• Register

alt 

SUY NIỆM TIN MỪNG
THIÊN CHÚA BA NGÔI CAO CẢ

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm vừa cao cả và vừa hiện hữu thực trong vũ trụ, nhất là trong đời sống con người. Sự cao cả của mầu nhiệm này không hệ tại tính cách bí nhiệm không ai hiểu nổi, nhưng nhờ mạc khải của Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa, sự cao cả ấy biểu lộ chức vị tột đỉnh Thiên Chúa Đấng Tạo Thành với Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (Mt 28:19; Mc 1:10-11; Mt 17:2-5)

Qủa thực, nếu không nhờ mạc khải của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, con người chỉ có thể hiểu rất lờ mờ và gượng ép về Thiên Chúa Ba Ngôi bằng những ví dụ hay chứng minh mơ hồ khi ví Chúa Ba Ngôi với hình tam giác cân, nước với ba thể hơi, rắn, lỏng, hoặc ba nốt nhạc tạo thành một hợp âm duy nhất, vv. . . Chúa Giêsu đã mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khác nhau nhưng cùng là một Thiên Chúa nhiều lần, chẳng hạn lúc Ngài chịu phép rửa của Gioan Tiền Hô với trời mở và tiếng phán: Con là Con Ta yêu dấu, đồng thời Thánh Thần trong hình chim bồ cầu đậu trên đầu Ngài; hoặc khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Taborê: Chúa Cha trong tiếng nói, Chúa Con trong hình con người và Chúa Thánh Thần trong ánh mây sáng chói.  Rồi trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao nhiệm vụ rao giảng tin mừng: Các con hãy đi. . . nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.  Sự cao cả của mầu nhiệm gắn liền với Bản tính Thiên Chúa Ba Ngôi khiến tạo vật tự nhiên suy phục và yêu mến.

Tuy nhiên sự cao cả ấy không xa rời vũ trụ và cuộc sống con người.  Bản tính Thiên Chúa là tình yêu, nên Ba Ngôi chính là những đối tượng của tình tình.  Yêu thương là một sinh hoạt để làm nên sự hiện hữu. Tình yêu đơn phương là tình yêu ích kỷ, bệnh hoạn và chết chóc. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, nên Thiên Chúa hiện hữu từ đời đời và tạo sinh vũ trụ với muôn loài tồn tại.  Hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi là gương mẫu cho tình yêu và đang hiện hữu thực trong vũ trụ, nhất là trong đời sống con người. Loài người yêu nhau và tạo sinh sự sống. Cuộc sống lại hạnh phúc chỉ nhờ vào tình yêu. Tình yêu càng cao sâu khi giống tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đây chính là điều giúp con người cảm nghiệm phần nào cảnh thiên đàng trần thế: nơi nào có tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa.  Nhờ tình yêu, con người sẽ hiểu và ngụp lặng trong hạnh phúc của Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cao cả.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


GIÓ VÀ LỬA

Suy niệm về Chúa Thánh Thần, ngoài hình chim bồ câu, còn hai biểu tượng khác về Ngài:  đó là "gió là lửa".  Phúc âm nói về gió để ám chỉ Chúa Thánh Thần:  gió muốn thổi đâu thì thổi (Jn 3:8);  và nói về lửa thì hình của Ngài là hình lưỡi lửa đậu trên đầu các môn đệ (Cv 2:3-4).  Hai biểu tượng ấy phát sinh sức mạnh mãnh liệt:  Gió có thể thổi hiu hiu làm dịu mát và tăng dần đến độ như vũ bão phá đổ và quét sạch; còn lửa vừa chiếu sáng nhưng cũng có thể đốt cháy và thiêu rụi tất cả, từ lòng người cho đến mọi tàn tích vật chất. 

Biểu tượng gió chỉ Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu đàm đạo với Nicôđêmô về ơn tái sinh nơi Bí Tích Rửa tội (Jn 3:1-8); và trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Gió đến khi các môn đệ họp nhau trong phòng đóng kín (Cv 2:1).  Trong Bí Tích Rửa Tội, ơn Chúa Thánh Thần như gió quét sạch tội lỗi con người, tạo nên giòng ơn thánh sự sống luân chuyển trong hình ảnh con cái Chúa tái sinh. Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, ơn Chúa Thánh Thần giống như gió thổi hết những cản trở trong tâm hồn các tông đồ: sợ hãi, nhút nhát, dốt nát, dại khờ... và thế vào bằng mạnh dạn, can đảm, thông minh, khôn ngoan...  Các ông đã ra khỏi chính mình, công bố Chúa Kitô Phục Sinh bằng nhiều thứ tiếng lạ khác nhau khiến nhiều sắc dân kinh ngạc và trở về với Chúa. (Cv 2:1-11).

Riêng biểu tượng lửa ám chỉ Thánh Thần thì biểu hiện một sức mạnh vô cùng mãnh liệt trong Nước Chúa Kitô: "Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ làm chứng về Thầy ...  và dạy các con mọi điều ...  cho các con biết những việc tương lai".(Jn 15:26; 16:12-15)  Chân lý theo cấp bậc trí khôn chính là những suy tư chân thật trong trí óc và cần phải được công bố ra bên ngoài để người khác nhận biết.  Nhưng Chân Lý Thánh Thần dạy bảo chính là Thiên Chúa, nguồn Sự Thật. Lưỡi lửa tượng trưng là để làm công việc này:  lưỡi ám chỉ lời nói; còn lửa tượng trưng tình yêu và lòng nhiệt thành.  Ơn Chúa Thánh Thần qua hình lưỡi lửa đã mở miệng các tông đồ rao truyền chân lý phục sinh của Chúa Kitô bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, và đốt lên trong lòng họ tình yêu và lòng nhiệt thành rao giảng đến hy sinh mạng sống.  Như vậy còn sức mạnh nào mạnh hơn được lưỡi lửa Thánh Thần!

Con người sẽ cảm nhận được sức mạnh Gió và Lửa Thánh Thần bao nhiêu là tuỳ thuộc vào thái độ sẵn sàng mở lòng của mình ra để đón gió và lửa đến.  Chân lý phục sinh của Chúa Kitô là một ân huệ, nhưng chỉ biến thành sự sống thật cho những ai biết sẵn sàng chấp nhận sống qua sự biến đổi và canh tân của Chúa Thánh Thần mà thôi. 

Lm. Raphael Xuân Nguyên


HOẠT ĐỘNG THÁNH THẦN

Có thể mỗi người Kitô hữu ít nhiều cũng biết những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội và cá nhân các Kitô hữu.  Tuy nhiên, đôi khi không thể xác định rõ ràng vào lãnh vực nào mà các hoạt động ấy đã và vẫn đang tác động.  Để hiêu và cảm nghiệm được những hoạt động chính của Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội cũng như chính mình đang được hướng dẫn và sống như chính sự sống của Thiên Chúa nơi mình, chúng ta hãy nhìn vào Phụng Vụ Thánh Lễ, đặc biệt cầu nguyện với Lời Nguyện Thánh Thể II.  Trong Lời Nguyện vắn này, Giáo Hội mở ra trong Đời Sống các Kitô hữu sự sống và ơn cứu độ của Chúa Kitô được tác động trực tiếp bởi Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, Giáo Hội giúp chúng ta sống cuộc sáng tạo thứ hai của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Khởi đầu Lời Nguyện, Giáo Hội nài xin Thiên Chúa "đổ tràn Thánh Thần trên lễ vật" dâng hiến.  Chính Chúa Thánh Thần đã là nguyên lý sự sống cho cuộc sáng tạo khởi đầu, mà giờ đây Giáo Hội đang xin Ngài tác động trên cuộc sáng tạo mới do chính Chúa Kitô,  Đấng Cứu Chuộc, tức nhờ Người mà nhân loại được biến đổi trở về với Thiên Chúa.  Chúa Thánh Thần đã tác động làm thành Đức Kitô trong lòng trinh nữ Maria.  Đây là Đức Kitô nhập thể với thân xác và linh hồn con người, tức bản tính thứ hai của Người. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể mà Đức Kitô đã hiện diện trong lịch sử đời sống nhân loại.

Lời nguyện Thánh Thể tiếp tục qua việc "cầu xin cho lễ vật tiến dâng được trở nên Mình và Máu Đức Kitô", nghĩa là xin cho Đức Kitô hiện diện trên Bàn Thờ và trở nên hy tế cứu độ nhân loại.  Công việc làm cho Đức Kitô hiện diện thành hy tế là việc của Chúa Thánh Thần. Do đó, các linh mục dâng lễ đang tha thiết cầu thay cho toàn thể nhân loại và cho chính mình, để Chúa Thánh Thần tiếp tục đến thánh hóa và biến đổi lễ vật nên chính Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc.

Tiếp theo sau Lời Truyền Phép, Lời Nguyện Thánh Thể hướng đến việc xin Chúa Thần "làm cho Giáo Hội hiệp nhất".  Lời cầu xin này đã một lần chính Đức Kitô trong Bữa Tiệc Ly xin với Chúa Cha cho đoàn con mới của Người được hiệp nhất nên một.  Ngày nay trong mỗi Thánh Lễ, tức trong hết mọi Bữa Tiệc Ly được tái diễn hằng ngày, Giáo Hội vẫn luôn tha thiết cầu xin cho chính mình được hiệp nhất.  Sự hiệp nhất Giáo Hội vừa được hiểu theo tính nội tại và cũng vừa là sự hiệp nhất chung các Kitô hữu trên toàn thế giới, cho dù họ đang theo bất cứ niềm tin nào, nhưng vẫn tôn thờ một Thiên Chúa.  Công việc làm cho Giáo Hội hiệp nhất chính là việc của Chúa Thánh Thần.

Như thế có thể nói, ơn cứu độ của Chúa Kitô cho toàn thể nhân loại và vũ trụ được tác động trực tiếp bởi Chúa Thánh Thần.  Nói các khác, quyền năng Thánh Thần luôn đứng đàng sau Đức Kitô.  Và như thế cuộc sáng tạo mới của Thiên Chúa trong Đức Kitô là cuộc sáng tạo do quyền năng Thánh Thần của Ngài.  Điều này gợi chúng ta nhớ về cuộc sáng tạo khởi đầu mà sách Sáng Thế Ký mô tả sức mạnh Thánh Thần, nguyên lý sự sống "bay lượn trên mặt nước và tác động trên các việc sáng tạo". (Kn (Genesis) 1:1-36)

Qủa thật, đời sống Giáo Hội và từng người Kitô hữu hôm nay đang được tác động trực tiếp bởi Chúa Thánh Thần, mà các Thánh Lễ chính là nơi sự sống và ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Kitô được thực hiện.  Chúng ta không cần phải mất công suy tư hay đi tìm xa xôi đâu đó trong Thánh Kinh hoặc các nguồn tài liệu khác, để chứng mình hoạt động của Chúa Thánh Thần, nhưng hãy đến tham dự Thánh Lễ, tức hy Lễ của Chúa Kitô, sẽ được sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần tác động ngay trên đời sống đạo của chính mình.  Sức mạnh biến đổi ấy chẳng những nâng đỡ đời sống hôm nay trên trái đất, nhưng nhất là sẽ ảnh hưởng trên cuộc sống vĩnh cửu mai sau trong Nước Thiên Chúa của mỗi người chúng ta.  Hãy tha thiết cùng với toàn thể Giáo Hội, như các tông đồ của Đức Kitô xưa, cầu xin Chúa Thánh Thần đến, tiếp tục công việc sáng tạo cứu độ mà Ngài đã khởi đầu trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, được hoàn tất trong đời sống con người và toàn thể vũ trụ cho đến tận thế.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

 

ĐƯỜNG VỀ TRỜI_cnLễ CGiêsu Lên Trời

Chắc chắn trong niềm tin, thì việc về Trời của Chúa Giêsu và của những ai tin theo Người là hạnh phúc vô cùng lớn lao và sau cùng mà một đời người mong muốn. Con đường về Trời là Đường mà Chúa Giêsu nhắc nhiều lần với các tông đồ.  Đường ấy bao gồm cuộc thương khó, chết trên thập giá, sống lại và lên trời. Riêng trong Bài Tin Mừng Marcô hôm nay, Chúa Giêsu còn thêm lệnh đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Đường về Trời như thế sẽ động viên trọn đời sống các tông đồ và mỗi người Kitô hữu sau khi rửa tội.  Đúng thế, ai sinh ra và sống cuộc đời này trước hết đều phải bước vào cuộc thương khó mà Chúa Giêsu đã trải qua (cho dù Ngài vô tội).  Cuộc thương khó một đời người dĩ nhiên làm họ đau khổ và dần dần tự nhiên buớc vào cái chết (hậu qủa của tội tổ tông!). Cuộc thương khó tự nhiên này sẽ trở nên công phúc khi biết thánh hóa các biến cố đời mình, tức biến mọi nỗi mừng vui và đau khổ thể xác, tinh thần, tâm lý thành phương tiện nên thánh mang lại ơn cứu độ trong công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu.  Chúng ta nhớ lại lời Thánh Phaolô: Chúa Kitô luôn là mối lợi cho tôi dù sống hay chết.

Tiếp theo đường thương khó là sự chết đi, sống lại và lên trời.  Cái chết dĩ nhiên là tận cùng của đời sống trên trái đất. Đời sống bao gồm cả thể xác lẫn tinh thần.  Hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, chúng ta sẽ nghiệm ra cách chấp nhận cái chết như thế nào.  Đó chính là sự phó dâng trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn trong tay Chúa Cha.  Sự phó thác trọn vẹn của Đức Kitô bằng tình yêu tự hiến tuyệt đối, trong đó bao gồm sự tha thứ cũng tuyệt đối cho toàn thể nhân loại.  Chính cái chết của Chúa Giêsu đã là sự về Trời hiểu theo khía cạnh giải thoát cho chính mình và cho cả loài người. 

Khi mang trên mình lý tưởng yêu thương tha nhân hết mình như Chúa Giêsu, thì cái chết sẽ tự nhiên mất đi tính hủy diệt; ngược lại mang đến sự an bình và sức mạnh giúp cảm nhận nó chính là sự sống đang tiếp tục của một cuộc đời, nhưng đi vào thế giới vĩnh cửu của Thiên Chúa, như chính Đức Kitô đã đi qua.  Chúng ta có thể đồng hóa giai đoạn này là sự phục sinh của mình trong Đức Kitô phục sinh.

Và việc lên Trời hay về Trời sẽ là kết qủa tất yếu. Nói cách khác, đời sống trong Thiên Chúa chính là một hành trình về Trời liên lỉ. Điều này được nâng đỡ khi chúng ta cùng với các tông đồ ngắm nhìn Chúa Giêsu về Trời. Sách Công Vụ Sứ Đồ tả "Đám Mây" bao phủ Đức Kitô; còn Bài Tin Mừng thì nói Người "được cất nhắc lên ngự bên hữu Thiên Chúa".  Cả hai cách nói diễn tả cùng một thực tại về Trời; nghĩa là sự sống vô biên trong Đức Kitô và sự sống trong Thiên Chúa của chúng ta luôn cùng là sự sống vĩnh cửu và được tiếp tục trong thế giới của Thiên Chúa.  Hiểu như thế, chúng ta sẽ nhận ra đám mây bao phủ giống như "cái chết thể xác" rất tạm thời; đúng ra đám mấy đó không thể tồn tại vì nó tan biến qúa nhanh để chúng ta lại sẽ hiện ra nguyên hình trong sự sống của Thiên Chúa.

Đường về Trời sau cùng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp tục bước đi: đó là loan báo cho thế giới biết về Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần trong Bí Tích Rửa Tôi.  Đây là sứ điệp trong hành trình về Trời.  Như thế mỗi Kitô hữu sẽ luôn noi gương các tông đồ sống đời truyền giáo.  Cuộc đời ấy sẽ không còn nặng nhọc vất vả, nhưng sẽ đầy niềm vui vì họ biết mình đang đi trên đường về Trời. Giáo Hội luôn ca tụng họ bằng những lời tuyệt mỹ: đẹp thay những bước chân rao giảng Tin Mừng.  Những bước chân đó là những bước chân của các thánh đang bước về Trời ngay khi còn tại thế. 

Khi suy gẫm lại con Đường Về Trời của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được ủi an, nâng đỡ và sức mạnh sống đức tin và cuộc đời Kitô hữu, vì chúng ta đang theo đúng Con Đường mà Chúa Kitô đã đi qua.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


TÌNH BẠN VỚI THIÊN CHÚA TRONG CHÚA GIÊSU_cn6psB

Chúa Giêsu phán: "Thầy không gọi các con là tôi tớ,... nhưng gọi các con là bạn hữu...'' (Jn 15:15)  Cho dù con người được Chúa Giêsu gọi là bạn, nhưng vẫn tự thắc mắc: Làm sao tạo vật có thể trở thành bạn hữu với Đấng Tạo Hóa được? 

Chúng ta nhớ lại lời Thánh Kinh trong Tin Mừng Gioan: "Thiên Chúa yêu thương con người trước." (Jn 4:10)  Người yêu trước là người nhận lấy thiệt thòi về phía mình. Và trong tình yêu sẽ không có kẻ hơn người kém, nhưng luôn luôn bình đẳng.  Nếu Thiên Chúa tự yêu con người trước, dĩ nhiên Ngài tự hạ bằng với con người, và Ngài đã làm điều đó khi mặc lấy bản tính nhân loại trong Đức Giêsu Kitô (at the moment of incarnation of Jesus Christ) để tình yêu của Ngài nên trọn vẹn trong sự bình đẳng.  Hiểu như vậy chúng ta có thể khiêm tốn và can đảm nhận lấy tình yêu Chúa nơi mình, và hân hoan trong hạnh phúc được làm bạn hữu với Thiên Chúa.

Tuy nhiên xét cho cùng, nhân vị bạn hữu với Thiên Chúa luôn luôn là một hồng ân Chúa dành cho ta trong mọi chiều kích.  Nhận một hồng ân trong tình yêu là nhận một thứ gì quý giá nhất trong cuộc sống.  Cuộc đời chúng ta sẽ rất u buồn và cô đơn nếu không có tình yêu bao phủ thân phận mình.  Ngược lại khi tình yêu tràn vào tim mình, chúng ta cảm thấy cuộc đời vô cùng hạnh phúc, cho dù khách quan trong ta sự sống vẫn chỉ là sự sống không hơn không kém.  Như thế chính tình yêu cho cuộc sống ý nghĩa, hay đúng hơn chính tình yêu mới làm cho ta đáng sống.  Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn, thì cái ý nghĩa tình bạn trở nên cốt lõi của sự hiện hữu chân thật cho ta, bởi sự hiện hữu ấy mang ngay trên mình giá trị vĩnh cửu.

Một khi trong thân phận con người có giá trị vĩnh cửu, thì sự bình đẳng trong tình yêu với Thiên Chúa sẽ mang tính đồng dạng, nói theo kiểu Thánh Kinh, là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. (Gn 1:26)  Do đó, lời Chúa Giêsu phán khi " gọi các con là bạn hữu"  vừa như lời hồng ân, nhưng cũng xác nhận lại căn bản giá trị vĩnh cửu trong thân phận con người.  Hơn nữa, cái giá trị vĩnh cửu ấy trong "tình bạn với Thiên Chúa" đã được chính Chúa Giêsu biến thành chân lý trong mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại của Ngài.  Và tình bạn với Thiên Chúa trở thành tình yêu sâu thẳm nhất, vì biến nhân loại trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa.  Giá trị vĩnh cửu trong con người từ đó được liên kết trực tiếp với hạnh phúc đời đời trong sự sống trường sinh với Chúa Giêsu.  Chỉ cần họ dùng tự do hướng về và chọn lựa sự vĩnh cửu, lập tức họ xứng đáng với tình bạn trong tình yêu với Thiên Chúa.

Trở lại nội dung thực tế tình bạn với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không thể đạt được nếu không thực sự cảm nghiệm và sống tình bạn ấy.  Điều khó khăn nhất cho một tình yêu là sự khởi đầu.  Thiên Chúa qua Chúa Giêsu đã làm tất cả để giới thiệu tình yêu của Ngài bằng việc chuẩn bị lâu dài trong lịch sử cứu độ để tình yêu của Ngài trở thành hiện thực.  Thực tế của tình yêu Thiên Chúa là sự hiện diện đích thực trong Chúa Giêsu ở trần gian này trong bản tính Thiên Chúa và nhân loại của Ngài.  Nhờ đó, Ngài có thể diễn tả tình Ngài ở mức độ cảm thông mà nhân loại có thể cảm nghiệm, nhìn thấy, hưởng thụ và kết hiệp như bất cứ mối tình nhân loại nào. 

Chúng ta hãy đến với giai đoạn sâu thẳm nhất của tình yêu là "kết hiệp" với Chúa Giêsu Thánh Thể, sẽ thấy được sự ngọt ngào, an bình và êm ái vô tận của tình yêu Thiên Chúa trong "tình bạn" với Ngài, nghĩa là trong tình yêu ấy, chúng ta sẽ không hề thấy bất cứ sự ngăn cách nào mà một tạo vật có thể cảm nghiệm về Đấng Tạo Hóa.  Và đó chính là mối tình tuyệt hảo Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Ngài.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


HIỆN HỮU NHIỆM MÀU CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG_cn5psB

Hình ảnh Cây Nho và Ngành Nho có thể nói là một hình ảnh siêu việt sống động và vô cùng mãnh liệt của  tình yêu và sự sống trong một thực tại hiện hữu vừa vô hình và hữu hình giữa Thiên Chúa và con người.  Tuy nhiên để có thể cảm nghiệm được tình yêu và sự sống thần linh ấy, chúng ta hãy tự nhìn vào thân phận mình khời sự trong tương quan tình yêu với nhau để có thể cảm nhận phần nào sự liên kết thân mật làm nên sự sống qua hình ảnh tình yêu như yếu tố chính của sự sống đó.

Nếu chỉ là hình ảnh cây nho và ngành nho đơn độc, thì yếu tố sự sống không biểu hiện quá mạnh mẽ; nhưng bởi vì lời Chúa Giêsu phán: “"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”", đã biến thực tại sự sống tự nhiên nơi nhân loại trở thành vĩnh cửu.  Ở trong nhau để đạt đến hoa trái vĩnh cửu chỉ có thể phát sinh do một tình yêu đích thực hoàn toàn siêu nhiên nhưng có gốc rễ ở bình diện tự nhiên.  Chúa Giêsu qua bản tính nhân loại, một thực tại tự nhiên, đã mạc khải tất cả những sâu nhiệm về tình yêu của thế giới siêu nhiên, tức thế giới của Thiên Chúa cho con người.  Như thế có thể nói, khi nhân loại hiện hữu trong Ngài thì họ được nâng lên một mức độ siêu việt, tức tham dự vào sự sống và tình yêu vô biên của Thiên Chúa.  Điều hạnh phúc nhất cho con người là chính do sự kết hiệp hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại trong Chúa Giêsu Kitô, mà tất cả công trình cứu chuộc của Ngài đã biến đổi toàn thể nhân loại trở về nguồn chính với sự sống và tình yêu mà họ đã đánh mất vì tội tổ tông. 

Nếu suy tư về riêng hành động cá nhân con người muốn kết hiệp và ở trong Chúa Giêsu Kitô, thì hiệu quả của sự sống và tình yêu ấy sẽ biến đổi ra sao?  Thực ra, như lời Chúa Giêsu đã phán: "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì kẻ ấy sinh nhiều hoa trái" đã tự trả lời câu hỏi ấy rồi.  Ở trong nhau, nghĩa là đòi hai hữu thể hiện hữu: Thiên Chúa ở trong con người và con người ở trong Thiên Chúa.  Nếu chỉ có một vế hữu thể hiện hữu thì sẽ không thể đem đến hiệu quả sinh nhiều hoa trái; hơn nữa con người rất cần sự hiện hữu của Thiên Chúa hiện diện trong họ, mới đạt đến tình yêu và sự sống viên mãn nơi Ngài.  Điều đó cho thấy tất cả các việc làm của con người chỉ sinh hiệu quả cứu độ khi kết hiệp với công trình cứu độ của Chúa Giêsu bằng một tình yêu hoàn toàn tự hiến và vô điều kiện.

Như chúng ta đã suy nghĩ ở trên là thực tại hoa trái siêu nhiên có gốc rễ ở thực tại tự nhiên, thì chính sự hiện hữu hữu hình của sự sống trong chúng ta đang là yếu tố khởi đầu cho trọn vẹn hành trình của sự sống và tình yêu viên mãn ấy.  Lấy một thí dụ: tình yêu của con người với Thiên Chúa thì hoàn toàn vô hình và trừu tượng.  Vì vô hình và trừu tượng, nên ở mức độ tự nhiên làm sao họ có thể "cảm" được!  Mà nếu tình yêu mới chỉ ở mức độ "cảm", hay có thể hiểu là tình cảm chẳng hạn, thì mức độ cảm khởi đầu ấy chưa phải là tình yêu đích thật; và như thế, thì tình yêu giữa con người với Thiên Chúa xem ra còn rất xa vời.  

Để đi vào hành trình tình yêu và sự sống siêu nhiên, con người cần nhờ vào khả năng yêu thương và sự sống tự nhiên trong tương quan với tha nhân để có thể hiện hữu trong Thiên Chúa.  Chúng ta luôn nhớ rằng, không có tình yêu và sự sống hoàn hảo ở thề giới này, mà chỉ có tình yêu và sự sống đang tiến dần đến sự hoàn hảo mà thôi.  Chính vì thế, khi yêu thương tha nhân thật tình, đúng hơn là một tình yêu thực, luôn phải động viên toàn thể các khả năng trong con người cả tự nhiên lẫn tinh thần để phát triển khả năng của tình yêu ấy.  Đạt được mức độ tình yêu này, con người sẽ cảm nhận được phần nào tình yêu mà Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô đã thực hiện trong công cuộc cứu chuộc của Ngài. 

Chính Chúa Giêsu Kitô đã làm như thế để chứng minh cho tình yêu Thiên Chúa với con người, nghĩa là Ngài muốn hiện diện trong lòng nhân loại qua bản tính nhân loại Ngài mang lấy.  Con đường của Ngài sẽ là mẫu mực cho mỗi người chúng ta về tình yêu và sự sống sung mãn trong Thiên Chúa.  Đó là con đường yêu thương tha nhân như cách rất cụ thể để cảm nhận được tình yêu và sự sống sung mãn của Thiên Chúa ở mức độ siêu nhiên. 

Chúng ta hãy đọc lại từ từ, chậm chm lời Chúa Giêsu phán: "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái", và để lời Ngài hòa nhập vào hồn mình, sẽ thấy Ngài rất gần gũi và thân tình với ta, và chính trong Ngài, ta sẽ nhìn thấy rất rõ các khuôn mặt anh chị em đồng loại thuộc mọi thứ người cũng đang đồng hành và đồng dạng với ta trên hành trình tình yêu và sự sống.  Điều này sẽ dẫn chúng ta đến giá trị đích thực của giới răn mới mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho nhân loại trong Bữa Tiệc Ly. 

Lm. Raphael Xuân Nguyên

   

image2

 

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 32-34. 39-40
"Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác".

Trích sách Đệ Nhị Luật.
Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 6 và 9. 18-19. 20 và 22
Đáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Xướng: 1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
2) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.
3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
4) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 14-17
"Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha!".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: "Abba - lạy Cha!" Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Kh 1, 8
Alleluia, alleluia! - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 28, 16-20
"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Đó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA BA NGÔI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu sáng tạo cứu độ và thánh hóa chúng ta; một tình yêu muốn hiệp thông với tất cả mọi người. Chúng ta hãy dâng lên Ba Ngôi lời cầu xin thiết tha của mình:

Xướng:  1. Hiệp thông được phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi, và Hội thánh phải qui hướng về Ngài / Chúng ta cầu nguyện cho Hội thánh luôn là dấu chỉ và dụng cụ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi giữa thế gian.
                                                                                                Chúng ta cầu xin Chúa

2. Thế giới và vũ trụ cũng phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi / Chúng ta cầu xin cho các nhà cầm quyền cũng như mọi dân tộc / biết nhìn nhận Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của muôn người muôn vật.

3.  Chúng ta cầu xin cho hết mọi người sớm nhận biết rằng / nhân loại trên thế giới đều là anh chị em con cùng Một Cha trên trời / cần phải thương mến nhau / và tuyệt đối tránh gây hận thù, tranh chấp và giết hại lẫn nhau.

4. Chúng ta cầu xin cho cộng đồng giáo xứ chúng ta / luôn sống hiệp thông với Chúa và với nhau/ để có thể trở nên dấu chỉ yêu thương và hiếp nhất cho mọi người, nhất là cho những ai chưa nhận biết Chúa.

5.  Chúng ta tha thiết cầu xin cho các linh hồn theo ý những người xin lễ hôm nay / được về quê trời hưởng nhan thánh Chúa Ba Ngôi muôn đời.  Và trong thinh lặng / xin mọi người cùng dâng lên Chúa những nguyện ước riêng của mình.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, xin thương nhận lời cầu xin của đoàn con cái Chúa;  và giúp chúng con biết dẹp bỏ mọi chia rẽ, kỳ thị, hận thù; để chúng con luôn sống hiệp thông với nhau, như anh chị em trong một gia đình Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

  

                                                                                     communion

 

Cng Đoàn Trái Tim Vô Nhim  ĐỨc MẸ

 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ

 2014-2015

 General Information

 

Event

Date

Time

Location

Registration – Ghi Danh

08/30 & 09/06

2:30pm – 4:30pm

School Hall - Hội Trường Nhà Trường

First Day – Khai Giảng

09/20

2:30pm

School Hall

School Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Toàn Trường

10/11

12:30pm – 2:00pm

School Hall

Confirmation 2 Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 2

10/18

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Parent Meeting - Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

11/15 & 01/31

12:45pm – 1:45pm

School Hall

First Holy Communion Retreat - Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

03/07

9:00am – 5:00pm

Parish Hall - Hội Trường Giáo Xứ

8th Grade Retreat - Tĩnh Tâm Lớp 8

05/02

8:45am – 2:00pm

Sacred Heart Retreat Center

First Holy Comm. Mass - Thánh Lễ RLLĐ

05/09

3:30pm – 5:00pm

Room #1 & Church

Last Day - Bế Giảng

05/16

12:00pm – 4:00pm

Parish HallNo Class - Nghỉ Học

10/04

11/29

12/27

01/03

02/21

03/14

04/04