does our relationship to the truth have to do with God? 
454.  How strongly obligatory is the truth of the faith? 
455.  What does it mean to be truthful? 
456.  What should you do if you have lied to, deceived, or betrayed someone? 
457.  Why does telling the truth require discretion? 
458.  How confidential is the secret of the confessional? 
459.  What ethical responsibilities are connected with the communications media? 
460.  What dangers result from the media? 
461.  How does art mediate between beauty and truth? 
462.  Why does the Ninth Commandment forbid sexual desire? 
463.  How does one achieve “purity of heart”?

Chúa Nhật 6 Tháng 3 Năm 2016 _ Thai 

464.  What good is shame? 
465.  What attitude should a Christian take toward other people’s property? 
466.  What is envy, and how can you fight against it? 
467.  Why does Jesus demand that we practice “poverty in spirit”? 
468.  What should a person yearn for most? 
469.  What is prayer? 
470.  What prompts a person to pray? 
471.  Why is Abraham a model of prayer? 
472.  How did Moses pray? 
473.  How are the Psalms important for our prayer? 
474.  How did Jesus learn to pray?
475.  How did Jesus pray? 
476.  How did Jesus pray as he was facing his death? 
477.  What does it mean to learn from Jesus how to pray? 
478.  Why can we be confident that our prayer is heard by God? 
479.  What can we learn from the way in which Mary prayed? 
480.  What are the words of the “Hail Mary”? 
481.  How do you pray the Rosary? 
482.  What role did prayer play among the first Christians? 
483.  What are the names of the five main types of prayer? 
484.  What is a prayer of blessing?

Chúa Nhật 13 Tháng 3 Năm 2016 _ Fr. RN 

485.  Why should we adore God? 
486.  Why should we petition God? 
487.  Why should we petition God for other people? 
488.  Why should we thank God? 
489.  What does it mean to praise God?
490.  Is it enough to pray when you feel like praying? 
491.  Can you learn to pray from the Bible? 
492.  Does my personal prayer have something to do with the prayer of the church? 
493.  What are the characteristics of Christian prayer? 
494.  How can my everyday routine be a school of prayer? 
495.  Can we be sure that our prayers are heard? 
496.  Why do we need the Holy Spirit when we pray? 
497.  Why does it help to turn to the saints when we pray? 
498.  Can you pray anywhere? 
499.  When should a person pray? 
500.  Are there various ways to pray? 
501.  What is vocal prayer? 
502.  What is the essence of meditation? 
503. What is interior of “contemplative” prayer? 
504.  What can a Christian accomplish through meditation? 
505.  Why is prayer sometimes a struggle?

Chúa Nhật 20 Tháng 3 Năm 2016 _ Thai 

506.  Is prayer not just a sort of conversation with yourself?
507.  What happens if you find that prayer does not help? 
508.  What happens if you do not feel anything when you pray or even experience reluctance to pray? 
509.  Isn’t praying a flight from reality? 
510.  Is it possible to pray always? 
511.  What are the words of the Our Father? 
512.  How did the Our Father come about? 
513.  What structure does the Our Father have? 
514.  What position does the Our Father hold among prayers?
515.  Where do we get the confidence to call God “Father”? 
5
16.  How can people say “Father” to God if they have been tormented or abandoned by their earthly father/their earthly parents? 
517.  How are we changed by the Our Father? 
518.  Is the Father is “in heaven”, where is that heaven? 
519.  What does it mean to say, “Hallowed be thy name”? 
520.  What does it mean to say, “Thy kingdom come”? 
521.  What does it mean to say, “Thy will be done on earth as it is in heaven”? 
522.  What does it mean to say, “Give us this day our daily bread”? 

523.  Why does man not live on bread alone? 
524. What does it mean to say, “Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us”? 
525.  What does it mean to say, “Lead us not into temptation”? 
526.  What does it mean to say, “Deliver us from evil”? 
527.  Why do we end the Our Father with “Amen”?